21 november 1998. Betreft: VRIENDSCHAP Kenmerk: JH/LH981121. L.S. Vrijdag 20 november 1998. Aangezien ik geen huisdieren heb hoef ik daar niet aan te denken. Het onderwerp van deze brief is de vraag of collegialiteit en vriendschap met elkaar kunnen samengaan. Ook op zakelijk gebied. Ik denk hierbij op de eerste plaats over hetgeen er met mevrouw Boonstra is gebeurd. Ik lees dat zij op vrijdag 13 november rond 14.15 uur door haar belagers is gedwongen in haar BMW 325i te stappen. De plaats van het misdrijf was de Frankrijklei, nabij de Opera, niet ver van de Keyzerlei. Zij bezocht daar de damesmodezaak SN3. Het heeft er alle schijn van dat er samenhang bestaat met het ongeluk van Diana in Parijs. Zeker de datum van het voorval spreekt boekdelen. Ik heb hieromtrent geen contact met de recherche opgenomen, aangezien ik het van belang vind dat op de eerste plaats mijn bedrijf volgende week operationeel wordt. Ik lees namelijk in de Telegraaf van vandaag Start en Vedior beginnen bedrijf met arbeidsbureaus. Dit is uitermate zwaarwichtige jurisprudentie. Dat betekent immers dat CERVANTES EMPLEO thans eveneens van Start kan gaan als werkmaatschappij van onze holding. Sylvia Tóth kan daar een wezenlijke bijdrage aan leveren. Daartoe memoreer ik de laatste brieven die ik haar heb doen toekomen: SCHIPHOLPROJECT en DE DOORZETTER. Hierop heb ik nog geen reactie ontvangen. De tijd is er echter rijp voor om de zonnebril weer af te zetten. Bij voorkeur op de Baak. Gerard Joling is immers ook goed bekend in het Gat van Palace. Bovendien kreeg ik ook nog bijgaande post van de ING Bank met het aanbod om origineel archiefmateriaal te kopen van Koningin Wilhelmina. Als goede bekende op Paleis Het Loo ben ik het aan mijn eer verplicht op dit aanbod in te gaan. Indien ons bedrijf kan starten volgende week stel ik voor om alle nieuwe medewerkers een uitnodiging te verstrekken voor een bezoek aan de Nieuwe Kerk vóór 8 maart aanstaande. Dat geldt ook voor Prins Charles. Dan zal ik hem daar hoogstpersoonlijk ontvangen. Ik lees vandaag Klacht Charles na artikel over zoon. Eindelijk! Charles heeft groot gelijk. Het wordt hoog tijd dat ze dat kind een keer met rust laten. Hij heeft al meer dan genoeg ellende achter de rug. Deze keer is mijn reactie dus: Bravo Charles! Ik hoop dat hij thans ook tot actie overgaat aangaande het testament van Anthony Julius. Ik lees eveneens in de Telegraaf "Geen meerderheid voor impeachment". Dat wisten we al van tevoren. Kenneth Starr had zich de moeite dus kunnen besparen. Wel aardig dat hij Henry Hyde een tijdje aan het werk heeft gehouden. Ik mag aannemen dat Starr op de hoogte is van het werkgelegenheidsprogramma van de Hyde Family. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in ieder geval wél. Tenminste als Ad Melkert mijn dossier naar behoren heeft overgedragen aan de heer De Vries. Dat geldt uiteraard ook voor de Start-organisatie: Curriculum Vitae 7 juni 1996. Vanaf dat moment ben ik in contact getreden met TopStart: Product Manager Top Start Nijmegen Mevrouw J. Zwijnsbergen (Juul), Ook zij beschikt over de volledige informatie. Ik ga ervan uit dat zij het plan aan haar directie heeft doen toekomen in verband met het volgende bericht: Samenwerkingsvoorstel. Ik heb dit pakket aan informatie persoonlijk bij mevrouw Zwijnenburg (Ik haalde de namen regelmatig door elkaar. Herman de Koning weet precies hoe ze heet.) afgegeven op de Sint Annastraat op 4 december. Voor de volledigheid neem ik in deze brief - wellicht ten overvloede - de overige berichtgeving aan TopStart op. 16 januari 1997 Gesprek met hoofddirectie. En: 7 februari 1997 9.30 Benoeming. Die consultant van KPMG was Leonore Tholen.

In het hele verre verleden heb ik eveneens contact gehad met dit bedrijf. Hiervan vond ik nog de bijgaande informatie in mijn archief (bijlage). Interessant is dat dit bedrijf een startsubsidie heeft gekregen. Voorts heb ik ook eens ooit een brief aan de hoofddirectie gezonden naar aanleiding van de belangstelling van Start voor Spanje. Mijn gaste van gisteren, Yvonne Schurink is in ieder geval helemaal niet gekomen. Het doet mij denken aan mijn laatste brief aan de heer Dick Schurink: Bevestiging Afspraak. 13.45. De belangstellende voor het pand is geweest met de makelaar. Een jongeman die mij geïnteresseerd lijkt. Hij vroeg mij of het appartement gemeubileerd wordt verkocht. Ik heb hem laten weten dat hij het meubilair kan overnemen als ik naar Spanje vertrek en als het Noordwijk wordt misschien ook wel. Dat scheelt weer in de verhuiskosten. Met de geschiedenis van de families Capet en Bourbon ben ik al een heel eind gevorderd. Ik heb ook kennis genomen van het programma van het Staatsbezoek van de koningin aan Rusland. Zij heeft ook Russisch bloed. Van de Hoge Raad van Adel heb ik ooit het bericht ontvangen dat een tak van de familie Van Heyden voortleeft in Rusland. Zij zijn hoogstwaarschijnlijk geparenteerd aan de Romanovs.

Vandaar dat ik hen vorig jaar nog de volgende brief heb doen toekomen: Adreswijziging. Dit is mijn huiswerk voor het weekend. Ik verheug mij nu reeds op de kerstviering. Veel succes met de voorbereidingen en graag tot dinsdag. Bijlagen: Informatie TopStart 1989; Brief ING Bank d.d. 19 november 1998.

22 NOVEMBER 1998 IN DE ZEVENDE HEMEL