16 januari 1999. Betreft: MET STILLE TROM Kenmerk: JH/LH990116

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Beste Liesbeth, Utrecht, zaterdag 16 januari 1999. Onlangs kreeg ik van de heer Jan Juffermans het boek Met stille trom. Dat was wel zeer toepasselijk toen ik gisteren op de Baak vernam dat je al afscheid hebt genomen in Noordwijk. Onze collega's - o.a. Marijke Foudraine - hebben mij echter toegezegd dat mijn post aan jou zal worden doorgezonden. Ik vervolg dus gewoon op de oude voet mijn correspondentie. Men heeft mij ook verteld dat je vakantie houdt aan de andere kant van de wereld (Nieuw Zeeland). Daar heb je groot gelijk in. Je hebt het verdiend! Ik ben in een eerder stadium ook al eens op zo'n gedachte gekomen en heb toen gehoopt dat ik die reis van Readers Digest wel zou winnen. Nadat ik hen had medegedeeld dat ik in Engeland zou gaan wonen heb ik echter niets meer van hen vernomen. Het was wel weer een bijzondere Avond aan Zee... gisteren. De eerste gast die kwam binnenwandelen was de heer C.J. van Gestel. Hij heeft voor onze opleiding ooit nog de cursus financieel management verzorgd en was zeer geïnteresseerd naar de ontwikkelingen van het Spanjeplan. Dat heb ik hem in detail uiteengezet. Daarbij heeft hij gevraagd hoeveel geld ik nodig heb om te beginnen. "Met een paar miljoen kan ik voorlopig wel vooruit". Daar kan hij wel voor zorgdragen. Hij is ook geïnteresseerd in een commissariaat en het businessplan. Ik heb hem daarbij laten weten dat hij toestemming van mij heeft om van jou een kopie te krijgen. Op dit moment heb ik immers alles al in de verhuisdozen en reken daarom op jouw medewerking. Voor zover ik heb begrepen ga je werken vanuit een eigen bureau: enkele reorganisatietaken bij een aantal bedrijven gecombineerd met enkele ondersteunende taken voor de Baak. Dat is een uitstekende constructie. Dat had ik in 1991 ook voor ogen. Ik hoop dus dat je nog ruimte overhoudt om als directeur van mijn holding aan het werk te gaan. Jij bent immers de enige die volledig is geïnformeerd en hiermee verder kan als ik in Spanje vertoef. Vervolgens heb ik een uitgebreid onderhoud gevoerd met de heer Piet Bukman, voormalig voorzitter van de Tweede Kamer. De heer Bukman is thans werkzaam voor het Forum Nederland-Indonesië en tracht daarbij nieuwe ontwikkelingen op gang te brengen op regeringsniveau. Op zijn vraag welke relatie ik heb met de Baak heb ik hem geantwoord dat ik een collega ben van de vorige directeur. Tevens heb ik hem medegedeeld dat ik graag een congres in Hotel Oranje organiseer voor regeringsfunctionarissen uit Nederland en Spanje, managers uit het werkveld Nederland-Spanje-Latijns-Amerika en onderwijskrachten. Dit verhaal heb ik tijdens het buffet ook besproken met Leo van de repro. Dat was een lange tijd geleden. Ik herkende hem zelfs niet meer. Yvonne van der Zalm werkt nu bij hem op de afdeling. De repro kan dus ook weer worden ingezet voor dat congres. Het pand aan de Parallelboulevard is bijna klaar. Het ziet er mooi uit met dat lichtblauwe dak. Dat combineert wonderwel met de nieuwe huisstijl van de Baak. Alex van 't Hooft heb ik niet gesproken. Jammer, want ik wil nu toch wel eens weten of ik nog op een trouwpartijtje kan rekenen. Zoniet, dan zal ik aan de Costa del Sol weer eens actief moeten worden als 'jager'. Tijdens de borrel heb ik ook gesproken met de heer J.J.H. Koning, secretaris arbeidsomstandigheden van het VNO-NCW. Ik heb hem laten weten dat ik het appartement in Spanje koop om vandaaruit beter zicht te krijgen op de organisatiestructuur van de CEOE. Hij zal mij de gegevens van de confederación verstrekken na mijn terugkeer op 26 januari. Tijdens het buffet had ik een aangenaam onderhoud met de heer N.J. van den Broek en zijn echtgenote J.W. van den Broek-Meulenberg van het bedrijf Treveri Consult. De heer Van den Broek heeft mij het verhaal verteld over zijn persoonlijke veranderingsproces nadat zijn automatiseringsbedrijf was opgekocht. In die tijd heeft hij de leergang Senior Management gevolgd op de Baak. Daar is toendertijd zijn echtgenote ook bij betrokken. Ik heb hem op dat punt van mijn persoonlijke ervaring in kennis gesteld ten tijde van de AtM-opleiding. In die tijd groeiden mijn echtgenote en ik volledig uit elkaar. Zij vertelde mij dan "Jij hangt daar ergens in de lucht". Daar kon ik mij goed in verplaatsen in verband met de toegenomen helicopterview.

Dat was voor 'gewone mensen' als mijn toenmalige echtgenote niet meer te vatten. Dat heb ik met jou echter nooit meegemaakt. Uit de welgemeende hartelijke nieuwjaarswensen van Paul Riegen maak ik op dat we een schitterend jaar ingaan sámen. Harry en Ed heb ik laten weten dat ik dinsdag al naar Torremolinos vertrek om de zaken daar te regelen. Ik heb daarbij nadrukkelijk gesteld dat het om een brugfunctie gaat tussen Spanje en Noordwijk. Ik hoop op 17 juni dan ook bij het veertigjarig jubileum van het bedrijf acte de présence te kunnen geven. Ook Edwin heb ik even kunnen spreken. In de bus naar Leiden kwam ik in gespek met Eythor Edvardsson, de IJslandse redacteur van Baakbericht. Hij heeft voor het volgende nummer een interview met jou in voorbereiding. Het zou leuk zijn als in dat artikel ook wordt vermeld op welke wijze jouw en mijn plannen in elkaar grijpen. Zo heeft Marcel Hansink op jouw advies ook eens een leuk artikel in de Baakbabbel geschreven. Tenslotte raakte ik in de trein naar Utrecht in gesprek met Prof.dr J.G. Kuijll RA (Hoogleraar Bedrijfseconomie. Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Hugo de Grootstraat 32 Leiden) en zijn echtgenote. De heer Kuijll houdt zich als accountant van KPMG onder meer bezig met hetzelfde werk als onze goede vriend Wilzing te Zwolle, niet ver van Wientjes ("Building a bridge between Holland and Spain").

Ik heb de heer Kuijl laten weten dat de beginbalans van de holding bijna gereed is. Uitsluitend onze goodwill en de waarde van het handelsmerk dient nog te worden vastgesteld. Ik denk dat het goed is dat jij dat regelt met de professor. Hij kan wel een leuk plaatje maken met meer dan zes nullen. Ik neem aan dat het voor jou geen probleem is om eens bij hem langs te gaan. Want van Jan Toet heb ik al lang niets meer vernomen. Om op de horoscoop van gisteren terug te komen denk ik bij Cultiveer vriendschappen met mensen die meestal in het verdomhoekje zitten aan het Leger des Heils. Aangehecht tref je een foto van vandaag van de Majoor, samen met een oude bekende.

Tevens heb ik bij deze brief een foto aangehecht van mijn voormalige burgemeester in het oosten des lands. Ik ben benieuwd welke bijdrage hij thans kan leveren aan mijn plannen. Daarom neem ik in deze brief ook de brieven op die ik hem in de loop der tijd heb doen toekomen: Wapen van Heyden, Mijn brief van 29 april 1995, 19 mei 1995, Brief BD14r/jr, Correcties, Het Capitool, Uw brief kenmerk BD11/AS, Brief BD11/AS, Instituto Cervantes/Euro-miljoenen voor Arnhem-Nijmegen, Herbouw Het Valkhof, Artikel Telegraaf, Uw brief BD11/AS, Valkhofburcht, Geslachtsnaamwijziging, Correspondentie-overzicht, Uw kenmerk PD/20GSch, Adreswijzging d.d. 23 mei 1997. En tenslotte: Uw aanmaning. Tot zover mijn berichtgeving aan de Burgemeester van Nijmegen. Ik ga thans over tot de orde van de dag. Dat wordt uiteraard een voorstelling in het Teatro Cervantes te Málaga. Wat die studie naast mijn werk betreft laat ik mij leiden door de blauwe brochure van de Baak met het gele opschrift Nadenken en de tijd nemen. Even niets doen. Staren. Zoals nu. Tien alternatieven voor het volgen van een opleiding zijn mij uit het hart gegrepen. De Stoel gaat niet door, maar het bubbelbad werkt nog steeds, in De Achtste Hemel. Daar verdien jij ook een plaats. Dan ga ik nu naar Yoyo.

18 JANUARI 1999 YOYO TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA