Datum: 12 januari 1999 Betreft: TWEEDE SYMFONIE Kenmerk: JH/LH990112 Beste Liesbeth, Utrecht, dinsdag 12 januari 1999 Geheel 'vlekkeloos' zal mijn reputatie nooit kunnen worden. Tijdens mijn reis van Utrecht naar Amsterdam gisteravond werd mij door de catering van de Nederlandse Spoorwegen al een flesje La Mancha-wijn aangeboden. La Mancha betekent De Vlek. Mijn bedrijf is uiteraard op historische gronden voor altijd en eeuwig aan deze vlek verbonden. Voor het overige zal het wel gaan. De deuren van het Concertgebouw zwaaiden gisteravond inderdaad open en het deed mij deugd onder zo'n 400 genodigden van de Baak te vertoeven. Uiteraard had ik mijn meest recente badge van de Baak bij mij gestoken, alsmede een memorabilium van mijn verongelukte partner, zoals afgebeeld op de first day-cover uit Folkestone.

Vóór de aanvang van het concert heb ik nog een hapje gegeten in Restaurant Bodega Keyzer (zie bijlage). Het was een geschikt decorum. Toevallig liep ik daar nog Mr. Abraham Moskowicz tegen het lijf. Ik heb mij aan hem voorgesteld en mijn badge aan hem getoond,

alsmede de hierboven vermelde beeltenis uit Folkestone. De heer Moskowicz is zeer geïntereseerd in een nieuwe zaak: JH versus MAF. Ik heb dit uiteraard ook even met Ed Hagendoorn besproken. Ed adviseerde mij hem als mijn advocaat te nemen. Dat neem ik ernstig in overweging. Dat dient dan uiteraard op no cure, no pay-basis te geschieden. Wij staan immers zó sterk dat naar mijn idee succes verzekerd is. De beslaglegging op Harrods zal dus niet zo lang meer op zich laten wachten, als het aan mij ligt. Een kleine miljard euro's moet hier wel uit te slepen zijn voor het bedrijf. Ik weet echter niet of de heer Moskowicz tegenstrijdige belangen gaat dienen wanneer hij voor mijn zaak zou kiezen. Het lijkt mij dan goed dat hij die zaak in Paramaribo aan een Surinaamse jurist overlaat. Het concert heb ik met volle teugen genoten. Ik stel het zeer op prijs dat Harry na afloop nog even persoonlijk informeerde. Leuk ook om Karin de Winter weer eens te zien. Ik had haar niet onmiddellijk herkend. Vertel haar dat maar. Het is al zo lang geleden dat wij jou gezamenlijk als onderwerp van gesprek hebben gehad. Zij was toen nog de secretaresse van Henk, maar sprak lovende woorden over mijn beste collega. Daar was ik het ook volledig mee eens. Ik heb ooit nog een briefwisseling met haar gevoerd. In dit verband neem ik in deze brief ook de overige teksten op van de brieven aan de Baak, welke ik nog niet heb gememoreerd: Nijmegen, 24 oktober 1994. 14 december 1994 . Leuk om dit weer eens allemaal terug te zien. Als ik de resultaten van ons change-mangement zo eens evalueer denk ik dat Wij niet ontevreden dienen te zijn. Ik ben benieuwd welke positie Abraham thans gaat innemen. Er wordt nog behoorlijk wat Mostert verkocht hier om de hoek. Standvastigheid, Sluit Vrede, Familiegeschiedenis, Instituto Cervantes Benelux, Even bijpraten. Het Concertgebouw was een goede keus. Goed dat je je hebt laten vertegenwoordigen door Harry, Ed en Karin. Je kunt immers niet overal tegelijk zijn. Mijn probleem in BRUSSEL lijkt thans ook te worden opgelost. Ik lees vandaag op de voorpagina van de Telegraaf Europarlement bekijkt FRAUDE. De weg is dus open voor Hanja of iemand uit de gelederen van het Cervantes NetWerk. Het zal een goede zaak zijn als Manuel Marín erin slaagt zijn problemen alsnog op te lossen. Ik wil de Spanjaarden uiteraard nog goed te vriend houden. Marín heeft inmiddels wel een beeld van wat er in Nederland onder Bestuurlijke Integriteit wordt verstaan. Daar is de huidige directie van de Baak en onze holding een uitstekend voorbeeld van en zijn Minister-President heeft zijn beleid ook afgestemd op onze ervaringen terzake. Daarvoor heb ik hem mijn complimenten doen toekomen. Het etiket uit La Mancha zet jou beslist op het juiste spoor. Daar ben ik van overtuigd. Joop Tegels heb ik ook eens ooit laten weten dat ik overtuigd was van de kwaliteiten van zijn opvolgster. Daar heeft hij toen zijn twijfel over uitgesproken. Aardig is vandaag ook het artikel Ajax rond de Kaap. De club heeft nu dus ook een voetbalclub in Kaapstad opgezet: Ajax Cape Town. Zij hanteren daarbij het franchise-model. Dat kunnen wij natuurlijk eveneens nu ik mijn contacten heb gemobiliseerd in Zuid-Afrika, hoewel ik van Oom Piet nog niets heb vernomen. Als Manuel Marín mag blijven zitten, dan geldt dat ook voor mijn Manager Benelux. Fantasieverhalen worden door mij echter niet meer getolereerd.

Agenda:
Woensdag 27 januari 11.30: mondhygiëniste Pieterskerhof 25; Zaterdag 6 februari: Jaarvergadering Vereniging Spaans op School in Onze Lieve Vrouw ter Eem te Amersfoort (bekend terrein); Vrijdag 26 maart; Bezoek NAVO-hoofdkwartier te BRUSSEL; Woensdag 31 maart 13.30 Jos Gelissen, 14.30 Tandarts Nelemans te Utrecht. Verdere invulling graag in overleg.
Hartelijke groet, John.

13 JANUARI 1999 EEN VRAGENDE OOGOPSLAG - VERGETEN