28 augustus 1998. Betreft: D-DAY DOMINO Kenmerk: JH/LH980828. Beste Liesbeth, Nijmegen Dukenburg, donderdag 27 augustus 1998. Ik kijk naar BBC1 en zie Koningin Elizabeth in een geel MANTELPAKJE. Er is dus inderdaad werk aan de winkel voor Yellow Peter. Ik lees het blad 'Weekend' Nr. 98/36 - 2 SEPT. 1998. Pagina 11 over een zogenaamde 'DIANA Ring' van het 'Internationaal Instituut Benkinston - Nederlands buro - Postbus 3526 - 48-- DM Breda en stel vast dat dat bureau mij daartoe niet om toestemming heeft verzocht. Ik lees ook een artikel op pagina 26 en 27. Ik vind dit een plausibel verhaal en geheel in overeenstemming met de afspraken die ik met David Sharp heb gemaakt. Ik stel echter wel vast dat het blad

de bewijslast omdraait

Diana wás immers al gekidnapt en de Britse geheime dienst was voor haar veiligheid verantwoordelijk. Daarvoor was zij bij Dodo absoluut in de verkeerde handen. Ingeval er sprake is van een strategische operatie om mijn partner uit de klauwen van de Egyptenaar te verlossen, dan heeft dat mijn volledige goedkeuring. Ik houd M.A.F. dus nog volledig verantwoordelijk voor de uit de hand gelopen situatie. Deze is overigens zeer herkenbaar. Ik werd in Canterbury ook zorgvuldig door de Britse veiligheidsdienst in de gaten gehouden op 1 augustus 1996.

Ik herkende ze eveneens aan fototoestellen en zonnebrillen. Ik ben hen daar nu nog steeds erkentelijk voor. Het is dus van de zotte dat het blad Weekend de term kidnapping hanteert voor een volledig legitieme reddingsoperatie ofwel bevrijdingsactie, zoals het er nu naar uitziet. Het gerucht dat Diana en de Egyptenaar zouden gaan trouwen is - ik herhaal - niet door Diana in het leven geroepen, maar door de heren Al Fayed zelf. Er rust dus een zeer zware schuld op M.A.F. en zijn zetten zijn nog steeds niet naar mijn zin. Daar dient nog veel aan te veranderen. Hij heeft al genoeg schade aangericht. Dit is niet meer goed te praten. Vandaag is de tweede verjaardag, ervan uitgaande dat twee jaar geleden door mijn collega aan mijn verzoek is voldaan. En daar twijfel ik niet aan. Ik heb de SBS6-uitzending gezien gisteravond. De beelden zijn exact zoals ik ze steeds voor ogen heb gehad sinds 1 september vorig jaar. Een bevestiging van hetgeen ik al wist. Vanmorgen heb ik de videoband (27.2) nog eens geanalyseerd. De belangrijkste nieuwe ontwikkeling is een felle lichtflits en een motorfiets, die bij het ongeluk klaarblijkelijk een decisieve factor zijn gebleken. Ook de rol van Henri Paul is duidelijk belicht in het programma. De presentatrice meldt dat de journalisten voelden dat er een huwelijk in de lucht hing. Ik geloof nogmaals niet dat dat met de zoon van M.A.F. zou wezen. Interessant is in dit verband ook het interview dat werd afgenomen met James Hewitt. Hij had vier maanden voordien nog een gesprek met haar gehad. Hierbij had zij gezegd "Ik ga de wereld shockeren". Dat is dus in de tijd geweest dat ik KP voor het eerst heb bezocht. Ze zou ook hebben gezegd "Ik zoek een grote zwarte man." Daar voegde Hewitt aan toe "She had a great sense of humor". Dappere Dodo zal wellicht hebben gedacht dat zij dat letterlijk zo zou hebben bedoeld. Ik weet echter goed dat zij een hidden agenda hanteerde en precies wist wat zij moest communiceren, op welk moment, tegen welke persoon. Als haar ultieme doelstelling had zij "trouwen en ergens rustig wonen". Er zijn heel wat rustige plekjes in Nederland waar dat mogelijk was geweest. Ik loop de vertoonde beelden na. Op de middag van 30 augustus landt zij met onze 'sponsor' op Le Bourget. Met een Mercedes rijden zij naar de Villa van Windsor. De Al Fayeds hadden het grote publiek inmiddels gemanipuleerd. De fotograaf Pierre Sue meldde al "Het mooiste plaatje zou zijn geweest als Dodi haar ten huwelijk had gevraagd." Na het bezoek aan de Villa van Windsor bezoeken mijn collega's het appartement van Dodo. Vanaf heden zal ik hem aanduiden met DD. Dat past goed bij D Day. Ook bij M.A.F. Dus weer gecodeerd vanaf heden. DD las op zijn appartement ook het boek "Men are from Mars, women are from Venus". Daar was ik toevallig ook mee bezig, met dat boek. Nadien zijn ze naar de Ritz getogen. Om 22.09 uur, kort na binnenkomst in de Suite Imperiale, ging Diana zitten en barstte in huilen uit. "Waarom?" vraag ik mij af. "Welk bericht had zij ontvangen?" "Was er wellicht een fax binnengekomen uit Balmoral?" Dat is wat ík geloof todat het tegendeel is aangetoond. M.A.F. vertelt: "Ze belden me op. Ze gingen daar eten en dan terug naar het appartement. Ze zouden zondag terugvliegen en maandag hun verloving bekend maken." Dit verhaal is volstrekt ongeloofwaardig. Wie bedoelt M.A.F. met "ze"? In een telefoongesprek is over het algemeen slechts sprake van bilateraal verkeer, tenzij een conferentietelefoon wordt benut. De journalist stelde derhalve de terechte vraag "Vertelde Dodi dat, of was het Diana?" M.A.F.: "Ze zeiden het allebei, zaterdagavond om tien uur, ze waren in het hotel". "Hebt u dan met Diana gesproken?" "Ja". "Weet u nog wat ze precies zei?". "Nee. Ze was ontzettend gelukkig en blij". Een mens barst niet uit in huilen als hij of zij gelukkig is of blij. Een huilbui komt voort uit een shocktoestand. Daar heb ik maar al te veel ervaring mee. Het is een ongeloofwaardig verhaal van Mohamed. Hij vervolgt: "Ze had uiteindelijk iemand gevonden om haar leven mee te delen en gelukkig mee te zijn. Die de dromen waar kon maken die jarenlang onvervuld bleven. Ze had iemand gevonden aan wie ze zich kon binden." Hier ben ik het mee eens. Die persoon had zich op dat moment teruggetrokken op Neude 30C te Utrecht.

Dat weet Mohamed dondersgoed! Even na twaalf uur belde Dodi zijn vader op en bedacht een plan. Dat is de grootste stommiteit geweest die hij kon uithalen. Zijn telefoon kan immers door Jan en Alleman zijn afgetapt. De vluchtroute lag toen al op straat. De presentatrice stelde zich die vraag: "Hoe kun je zo'n ongeluk regisseren? Hoe weet je de route?" Het antwoord staat hierboven. Voorts is ook de arts Frederic Mailler in beeld gebracht, die haar eerste hulp heeft verleend, alsmede de heer François Lévistre. Zijn getuigenis is nog het meest belangwekkend. Hij heeft gezien dat de Mercedes gas gaf en door de rechts passerende motorrijder werd gesneden. De heer Lévistre zag daarbij plotseling een grote lichtflits toen de motor de Mercedes inhaalde. "Het was fel licht als van deze lamp (mais vite)". De presentatrice stelde zich daarbij de vraag: "Wat was dat felle licht in de tunnel? Het moet afkomstig zijn van een veel krachtiger wapen, dat een oogverblindende flits geeft. Elite-eenheden zijn er mee uitgerust. Ook van het Britse." Bij mij kwam het beeld op van de flits van een vuurtoren, een gemeenschappelijk thema dat wij de laatste jaren hadden gehanteerd. In het derde deel van de reportage komt de rol van Henri Paul in beeld. Hij had veel koolmonoxide in het bloed, 20%. De vraag is waar dat vandaan is gekomen. Hij was naast zijn werk als chauffeur ook amateur-piloot en had onlangs een sessie van 605 vlieguren achter de rug à 300 pond. Bij de Ritz verdiende hij fl. 65.000,- per jaar. De presentatrice gaf een goed beeld van zijn bankrekeningen: drie rekeningen en een kluis bij de Banque Nationale de Paris naast de Ritz, drie rekeningen bij Barclay's (je weet wel, van de schorpioen),

bij de Caisse d'Épargne (bij het Louvre) twee privérekeningen en vier spaarrekeningen. In de acht maanden vóór de crash werd er vier maal 40.000 francs (ongeveer Hfl. 13.000,- ) gestort op zijn rekening. Iedere keer gebeurde dat in contanten. Alles bij elkaar had Henri Paul volgens het programma al bij de Caisse d'Épargne 1,2 miljoen francs. Niemand weet waar dat geld vandaan kwam. Het Ritz-hotel zegt dat het contante geld absoluut niet van hen afkomstig kan zijn. M.A.F. speelt de vermoorde onschuld en zegt nooit aan zijn loyaliteit te hebben getwijfeld. Dat is wel een staaltje van onzorgvuldigheid van de eerste orde. Tenslotte is James Hewitt nog een keer in beeld gebracht na het vertonen van een rode en een gele roos. Hij vertelt dat hij drie jaar na het begin van zijn verhouding met Di het advies heeft gekregen om die relatie te beëindigen. Hij werd ook gewaarschuwd door Diana's politiebewaking en leden van de hofhouding. Hij had naar zijn zeggen zelfs gesprekken gevoerd met leden van de Britse Koninklijke Familie. Mijn positie ten opzichte van James is volstrekt anders. Ik had de oplossing van het probleem in de Britse Monarchie voor ogen en de opvoeding van de jongens binnen dat kader. Sergeant David Sharp nam op 23 april vorig jaar afscheid van mij met de woorden "It was an honour to meet you, Mr Van der Heyden". "That is completely mutual", was daarbij mijn antwoord. M.A.F. zal niet rusten voordat hij de waarheid weet. Mijn zegen heeft hij. Van de voorzitter van de UNIE, de heer Jacques Teuwen, ontving ik bericht dat er met de personalisering van mijn pas iets is misgegaan. "Ondanks een aantal testen met het adresbestand zijn uw tussenvoegsels niet volledig op de ledenpas afgedrukt". Hij vindt het een vervelende zaak die ze zo snel mogelijk gaan oplossen. Ik vind het echter geen probleem. Deze "vergissing" heeft immers geleid tot de ontboezeming die ik je gisteren heb doen toekomen. Zo kan ik ook nog wel weer een keer reageren op die Diana-ring, maar ik laat mij niet graag meer provoceren door iemand uit Breda. Eén keer is al meer dan genoeg geweest. Ik ontving wel het bewijs van deelname aan PRINSJESDAG. Ik verheug mij er weer op en hoop dat de paarden voor de Gouden Koets niet op hol slaan als ze mij op de tribune ontwaren. Ook ben ik nog steeds benieuwd wat we met die ooievaar aanmoeten. Daar weet jij - wellicht - weer iets leuks bij te bedenken. Je bent creatief genoeg. Ik heb nog niets gehoord van makelaardij Van der Meer uit Noordwijkerhout. Hier is het wel te krap voor twee mensen. Het wordt dus hoog tijd dat daar verandering in komt. Denk je nog aan mijn enquêteformulier? Maak je geen zorgen dat ik mij van mijn plannen zou laten afhouden Je blijft tóch wel nummer één voor mij. Dat heb je aan M.A.F. te danken. Vanavond om 19.30 vallen er in Leeuwarden - wellicht - twee miljoen dominostenen om. De dag is goed gekozen. Zodra die stenen zijn gevallen volgt de rest vanzelf. Zo werkt dat nu eenmaal. With Love! Bijlage: Bewijs van inschrijving Prinsjesdag P.S. 'Liefde is... ...samen naar de uitverkoop", maar díe tijd heb ik wel gehad.

29 AUGUSTUS 1998 OOGSTEN TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA DRS E.H. HALBERTSMA