12 oktober 1998. Betreft: INTIMI Kenmerk: JH/LH981012. Beste Liesbeth, Nijmegen, Zaterdag 10 oktober 1998. Ik denk aan mijn vordering van 80 miljoen. Dat is inderdaad redelijk hachelijk geweest. Ik denk dat men niet anders kan dan die vordering erkennen. Zo lees ik in het mededelingenblad van de VOC, 59ste jaargang, nummer 3, september 1998 op pagina 7: 'Zaterdag 14 november 1998: Jaarvergadering der 64-jarige VOC. Gezien mijn affiniteit met de totstandkoming van dit gastenverblijf (bij voorkeur permanent), neem ik mij voor aan deze vergadering mijn bijdrage te leveren middels mijn aanwezigheid. 14 november is echter ook de verjaardag van de Prins van Wales. Ik verwacht nog steeds zijn uitnodiging voor een hernieuwd bezoek aan WINDSOR CASTLE. Eventueel zou jij mijn honneurs daar kunnen waarnemen. Daar komen we nog wel uit. Aangezien ik Harry en Ruud ook tot onze 'initimi' reken, heb ik er geen bezwaar tegen dat je dit aan hen meldt. Zeker gezien het feit dat Villa Felderhof - zoals door mij voorspeld - gisteravond de Avro Televizierring heeft gewonnen. De oorspronkelijke ring is uit de kluis van Gert-Jan Dröge gestolen op hetzelfde moment dat ik mijn polstasje voor het laatst in andermans handen heb moeten laten overgaan. Het doet mij derhalve deugd om op 14 november aanstaande de gelegenheid te krijgen geboden om te pleiten voor uitbreiding van de inrichting. Wellicht kunnen we dat in de komende maanden een keer regelen met Rik Felderhof in de villa van M.A.F. Ik ben geneigd om Rik een 'fee' in rekening te brengen voor het gebruik van ons toekomstige pandje aan de Middellandse Zee. Als wij daar naartoe gaan, mogen Ruud en Harry mee. Als ze zich netjes gedragen. Harry vertrouw ik nog wel, maar die verhalen van Ruud over 'stalking' geven mij wel te denken. Ik vind hem echter wel belangrijk als goede 'intimus'. Op het communicatieve vlak ben jij onverslaanbaar onder de dames. Als je eenmaal aan de telefoon zit ben je er niet meer van af te slaan. Althans dat was vroeger zo. Ik zie jou dus goed in staat om onze producten te verkopen. Jullie hebben daartoe een prima infrastructuur opgebouwd op de Baak. Ik begin al aardig plezier te krijgen in het lidmaatschap van die cavaleristenvereniging. Op dinsdag 15 december nodigt het bestuur de leden uit voor de traditionele Heinekenborrel. Dat past goed in ons project over water en op vrijdag 26 maart 1999 vindt er een bezoek plaats aan het NAVO-hoofdkwartier te BRUSSEL. Voorts heeft de res tlnt E. Rooimans het genoegen cavaleristen op bezoek in Londen uit te nodigen voor een borrel op de Cavalry and Guards club, 127 Piccadilly. Van deze mogelijkheid wil ik in de toekomst uiteraard ook eens gebruik maken, aangezien de lokatie zich bevindt in de omgeving van Spencer House. Nijmegen werd gisteren overigens ook vereerd met een bezoek van de koningin ter gelegenheid van de viering van het lustrum van de Katholieke Universiteit in de Stevenskerk. Majesteit werd vergezeld door burgemeester Ed d'Hondt. De heer d'Hondt heeft ten tijde van mijn verblijf in deze stad gewezen op het grote belang van mijn beleidsplan.

De rector magnificus van de universiteit is Professor Theo van Els. De heer van Els is al een heel oude bekende. Hij heeft ooit - als voormalig hoogleraar Frans - een onderzoek laten uitvoeren door het Instituut voor Toegepaste Taalkunde naar de behoefte aan moderne vreemde talen in het onderwijs. Als 'corpus' van onderzoek had hij gekozen voor leerlingen Engels, Frans en Duits. Hierdoor viel het Spaans geheel en al buiten de resultaten van zijn onderzoek, hetgeen uiteraard een vertekend beeld gaf van de werkelijkheid.

Mijn goede bekenden Dr Cees van Esch en Drs Dirk Tuin hebben dit echter - gedurende jarenlange inspanningen - weten te corrigeren. Uiteindelijk heb ik voor de 'final touch' zorg gedragen. Vandaar mijn prettig onderhoud met de heer Van Els en Tineke Netelenbos tijdens het laatste taalcongres in Amsterdam.

Maandag 12 oktober 1998. Het enige dat wellicht niet gebeurt wat zou moeten gebeuren is mijn bovenvermelde bezoek aan Vught, naar ik aannneem, aangezien ik slechts de rang van huzaar heb. Die keuze is overigens aan jou. Vandaar dat ik je hierbij de aanmeldingskaart doe toekomen. Voor de variatie heb ik daarbij niet mijn militaire rang aangegeven, maar mijn positie in het burgerleven. Alles komt normaliter aan het licht. Niets blijft geheim. Ik hecht daarbij ook sterk aan de belangen van de boys. Zaterdagavond zag ik het televisieprogramma Kopspijkers. Jack Spijkerman meldde aan Dominee Gremnaat (Paul Haenen) dat hij de gestolen Televizierring in bezit had. Het kringetje is maar klein. In het geval ik wederom een sociogram maak met mijzelf in het middelpunt, dan zie ik dat Jack Spijkerman en Rik Felderhof tot mijn directe contacten behoren. Een verband tussen de vermissing van mijn persoonlijke bescheiden en de Televisierring ligt dus sterk voor de hand. Dat neemt niet weg dat ik zaken voorzie die wél staan te gebeuren waar de astroloog niet aan gedacht heeft. Het plan vormt daarvan de kern. Daar moeten we inderdaad verder mee aan het werk. Je leert de andere kant van mijn bedrijf doordat je me door en door kent. Het wordt dus óns bedrijf. Daar hoef je niet veel moeite voor te doen. Kjjken, luisteren en vragen is je niet vreemd. Dit is dus een kloppend verhaal. Utrecht, 15.30 Ik ontving bijgaande prijsopgaven voor drukwerk van Hoonte Bosch & Keuning. Ik heb in principe gekozen voor de aangekruiste aantallen. Dat betekent voor de begroting drukwerk onder verkoopbevordering Hfl. 15.400 + 18,5% B.T.W. = Hfl. 18.249,-. Uitgaande van Hfl. 2,40 gemiddeld per verzonden set worden de verzendkosten voor gemiddeld 10.000 poststukken Hfl. 24.000,-. Ook ontving ik bijgaande informatie van Uw Toekomst over het Nationale Nederlanden Nederland Fonds. Volgens de bijlage van 8 oktober heeft het fonds sinds de introductie in 1994 een rendement behaald van maar liefst 32,6%. Over een periode van 20 jaar heeft het fonds op basis van werkelijk behaalde rendementen en objectieve marktgemiddelden een rendement van minimaal 15% en gemiddeld 18,4% gerealiseerd. Dat is nog hoger dan het resultaat van Nigel o'Sullivan in Londen. De Informal Investors die in de holding investeren kunnen op grond hiervan met goed vertrouwen hun kapitaal beleggen. Deels zal het worden aangewend voor de activiteiten. Nationale Nederlanden kan echter een belangrijke functie gaan vervullen bij de ontwikkeling van ons bedrijf. Ik zal echter in eerste instantie het Zilveren Kruis gaan polsen aanstaande woensdag. Ik zie dat Prins Bernhard ook weer op bezoek is geweest in Noordwijk. Willem Alexander bevond zich gisteren bij de finish van het wereldkampioenschap wielrennen. Ik was te gast bij mijn jongste zus. Ik heb haar kinderen een tekening laten maken van het wielrennen. Mijn nichtje Lucia tekende dat Michael Boogert over een steen reed. Twee minuten later gebeurde dat fatale moment. Ik ben dus niet de enige in de familie die de toekomst kan voorspellen. Vandaar dat ik vandaag geen enkel geloof hecht aan de eerste twee regels die de astroloog heeft voorspeld ten aanzien van de schorpioen. Dat hebben Wij immers zelf ook nog in de hand. Het is niet goed om het noodlot te tarten, maar wel belangrijk om te geloven in je eigen krachten. Dan volgen de sterren vanzelf.'In dat verband bezocht ik zaterdagmiddag de Sint Nicolaaskapel op het Valkhof te Nijmegen. Daar kunnen Diana en ik niet meer gaan wonen volgens afspraak met de Burgemeester van Nijmegen. Voor de rest blijft alles open. Ik bezocht nadien de oude ambachtelijke bierbrouwerij De Hemel. Daar genoot ik van een Helse Engel hoewel mijn voorkeur naar een Hemelse Engel uitgaat. Nog steeds. Ik heb derhalve de middag afgesloten met het nuttigen van een glas Nieuw Licht. Dit uiteraard geheel in overeenstemming met mijn Nieuwjaarswens. Wellicht is dit een leuk verhaal voor Gertjan Dröge. Als hij ervoor kan zorgdragen dat ik mijn paspoort terugkrijg, kunnen Wij binnenkort twee weken naar Madeira. Om de puntjes op de i te zetten. Dat lijkt mij geen overbodige noodzaak nu Ahold dreigt te breken met haar Spaanse partner (NRC 9/10). Dat kunnen Wij ons niet veroorloven. Voorts lees ik in een artikel in de Telegraaf van zaterdag over Mauritius dat de Dodo vroeger zo de pan in waggelde. Dat is recentelijk voor de laatste keer voorgevallen. Ik denk derhalve dat het goed is dat Rik Felderhof nog een keer een briefje van mij ontvangt, terzake. Ik lees eveneens dat Kok, Zalm en Wellink op de vingers zijn getikt door de Algemene Rekenkamer. Kritiek Rekenkamer aankoop Mondriaan. Het verbaast mij dat ik in dit rijtje de naam van de heer Florisson niet tegenkom. Ik zal de Minister-President derhalve morgen per faxbericht een advies doen toekomen dat zal leiden tot de overdracht van het schilderij aan de Stichting Cervantes Benelux, waarna ik het ter veiling zal aanbieden bij de heer Christopher Balfour van Christie's ten behoeve van de European Cervantes Foundation. Ik hoop hem derhalve morgen te ontmoeten op Kasteel de Haar. Ik lees eveneens : Hans van den Broek kiest voor Zwiep. Hans heeft besloten na het jaar 2000 in dat Achterhoekse dorp te gaan wonen, niet ver van het landgoed Ampsen. Dat landgoed is eeuwenlang eigendom geweest van de Familie van Heyden. Leuk dat Hans het dichtbij huis heeft gezocht voor de toekomst. Met hartelijke groet. Bijlagen: Inschrijfkaart voor de algemene vergadering van de VOC op 14 november 1998 te Vught; Brief CER001 van Hoonte Bosch & Keuning d.d. 9 oktober 1998 (2 pagina's); Brief CER006 van Hoonte Bosch & Keuning d.d. 9 oktober 1998 (2 pagina's); Brief CER007 van Hoonte Bosch & Keuning d.d. 9 oktober 1998 (3 pagina's); Informatie 'Uw Toekomst' d.d. 8 oktober 1998; "Vroeger waggelde de Dodo zo de pan in". P.S. Ik hoop dat jij woensdag eveneens de puntjes op de i kunt zetten. Liefde is... ...er samen op uit gaan. Dat moeten we dan maar doen als mijn paspoort terecht is. Dan kunnen we ons buigen over gemeenschappelijke produktontwikkeling. Ik ben best creatief nu.

13 OKTOBER 1998 SCHOT IN DE ROOS