26 oktober 1998. Betreft: CHILI CON CARNE Kenmerk: JH/LH981026. L.S. Nijmegen, Zaterdag 24 oktober 1998. Gisteren was het een bescheiden maaltijd: chili con carne. Zeer toepasselijk nu aan het licht komt wat het 'bevriende' staatshoofd allemaal op zijn kerfstok heeft. Ik ga hier verder niet op in. "We lezen het wel in de krant" is een gevleugelde uitdrukking van Paul Karis. Hij heeft de tijd ook nog meegemaakt dat we dachten dat de bomen tot in de hemel groeiden. Dat gold ook voor Tjeb Maris toen hij Nieuw Elan naar Hoofddorp verhuisde. Als ik naar de staafdiagrammen kijk van het Cervantes Management Centrum, ziet dat er ook weer goed uit. De huid kan echter niet worden verkocht voordat de beer geschoten is en het blijft nog altijd mensenwerk. Ik ga hier dus zo behoedzaam mogelijk mee om. Bij chili con carne denk ik ook aan die 10 dagen dat ik met de jongens heb gekampeerd in Laleham bij Windsor. De jongens zorgden toen ook voor het eten. Uiteraard met chili con carne op het menu. Ik zie jou er niet toe in staat om beschuldigingen te uiten die je niet kunt bewijzen. Ingeval iemand zich daaraan bezondigt werkt dat ogenblikkelijk als een boemerang. Wellicht is het wel zinvol om met Rik Felderhof te praten voordat je beschuldigingen zou uiten in zijn richting. Hij vertoeft vaak genoeg in Noordwijk. Ik vind het immers wel belangrijk om te weten hoe hij aan die villa komt in St. Tropez. Ingeval hij daartoe gebruik heeft gemaakt van mijn informatie ben ik van mening dat hij daarover verantwoording verschuldigd is. Het ligt immers voor de hand. Rik heeft gemeenschappelijke kennissen: JEROEN KRABBÉ is een goede bekende van mijn vriend Cesar Rennert te New York. Liefde is... ...het goed met elkaar vinden. Daarbij denk ik automatisch aan onroerend goed. Ik ga ervan uit dat wij dat goed met elkaar vinden voor het geval we dat nog niet gevonden hebben. Ik heb immers geen enkele reactie meer ontvangen van de makelaar uit Noordwijkerhout. Het is mij inderdaad bekend dat jij zelf in staat bent om je huis op te knappen. Ik kan mij nog goed herinneren dat je van Warmond naar Oegstgeest bent verhuisd. Dat was rond jouw 35ste verjaardag. We hebben toen een glazen tafeltje voor je gekocht. Dat past wel bij een glazen schoen. Rond de Eikenhorst zal er rond deze tijd heel wat blad geharkt moeten worden. Dat is echter een aangename bezigheid. Ik hoop dat we daar in de nabije toekomst een ploegje voor aan het werk kunnen zetten. Het landgoed heeft uiteraard ook haar eigen tuinmannen. Het is echter altijd aardig om er persoonlijk bij betrokken te blijven. Zo heeft de gravin van Altenburg ook een leuk contact met de mensen om haar heen. Rond kerst organiseert ze in en rond kasteel Middachten een leuke kerstmarkt. In de hal van het kasteel vindt dan een harpconcert plaats en alle tafels zijn feestelijk versierd en in de verschillende salons brandt dan de open haard. Dat heb ik nog bijgewoond samen met Ernest Helmich. Stadhouder-koning Willem III heeft er overigens ook nog gewoond. Ik zal mijn voormalige stuidiecoördinator voorlopig nog niet in kennis stellen van de gegevens van de leden van de Baak-kring. Die informatie houd ik onder mij totdat ik van zijn zijde ook iets contractueels onder ogen krijg. Ik houd mij vandaag daarom ook bezig met het werk dat is blijven liggen: het opbouwen van de database. De betalingen kan ik pas na het weekend verrichten vanuit Utrecht. 17.00 Wandeling gemaakt naar het graf van mijn vader. Het is een mooie steen. Met twee gouden rozen. Toevallig kwam ik daar langs de Toyotagarage van Peter Scholten. De heer Scholten was op vakantie. Hij komt maandag terug. Daarom heb ik zijn medewerker, de heer Edwin de Bruin, verzocht hem mijn groeten over te brengen. Wij hebben gesproken over het thema relatiebeheer. De Toyota Camry (Sssssssttt......) staat niet meer in de showroom.

20.45 Ledenlijst de Baak-kring in database verwerkt. Morgen houd ik mij bezig met onze oude bekende: Rik Felderhof. Hij schijnt niet zo vaak meer in zijn villa in ZEIST te komen sinds hij mijn laatste brief daar heeft ontvangen en de ontvangst persoonlijk aan mij heeft bevestigd. Zondag 25 oktober 1998. Dat lees ik vandaag in Privé, week 43 - 24 oktober 1998 pagina 4. Daar zie ik de foto van zijn huis aan de Lyceumlaan met de tekst "Rik Felderhof wordt niet vaak gesignaleerd in zijn huis in ZEIST" en "De programmamaker is maar wat blij met zijn Televizierring. 'Een prachtig moment.'' Enkele zogenaamde bekende Nederlanders hebben al toegezegd. Waaronder Erica Terpstra. Dat doet mij deugd voor Rik. Erica is immers ook een graag geziene gaste op de Engelenburg. Met mijn brief op zak kan Rik ongetwijfeld thans ook gebruik maken van de villa van Charles Spencer in Zuid-Afrika. Toen ik kwam checken of hij die brief Villa Felderhof goed had ontvangen op zaterdag 22 augustus jongstleden, was hij overigens gewoon thuis. Zijn dochter werd net thuisgebracht. Zij vroeg mij "Wat is hier aan de hand?" Waarop ik haar vroeg: "Is je vader thuis?" Hierop antwoordde zij: "Hoe kan ik dat nou weten? Ik kom net thuis." Daar had ze groot gelijk in. "Dan bellen we samen aan" was mijn antwoord. Rik deed open: "Ja John ik heb hem ontvangen". De rest is je bekend. Op pagina 5 staat hij nogmaals afgebeeld naast Jochem van Gelder van 'Willem Wever', die ook in de prijzen viel. Jochem is een neef van mijn voormalige echtgenote. Zijn oogopslag is exact dezelfde als van mijn jongste zoon Ramon. Hij valt ook nog wel een keer in de prijzen. Dat zit in de familie. De Van Gelders stammen overgens af van de oude Graven van Gelder(land). Het is mij duidelijk dat jij niet graag in contact komt met de heren en dames van dit roddelblad. Daar heeft Bert Hortensius mij nog duidelijk voor gewaarschuwd tijdens de afscheidsbijeenkomst van Sjef van Zwieteren in De Glind. Ik vind het overigens wel aardig iets te lezen over goede bekenden. Ik hoop Sylvia Tóth en Cor Boonstra dan ook snel tot onze kringen te kunnen rekenen. De brochure Ondernemen in Strategisch Perspectief biedt daartoe een goede aanzet. De combinatie paars en oranje is perfect gekozen. Ook de sleutel met het geopende slot. 'Gedachten verspreiden zich snel' en 'at ease: 'anything is possible' zijn gevleugelde slogans geworden binnen het Project of Projects. 'Merie S. (30) ervaart de dynamische verschijning' kan ik nog niet plaatsen. Wellicht heeft het iets met Mary Stuart te maken. Zij vertoefde ook bij tijd en wijlen op kasteel Middachten en Paleis Het Loo. Dat geldt wel voor de met de paars ondersteunde tekst: "Bewust omgaan met strategie is geen vlucht naar voren maar een belangrijk aspect van ondernemerschap dat vandaag en niet morgen aanzet tot concrete stappen. We zoeken vastigheid en verandering, die gelijktijdig moeten worden gemanaged om te (over)leven. De grootste valkuil is de illusie van beheersbaarheid in een chaotische wereld vol onverwachte ontwikkelingen en risico's. Zijn wij een speelbal geworden van anderen en passen wij ons voortdurend aan? Of willen wij op eigen kracht of samen met anderen de gewenste ontwikkeling stimuleren en weerstanden als een uitdaging zien? Een voortdurend alerte en snel lerende organisatie, die haar positie kan en wil veranderen maar die ook zonodig haar positie kan en wil verdedigen heeft wellicht de beste kansen. Ook het scheppen van de juiste condities is belangrijk. Zonder een gerichte organisatie-ontwikkeling blijft een strategie een lege dop." Ik werk graag aan de organisatie van deze workshops mee en ben bereid mijn gehanteerde ontwikkelingsstrategie gedurende de afgelopen zeven jaar en onderliggende case-study te presenteren. Laat dat maar weten aan Hans Mensink en Carin van der Wiel. Ik heb met Hans al eerder prettige gesprekken gevoerd op dit gebied. De doelstelling past ook geheel en al in de verdere ontwikkelingsstrategie van ons nieuwe bedrijf: Vernieuwend werken aan de eigen strategische uitdaging samen met docenten, die midden in de praktijk staan en met deelnemers uit andersoortige bedrijven, die mede als sparringpartner fungeren. U ontwikkelt een praktisch instrumentarium en een beter zicht op het proces van strategievorming. Na afloop van de workshop heeft u een methodiek en een aantal belangrijke bouwstenen voor stategievorming. Ik zie de medewerking van docenten Spaans al voor mij. Een ideaalbeeld dat wij samen kunnen realiseren. De ledenlijst van de Baak-kring bevat ook nog enkele persoonlijke bekenden, zoals de heer W.Th.M. van Gerwen (Wim, als ik mij niet vergis) van WVG Reclame-advies. Hij heeft voor mij ooit een succesvolle reclame-campagne ontwikkeld. Drukkerij Dukenburg drukte de brochures van het FSI. De heer R.N. van Eijkelenburg uit 's-Hertogenbosch doet mij denken aan de heer met dezelfde achternaam uit Wassenaar die mij tijdens mijn fietstocht in augustus 1996 van Paleis Huis ten Bosch naar De Baak onder het genot van een door hem aangeboden kopje koffie heeft gevraagd hoeveel kapitaal ik nodig had voor het bedrijf.

Hij had nog een paar miljoen liggen waarvoor hij een bestemming zocht. Tevens doet het mij deugd een vertegenwoordiger van de Regiopolitie ROTTERDAM Rijnmond (A.J.J. Naaijen) en het Ministerie van Justitie (S. Eschen) op de lijst tegen te komen. Dat geldt ook voor de Directeur Voorlichting van het Ministerie van Economische Zaken (C. Breedveld). Van Hans Wijers heb ik immers nog geen reactie op mijn laatste brief (mét businessplan) ontvangen. Ook wacht ik nog op een reactie van Hans van Mierlo op mijn brieven. Hij is afgelopen vrijdag benoemd tot Minister van Staat. Dat is een uitstekende positie om het samenwerkingsverdrag met de Spaanse regering rond te maken. Het lijkt mij goed om gezamenlijk een felicitatie te sturen. Maandag 26 oktober 1998. Liefde is... ...niets uit de krant knippen. Daarom heb ik fotokopieën gemaakt van de horoscoop en het Telegraafartikel Charles ontkent dreigement Diana tegenover Camilla. Het begint er dus al enigszins op te lijken dat er in het Verenigd Koninkrijk door de direct betrokkenen meer waarde wordt gehecht aan de waarheid dan aan roddelverhalen. Ze kunnen Diana nu alles in de schoenen schuiven nu ze dood is. Schande! Jij en ik weten wel beter. Met het heldere inzicht dat je aangaande de bovenvermelde probleemsituatie hebt kun je met een grote kans op succes de volgende opdracht aan. Ik sta je toe mijn Letters daarbij aan te halen. Ik denk ook aan Ruud. Hij kan tobben met zijn computerapparatuur. Ik adviseer hem hiermee drie administraties op te zetten in het FARAO-programma ingeval hij dat nog niet heeft gedaan:

1. Stichting Cervantes Benelux
2.
Instituto Cervantes Holding Limited
3.
Cervantes Management Centrum B.V.

Zodra er overgeschakeld dient te worden op een nieuw systeem vergeet dan niet een schaduwadministratie te blijven draaien op FARAO. Bij de invoering van dit computerprogramma in mijn bedrijf in 1983 beschikte ik niet over menskracht en kapitaal om dat te doen. Dat was het einde van mijn bedrijf. Ik heb nog nooit zoveel problemen moeten oplossen als bij de invoering van dat computersysteem, gekoppeld aan de cursusadministratie ORAKEL. Daar weet Prof. Dr. Theo Mulder alles van. Ideeën en plannen staan al op papier, maar kunnen verder worden uitgewerkt in samenwerking met teamgenoten. Utrecht 15.20 uur. Na doorlezing "How could he do this to Diana?", "Diana slur campaign backfires on Charles and Camilla" en "Death threats on the phone" in THE EXPRESS van vandaag gesprek gevoerd met de heer Raymond Avezaat van De Gier Makelaars. Na het laatste bezoek van de heren die op de Baak bekend waren heeft niemand zich meer gemeld voor het pand. Raymond zal daarom in de eerste week van november wederom een advertentie plaatsen met aanvaarding: 1e week van januari 1999. Ik heb hem laten weten dat het mijn voorkeur heeft mij in die week in Noordwijk of directe omgeving te vestigen. Indien niet mogelijk wordt dat toch nog Torremolinos. Ik heb hem ook de uitnodiging laten zien voor de kerstbijeenkomst op 24 november. Ik hoop dat we voor die tijd alles rond hebben. Ook heb ik mijn maandelijkse betalingen verricht: Hfl. 2329,87 waarvan Hfl. 1293,52 privé en Hfl. 1036,35 ten laste van de holding (hieronder de fl. 875,- ten behoeve van Seagull Legal Services Ltd.). Het totaal ingeboekte kostenbedrag ten laste van de holding bedraagt thans Hfl. 3.839,81 inclusief de maaltijd van 18 oktober bij Luden en de nota van Seagull. Het verdient aanbeveling de bedragen op te nemen in bovenvermelde administraties. Aangaande de stichting eveneens, vanaf het allereerste begin. De tot 1993 gevoerde boekhouding berust bij de heer Jan Bouwman te Gorinchem, voorheen woonachtig te Duiven. Menigeen die het ver heeft gebracht dankt dit meer aan zijn kennissen dan aan zijn Kennis is een goede slogan. We kunnen het nog verder brengen dan menigeen door onze kennissen deelgenoot te maken van onze Kennis. Met hartelijke groet.

27 OKTOBER 1998 CERVANTES MANAGEMENT GROEP