31 maart 1998. Betreft: INSPIRINE Kenmerk: JH/LH980331

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Beste Liesbeth, Maandag 30 maart 1998. 20.00 Brief DE KIKKER EN DE MOLEN VAN LA MANCHA aan Peter op de bus gedaan. Hij zat nog boordevol typefouten, aangezien de dag eigenlijk te kort was voor een zorgvuldige afwerking. Zoëven heb ik de versie ten behoeve van het archief gekuist. Bijgaand geef ik je ook de tekst van de bijsluiter bij het geneesmiddel INSPIRINE van de NATIONALE COMMISSIE CHRONISCH ZIEKEN.

"UITNODIGING VOOR WERKGEVERS DIE GRAAG GEINSPIREERD WILLEN WORDEN!

Werkgeversprijs 1998 'Kroon op het Werk'. Op 22 april 1998 wordt de jaarlijkse werkgeversprijs 'Kroon op het Werk' uitgereikt. Een prijs voor die werkgever die op een succesvolle manier laat zien dat werknemers met een arbeidshandicap op een bevredigende en productieve manier werkzaam kunnen zijn en blijven. Dit jaar vindt de feestelijke uitreiking plaats op: 22 april 1998 in: De Nieuwe Kerk, Spui 175, 2511 BM Den Haag.

Feestelijke uitreiking... Wij nodigen u graag uit bij deze feestelijke uitreiking aanwezig te zijn. De werkgeversprijs wordt begeleid door een jury met vertegenwoordigers uit diverse sectoren van het bedrijfsleven en de overheid. Onderstaand treft u een overzicht van onze juryleden: voorzitter de heer mr. F.H.G. de Grave, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (leuk dat Frank ook meedoet); de heer J. Diekmeijer, hoofd Human Resources IBM Nederland; de heer J.M. de Heer, voormalig president-directeur Holland Colours, thans commissaris Holland Colours (dat vind ik ook leuk na mijn ontmoeting met een familielid in de Koning van Spanje te BRUSSEL op 6 november 1996); mevrouw mr. J. Herweijer, algemeen directeur MAKRO; de heer T. Nauta, hoofdredacteur PW, vakblad voor personeelszaken (ook leuk, de familie Nauta staat nog bij mij in het krijt, en niet zo'n klein beetje - "My name is Dutilh, Arno Dutilh" - Martin Guerre); de heer F.H.A.J. de Rek, vice-voorzitter Nederlandse organisatie van Accountants Adviseurs (NOvAA); de heer B. Troost, directeur Arbeidsvoorziening Nederland; de heer L.J. de Waal, voorzitter FNV; de heer A. van der Zeijden, voorzitter Werkverband Organisaties Chronisch Zieken (WOCZ).

...en debat onder leiding van Marcel van Dam, the 'inspirator himself' De uitreiking wordt voorafgegaan door een debat over de (on)mogelijkheden van (re)ïntegratie. Het wordt een levendig debat over drie stellingen. Ook het publiek kan reageren op de sprekers.

De eerste discussie begint met een openingsdebat tussen Marcel van Dam en een landelijke politicus over de mogelijkheden om tijdens de komende regeringsperiode 250.000 mensen met een arbeidshandicap aan het werk te krijgen in reguliere banen. Onder andere Bram Troost, directeur Arbeidsvoorziening Nederland, Fred de Rek, vice-voorzitter van de NOvAA, Hanneke Berben, procesmanager SWI, Jeroen Karemans, zelfstandig adviseur en zelf gehandicapt, Theo Evers, net afgetreden voorzitter van MKB-Nederland en een landelijke politicus, gaan in op deze discussie.

Eric Fisher, directeur Verbond voor Verzekeraars, Jeltje van Nieuwenhoven, Tweede Kamerlid PvdA, Stasja Goedbloed, directeur van st. START KANS en Margrit Wewer, Helpdesk Gezondheid, Werk en Verzekering, debatteren over de financiële risico's bij het in dienst nemen van mensen met een arbeidshandicap. Veelal wordt gezegd dat door de PEMBA en WULBZ de risico's te groot zijn. Maar is dat wel zo? Zitten die risico's alleen maar tussen de oren van de werkgever?

De derde stelling gaat over de cultuur binnen een onderneming. Met een goed loopbaanbeleid kan er blijvend geïnvesteerd worden in werknemers die (dreigen) uit te vallen door een arbeidshandicap. 'Kroon op het Werk' biedt tal van best practice-voorbeelden waaruit blijkt dat er oplossingen te vinden zijn voor reïntegratie. Jan Diekmeijer, directeur HRM-beleid IBM, geeft een inleiding. De reacties komen onder meer van Lodewijk de Waal, voorzitter FNV, Ab Vriethof, voormalig voorzitter Gehandicaptenraad en Zorgvoorziening Nederland, de heer Kuhner, directeur van een taxibedrijf die de mogelijkheden van de PEMBA overtuigend aantoont.

Harry Hummels, associate professor business ethics aan Nijenrode en algemeen directeur European Institute for Business Ethics, geeft als jurylid aan wie de winnaar van het debat is.

Een programma dat tot de verbeelding spreekt
Onderstaand treft u het programma voor 22 april aan:
15.30 - 16.00 uur - Aankomst gasten
16.00 - 17.00 uur - Debat onder leiding van Marcel van Dam
17.00 - 17.30 uur - Pauze
17.30 - 17.45 uur - Presentatie van de vijf genomineerden voor 'Kroon op het Werk 1997'
17.45 - 18.15 uur - Vragen stellen door publiek en jury
18.15 - 18.30 uur - Afsluitend juryberaad
18.30 - 19.00 uur - Uitreiking jurywinnaar door Frank de Grave
vanaf 19.00 uur - Afsluiting met borrel

Nog iets over de doelstelling...
Kroon op het Werk is in het leven geroepen door de Nationale Commissie Chronisch Zieken in samenwerking met het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het past binnen een groot stimuleringsprogramma op het gebied van arbeid, genaamd 'Aan Motivatie Geen Gebrek'. Dit stimuleringsprogramma is bedoeld om mensen met gezondheidsbeperkingen zoveel mogelijk aan een baan te helpen c.q. te houden. De Inspirine van de NCCZ draagt daar zeker haar pilletje aan bij. Sterker nog: de onderlinge verhoudingen verbeteren aanzienlijk na dagelijks gebruik van Inspirine! Kroon op het Werk geeft binnen dit geheel een voorbeeldfunctie: een positief voorbeeld stellen naar het bedrijfsleven door het in de schijnwerpers zetten van bedrijven waar een goed personeels- c.q. HRM-beleid wordt gevoerd.

Wilt u volgend jaar tot de genomineerden behoren voor de 'Kroon op het Werk'-award? Dan neemt u vanaf vandaag iedere dag trouw uw Inspirine pilletje, maar leest u voor gebruik eerst nog even de bijsluiter.

Stuur vóór 10 april de antwoordkaart in voor een inspirerende middag!
In dit doosje Inspirine, het enige echte middel tegen vooroordelen op het gebied van chronisch zieken en (vermeende) arbeidsongeschiktheid, treft u een antwoordkaart aan. Stuurt u deze snel in, doch uiterlijk op 10 april aanstaande want de plaatsen zijn beperkt. Zodra wij uw antwoordkaart hebben ontvangen, sturen wij u een bevestiging, het programma en een routebeschrijving naar een inspirerende middag.

Nationale Commissie Chronisch Zieken,
Plein van de Verenigde Naties 21,
Postbus 6050, 2702 AB Zoetermeer.
Telefoon (079) 368 73 89
Fax (079) 361 98 54"

Volgens mijn huisarts was 'Verliefdheid' mijn enige chronische ziekte. Dat was ook met don Quijote het geval. Leuk dat daar nu een geneesmiddel voor is bedacht en dat dat uit Alphen aan den Rijn komt. Daar komt ook Theo Mulder vandaan en Management Selectuur of course. Ook Koos Samson is daar goed ingevoerd. Ik heb ooit eens gezellig van gedachten gewisseld met Koos in Hotel des Indes ter gelegenheid van het afscheid van mijn voormalige collega Dr. Jacques Koolschijn als directeur van het ISW. Vandaar dat ik daar graag regelmatig op bezoek ga na mijn gesprekken op ambassades, Koninklijke Paleizen en de Kloosterkerk op het Lange Voorhout. Ik zal het middel innemen om te kijken of ik van mijn chronische ziekte kan worden verlost, zodat ik niet meer met mijn hoofd in de wolken blijf lopen. In 'De Roze Wolk' ga ik echter niet op bezoek. Ik ga wel weer fitnessen bij de buren. Dan kan ik met de Heer Knol wederom een balletje opgooien. De bijsluiter van het medicijn zal ik maar niet meer bijvoegen. Er zit immers geen Tegretol, Cisordinol, Prozac en wat dies meer zij in het doosje. En lachgas heb ik ook niet nodig. Want als er twee mensen zijn geweest die hartelijk hebben gelachen in de afgelopen jaren dan zijn 'Di and I' dat wel geweest. Ik denk dat Jeroen Krabbé wat dat betreft wel eens achter zijn oren kan gaan krabbelen. Hij heeft alleen voor James Bond gespeeld voor een filmcamera. Maar nooit in het echt! Binnenkort zitten Wij bij Rik Felderhof in het bubbelbad. Tenminste: Als je dat leuk vindt. Ik ga dus graag naar de Nieuwe Kerk op het Spui en als Marcel van Dam graag iets wil weten over de Achterkant van het Gelijk, dan heeft hij nu de kans om zijn gelijk te krijgen. Mijn advocaat zit niet voor niets in Weesp. Hij is daar goed thuis op Het Stadhuis. De Rode Ballon ligt nog steeds bij mij op tafel. Ik denk dat ik Marcel maar een Paarse stuur. Dan krijgt hij ook weer een Nieuwe Kans. Echter alleen als hij een actie organiseert voor The European Cervantes Foundation. Het rekeningnummer is hetzelfde als van de Stichting Cervantes Benelux. Het is wel leuk dat ik nu het faxnummer heb van die club in Zoetermeer. Ook daar ben ik goed bekend en jij ook, als ik dat liedje goed heb begrepen: Heen en Weer, Op en Neer weliswaar, maar een Golfbeweging die niet meer is te stuiten (Brief aan de Minister-President). Ik houd wel van geld verdienen, maar het moet wel op een nette manier gebeuren. Die boodschap heeft Tineke kennelijk wel begrepen. Eigenlijk moeten We haar ook uitnodigen voor een etentje. Dat heeft ze wel verdiend.

Dinsdag 31 maart 1998
Ik kan mij voorstellen dat ik momenteel onderwerp van gesprek ben bij niet slechts één, maar zelfs meerdere vergaderingen. Ik ben dan ook zeer benieuwd naar compromisvoorstellen. Mijn pen met paarse inkt ligt klaar om een contract te tekenen. Bij voorkeur ten behoeve van de oprichting van de Holding. Aangaande mijn verhuizing naar Spanje zal ik een week bedenktijd aanhouden alvorens ik toestemming vraag bij de bedrijfsvereniging. Ik hoop deze week dan ook een contract tegemoet te kunnen zien dat mij voor nu en altijd financieel onafhankelijk maakt. Oók van de bedrijfsvereniging. Het is prettig dat ik nog kan eten, maar de vergoeding die ik van de bedrijfsvereniging ontvang staat in geen enkele verhouding tot de grote verantwoordelijkheid die ik draag voor mijn bedrijf en voor de wereld. In jouw horoscoop kan ik mij ook verplaatsen. Ik lees dat BMW Rolls-Royce overneemt. Dat is jammer voor de Britten, maar van de andere kant is het prettig dat het merk in stand blijft, want ik wil in de toekomst wel een spiksplinternieuw exemplaar kopen. Die zijn niet al te duur. Morgenmiddag heb ik wederom een gesprek bij het RIAGG met mevrouw A. Willemse en de heer J. Gelissen om 13.15. Van GOLDINA ontving ik wederom een luxe verzamelkist voor munten. Dat is nummer vier. Ik weet nog niet aan wie ik dat exemplaar cadeau doe. Ik denk dat het Charles Spencer wordt. Aangaande de bovengenoemde contracten denk ik ook aan het contract zoals vermeld in mijn brief BIJEENKOMST OP 24 MEI aan Meeting Point te Leiden: het samenwerkingsverdrag met de Spaanse overheid. Daarom zond ik hen vandaag de volgende brief: BIJEENKOMST OP 24 MEI. Van het Amsterdamse UIT BURO ontving ik de UITGIDS, cliëntcode 06 7007016/001/TBH-AUB 01903. Leuk om een volgend bezoek aan Christie's eens te koppelen aan een hernieuwd bezoek aan het Concertgebouw om bij voorbeeld eens intensiever van gedachten te wisselen met de leden van The New London Chorale. Ik kreeg ook informatie van het bedrijf Huis & Comfort uit Terneuzen met als opdruk "Er wacht u een héérlijke tijd!" Hierop heb ik de volgende reactie verzonden: TIME FOR FRUIT. Voorts verzond ik nog een reminder naar de voorzitter van de Vereniging Spaans op School: SPANJEPROJECT TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL. Dat is het weer voor vandaag. Dan ga ik nu naar de sauna van VEENENDAAL om weer even bij te komen. Als jij overigens kunt verklaren dat mijn "ontslag om zwaarwichtige redenen' in 1991 te maken had met belangstelling uit het Verenigd Koninkrijk, zullen mijn kansen om The Company met succes van de grond te trekken aanzienlijk stijgen.

1 APRIL 1998 MAAND VAN DE WAARHEID