27 oktober 1998. Betreft: CMG Kenmerk: JH/LH981027

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

L.S. Maandag 26 oktober 1998. 20.20 Terug van de 'gym'. Ik trof daar een jongeman in een wit shirt van CMG met het opschrift SamenWerken. "Die kreet heb ik ooit eens gelanceerd", vertelde ik hem en ogenblikkelijk kwam mij het cursusblok Organisatie-ontwikkeling in herinnering dat in 1989 in Huis te Eerbeek werd verzorgd door een medewerker van CMG. Daar heb ik goede ervaringen mee opgedaan. Ik vind het tegelijkertijd een goede afkorting voor Cervantes Management Groep. Ik denk dat we CMG maar eens moeten betrekken bij de ontwikkeling van die organisatie. Zij hebben de expertise in huis en het is een goede zaak om Samen te Werken aan het nieuwe bedrijf. Dat proces kunnen wij mooi aansturen met ónze instrumenten. Dinsdag 27 oktober 1998. Ik ben ervan overtuigd dat ik met de juiste mensen in zee ben gegaan. Vandaag gaat mijn aandacht weer uit naar de vorstenhuizen. Ik heb vastgesteld dat 'ons' pand aan de Parallelboulevard tot een nieuwe Dianatempel wordt omgebouwd.

De veranderingen zijn al zichtbaar. Uiteraard sta ik er bij tijd en wijle even stil als ik in Noordwijk ben. Op 14 oktober jongstleden zag ik dat er een lichtblauw driehoekig epitaaf in de voorgevel is aangebracht, zoals ook op het landgoed Althorp. Men heeft mij verteld dat de verbouwing in april achter de rug is. Het zou leuk zijn als onze nieuwe ploeg daar dan haar intrek kan nemen. De eerste kleinzoon van Juan Carlos en doña Sofía, zoon van prinses Elena en Jaime de Marichalar, de handballer die tot hertog van Mallorca is verheven, heeft de naam Felipe Juan gekregen en is op 17 juli geboren. De doop van de Prins, vierde in lijn voor de troonopvolging, heeft op 4 oktober plaatsgevonden. Elena en Jaime zijn op 18 maart 1995 in Sevilla in het huwelijk getreden. Het was het eerste koninklijke sprookjeshuwelijk na de Spaanse burgeroorlog. Ik ben geabonneerd op het blad Vorsten, zoals je weet. Op bladzijde 37 zie ik deze keer Prinses Carolina van Bourbon-Parma. Zij is een charmante jongedame geworden. In 1980 heb ik met haar kindermeisje Corthea Goeman Borghesius in Madrid nog een leuke filmreportage gemaakt die model heeft gestaan voor de cursus Por Favor.

Carolina is in 1974 in Nijmegen geboren als dochter van Prinses Irene en Prins Carlos Hugo de Bourbon Parma. Koning Juan Carlos was een graag geziene gast in de Calle de Bailén in die tijd. Ik heb Hare Majesteit daar al eens eerder een brief over geschreven. Van enkele brieven aan de koningin breng ik jou dus ook graag in kennis, te beginnen met mijn reactie op de uitreiking van de Karlspreis in Aken, waarbij ik zijdelings betrokken ben geweest door mijn contacten met de Roosevelt Stichting: Karlspreis. In dit verband memoreer ik ook de brief waarin ik jou heb vermeld: Overwegingen. Deze brief heb ik op 10 september 1996 persoonlijk bij het paleis afgegeven. De Minister-President bevindt zich thans op de Europese top in Oostenrijk. Een deel van de top heeft plaats gehad in het Karintische Pörtschach aan de Wörthersee. Dit was één van onze favoriete vakantiebestemmingen.

De heer Van Mierlo heeft als Minister van Staat thans meer gelegenheid om zich aan het gedachtengoed van mijn favoriete schrijver te wijden. Ik beschouw hem als een nieuwe relatie van ons. Ik citeer in dit verband het NRC van 24 oktober jongstleden: Hans van Mierlo benoemd tot minister van staat. In het tweede en derde kabinet Van Agt ('81-'82) was hij minister van Defensie en in het eerste kabinet-Kok ('94-'98) minister van Buitenlandse Zaken en tweede vice-premier. Van Mierlo geldt als 'architect' van de paarse coalitie die dat laatste kabinet steunde.

Premier Kok zei gisteravond dat het hem "een groot genoegen was geweest" mee te werken aan het koninklijk besluit waarbij Van Mierlo benoemd is tot minister van staat." Het is jou wel toevertrouwd om hem op de juiste wijze te benaderen. Dat geldt ook ten aanzien van Prins Johan Friso. Hij heeft van mij de volgende brieven ontvangen: Convocatie. Ook deze brief heb ik persoonlijk bij het paleis afgeleverd. Kort daarop heb ik hem de volgende 'reminder' gezonden: Operationalisering. En tenslotte: Britse Partner. In dit verband heb ik ook nog enkele brieven aan Prins Filip van België gezonden: Uw brief d.d. 12 september 1996, European Cervantes Foundation, Koningschap. Die lege stoel staat op jullie enveloppe. Ik vervolg: Bezoek aan Brussel. En tenslotte: Ontvangstbevestiging. Vandaag ontving ik bijgaande brief in mijn postbus van het Haags Juristen College:

"Instituto Cervantes Limited. J.L. Van der Heyden. Postbus 689. 3500 AR UTRECHT. 's-Gravenhage, 26 oktober 1998. Betreft: Instituto Cervantes Limited. Geachte heer Van der Heyden, Hierbij stuur ik u een brief van Companies House door met de opmerking dat uw balans de situatie moet weergeven op 31 december 1997 in plaats van 1998. Ik verzoek u derhalve de balans opnieuw in te vullen met deze wijziging en vervolgens aan Companies House te sturen. Indien een en ander nog vragen bij u oproept, dan kunt u ons daar natuurlijk altijd over bellen. Met vriendelijke groet, H.R. Sturman." Daartoe heb ik de volgende post aan Companies House doen toekomen: Balance Sheet. De heer Sturman kreeg de volgende brief: Jaarcijfer 1997. Prins Charles zal mijn aandacht blijven houden. Er staat ook een artikel over hem in Vorsten van deze maand op pagina V/12 t/m V/15. Hij is daar gefotografeerd op zijn landgoed Highgrove. Ik heb niet zulke vleiende woorden over hem geschreven aan mijn verloofde. Ik citeer: "Sunday, 20-07-1997. The astrologer was right again. My trip to Amsterdam could not take place, because my wallet has been stolen. I sent the following fax message to Amsterdam.

"Dear Rachel, I send you this information for the presentation of this evening. Unfortunately I can not be there because I am missing al my personal belongings. I don't know how it could have been happened, but I had prepared a good presentation in order to announce my proposal to the Princess of Wales. Today I sent my Business Plan to the Prime Minister of the United Kingdom. Herewith you find the text. I also send you confidentially the text of the fax message that I sent last Tuesday to the bodyguard of Princess Diana. Please help me. I hav'nt got 30.000 pounds like someone from Highgrove. But the Party must go on and I count on your support. I come back from the Greek restaurant 'Sirtaki' near to the Domplein. Two gentlemen with the name 'Verni' from Eindhoven have found my bag. The wallet with the picture of My Royal Highness has been stolen. They left only a letter from the King of Spain. Please announce tonight that I will marry Her. With Love, INSTITUTO CERVANTES, Netherlands, Belgium, Luxemburg, England and Wales, John Van der Heyden, Manager Benelux. Added: Letter Business Plan to the Prime Minister of Great Britain. Fax message to the life guard of the Princess of Wales of Concern (15.30). Letter of "El Jefe de la Secretaría de S.A.R. El Príncipe de Asturias" of 22-05-1996.

Police Report".

Voorts ga ik verder met mijn nieuwsanalyse. In het NRC van 24 oktober lees ik Europa heeft een Thorbecke nodig. Dat is juist. Er is dringend behoefte aan een Europese Grondwet. De European Cervantes Foundation kan hierin in de nabije toekomst een belangrijke functie vervullen. De Telegraaf van die dag maakt melding van het bezoek van Lodewijk de Waal aan Londen in het artikel Britten vol bewondering voor 'The Dutch miracle' doelend op het poldermodel dat tijdens de duizendste certificaatsuitreiking van Nieuw Elan te Hilversum een aanvang heeft genomen tijdens het debat tussen werkgevers, werknemers en overheid, waaronder Cees van Lede, Johan Stekelenburg en oud-minister Albeda. Feilloos aangestuurd door Liesbeth Halbertsma. Ik ben er trots op dat wij samen dat proces hebben kunnen aansturen. Marijn de Koning deed het ook goed op die middag. Bovendien moet ik toegeven dat Marian Grandia die middag uitstekend had georganiseerd. De Telegraaf van gisteren meldt op de voorpagina Koninginnen goed gemutst. Het doet mij deugd dat Hare Majesteit daarbij aanwezig was. Ik kan immers niet overal tegelijk zijn. Koning Carl Gustav en koningin Sylvia van Zweden zullen Engeland niet bezoeken op 14 november, hoewel Prins Charles op dit moment wederom mijn voornaamste aandacht heeft. Ik lees in dit verband op pagina 5: "Young princes must suffer the final insult" By Anthony Holden. Ik herken de heer Holden nog uit het programma Behind The Palace Walls uit de tijd dat ik Paleis Het Loo frequenteerde. In dat programma stelde hij: "Diana does not want her husband to be king. She wants her son to be king". Daarom heb ik haar geschreven (10-1-1997):

"The 19th of September I wrote my first State of the Union to our Prime Minister. Enclosed I present the English translation. The 6th of November I deposited my policy plan at the Permanent Dutch Representation in the European Commission in BRUSSELS. Now Mr Kok and President Chirac of France finally are on speaking terms. Mr Kok uses the same 'Conqueror' envelope as I do. The 8th of August I stood a while before the Throne of England in BUCKINGHAM PALACE and I knew I had only one thing to do:

getting William on that throne!"

Ik ben benieuwd of de heren Anthony Holden van BUCKINGHAM PALACE en John Holden van Companies House Cardiff broers zijn van elkaar. De informatie blijft in ieder geval binnen de familie. Ik lees ook in de Telegraaf van zaterdag NEC opnieuw niet te kloppen. Volgende week spelen zij wederom tegen Ajax. Ik ben benieuwd of het net als op 8 september 1996 wederom 3 - 0 wordt voor de Nijmegenaren. Het zou wel leuk zijn als dat eens een keer 5 - 0 wordt voor de variatie. Het lijkt mij goed dat Charles een kijkje gaat nemen bij die wedstrijd. Ik had immers al een plaats op het oog in de koninklijke loge van de Amsterdam Arena. Ook voor The Boys. Tenslotte lees ik op het eind van het artikel 'Prins Charles niet betrokken bij boek Diana' in het NRC van gisteren: 'BUCKINGHAM PALACE bemoeide zich gisteren óók met de publicatie: door de passage te ontkennen waarin staat dat de koningin niet wilde dat Diana's lichaam per koninklijk vliegtuig uit Parijs werd overgebracht. Zij zou pas zijn gezwicht nadat een hoffunctionaris had gezegd: "Had u liever, ma'am, dat zij met een Harrods-vrachtauto werd gebracht?" Yours sincerely, John L. Van der Heyden. P.S. Ik begrijp nu de reikwijdte van de uitspraak Liefde is... ...niets uit de krant knippen. Als ik de horoscoop had uitgeknipt had ik tegelijkertijd het artikel in tweeën geknipt over mijn verloofde. Tenslotte kreeg ik nog een telefoontje uit Apeldoorn. De heer Klein van Centraal Beheer zal mij bezoeken op donderdag 5 november 10.30 uur. Daags voor 'Baak à la Carte'. Bijlagen: Brief van het Haags Juristen College d.d. 26-10-1998; Balance Sheet as at 31-12-1997 Instituto Cervantes England and Wales; Brief van Companies House d.d. 1-10-1998; Brief Balance Sheet d.d. 27-10-1998 aan Companies House Cardiff.

28 OKTOBER 1998 ONS POLDERMODEL