9 november 1998. Betreft: LEGAL AFFAIRS Kenmerk: JH/LH981109. L.S. Utrecht, Zaterdag 7 november 1998. Liefde is... ...de problemen weg zoenen. Dat klopt. Dat werkt nog Het Beste. Jij hebt daar bij mij het meeste succes door behaald en Winnie Sorgdrager bij haar toenmalige Franse ambtgenoot tijdens een ontbijt in Noordwijk.

Zij heeft daarmee toen definitief een einde gemaakt aan de kritische houding van de Fransen jegens het zogenaamde 'gedoogbeleid' in Nederland. Ik vraag mij daarbij af wat die Fransen daarmee bedoelden. Er zijn in Nederland nog nooit zoveel criminele organisaties opgerold als tijdens Paars I. Onder Paars II begint de verloedering echter al toe te slaan. Dit kabinet ziet er niet zo degelijk meer uit sinds ik mij daar ook niet meer direct mee bezighoud. Zijdelings een beetje, door mijn bezoeken aan de Florin. Daar kom ik nu ook weer vandaan. Als ik wist of jij 'in de markt' zou zijn, dan kon ik verder wat de persoonlijke zaken betreft. De uitnodiging voor de bijeenkomst op 10 december heeft mij dienaangaande al geïnspireerd om weer eens een briefje aan de heer Breuker te schrijven. Hij luidt alsvolgt: Anthony Julius. Het was gezellig bij Spijkers met Koppen. We waren zelfs op internet te zien voor het eerst. Er lopen wel enkele elementen rond die enigszins grof in de mond zijn. Maar daar is het ook een VARA-programma voor. Vandaag hadden ze Maarten van Roozendaal als zanger. Maarten presteert het om een geweldig volumen te produceren met een sigaret in de mond en zonder zijn lippen praktisch van elkaar te krijgen. Hij is gek op de duinen, want hij zat mij voortdurend aan te kijken. Zoals jij dat ook altijd deed. Hetgeen ik toendertijd overigens zeer op prijs stelde. Zo sta jij immers nog steeds in mijn geheugen geprojecteerd. Dat geldt ook voor Ellen Pieters. Ellen zingt het fraaie lied Je komt in Spijkers met Koppen. Dat heb ik dus uit volle borst met haar meegezongen. Hetgeen zij klaarblijkelijk kon waarderen. Er wordt immers niet zoveel meer gezongen 'nowadays', of het moet onder invloed zijn van alcohol volgens een der gasten. Ik heb Ed vrijdagavond mijn kerstverhalen geschonken tot en met 1996. Bij Stadscafé Broers werd ik vervolgens naar binnen gelokt door een zangeres met het lied ¿Qué será, será? Deze verleiding kon ik uiteraard niet weerstaan. Het gaat immers over Onze Toekomst. 'Un nuevo futuro' dus. Ik breek immers geen beloften. Je kunt dus op mij blijven rekenen. Dan kan ik nu met een gerust hart naar Nijmegen terug (16.00 uur).

Nijmegen, zondag 8 november 1998. Ik lees in het NRC Handelsblad van gisteren op pagina 11 "ELTON JOHN tussen de stoere mannen terug naar de rock. Het doet mij deugd dat Elton uitgerekend op 6 november een concert in Nederland heeft gegeven in een paars kostuum. Ik heb tot op heden echter nog niets persoonlijk van hem vernomen, hoewel ik hem nog een kerstkaart heb gestuurd van de European Cervantes Foundation en hem met kerst nog in mijn hotel in Kensington had uitgenodigd. Ik weet waar hij woont. Tijdens mijn laatste bezoek aan ETON COLLEGE, WINDSOR CASTLE en Frogmore House zijn wij nog langs zijn huis gereden in Windsor. Diana kwam daar regelmatig op bezoek. Ik mag aannemen dat zij mijn brieven daar ook met hem besprak. Ik ga er eveneens vanuit dat de Britse koninklijke familie mijn brieven keurig heeft gebundeld. De brief van Charles aan het Instituto Cervantes Benelux is daarvan al een duidelijke indicatie.

Ik ben dus benieuwd of ik mijn stapel aangetekende brieven in de kenmerkende beige-paarse Conqueror-enveloppen weer een keer terugzie op KENSINGTON PALACE of BUCKINGHAM PALACE. Of wellicht op WINDSOR CASTLE. Ik las gisteren immers in een Britse tabloid dat Charles zijn moeder om 'abdication' zou willen verzoeken en als Koning van Engeland zijn intrek in WINDSOR CASTLE zou willen nemen. BUCKINGHAM PALACE zou dan permanent voor het publiek opengesteld worden. Ik denk niet dat zijn moeder daar erg gelukkig mee zal zijn. Ik geef hier verder ook geen persoonlijke mening meer over. De Church of England is daarin al duidelijk geweest. Eerst Diana's Testament van december 1996. Daarna zal ik mij hierover verder uitlaten. Dolf Jansen heeft overigens ook het NRC gehaald gisteren met het artikel Chapeau voor de baby. Daarbij moet ik uiteraard terugdenken aan Daniëlle Roex die mij tijdens de eerste sessie van Verkennen van Vermogen in Huis te Eerbeek dat predikaat ook heeft toegevoegd. Ik was immers de enige van de dertig deelnemers die precies doorhad wat zij wilde bereiken: eigen creativiteit en verantwoordelijkheid. Zoiets als Een stapel boeken N.I.E.T.S. is. Ook Leo van Velzen is wederom in beeld met zijn foto van Schelto baron van Heemstra. De heer Van Heemstra is benoemd tot ambassadeur bij de nieuwe Indonesische president Habibi. Daar kunnen we ook weer gauw op vakantie, want de heer Habibi spreekt voortreffelijk Nederlands. Alleen dient ELTON JOHN zijn Candle in the Wind nog een keer voor Ons te vertolken. Dat is hij wel aan zijn eer verplicht. Ik blijf dan echter niet meer anoniem. De Van der Heydens zijn al te lang van het openbare podium gehouden sinds Frans Josef van der Heyden van het CDA zijn plaats heeft moeten afstaan aan zijn collega Hillen omdat onze naam voorlopig even niet te zeer naar voren kon worden gebracht in verband met Strategisch Perspectief 2000. Althans zo kijk ik er tegenaan. Dat geldt uiteraard ook voor de heren Professor Koekkoek en Thom de Graaf van de voormalige enquêtecommissie Opsporingsmethoden. Op pagina 12 zie ik een advertentie van het wervings- en selectiebureau Spencer Stuart. De advertentietekst is ook van toepassing op een functie die van belang is voor de holding. Hij zou dan alsvolgt luiden:

Manager Legal Affairs

Functie-omschrijving

* U bent eindverantwoordelijk voor de juridische zaken van de onderneming. U richt zich primair op werkzaamheden op concernniveau. Tevens bent u betrokken bij belangrijke juridische vraagstukken van de individuele werkmaatschappijen in binnen- en buitenland.

* U levert als Jurist een kwalitatief hoogwaardige, professionele bijdrage aan het totstandbrengen van acquisities, desinvesteringen, joint ventures en andere vormen van samenwerking en de daarmee gepaard gaande structurering. U voert de juridische functie zelfstandig uit. Daarnaast begeleidt en evalueert u de juridische functie zoals die wordt uitgevoerd door externe Juristen en Adviseurs in binnen- en buitenland.

* U bent Lid van het management team dat verder bestaat uit twee Controllers en een Manager Financial Services. U rapporteert aan de President Directeur.

Uitstekende arbeidsvoorwaarden

Functie-eisen.

* Uw leeftijd ligt tussen de 30 en 35 jaar. U bent afgestudeerd in Nederlands Privaatrecht. U spreekt vloeiend Engels, kennis van Spaans, Frans en Duits is een pre. U bent flexibel, stressbestendig en u heeft een dienstverlenende instelling. U benadert zaken pro-actief, energiek en doelgericht. Vanzelfsprekend heeft u uitstekende juridische vakkennis en een goed besef van zakelijke normen en waarden.
* U heeft minimaal vijf jaar ervaring als Bedrijfsjurist of Advocaat. U heeft substantiële ervaring met het plegen van acquisities. U bent gewend om internationaal zaken te doen. Bovendien heeft u ervaring met vennootschaps- en arbeidsrecht.
* U werkt optimaal in een dynamische, soms hectische omgeving. U bent een teamplayer, die gemakkelijk samenwerkt met andere disciplines. U bent oplossings- en resultaatgericht en beschikt over een goede balans tussen pragmatisme en perfectionisme.

Selector Europe, Gabriël Metsustraat 9, 1071 DZ Amsterdam. Selector, een organisatie-adviesbureau gespecialiseerd in werving en selectie op management-niveau, is onderdeel van Spencer Stuart met 48 kantoren wereldwijd.

Het lijkt mij een zeer leuke klus voor onze President Directeur te Althorp. Ik zie het resultaat van deze acquisitie dus met belangstelling tegemoet. Ik ontving ook de aanmeldingskaart voor het Symposium Monitoring Corporate Governance in Nederland op 3 december a.s. in het Okura Hotel in Amsterdam. De kosten voor dit seminar bedragen Hfl. 585,- excl. BTW en de inschrijvingsvoorwaarden zijn dezelfde als bij de Baak. Zodra de holding over financiële middelen beschikt zal ik mij voor dit symposium aanmelden. Sprekers zijn mr. S.L.M. Follender Grosfeld, secretaris Monitoring Commissie Corporate Governance, dagvoorzitter; Prof. drs. G.G.M. Bak RA, leider onderzoeksteam Economisch Instituut Tilburg; drs. J.F.M. Peters; Jhr. mr. F.J. Sickinghe, voorzitter Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen; Drs. G.A Möller, president-directeur Amsterdam Exchanges N.V.; Prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, hoogleraar Burgerlijk recht aan de juridische faculteit van de Universiteit Nijmegen; Drs. G. Zalm, minister van financiën; Drs. Ch. L. Huijskens, discussieleider. Aan het eind van de bijeenkomst zal de heer Peters het eerste exemplaar van de onderzoeksresultaten aan minister Zalm uitreiken. Het zou leuk zijn als ELTON JOHN daarbij nog een Boogie Woogie komt spelen bij de overdracht van Het Schilderij aan de Foundation. Guus Meeuwis komt overigens ook uit Tilburg, evenals Professor Koekkoek. Ernst Hirsch Ballin geeft daar ook colleges, naar ik heb begrepen. Guus staat al te trappelen van ongeduld om te kunnen optreden. "Alles is rond" heb ik hem gezegd, "alleen nog de financiering". Dat moet nu wel lukken. Dan kunnen we binnenkort eveneens een seminar Commercieel Onderhandelen in het Spaans (winnen zonder verliezers) van het Harvard Negotiation Project in het programma opnemen. Diana was immers ook een goede relatie van Harvard. Ik heb nog een foto van haar in een T-shirt van die universiteit uit de tijd dat zij druk bezig was met het beleggen van haar vermogen. Zij ging daarin ook fitnessen in Earls Court Gym. Ook Helma Dam woont in Tilburg. Ik verwacht van deze collega (voorzitter Vereniging Spaans op School) een goede medewerking. De tijd is er nu rijp voor. Ook schakel ik op dit gebied graag Prof. Dr. W. Burggraaf in voor de opleiding Intercultureel Nederlands-Spaans Management. Hij bekleedt thans een leerstoel op dit terrein aan de Universiteit Nijenrode. Ik heb al meer belangstelling gehad voor mijn activiteiten vanuit dit bedrijf van de echtgenote van onze nieuwe Minister van Binnenlandse Zaken. Voor referenties kan hij zich wenden tot de heer Dijkstal.

Maandag 9 november 1998. Mijn verjaardag. De leeftijd laat ik graag achterwege, maar het doet mij voortdurend denken aan een belangrijk postbusnummer in 's-Gravenhage. Ik hoop dus ook dat dat verhuisbedrijf morgen niet voor niets komt en het zo snel mogelijk kan worden ingezet. Het is een goede zaak om te besluiten samen te gaan wonen. Samen staan we immers altijd sterker. Ik lees ook Liefde is... ...het van hem overnemen. Ik kan immers niet alles door jou laten overnemen. Zelf heb ik in het gehele proces ook een belangrijke eigen verantwoordelijkheid, die ik wel graag weer met jou wil delen. Bij iemand met wie het goed kersen eten is denk ik aan de gebroeders Frank en Rein Kooimans uit de Betuwe. Frank voert met Professor Cees van Dam de directie over het Instituut voor Bedrijfskundige Opleidingen in Slot Zeist. Hij is zeer geïnteresseerd in het Cervantes Management Centrum maar beschouwt zich wel als een geduchte concurrent van de Baak. Ik heb hem laten weten dat samenwerking tussen zijn en jouw bedrijf in het kader van mijn Cervantes Plan niet tot de onmogelijkheden behoort. Zelfs participatie van beide bedrijven in de holding vind ik een goede zaak. Het koppelen van expertise kan alleen maar tot een verhoogde synergetische energie leiden. Bovendien werkt het IBO ook met Harvard samen. Rein Kooimans is nog de oude collega van het Institute of English Studies. Hij werd door Paul Karis min of meer als adjunct-directeur beschouwd. Bij NIOW-Talen was hij mijn sectieleider Engels en onderhield hij de contacten met de British Council in het kader van de opleidingen First Certificate, Proficiency en Diploma of English Studies of the University of Cambridge. Ik heb hem in 1983 of 1984 helaas moeten ontslaan op bedrijfseconomische gronden en was blij hem later weer terug te zien bij de SBO. Daar verzorgde en coördineerde hij de opleiding voor het staatsexamen tolk-vertaler Engels. Rein was een prettige collega en een harde werker. Ik denk dat hij in Engeland nog een rol van betekenis kan spelen voor ons nieuwe bedrijf. De vriend die - wat mij betreft - rustig kan bemiddelen is Peter Ottenhoff. Ik zal hem vanmiddag dus weer een brief schrijven vanuit Utrecht. Ik ben benieuwd wat mij te wachten staat. Ik ben hoopvol gestemd en zal mij openstellen voor de wensen van mijn naasten. Helaas heb ik nog geen duidelijkheid omtrent de European Cervantes Foundation. De stichting zou nu baanbrekend werk kunnen verrichten in de noodgebieden in Honduras en Nicaragua. Zodra de ergste nood gelenigd is zullen wij vanuit die stichting kindertehuizen dienen op te zetten in die streken, zoals Diana zou hebben gewild. Bij iemand uit een ander land of andere cultuur die een perfecte partner voor jou kan worden denk ik aan Ida Wiladsen in Málaga. Zij is Deens, maar zoals ik al heb laten weten, zeer in jou geïnteresseerd. Uiteraard speelt Bob Burger een belangrijke rol in de communicatie binnen het netwerk. Ik heb er ook geen bezwaar tegen dat Rein en Peter direct met hem communiceren in verband met de contacten in het Verenigd Koninkrijk. Daarom schreef ik hem: Elton John. Hartelijke Groet.

10 NOVEMBER 1998 PRINS FILIP TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA