6 oktober 1998. Betreft: NOOTJE Kenmerk: JH/LH981006. Beste Liesbeth, Dinsdag 6 oktober 1998. Ik heb de indruk dat ik jou praktisch alle feitelijkheden heb doen toekomen aangaande situaties waarin wij gezamenlijk zijn betrokken of betrokken zijn geweest. Zowel privé als zakelijk ben ik bereid jou te helpen bij een probleem. Ik wil echter niet de indruk wekken dat ik mij met 'stalking' zou bezighouden. Daarover las ik vanmorgen een artikel in de Telegraaf. Ik bied je slechts aan jou bij te staan voor het geval er een probleem moet worden opgelost. Gisteravond heb ik nog enkele brieven nagelezen die ik je de afgelopen tijd heb gezonden. Ten gevolge van mijn genealogische bezigheden in de laatste jaren ben ik zeer opmerkzaam geraakt op gelijkvormigheid in menselijke gelaatstrekken. In mijn bijlage bij mijn brief van 8 september jongstleden viel mij plotseling een zeer bijzondere gelijkenis op in de oogopslag van Charles Spencer op de foto met het opschrift Wel tijd voor sport, maar geen tijd voor z'n neefjes en die van jou op de foto op blz. 5 van jullie overzicht 1998/99. Zeer opmerkelijk. In dit verband denk ik aan bijgaande polis van Mr Bolle assuradeuren te Amstelveen. Ik heb jou inmiddels zo'n beetje tot mijn partner gebombardeerd, maar weet nog niet of jij daar wel mee accoord bent. Ik ga uitsluitend af op de mondelinge informatie die ik daaromtrent van Alex van 't Hooft heb ontvangen. Een ongevallenverzekering van fl. 50.000,- tegen een maandpremie van fl. 6,95 is wel interessant voor mijn dierbaren, maar dan dien ik ook te weten wie dat zijn. Voor een premie van fl. 10,95 wordt mijn partner ook meeverzekerd. Vandaar dat ik je deze informatie toestuur. Wij dienen dan vóór 20 oktober te hebben gereageerd. Voor het geval je niet zou meedoen, gaat het wat mij betreft gewoon over. Ik heb overigens nog niets vernomen van het Zilveren Kruis in Noordwijk. Zij kunnen mij wellicht ook behulpzaam zijn met het offreren van verzekeringen ten behoeve van het bedrijf. Ik neem mij daarom voor daar op 14 oktober ook nog even op bezoek te gaan, hoewel ik het volgende vriendelijke nieuws heb ontvangen van onze belastingdienst alhier:

"Geachte Heer/Mevrouw, U heeft een belastingschuld. U heeft voor deze schuld een dwangbevel ontvangen. Ik heb wettelijk de mogelijkheid om beslag te leggen op uw loon en/of uitkering. Daarom wordt overwogen een (loon)vordering te doen bij degene die aan u loon of andere periodieke betalingen verschuldigd is. Daarnaast zal ik beslag komen leggen op uw inboedel, meubels en/of auto's. Ik kom naar uw (woon)plaats voor deze beslaglegging op WOENSDAG 14 OKTOBER 1998. U moet zorgen dat ik dan toegang tot uw woning krijg. Indien u, of iemand die uw zaken kan behartigen, op dat moment niet aanwezig is, zal ik, belastingdeurwaarder, vergezeld door een Inspecteur van Politie en een sleutelsmid, op zeer korte termijn daarna uw woning alsnog betreden. Ik doe dat dan om tot een daadwerkelijke beslaglegging over te kunnen gaan. Belastingdienst/Particulieren Utrecht, de belastingdeurwaarder, Behandeld door: S. Roekalea."

Men wordt dus steeds roekelozer bij de belastingdienst. Vandaar dat ik hier op de eerste plaats telefonisch op heb gereageerd en alsvolgt schriftelijk: Rekeningnr. 2445588. Agenda: Donderdag 22 oktober vanaf 18.30 RAI Amsterdam i.v.m. bezoek Internationaal President Lions. Vanavond: gezamenlijke maaltijd en wijnproeverij met Lions Clubs Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg. Dat wordt dus weer hard werken. Groetjes.

Bijlage: Aanbieding ongevallenverzekering "Uw Toekomst" d.d. 1 oktober 1998. P.S. De astroloog had dus wéér gelijk.

7 OKTOBER 1998 WATERMANAGEMENT