24 september 1998. Betreft: FAMILIEBERICHTEN Kenmerk: JH/LH980924. Beste Liesbeth, Donderdag 24 september 1998. Liefde is... ...een roos naar haar noemen. Ik wil met alle plezier een roos naar jou noemen. Maar een roos met de naam Queen Elizabeth bestaat al. Hij is te vinden in het rosarium in de Emmastraat. Niet ver van de plaats waar jij jouw auto had geparkeerd de laatste keer dat wij samen naar Utrecht zijn gereden en jij mij geadviseerd hebt de investering nu terug te verdienen. Na mijn gesprek met Herman de Koning. Mijn ridderlijkheid werd toen echter nog niet zozeer door jou op prijs gesteld. Daar was ik blijkbaar nog te jong voor. De Telegraaf kopt vandaag HET IS UIT! De relatie tusen Willem-Alexander en mijn voormalige stadgenote is dus definitief ten einde. Dat zag ik uiteraard al aankomen. Op Prinsjesdag vertelde mevrouw José Konijnenburg mij nog: "Wat vind je daar nou van? Beatrix heeft Josée van den Broek opdracht gegeven een andere vriendin te vinden voor Willem-Alexander". Ik heb daar verder niet op gereageerd. Alleen gezegd: "Daar moet Alex zelf een beslissing over nemen. Daar laat ik mij verder niet over uit." Ik begrijp nu wel waarom Hare Majesteit zo'n plezier had toen zij mij naast José op de tribune zag zitten. Feit is ook dat de Familie Van den Broek - waaronder mijn moeder - van mening is dat mejuffrouw Bremers niet de juiste achtergrond heeft om de waardigheid als Koningin der Nederlanden te dragen. In mijn visie is Emily steeds een goede informatiebron geweest voor de kroonprins in de tijd dat het gebruikelijk was dat ieders telefoon kon worden afgetapt. Naar mijn idee heeft zij dat werk voortreffelijk verricht. Het heeft haar zelfs enorme spanningen opgeleverd. Vooral in de laatste week van juli 1996 toen er zelfs de brandweer aan te pas moest komen op haar flat in de Nieuwe Schoolstraat in Den Haag. Het ligt ook voor de hand dat de relatie rond de tijd van Diana's contacten met dappere Dodo en haar overlijden op een zacht pitje was komen te verkeren. Wij waren immers beiden een gemeenschappelijke relatie van de Princess of Wales. Als afgestudeerd juriste trad Emily in dienst bij de KLM, waar zij op het hoofdkantoor in Amstelveen een betrekking kreeg bij de afdeling Flight Operations. Dit is ook het werkterrein van mijn goede vriend Van Munster, the Kingmaker. Hij is verantwoordelijk voor de luchtverkeersveiligheid. Ook heb ik een lid van de familie Hessing onder mijn vrienden. Vorig jaar schreef ik ook voor hém een sinterklaasgedicht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar mijn inzichten heeft Emily uitstekend werk verricht op het communicatieve vlak en daarbij de juiste vorm van discretie betracht. Vanaf heden is zij wellicht ook inzetbaar bij de opbouw van mijn organisatie. Zorgvuldige zelfanalyse zegt mij dat de functie als Vice-President van de holding in feite te zwaar is voor mij. Ik ben daarom bereid die functie aan anderen over te dragen - als het maar goede zijn - mijn woorden aan de heer Steurbaut indachtig. Ik hoop derhalve dat jij mij zondag een compleet ingevuld organogram kunt bieden voor het bedrijf. Mijn rechten geef ik niet zomaar af, tenzij er een uitstekende vergoeding tegenover staat. Dan praat ik wel in de orde van grootte van miljoenen. Dat biedt dan immers de mogelijkheid om mijn film in eigen beheer te gaan produceren. Denk daarbij dan eens aan het postorderbedrijf Huis & Comfort. Ik heb van de directie van dit bedrijf nog geen concreet antwoord gekregen op mijn vraag wie de gulle schenk(st)er is geweest van het Mysterious Present in oktober 1996. Ik weet het natuurlijk wél, maar het zou ook aardig zijn als dat eens werd bevestigd door de samenwerkende partijen binnen Operatie Vijfde Roos. Vandaar dat ik de volgende brief naar Houten heb verzonden: The Angel on the Bridge. Het was dus niet zo'n gek idee van José en Carla om dat toneelstukje te spelen over Don Juan. Het toneelstuk van Tirso de Molina, waarover ik je heb geschreven vanuit Sevilla heet El Burlador de Sevilla o Convidado de Piedra, hetgeen wil zeggen De Grappenmaker van Sevilla ofwel de Stenen Gast. Hierin nodigt Don Juan een overleden voorzitter van een ridderorde uit aan tafel. Jij bent echter nog springlevend - naar ik hoop - en hoop je zondag dus als gast te mogen ontvangen. Wellicht tezamen met mijn manager Benelux en zijn echtgenote. Je bent Van Harte welkom. Hartelijke groet. P.S. Ik ga nu uitrusten op het dak. Het zitje heb ik terug ontvangen.

25 SEPTEMBER 1998 VUURWERK 1998