5 juli 1998. Betreft: KEUZEPROCES Kenmerk: JH/LH980705. Beste Liesbeth, Nijmegen Dukenburg, Vrijdag 3 juli 1998. 'Truitje of Spencer' staat er in een etalage hier in het winkelcentrum. Ik kies voor de Spencer.

De Fransen voetbalden vanavond met Nieuw Elan en Chirac op de tribune. Italië werd verslagen. Er staat dus ook geen spaghetti en macaroni meer op het menu. Het Profile of the Netherlands is buitengewoon interessant voor een presentatie in Engeland. Met name aangaande het zogenaamde 'gedogen'. Kennelijk bestaat bij de NRC-redactie nog steeds het misverstand dat ik dat toesta. Wij zijn een tolerant volkje en ik ben bereid Jacques Chirac te gedogen, maar dan dient hij wel goed zijn werk te doen. Ik zie ook dat het keuzeproces van Emily en Alexander positief verloopt. De Haagse Post heeft al een artikel over Koningin Emily. Zij is in een soortgelijk flatgebouw geboren als waar ik thans zit te typen. Nochtans heeft zij vorige week samen met Alexander de trouwplechtigheid van Emily van Karnebeek bijgewoond te Diever. Ook een jonkvrouw. Wellicht is het een zinnige gedachte dat er Nieuw Elan komt in de holding. Er zijn mensen genoeg opgeleid die dat idee kunnen oppakken en de Baak kan er alleen maar wel bij varen. Ik heb er echter wel een probleem mee als er een soortgelijke situatie ontstaat als met Dodi Al Fayed. Tijdens mijn huwelijk heb ik zakelijk en privé goed kunnen scheiden, maar in een privésituatie worden vaak bedrijfsgeheimen gecommuniceerd. Dit kan uiteindelijk tot 'stalking' leiden. Een serieus probleem.

Zaterdag 4 juli 1998. Ik zie jou dit weekend weer eens door de Veluwse dreven galopperen. Zo zou ik ook wel weer een keer de prins op het witte paard willen spelen zoals ik ooit een afbeelding heb verzonden aan Bob van Aalst, Winnie Sorgdrager en LEONORE THOLEN.

Het is een oranje-paarse ridder en komt uit Warwick Castle. Ik ben benieuwd hoe ver het staat met de verkoop van 'Madame Tussauds' en of Peter in actie is. Beperken tot kernactiviteiten dus: 1. Raad van Bestuur; 2. 'Madame Tussauds'; 3. Cervantes Air. Bovendien is dit een perfect weekend om een pintje te gaan drinken in 'den Anvers'. Wie ter wereld heeft de gelegenheid gehad Diana tot Keizerin van de Europese Unie te benoemen? In dit verband zou het een bijzondere gebeurtenis zijn nog een keer officieel mijn Letters to Diana op het landgoed Althorp aan te bieden in aanwezigheid van Koningin Elizabeth. Zij heeft zich deze week al een zeer menselijke vorstin getoond door haar afkeer duidelijk te maken van de afgekeurde derde treffer van het Engelse voetbalelftal tegen Argentinië. Daar ben ik het ook honderd procent mee eens. Er was niets mis met dat doelpunt. Nederland heeft vanmiddag dus een ereplicht om de Argentijnen uit te schakelen. Wat Cervantes Air betreft heb ik nog niet direct behoefte aan participatie van de heer Al Fayed, tenzij hij het zakelijk houdt en achter dat gedoe over zijn zoon met mijn prinses voor eens en voor altijd een punt zet. De Familie werkt hier gelukkig al aan mee. Ik lees immers op pagina T11 in de Telegraaf Al Fayed woedend: Dodi niet in Diana-museum. De familie Spencer ontkent dat de relatie tussen Diana en Dodi serieus was. Ik wil hier wel mijn commentaar op geven. Charles heeft volstrekt gelijk om de verantwoordelijken voor de dood van Mijn prinses buiten de deur te houden. Mohammeds brief van 13 augustus vorig jaar geeft al aan dat hij en zijn zoon op een ongewenste wijze in mijn privé-situatie hebben geïnterveniëerd hetgeen heeft geleid tot het fatale ongeval van mijn partner. Het doet mij deugd dat de familie Spencer ontkent dat de relatie tussen Diana en Dodi serieus was. Het wordt dus tijd dat de heer Al Fayed eens een keer duidelijk de oren wordt gewassen. Daar ben jij ook altijd zo goed in geweest. Daarbij denk ik nog aan jouw opmerking op 22 april 1992 toen Herman de Koning belde: "Ik zal Hermannetje eens wassen". Nu is Mohammed aan de beurt. Laten we dat maar sámen doen. Ik zal Peter in ieder geval de teksten doen toekomen van de brieven en faxberichten die ik Al Fayed heb doen toekomen. Verder is uiteraard alles te lezen in mijn Letters. Ik ben benieuwd wat Koningin Elizabeth hiervan denkt (De Tweede).

Zondag 5 juli 1998. Vanwege drukke werkzaamheden ben ik alweer naar Utrecht teruggekeerd. Dennis Bergkamp heeft - als beste speler van Engeland - zijn plicht gedaan en aan mijn wensen jegens Her Majesty voldaan door Argentinië in de laatste minuut naar huis te sturen. We gaan daar nog wel een keer op bezoek namens My Lady. Ik hoop dat je dan meegaat. Peter kreeg in ieder geval de volgende brief: PRESIDENT.

6 JULI 1998 SPAANSE LES TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA