6 juli 1998. Betreft: Spaanse Les Kenmerk: JH/LH980706. Beste Liesbeth, Maandag 6 juli 1998. Wellicht ga ik nog enkele keren fietsen tijdens de vakantie. Door Wassenaar bij voorbeeld. Ik heb op donderdag 9 juli in mijn agenda staan: Historische Dag. Dat moeten wij er natuurlijk zelf van maken, zoals onze jongens in Frankrijk. Ik zie immers op de voorpagina van de Telegraaf Wie stopt Oranje? en enkele bladzijden verderop Oranjemars stuit op prikkeldraad. De enige die Oranje kan stoppen blijkt onze goede vriend Tony Blair dus te zijn in the United Kingdom. Goed dat Saint Dennis tot nieuwe Oranjeheilige is uitgeroepen. De heren moeten immers iets te doen hebben. Wellicht kunnen ze morgenavond met hun allen in een plaatselijke pub te Drumcree naar de verrichtingen van onze Oranjemannen kijken. De shirts zijn verkrijgbaar in de Florin & Firkin, waar ik de verrichtingen van onze jongens morgen wederom zal gaan bewonderen. Ik zal ook moeten wennen aan mijn toekomstige bezigheden voor de Nederlandse televisie. Ik kreeg namelijk wederom een brief uit Bussum en wel met de volgende tekst:

"VERTROUWELIJK. Instituto Cervantes. T.a.v. de heer J.L. van der Heyden. Postbus 689 3500 AR UTRECHT. Bussum, 3 juli 1998. Geachte heer Van der Heyden, Naar aanleiding van uw schrijven zend ik u bijgaand, op verzoek van de heer Meijnen en de heer Van der Goes, informatie inzake de reünie, het boek en het VOC. Indien u geïnteresseerd bent in één of meerdere zaken, wilt u dan zo vriendelijk zijn de formulieren zo spoedig mogelijk te retourneren? Bij voorbaat dank voor de te nemen moeite. Vertrouwende u hiermede van dienst te zijn, teken ik, met vriendelijke groet, Karin de Fraiture, Secretaresse. Bijlagen."

Ik heb hierbij vastgesteld dat er geen dames worden uitgenodigd. Dat is jammer. Ik had jou daar graag bij aanwezig gezien, maar jij zult wel vaker de mogelijkheid hebben om met Prins Bernhard van gedachten te wisselen. Vandaar dat ik mij slechts als enkeling heb aangemeld voor de reünie op 11 september aanstaande. Vandaag ontving ik van Intertaal het boek El Punto en Cuestión. Bijgaand zend ik je ter illustratie de les over de Prensa del corazón: PAPARAZZI. In dit verband heb ik uiteraard ook een vordering op alle paparazzi die de start van ons familiebedrijf onmogelijk hebben gemaakt. Dat wordt fase II. In dat verband denk ik nog steeds aan Het kompas van Frigiliana. Hartelijke groet, JOHN VAN DER HEYDEN. Bijlagen: Kopieën pagina's 68 en 69 van 'El Punto en Cuestión', Producido por Chancerel International Publishers Ltd 120 Long Acre, London WC2E 9PA England."

7 JULI 1998 HALVE FINALE