Maandag 30 maart 1998
Het Slot Zeist staat weer open voor het organiseren van iets leuks. Dat geldt ook voor De Engelenburg. 16.25 Ik loop nu nog even de binnengekomen post door. De belangrijkste post is het informatieblad van de Vereniging Spaans op School, gericht aan het Instituto Cervantes Benelux en twee brieven van Nebib. Als eerste een brief van 13 maart jongstleden met de volgende tekst:
"PERSOONLIJK De heer J.L. van der Heyden. Instituto Cervantes bv. Neude 30c. 3512 AG UTRECHT. Betreft: Reactie op uw reactie. Maarssen, 13 maart 1998. Geachte heer Van der Heyden, Dank voor uw wel zeer uitgebreide toelichting op onze enquête. Het is buitengewoon jammer, dat wij geen gegadigden naar u toe kregen, die konden helpen bij het marktrijp maken.Wat betreft uw mogelijke contact met Stichtingsbestuursleden, kunnen we u melden, dat zij geen geëigende partij zijn en dus niet veel voor u kunnen betekenen. Deze Stichting richt zich enkel op het in algemene zin promoten van en doen publiceren over particuliere participaties. De individuele bestuursleden hebben daarnaast dagvullende bezigheden, zodat het voor hen toch al lastig is. Wij hopen en vertrouwen erop, dat in andere zin in uw opzet zult slagen. Met vriendelijke groet, Ben Lacor." Tevens ontving ik een uitnodiging d.d. 26 maart 1998 voor de NeBIB Borrel voor Ondernemers en Investeerders op donderdag 7 mei vanaf 4 uur 's middags bij Ottenhome, aan de Oud Loosdrechtsedijk 207, te Loosdrecht. Dit zal Peter zeer aanspreken. Ik zal mij hiervoor dus aanmelden. Hij ontving bijgaande brief van mij vandaag, met een kopie van deze brief, uiteraard: REISVERSLAG. Bijlage: Pronto No 1351 28-3-1998 CC PO.

31 MAART 1998 INSPIRINE