27 juli 1998. Betreft: HET BLIJE NIEUWS Kenmerk: JH/LH980727.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Beste Liesbeth, Nijmegen Dukenburg, Zaterdag 25 juli 1998. Liefde is... ...hem het blijde nieuws vertellen. Ik ben benieuwd of ik nog meer blij nieuws kan verwachten uit NOORDWIJK. Volgende week is de verbouwing klaar en uiteraard ben ik zeer benieuwd naar het resultaat. Gisteren stond in het teken van Engeland. Op de Van Schaeck Mathonsingel in Nijmegen, dicht bij het Keizer Karelplein, trof ik een bus van de London Police. Ik ben daar naar binnen gegaan en heb gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om London Police van harte te danken voor hun veiligheidsmaatregelen tijdens al mijn bezoeken aan Diana's woonsteden en van haar familie. Ook heb ik hen in mijn dagboek laten kijken uit KP.

Zij waren zeer onder de indruk en ik heb hen verteld dat Diana geen huwelijk had kunnen aangaan met mijn 'competitor' van wiens vader ik ook een kopie van een brief heb laten zien gericht aan Instituto Cervantes NBLEW, J.L. Van der Heyden, Manager Benelux.

Zij hadden ook bijzonder veel waardering voor mijn kerstkaart. Al mijn materiaal is dus authentiek en het lijdt geen enkele twijfel dat wij thans in haar voetsporen zijn getreden. Ik lees in het Privé-nummer van 1 augustus dat hun verslaggeefster Yvonne Hoebe persoonlijk een gesprek heeft gehad met Charles op Althorp. Ik hoop dat zij zich nu van de werkelijke situatie heeft vergewist. Ik kan het immers niet allemaal meer langer verborgen houden. Ik heb deze situatie ook besproken met drs. Raymond Cobussen RA, eigenaar van Bar Vivaldi aan de Waalkade. Dit was in het verleden ook een ontmoetingsplaats van Emily en Willem-Alexander. Bijgaand tref je zijn kaartje. Ik heb hem al mijn plannen verteld die ik met Diana had, kijkend naar de spreuk BIEN I LOVE YOU op de Waalbrug. In dit verband neem ik for the record nog enkele artikelen in deze brief op uit de International Express van 21 juli j.l. Princess was haunted by fear of spies. Dit ter vaststelling. In een van mijn vorige brieven heb ik over deze zaak de heer James Hewitt genoemd. Dat is waarschijnlijk een vergissing van mijn kant. Voor zover ik mij kan herinneren vond het telefoongesprek met de heer Gilbey plaats in Abingdon, woonplaats van de bierbrouwer uit Henley, die mij vorig jaar had aangeboden daar samen een ritje te gaan maken. Onze vrees voor aftappen was terecht, hetgeen nu eveneens wordt aangegeven in dezelfde newspaper. PHONE TAP ON DI'S BROTHER. Ik hoop dat hij dan weer snel terugkeert als dat probleem is opgelost in Kaapstad. Zeker nu mijn nieuwe buurvrouw Victoria met een Zuid-Afrikaans accent haar intrek heeft genomen boven 't Neutje in het appartement van een bewoner die van mijn situatie op de hoogte is. Zij heeft nu van mijn visitekaartje kunnen kennisnemen dat ik op de voordeur van mijn 'studio' heb geplakt. Nu ik van de Baak mijn functie als Vice President van de holding op jullie briefpapier heb staan, ga ik er ook van uit dat jij van mijn afgegeven machtiging gebruik hebt gemaakt om de zaken te regelen. Ik ken jou als uitermate consciëntieus op dat gebied en juridisch moet de zaak nu honderd procent rond zijn. Ik ga er daarbij ook vanuit dat Charles de functie als President van de holding voor zijn rekening neemt. Met name ook om de lijn van Diana en mij door te trekken naar de toekomst. Dit houdt in dat ik verwacht dat wij samen in september een bezoek aan Althorp brengen, zodra mijn verzoek om steun door de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Ridderorden is gehonoreerd, hetgeen ik wel verwacht, aangezien ik ook nog commitments heb in de richting van de Order of the Garter in WINDSOR CASTLE. Al bij al is het wel opvallend dat er steeds telefoons worden afgetapt zodra ik in het spel kom. Dat begon al met de Spaanse Koning in mei 1995 en het werd zelfs nog bonter toen er voor het eerst in de geschiedenis werd ingebroken in KENSINGTON PALACE in de tijd dat ik daar wekelijks mijn aangetekende brieven naartoe stuurde. Dienaangaande ben ik in die tijd nog een keer bijna in elkaar geslagen in Applebee's hier in Nijmegen. Door twee Engelse 'gentlemen', die mijn partner 'that fucking princess' noemden. Ik heb ze nadien een glas Imperator aangeboden. Hetgeen zij niet konden accepteren. Er zijn nadien camera's geplaatst in de tuinen van KP. Hetgeen ik nog heb geïnspecteerd, zoals je weet.

Er zullen door de koninklijke veiligheidsdiensten dus nog heel wat lijnen dienen te worden gecheckt. Er wordt immers nog door vele partijen een beroep gedaan op het fonds waartoe ik het initiatief heb genomen. Zo lees ik ook: Diana's Angels under threat. Dit betreft dus een van de zeven Harten van VEENENDAAL-West. Het is een goede zaak als de Britse regering deze groepering extra steun verleent. Ik vind het echter wel een vreemde zaak dat zij zichzelf Diana's Angels hebben genoemd zonder mij daarin te kennen. Zij kunnen immers weten dat ik de term Angel voor het eerst aan Diana's naam heb verbonden in verband met het verhaal over The Angel on the Bridge. Binnen dit zelfde kader - stille reserves bij de overheid - zal ik maandag ook een brief schrijven naar mevrouw Netelenbos. Ik ben blij dat zij thans ook de neus in de juiste richting heeft gezet. Bij iemand met invloed denk ik aan jou. Een belangrijk gesprek kan op De Engelenburg plaatsvinden. Ik zal mijn goede pak dus meenemen naar Baak, waar ik tevens verder familieonderzoek zal verrichten. Met name de rol van mijn voorouders in de Tachtigjarige Oorlog vind ik interessant. Op donderdagmiddag heb ik een bezoek aan De Engelenburg gepland. 19.45 Vanmiddag een fietstocht gemaakt naar mijn oude huis aan de Wellenkamp. Ik heb mij daar in de positie van Diana verplaatst op 8 september 1996, 16.00 uur en foto's gemaakt vanuit de optiek die zij toen heeft waargenomen.

Even aan de andere kant van de spiegel gaan staan zogezegd. Zo stel ik vast dat de visie van PRIVÉ omtrent de situatie ook plotseling is gewijzigd. Ik citeer het artikel Diana's broer speelt de perfecte gastheer op Althorp. En gezien de enorme belangstelling zal Althorp House er binnenkort ook weer perfect uitzien. Het tijdperk Diana is dus niet afgelopen, maar net begonnen... Dat geldt dan ook voor het tijdperk Purple John, die zich inmiddels tot een der eerste Dianalogen kan gaan rekenen, hoewel dat niet direct mijn eerste intentie is, gezien mijn te sterke directe betrokkenheid. Ik geef wel mijn mening over dit artikel weer. Het is een duidelijke verbetering in visie ten opzichte van het artikel van twee weken geleden. Klaarblijkelijk gaan bij de redactie van PRIVÉ de ogen nu ook iets meer open. In zakelijk opzicht ben ik blij met de informatie dat negentig procent van de inkomsten in principe ten goede kan komen aan onze holding. Dat is per dag 2500 x fl. 23,- = fl. 57.500,- In twee maanden levert dat dan een netto-opbrengst op van 61 x fl. 57.000,- = fl. 5.307.500. Dat is een aardig startkapitaal voor onze holding, na aftrek van de kosten van Charles. Dus dat doet hij goed. Het was mij echter niet bekend dat hij Diana geen onderdak verschafte in de tijd dat zij op het bruggetje achter mijn huis stond met vragende ogen. Ik herkende haar te laat, met die kastanjebruine pruik op. Ze deed ook geheimzinnig. Een beetje onzakelijk, in feite. Anders had ik haar binnen gevraagd. Dan had ze bij mij kunnen blijven. Goede mensen zijn immers altijd welkom in mijn huis. Maar gedane zaken nemen geen keer. Wij staan nu beiden voor de uitdaging om dat goed te maken. Tenslotte lees ik in de International Express van afgelopen donderdag het artikel van Mary Kenny: Diana is dead, long live Camilla.The ex-mother-in-law is, nowadays, often best friends with the ex-daughter-in-law, the conflict taken out of the previous situation by the removal of the man in the middle.

Ik voeg graag aan dit artikel toe: "Diana is dead. Long live the new King and Queen: John and Elizabeth". The man in the middle will remain in the middle. But not alone anymore. Dát versta ik onder Liefde is... ...hem het blijde nieuws vertellen.

Zondag 26 juli 1998
19.50 Terug van een rondje 'Rijk van Nijmegen'.

Eerst naar St. Walrick te Overasselt, waar ik op 17 augustus 1995 met de directeur van de Baak enkele duidelijke afspraken heb gemaakt die ik in mijn verslag van morgen zal opnemen. Vervolgens per lijntaxi en openbaar vervoer naar Berg en Dal.

In afwachting van de bus naar de Dukenburg werd ik gepasseerd door een snel rijdende motorrijder, die zijn helm afwierp op het moment dat hij mij had waargenomen. Ik heb deze helm dankbaar in ontvangst genomen. Het nummer is 0345751-33685. Het is een zeer passend geschenk voor onze eerste helivlucht van Cervantes Air. Het dak van de Nederlandse Studenten Vakbond kan thans worden vrijgemaakt voor de eerste landing. Wij kunnen thans de lucht in.

Utrecht, maandag 27 juli 1998. Liefde is... ...zijn broek herstellen. Dat heeft mijn moeder al gedaan, want ik heb een gat in de zak. Dat bleek al direct toen ik mijn dagafschriften van de giro onder ogen kreeg. Ik start vandaag met de correspondentie van Twee jaar geleden: The Impossible Dream, Experiencias Holandesas, Truc van de eeuw. Tot op heden heb ik van de heer Kalff nog geen reactie ontvangen op mijn brieven. Het wordt dus hoog tijd dat hij actief wordt voor de business. Secretariaat Vakgroep Spaans: Permanent Recht, Bijzondere Prijs 1996, Sponsoring, Uitbreiding werkingsgebied. Dit binnen het kader van het thema Confrontatie als medicijn. Voorts ga ik over naar de weergave van de brieven die ik in de loop van de tijd aan jouw voorganger heb doen toekomen: telefoontje van 28 september 1994, 't Suideras en zijn bewoners, Bij de vijfde mei, Strategisch Perspectief 2000, Instituto Cervantes in Spanje, Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux, Herenaccoord en The Philosopher, Lamentatione, The Imperial. Daar is het voorlopig bij gebleven. Vandaar dat jouw voorganger erg veel voor mij is gaan betekenen. Door hem - en ook door jou uiteraard - ben ik mijzelf iets beter gaan leren kennen. Vanmiddag ontving ik om 15.20 uur een telefoontje van mevrouw Mieke Vermeulen. Zij meldde mij dat zij op 12 augustus definitief naar Spanje vertrekt en informeerde hoe ver ik was met de verkoop van het huis. Hierbij heb ik haar laten weten dat ik een bod van Hfl. 190.000,- heb gehad, maar ik er de voorkeur aan geef het pand in de holding te houden, alsmede het appartement in Spanje en de bungalow in NOORDWIJK. Ik heb haar laten weten dat ik jou daaromtrent rapporteer en terzake om jouw medewerking heb verzocht. De heer Dick Schuring houdt het pand in Spanje voor mij vast, maar wenst dit thans wel aan een termijn te binden. Hij wil enkele afspraken op papier stellen. Daar ben ik het mee eens. Graag je medewerking wederom gevraagd. Uiteraard ben ik enigszins verstrooid ten gevolge van de berichtgeving over iemand die verliefd is op een hakbijl. Die bijl heb ik niet meer gehanteerd sinds mei 1993. Dus kijk maar eens op welke datum we weer even met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Bij voorkeur samen met Chantal aan de Duinweg of in het makelaarskantoor naast de Flappentapper. Dat is vertrouwd terrein. Maak maar een gezamenlijke afspraak met Chantal. Zij zou mij nog bellen. Het is belangrijk dat mijn topmanager hoofd- en bijzaken weet te scheiden en zich uitsluitend tot de hoofdzaken beperkt. Ik zou het op prijs stellen als hij achter zijn SBO-aciviteiten een punt zet. Er zijn genoeg mensen die zijn werk kunnen overnemen. Mensen die zich door mij in de steek gelaten voelen kunnen de heer Dick Schuring en mevrouw Mieke Vermeulen zijn. Vandaar dat een goede afspraak op papier van groot belang wordt. Beledigd voel ik mij door mevrouw Mary Kenny van de International Express en haar opmerking omtrent the removal of the man in the middle. Vrolijk gezelschap vind ik in de persoon van Tineke Netelenbos, die ik vandaag een brief heb doen toekomen waarvan je de inhoud aantreft in de volgende brief van vandaag aan mijn Manager Benelux: Bekostiging Cervantes Project. Dit was het weer voor deze week. Zondag krijg je het volgende werkverslag. En vergeet niet die datum te checken: 12 augustus 1998. Dit is een nieuwe deadline van een verstrooide professor! With Love Again. Yours, John L. Van der Heyden. Netherlands. Bijlage: Visitekaartje drs. Raymond Cobussen RA. P.S. Het doet mij deugd dat Prins Charles zich nu ook met voetballen is gaan bezighouden. Dat zal Sylvia leuk vinden als ze samen een keer met Guus Hiddink gaat praten over het uitzendbureau.

28 JULI 1998 HOT NEWS