24 maart 1999. Betreft: LIEVELINGS WIJN Kenmerk: JH/LH990324. L.S. Nijmegen, dinsdag 23 maart 1999. Liefde is... ...haar lievelings wijn kopen. Dan denk ik aan de twee flessen Rioja, die je op mijn verjaardag hebt gekocht in 1990. Ik communiceer uitsluitend feiten en persoonlijke ervaringen. In dat verband had ik in de nacht van afgelopen zaterdag op zondag weer een droom. Het speelde zich af in het kerkje van King Charles the Martyr in Royal Tunbridge Wells.

Op het altaar stonden drie deuren. Plotseling kwam Jan Wilzing binnenvliegen als een soort Super Grover. Hij vloog dwars door die deuren heen. Ik was voor in de kerk gaan zitten en Jan nam daar plaats tegenover mij, zoals die priester in Torremolinos. Jan had zijn gezicht zwart gemaakt - als een zwarte piet - en keek mij niet persoonlijk aan. Voor in de kerk stonden ook drie spiegels. Jan stond plotseling op en nam een duik door die drie spiegels heen, voorafgegaan door een luid "Tsjakkaa". Over deze duistere zaak heb ik vandaag nagedacht. Ik heb last van een enorme hoofdpijn, die dateert van de nacht van 4 op 5 maart 1991. Dat was een duistere nacht. Ik denk eveneens aan de tijd in 1993 - na de 'maand van de waarheid' april - en nu het proces van Desi Bouterse. "Je zult hangen man" stonden de heren Surinamers onder mijn huis te schreeuwen in augustus 1993. Dat verhaal heb ik gerapporteerd aan Tjitse Breuker. Tjitse was bij de zaak immers directer betrokken dan ik als medewerker van het zogenaamde Suriname-project. Ik heb nu vastgesteld dat het voor Bouterse een verloren zaak is. Moszkowicz heeft niet eens de moeite genomen om in de rechtszaal plaats te nemen. Ik kan mij immers voorstellen dat hij ook een verhelderend licht kan werpen op het ongeluk van Diana in Parijs. Als er sprake is van een aanslag, dan heeft daar maar één motief aan ten grondslag gelegen: Ons familiebedrijf mocht geen doorgang vinden. Daar had Bouterse belang bij, omdat ik geen liefhebber ben van cocaïne. Dat is een duistere zaak. Maar ook in deze situatie verwacht ik Nieuw Licht als jij meewerkt. Daarbij denk ik aan Willibrord Frequin. Hij is veelvuldig in Noordwijk en Leiden op bezoek. Deze week was het Barcelona. Hij sprak daar met de gebroeders de Boer en LOUIS VAN GAAL. Daarbij droeg hij dezelfde rode zakdoek als in het onderhoud met Abraham Moszkowicz. Een van de Boertjes moest er zonodig zijn neus in snuiten. Hij had blijkbaar niet door wat hiervan de symbolische waarde was. Vervolgens had Willibrord een roze zakdoek in zijn pochette gestoken. Dat vond ik ook niet zo kies van hem. Hij weet dondersgoed hoe de vork in de steel zit. In dat verband kan hij wat mij betreft contact opnenem met de heer en mevrouw Jansen uit Antwerpen. Ik mag aannemen dat Alfons niet voor niets een geel petje droeg. Zij gaan op 1 april naar Antwerpen terug. Willem-Alexander mag toetreden tot het IOC. Dat hebben we goed voor elkaar. Ook leuk dat Shakespeare in Love zeven Oscars heeft ontvangen. Volgend jaar is uiteraard Cervantes in Love aan de beurt. Maar dan hebben we wel een goede regisseur nodig. In dit verband citeer ik het verslag van de jaarvergadering van de VSOS op 6 februari:

"7. Rondvraag.J. van der Heijden wegens zijn verhuizing naar Spanje wil hij graag tijdens de borrel ten behoeve van de Stichting Cervantes Benelux zijn boeken verkopen. De voorzitter wenst hem veel succes toe in Spanje."

Het begin van de naamsbekendheid van de stichting is er nu. Hierop dient te worden voortgegaan. De contributie van de Kamer van Koophandel heb ik alweer betaald.

Woensdag, 24 maart 1999. Liefde is... ... een hart dat overslaat. Dat kun je wel stellen. Die tocht op 1 augustus 1996 vergeet ik mijn leven niet meer. Het hart sloeg zoveel malen over dat ik het noodzakelijk achtte zeer rustig aan te doen. Toen ik op de hoogte van Calais vanuit een Britse auto - met een handje boven de auto uit - het teken kreeg om hen te volgen, had ik geen andere keus dan mijn snelheid aan die van hen aan te passen. Het was Jan Wilzing die mij erop heeft geattendeerd dat ik in Engeland te hard had gereden op dat moment. Het hele gebeuren heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik me nog diezelfde dag op de afdeling hartbewaking van het St. Peter's Hospital heb laten opnemen en ik de rekening naar Wim Kok heb laten sturen. De afgelopen dagen heb ik met hoge koorts in bed gelegen. Ik ben er nu weer even uit om je deze brief te schrijven. Het zal echter wel een stuk gemakkelijker worden als ik weer bij jou in de buurt zit. Bijgaand adreskaartje van de Baak, gericht aan de heer J.L. Heyden. Directie Instituto Cervantes Holding Limited' stemt mij hoopvol op dat punt. Maar jij beslist uiteindelijk. Bij de ontwikkeling van ideeën en plannen denk ik aan de invulling van het congres zoals ik dat bij José María Aznar in de week heb gezet. Daarbij denk ik aan het uitnodigen van een aantal top-managers - zoals Jan Kalff e.d. - die de ontwikkeling van hun bedrijven schetsen in Spaanstalige landen en de invloed die dat heeft op de werkgelegenheid voor Nederlanders en Britten met Spaans als tweede taal. Eén van die leuke mensen is Ineke Ham uit Bilthoven, waarvan bijgaand een foto tijdens de jaarvergadering van de VSOS.

Uiteraard zijn met name Helma Dam en de overige bestuursleden ook uitstekende gesprekspartners om jouw inventiviteit te koppelen aan die van hen. Vandaag ontving ik weer eens zo'n 236 foto's over de afgelopen periode. Dixons heeft ze weer ontwikkeld. Ik zal er weer een leuke selectie uit maken om onze creatieve ideeën te koppelen. Hartelijke groet.

25 MAART 1999 PROBLEEMOPLOSSING