CARTA CERTIFICADA Kenmerk: JH/LH990502. Betreft: VERBINDINGEN Zondag 2 mei 1999. Beste Liesbeth, Vanwege de omstandigheden heb ik mijn brief van Koninginnendag niet per post verzonden, maar per E-mail. Ik hoop dat je dat bericht, alsmede de overige berichten, in goede orde hebt ontvangen. Voor de goede orde neem ik de tekst van die brief ook nog eens op in deze brief. Dit o.a. naar aanleiding van het volgende artikel dat ik vandaag aantrof in de Telegraaf van gisteren Oorlog herdenken in fort De Bilt. Dit doet mij denken aan jouw uitspraak op de Parallelboulevard 302-304 in oktober 1990: "Wij bewaken samen het Fort". Naar mijn idee hebben wij dat ook uitstekend gedaan en herken ik thans de lichtblauwe steunkleur dat gemeld artikel als ondergrond vertoont. Dat betekent ook dat je louter gebaat bent bij feitelijke gegevens. De brief van Koninginnendag luidde alsvolgt: BOUWEN MET PUIN Ik heb de typefouten er nu uitgehaald. Zij waren ongetwijfeld het gevolg van de bedreigende situatie waarin ik mij bevond. Het E-mailbericht heb ik je om 13.51 uur doen toekomen. De poging tot inbraak vond plaats op het moment dat de Koninklijke Familie zich op het Janskerkhof liet portretteren door enkele sneltekenaars. Vervolgens heb ik nog een lijvig stuk van 25 pagina's doorgezonden met als titel 28 april, ter attentie van jou, Harry en Ruud en de heer Leeuwenburg kreeg een fax die ik om 14.58 aan jullie heb doorgeseind:

"Beste Collega's, Voor de goede orde laat ik jullie hiermede weten dat ik zoëven (14.48) het onderstaande faxbericht heb verzonden: VEILIGHEIDSMAATREGELEN. Vervolgens heb ik nog - ter attentie van jou - het volgende E-mailbericht naar de Baak gestuurd: " Asunto: 1 mei: Een nieuwe lente, een nieuw begin. Fecha: sáb., 1 mayo 1999 00:03. Vrijdag 30 april 1999. De maand van de waarheid zit er bijna op. Ik zond het volgende faxbericht naar 'Vrij-voor-twee": "Geacht informatieteam, Hartelijk dank voor uw bericht van 28 april 19.59. Ik heb het artikel "Adobe ontsluit de wereld" door Lenno van Dekken inderdaad gevonden als attachment. De door u voorgestelde vorm van communicatie kan dus een aanvang nemen. Excuus dat ik nog niet eerder heb gereageerd. Ik zit op dit moment bij te komen van een poging tot inbraak in mijn appartement. Toen ik vanmorgen naar de mij vertrouwde beelden van Koninginnendag in Houten en Utrecht zat te kijken op TV2 werd er plotseling zo hard op mijn voordeur getimmerd dat het appartement op zijn grondvesten stond te trillen. Aangezien ik onlangs een stevig veiligheidsslot op de deur heb gemonteerd zijn de ongenode gasten er niet in geslaagd om binnen te komen. Ik heb de afgelopen jaren al heel wat 'figuren' buiten de deur moeten houden. Reden waarom ik uw discretie zozeer op prijs stel. Vanmiddag heb ik wel twee agenten van de plaatselijke politie in mijn appartement rondgeleid. Zij waren zeer onder de indruk en hebben mij toegezegd een extra oogje in het zeil te houden. Ik hoop dat ik nu in alle rust ook eens het boekje kan gaan lezen met de titel Te trataré como a una reina (Ik zal je behandelen als een koningin). Dat heb ik in een eerder stadium al geleerd door het lezen van het boekje "The Rules". Mijn nieuwe partner kan er dus volop op rekenen dat zij door mij met respect zal worden bejegend. Hartelijke groet, John L. Van der Heyden ."

In de loop van de week zal ik doorgaan met het inventariseren van informatie. Op de eerste plaats de Spaanse instituten. Het Internet is een zeer bijzondere vondst. Op hetzelfde moment kunnen alle bestaande relaties electronisch worden 'ge-mailed'. Daar hoop ik binnenkort dus gebruik van te kunnen maken. Dan hoef jij niet meer over mijn schouders mee te kijken hoe dat gaat. Er wordt hier geen oranjebitter verkocht. Ik houd het dus bij een glaasje sangría. Maandag zal ik mij op tijd bij de arts melden. Het epidermus van mijn handen lijkt wel op een vergiet. Daar moet snel iets aan gebeuren. Ik vraag mij af of dit probleem niet afkomstig is van de Bijlmerramp. Vóór die tijd had ik daar nooit last van. Zoals je ziet heb ik - na mijn bezoek aan de heer Bartelds en zijn dochter - een bezoek gebracht aan de plaatselijke politie. Twee heren zijn met mij meegegaan om de situatie ter plaatse te beoordelen. Zij hebben mij toegezegd de zaak goed in de gaten te houden. Eén dodelijk ongeval is al erg genoeg. Ik heb de heren overigens laten weten dat ik tegenwoordig met mijn Spaanse collega's op het Domplein samenwerk. Dat is ook een verdienste van Mark. Hij heeft in het gebouw náást de Spaanse naamgenoot twee jaar geleden nog de musical De Man van La Mancha op de planken gezet. Inmiddels begint men mijn werkzaamheden in Nederland onder de naam Instituto Cervantes Benelux te waarderen. Dat kan de heer Aat de Jonge zijn, de burgemeester van Houten. Ik mag aannemen dat zij wel een oranjebittertje zullen drinken, in tegenstelling tot de ROTTERDAMMERS nu Ivo Opstelten de hele stad heeft drooggelegd. 22.47 Ik kijk naar de televisie en zie Tony Blair met een paarse stropdas. Ook de mensen om hem heen in Westminster dragen paarse stropdassen. Ik heb eveneens het verhaal gehoord over de crises in de Nederlandse monarchie. Die is gelukkig overwonnen. Oranje blijft boven. Het zou echter niet ondenkbaar zijn geweest als er een Van der Heyden op de troon was gekomen. We rusten pas als het kwaad verslagen is. Dat geldt niet alleen voor Blair, maar ook voor mij. 00.00 De Spaanse televisie heeft weer een Karaokeshow met een dansgroep met een magazine in de kleuren paars en oranje. Dat is uitstekend getimed door de Spaanse televisie. De democratie is hier in Spanje nog niet zo geweldig ontwikkeld als in ons land. Ik denk hierbij aan de heer José Barrionuevo, de voormalige Minister van Binnenlandse Zaken, die door de heer Aznar gratie heeft gekregen voor zijn langdurige gevangenisstraf. Hier op de galerij - op nummer 701 - woont een man met dezelfde naam. Ik weet niet of het dezelfde functionaris is, die hier van zijn nieuw verworven vrijheid zou kunnen genieten. Ik weet evenmin of hij bij de poging tot inbraak betrokken is geweest. Zoëven (zondag, 18.15) ging de telefoon over. Toen ik opnam hoorde ik even een stem van een man en bij het noemen van mijn naam werd er meteen opgelegd. In ieder geval zijn er op macroniveau positieve ontwikkelingen. Verdrag van Amsterdam treedt in werking. Ik beschouw het als een grote vooruitgang dat Groot-Brittanië zich thans ook onder een grondwet kan scharen. Er is aan de overkant veel gesproken over een 'constitution', maar er is er nog nooit één geschreven, zoals Van Hogendorp en de zijnen dat ooit voor ons land hebben gedaan. Daarover staat in de Telegraaf thans ook een aardig artikel met de titel Edel met vakantie bij de Nederlandse adel. Leuk dat onze groepering ook weer iets meer aandacht krijgt sinds de crisis. Het artikel gaat over een boekje van de schrijfster Karin van Lier. Ik heb ooit ook een docente gehad met dezelfde naam. Zij gaf les voor mijn toenmalige Frans-Spaans Instituut. Gisteren heb ik een bezoek gebracht aan Málaga. Daar vond ter gelegenheid van de internationale 1 mei-viering een indrukwekkende 'optocht' plaats vanaf de kathedraal naar de Plaza de la Constitución. Daar werd door een spreker van de Unión General de Trabajadores (UGT) en Comisiones Obreros (CC.OO) een indrukwekkende speech afgestoken zoals je die alleen in Spaanstalige landen tegenkomt. Een enorme retoriek. De tekst van de spreker was naar mijn inzichten - op enkele kleine details na - in overeenstemming met hetgeen in het Verdrag van Amsterdam is vastgelegd. De Spanjaarden willen dezelfde rechten als de rest van Europa. Dat moet ook kunnen als zij ons model van tripartite samenwerking volgen. Ik heb de spreker daarom persoonlijk gelukgewenst met zijn toespraak. Er waren overigens een paar duizend deelnemers aan de manifestatie. Maar ik sta graag vooraan, zoals je weet. Gisteravond heb ik de website van Cervantes geraadpleegd (16.24 uur). Daarbij ontving ik http://www.cervantes.com/ en de aanhef Topname. De homepage gaf het beeld van zee en strand. Ook de John Wright Band kreeg een E-mail. En tenslotte mevrouw Terpstra van de Postbank in Leeuwarden: "Asunto: Uw kenmerk 0i-6330185. Fecha: s·b., 1 mayo 1999 18:16. Geachte mevrouw Terpstra, Nog hartelijk dank voor uw schrijven d.d. 10-12-1998. Zoals u ziet ben ik inmiddels in Zuid-Spanje neergestreken. Ik dank u voor de snelle afhandeling. Naar de resultaten van het onderzoek ben ik uitermate benieuwd. Wellicht kan de directie van Het Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden daarbij behulpzaam zijn. Zij kennen mijn positie terzake en ik ga daar graag nog eens een keer logeren. Met vriendelijke groet, John L. Van der Heyden." De website http://www.cervantes.com/ is ge-'linked' aan de site http://domaincenter.com/. Vanuit deze site kan een nieuwe site worden aangemaakt, zoals bijvoorbeeld www.cervantesholding.com. Ik heb dat uitgeprobeerd, maar aangezien Ruud van der Zalm mij heeft laten weten dat jij de verbindingen legt en ik jou - als Vice President - de directieverantwoordelijkheid voor de holding heb toegekend, heb ik daarvan afgezien. Ik ben wel benieuwd of je al mijn 'instructies' hebt uitgevoerd of laten uitvoeren. De familieberichten staan in de Telegraaf en deze brief. Ook aardig is het artikel over Pieter van Vollenhoven als Voorzitter van de Raad voor de Transportveiligheid, voorzitter van de Spoorwegongevallenraad, voorzitter van het Fonds Slachtofferhulp, voorzitter van het Nationaal Restauratie Fonds, voorzitter van Maatschappij en Politie, voorzitter Commissie Financiering Natuurbeleid en president Internationaal Fonds Sport Gehandicapten. Een bezig baasje, onze Pieter. Hij noemt zichzelf een 'ordinaire straatvechter', evenals onze Manager Benelux,. Goed financieel nieuws is dat er dit jaar voor meer dan 300 miljard dollar aan financiële fusies wordt verwacht. Daar moet wel iets af kunnen voor ons bedrijf. Ook onze goede vriend Loek Hermans heeft mijn aandacht in het artikel "Je doet het ook nooit goed!" Omtrent trendsetting stelt hij: "Je bent te vroeg of je bent te laat. Je doet het dus nooit goed. Ben je te vroeg, dan valt het zaad op de rotsen. Ben je te laat, dan vinden ze je traag." Ik geloof in de wet op de remmende voorsprong en de winnende achterstand. Er is inderdaad al heel wat van mijn zaad op de rotsen terechtgekomen. Veel voorgangers heb ik in de rug gezien. De tijd om onze voorgangers voorbij te streven is thans aangebroken. Een voorbeeld werd vorige week gegeven door Michael Boogerd in de finale van de Amstel Gold Race in Maastricht. Hij liet zijn Amerikaanse concurrent Armstrong voor hem uitrijden, maar klopte hem op de streep. Opvallend is dat jij er klaarblijkelijk een probleem mee had in het voorjaar van 1991 dat ik de uitnodiging voor een diner in Noordwijkerhout had geaccepteerd van mijn voormalige collega's van het NIOW. Nu staan ze in de Managementwijzer van de Baak, met exact hetzelfde product. Het doet mij deugd dat er thans op deze wijze met concollega's wordt omgesprongen. Ik mag aannemen dat in Driebergen het 'tuintje' thans ook is gewied. Het lijkt mij een goede zaak dat 'Cervantes' eveneens hetzelfde produkt op de markt gaat zetten: Ondersteuning in veranderingsprocessen en communicatie, de ontwikkeling van kerncompetenties, talentontwikkeling van medewerkers op alle niveaus en advisering bij het totale traject van visie-ontwikkeling tot en met implementatie. Dat zijn jouw eigen woorden. Cervantes dient dat product ook aan te bieden aan eenieder die een woordje Spaans spreekt. Vanmiddag ben ik weer even naar Benalmádena gegaan. De NEARCTIC is nog steeds te koop. De eigenaar - Mr. Salisbury heeft Holland Yachting ingeschakeld bij de verkoop. Die moeten we binnenkort kunnen kopen. Dan heb ik wel een goede roerganger nodig. Maar ik neem aan dat jij wel iemand voor ons in petto hebt. Tenslotte heb ik kunnen vaststellen dat de vossenjacht weer is geopend. Op de boulevard trof ik iemand uitgedost als Londense politieagent. Hij had zijn gezicht wit geschilderd. Mijn positie is thans bekend bij een selecte groep Britten hier aan de kust. Ik verwacht dus dat de juridische knoop thans wordt doorgehakt. Met gevoelens van de meeste hoogachting, John L. Van der Heyden.

4 MEI 1999 ZEVENDE TITEL VOOR NOORDWIJK