17 juli 1998. Betreft: Lady Jane Kenmerk: JH/LH980717. Beste Liesbeth, Vrijdag 17 juli 1998. Vanmorgen werd ik wakker met de gedachte 'Waar vind ik eindelijk een keer rust?'. "Op het water", was mijn antwoord. Vandaar dat mijn aandacht vanmorgen viel op het artikel Mosselen en Lady Jane in de Telegraaf van vandaag. Ik vind het inderdaad een bijzondere zaak dat dat schip in Nederlandse handen is gekomen. Bij de naam Lady Jane denk ik automatisch aan Lady Jane Fellowes. Ik schreef haar zus vorig jaar het volgende: "Friday, 18-07-1997. This afternoon I was visited by a security man. I told him about the situation at the moment. As a security officer it's a duty to keep silent. I was called by Rachel with the request if I will come to Amsterdam tomorrow. I also look at the photographs that I sent you today. The coat of arms with the sheep and the English flag is of Gaspar. During the war against Spain he lived some time in England (Norwich).

That is our historical relationship. The red en yellow bus of Dianetics is the link between you and me.

The four red sunflowers represent the support of the Royal Houses of the Netherlands, Belgium, Luxemburg and Spain to our marriage. The red and purple umbrellas in Het Stadhouderlijk Hof seem evident to me.

The throne of the Family Nassau will have a very special significance as well as my orange sweatshirt with the lettering NEW YORK 1997. We have to go there next autumn Di. They will be astonished.

This situation reminded me also of the problems in Northern Ireland. It has been wise of the orangist people to cancel their proposed marches. That would have been an insult to our Royal Family. We don't like intolerance. On the contrary. Every person has to be respected and We have to build up a new world where everyone can live in peace together. I noticed that little Harry has taken over my idea to photograph photographers. Bravo! It's a very useful weapon that I use since the Karaoke show in NOORDWIJK last year at this time. That was a very good hint. That way we can conquer the world. Saturday, 19-07-1997. This concerns the gossips of Mr Van der Meyden of course. I was inclined to react to tell him that he has to publish only Your own words and not the words of other people or his own fantasies. I also see an article about Warwick Castle and the Peacock Garden. It reminds me of 'The English Patient' again. I will discuss this issue in Amsterdam with our British guests this evening and tell them 'I want to marry the Princess of Wales and need your support'. I will also send the Business Plan to your Prime Minister today. Then he can work with it in order to solve the constitutional crisis. I will explain him my intentions. I sent the Business Plan to your Prime Minister and a letter with the following text: 19 July 1997,

I bought 60 red roses. One for every year before I Di. I read that British Airways and Iberia are going to collaborate. That will become Cervantes Air of course and big business! In Red, Purple and Yellow! Sunday, 20-07-1997. The astrologer was right again. My trip to Amsterdam could not take place, because my wallet has been stolen. I sent the following fax message to Amsterdam. Fax message to the management of Lucaya: 'Dear Directors, I send you this fax message because I intended to visit Lucaya today. Yesterday about 17.00 my handbag has been stolen. It has been found later in a side alley of the Oudegracht here. From here my wallet has been stolen. The wallet contains very valuable documents such as passport, driving license, giro pass, eurocard, subscription Lucaya, subscription fitness centre and above all personally very important photographs and letters. Also my money is gone."

Dit behoeft geen verdere toelichting denk ik. De bijeenkomst van gisteravond in Bussum was aardig. Het gehele groepsgesprek - onder leiding van de heer Jan Bodaar - is opgenomen op video ten behoeve van de opdrachtgever, NS. Het was een brainstormsessie over het nieuwe NS-produkt Greenwheels. Ik had vastgesteld dat er niet zo veel vertragingen meer waren bij de spoorwegen. Bij de terugreis moesten we echter een uur wachten. Dit sloot aan bij ons gespreksthema. Daarbij heb ik de situatie aangehaald van 1990, toen ik in Maarn woonde en in NOORDWIJK werkte. Zoals je weet vertrok ik dan 's ochtends om zeven uur met de trein uit Maarn. In Utrecht had ik meer dan twintig minuten voordat de trein naar Leiden vertrok. Ik was blij als ik in Leiden niet de bus van 8.55 voor mijn neus zag vertrekken. Daarom stelde ik het ook zo bijzonder op prijs dat je mij op gezette tijden kwam ophalen achter het station. Om half vijf moest ik dan weer vertrekken met de bus op de Parallelboulevard. "Ga nou maar. Mis je bus niet!", zei je dan. En zo ging ik dan verder met mijn computer in de trein aan het werk. Dan kwam ik rond een uur of zeven, acht thuis. Veel energie was er dan niet meer over, zeker niet om rond half twaalf ook nog een keer naar de problemen van mijn vrouw te gaan zitten luisteren. Daar hield ik immers ook nog slapeloze nachten aan over. Hetgeen niet bevorderlijk was voor mijn werk. Zo kom je dan in een vicieuze cirkel, die doorbroken dient te worden. In dit verband is het inzetje in de horoscoop vandaag heel toepasselijk: Liefde is... ...niet 's avonds laat over je problemen beginnen. We zijn nu zeven jaar verder en ik heb hier veel van geleerd. Vandaar dat ik die 'short lines' zo belangrijk vind. In dit licht hoop ik dat je op dit moment mijn vier scenario's bestudeert en er een verantwoorde keuze uit maakt. Het is naar mijn idee van levensbelang 'for both of us'. Ik ga niet met vakantie, tenzij we sámen kunnen. De laatste zin is immers zeer belangrijk: Samen besluiten nemen. Ik hoop dus ook dat mijn Manager Benelux doet wat ik van hem verlang. In de tijd dat wij in ZEIST samenwerkten was het altijd een genoegen hem fluitend te horen binnenkomen. Hij zocht ook altijd het water op om tot zichzelf te komen. Dat is belangrijk voor een Mens. Vandaag ontving ik ook een brief van een invloedrijk persoon. Echter zonder winstgevend voorstel, tenzij Paars II ook nog wat geld heeft gereserveerd voor de uitvoering van mijn beleidsplan. Het is een brief van Tineke Netelenbos uit Hoofddorp. Hij luidt alsvolgt:

"heer J.L. van der Heyden. Instituto Cervantes. Postbus 689. 3500 AR Utrecht. Uw brief van 5 juni 1998. Ons kenmerk PO/PJ/98/297077 U. Contactpersoon W. Filippo. Zoetermeer 10 juli 1998. Onderwerp Stille reserve. Doorkiesnummer 4843. Geachte heer van der Heyden, Hartelijk dank voor uw brief. Het is goed dat u mij hierin herinnert aan ons gesprek tijdens het laatste taalcongres in Amsterdam. Uw brief is een bevestiging van hetgeen ik al wist. Een terugkeer in het basisonderwijs is wat u betreft niet meer aan de orde en uiteraard respecteer ik uw keuze. Ik vind het prettig te horen dat u mij in de nieuwe Kabinetsperiode graag op dit ministerie wilt terugzien. Ik dank u voor het vertrouwen dat u in mij stelt. Ik wens u veel succes toe met uw werkzaamheden voor de totstandkoming van een Europees Onderwijssysteem. Met vriendelijke groet, de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, (T. Netelenbos)."

Purple John leeft dus nog wel in de harten van de gezagsdragers. Daar ben ik zeer gelukkig mee. Wellicht is dit departement ook een potentiële cliënt van mijn bedrijf. Het is dan goed vanuit NOORDWIJK te opereren. De verbinding met Zoetermeer is immers goed en jij weet er ook al de weg heb ik uit het liedje begrepen. Reden temeer om met een winstgevend voorstel te komen. Mijn Manager Benelux heb ik op voorhand al de volgende brief doen toekomen (14.30): Europees Onderwijssysteem. Het is eveneens een positieve ontwikkeling dat Ad Melkert fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid is geworden. Ik heb immers nog geen reactie van de PvdA-fractie ontvangen ten aanzien van mijn uitnodiging om vijf bestuursleden af te vaardigen teneinde vanuit de stichting Nederlands-Spaans arbeidsmarkt te ontwikkelen. Wat dat betreft zit de heer Melkert nu exact op de juiste plaats. Hij kent mijn beleidsplan en de fractie van D66 heeft niet van mijn aanbod gebuik gemaakt, waardoor de heer Wijers nu in een voorgeschoven strategische positie is komen te verkeren richting holding. De Manager Benelux kan thans bij de heer Bolkestein informeren welke partijgenoten in principe geïnteresseerd zijn in een bestuursfunctie binnen de stichting. Ik verwacht van de heer Melkert nu dus een leuk initiatief terzake. Zoëven heb ik weer bezoek gehad van twee heren die goed bekend zijn op de Baak. Zeer voorkomend! Ik heb de makelaar laten weten dat ik in ieder geval tot 1 november in dit pand blijf, tenzij ik nog een bod krijg van minimaal Hfl. 250.000,-. Dan kan ik ook die bungalow kopen aan de Duinweg. Anders kan jij dat nog altijd doen voor mij. Want je hebt geld genoeg. En zo houden We het mooi zakelijk en jij legt dan gelijk een solide basis voor een nieuw bedrijf. Van de Manager Benelux verwacht ik dat hij nu snel tot goede zaken komt met de familie Spencer. Dat is hem wel toevertrouwd. Dan kunnen wij op korte termijn ook een leuke boottocht maken met de Lady Jane. Fijn Weekend. Bijlage: Kopie brief PO/PJ/98/29707 U van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen d.d. 10-07-98, verzonden 16.07.98.

18 JULI 1998 JE ETEN VERGETEN