2 april 1998. Betreft: ELISABETH Kenmerk: JH/LH980402

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Beste Liesbeth, Donderdag 2 april 1998. Je hebt de heidebezem inderdaad goed gehanteerd toen je toetrad tot de directie van het bedrijf. Ik ook overigens, maar het is in feite wel jammer dat je mij ook het bedrijf uit hebt moeten vegen, terwijl we samen nog zoveel goede zaken kunnen doen. Ik denk dat het goed is dat ik weer tot het directieteam van de Baak toetreed en vanuit die positie verder mijn bedrijfsplan ten uitvoer breng. Al mijn benodigde papieren heb ik gisteren tijdens een gesprek op het terras voor mijn huis laten zien aan mijn buurman en twee van zijn vriendinnen, alsmede al mijn brieven aan Diana. Ik heb de dames laten weten dat ik mijn verhaal binnenkort doe in het programma De Stoel van Rik Felderhof, maar dat ik wel verwacht dat daarvoor de stoel wordt gebruikt uit KENSINGTON PALACE, die ik bij Christie's heb aangetroffen.

Ik denk derhalve wederom aan een reis naar NOORDWIJK. Hiertoe heb ik wel behoefte aan een officiële uitnodiging van de directie van de Baak. Ik wil dan ook met alle plezier een speech houden. Dat vond ik een van de aardigste activiteiten tijdens onze samenwerking. Mijn presentatie zal in twee delen uiteenvallen:

1. Cervantes en zijn tijd
2. Cervantes vandaag

Aangaande de horoscoop van de 'vissen' valt het mij op dat mijn buurman mij gisteren vroeg of ik een goed pizzarestaurant weet in Utrecht. Ook heb ik dinsdagavond nog een leuk tafereel meegemaakt op het station van VEENENDAAL-West. Een dame betrad daar het perron met een prachtige bos zonnebloemen en één paarse bloem. 'Paars is de kleur van de zuiverheid' zei zij. Het ziet er naar uit dat 'Di and John's flower power' nu ook in Nederland begint te werken. Vandaag houd ik mij weer even met onze koningshuizen bezig: PRINS MAURITS, Marie Helène en Sissi. Alle actuele informatie dienaangaande neem ik op in mijn genealogieprogramma. Dit is een leuk hulpmiddel bij presentatie. De computer kan ik bij een presentatie altijd aansluiten op een levensgroot projectiescherm. Als ik daarvoor de beschikking krijg kan ik jaren vooruit met het geven van presentaties in het Nederlands, Spaans, Engels, Duits, Frans en Italiaans. Ik denk dat ik daarmee ook de Baak uitstekend kan profileren in het buitenland. Wat een mogelijk nieuwe levensgezellin betreft vertelde de jongedame van gisteravond mij: 'De vrouwen zullen nu wel bij u in de rij staan'. Ik heb mij daar nog niet zo serieus mee beziggehouden, maar dat mag ik thans wel aannemen. Ik ben in ieder geval weer in de markt. De naam Elisabeth valt hierbij ook weer eens. Mijn aandacht wordt thans gevestigd op jouw naamgenote "Sissi" (klinkt als?) en het artikel Eeuwige schoonheid in het NRC van gisteren en Prinses herdacht in de Telegraaf van vandaag. Het betreft de legendarische Kaiserin Elisabeth von Österreich (1837 - 1898). Haar honderdste sterfdag wordt dit jaar in Wenen (de favoriete stad van mijn vader) herdacht. Voorts ben ik gelukkig met de goedkeuring door de Staten-Generaal voor het huwelijk tussen Maurits en MARILÈNE. In principe bestaat thans de mogelijkheid dat MARILÈNE VAN DEN BROEK koningin van Nederland wordt in vijfde lijn. In het kader van mijn familie-onderzoek ontving ik ook de volgende brief.

"Aan de heer J. van der Heyden van den Broek. Postbus 689. 3500 AR UTRECHT. Hilversum, 13 maart 1998. Geachte heer Van der Heyden van den Broek, Excuses voor de late reaktie. Ik ben zelf geen "echte" Van den Broek. Mijn moeder trouwde met mijn vader Albertus van den Broek (geboren in Soest) toen ik 12 jaar was. Ik weet niet zoveel over zijn kant van de familie. Alleen dat ze allemaal uit Baarn en Soest komen. Mijn vader heeft een nog levende zuster en broer in eerder genoemde gemeenten. Mijn tante, Janny Kooij-van den Broek, is de weduwe van R. Kooij (garagebedrijf Kooij in Baarn). Mijn oom, Maas van den Broek, woont in Soest. Verder zijn er drie broers van mijn vader overleden, waarvan er één in Canada leefde. Dit is zo'n beetje wat ik van de familie Van den Broek weet. Ik weet dat mijn vader zich absoluuut niet voor dit soort onderzoeken interesseert, maar ik denk dat mijn tante in Baarn u misschien wel verder wil helpen. Ik wens u in ieder geval succes met uw verdere speurtocht. Met vriendelijke groet, Trudy van den Broek."

Ik heb hier alsvolgt op gereageerd: Uw brief van 13 maart.14.30 Voor de winkel van Kipling in kasteel de Drakenborgh hangen Oranje en IES-groene vaandels. Daar ben ik uiteraard even binnengelopen en heb even gesproken over mijn bezoek aan Henley in april 1997, het gedicht 'IF' van Rudyard Kipling, The Dragon Vision Wizard en mijn trouwplannen voor 28 september 1997. Ik heb mij daarbij gerealiseerd dat het Dianafonds mijn geesteskind is en hoop dus ook dat dat als zodanig wordt erkend. Gezien de huidige voortekenen heb ik daar goede hoop op. Met betrekking tot dit thema neem ik hier het artikel op uit het NRC van gisteren. Het betreft immers het huwelijk tussen de zoon van de getuige van mijn voorgenomen huwelijk met Prinses Diana (Prinses Margriet) en de dochter van de Europees Commissaris die zijn managementopleiding heeft gevolgd op de Baak. SGP: 'Dit huwelijk past niet in onze geschiedenis'. Mijn persoonlijke reactie hierop. Het is een goede zaak dat de SGP haar eigen mening heeft uiteengezet en dat dat kan in onze democratie. Nochtans ben ik van mening dat senator Holdijk een te enge visie op de geschiedenis van ons land schetst. Illustratief is daarbij de prachtige foto in de Telegraaf van vandaag waarop Erasmus het zebrapad oversteekt op de Coolsingel in ROTTERDAM. De bijgaande tekst luidt "Erasmus wandelt door ROTTERDAM De humanist Erasmus (1469-1536) steekt de Coolsingel over tijdens een wandeling door zijn geboortestad. De geleerde verliet zijn sokkel voor de Laurenskerk in het kader van het lustrumjaar van de Erasmus-universiteit. Omdat de Erasmus-universiteit 25 jaar bestaat, is onder meer een wandelroute naar de Kop van Zuid uitgezet." Wanneer wij kijken naar onze Vaderlandse Geschiedenis denk ik dat wij deze wijsgeer kunnen beschouwen als de belangrijkste filosoof die het toenmalige Nederlandse gedachtengoed heeft uitgedragen. Ik heb hieromtrent al eens ooit een presentatie gehouden. Hij staat in het Engels beschreven op pagina 77 tot en met 80 in het eerste deel van mijn Letters to Diana (pagina's 120 t/m 123 in de eerste druk van Trafford Publishing). Godsdiensten hebben niet alleen tot de geboorte van de soevereine staat Nederland geleid, maar vooral tot veel oorlog en leed. Het geestelijk centrum van het zestiende eeuwse Europa was Heidelberg. Nu de Europese Unie meer en meer gestalte gaat krijgen zal ook het godsdienstig denken zich gaan verplaatsen van Rome naar die stad. Mensen richten zich immers altijd naar het middelpunt. Ik denk dat het goed is om sterk te benadrukken welke rol de heer Hans van den Broek binnen dit Europees Convergentiebeginsel heeft gespeeld. Op een historische wijze. En dat is de situatie van heden ten dage. Vorstenhuizen spelen nog steeds een belangrijke rol in de Europese geschiedenis. Waren zij in het verleden vaak oorzaak van desintegratieprocessen, thans worden zij nog belangrijker in het reïntegratieproces van Europa. Het aprilnummer van Vorsten vertoont onze kroonprins op de voorpagina. Ik begin Hem onderhand als een persoonlijke vriend te beschouwen. Wij hebben veel gemeenschappelijk: Grondig, gedegen, met veel inzet en grote betrokkenheid. Daarom denk ik dat het goed is dat ik weer terugkeer binnen het directieteam van de Baak en daar de portefeuille Spaanstalige relaties onder mijn hoede neem op basis van de plannen die ik in de afgelopen jaren heb ontwikkeld. Jouw uitnodiging daartoe zie ik gaarne op korte termijn tegemoet. Met HARTELIJKE groet, JOHN VAN DER HEYDEN. P.S. Een fotocollage van mijn bezoek aan Spanje zal ik je nog doen toekomen zodra ik over wat meer financiële armslag beschik.

4 APRIL 1998 WERKVERSLAG VOOR LIESBETH HALBERTSMA