4 maart 1998. Betreft: THE RED BALLOON Kenmerk: JH/LH980304. Beste Liesbeth, Woensdag 4 maart 1998. "Today I received a red balloon in the Beating Heart of The Netherlands out of the hands of a clown. I hope you received my present (the clown) in good order." Als Diana nog in leven was geweest zou mijn brief aan haar vandaag zo hebben geluid. Ik ontving een rode ballon. Daar is vandaag nieuw leven in geblazen. Deze dag - de 81ste verjaardag van mijn vader - staat in het teken van enkele juridische aangelegenheden. Vandaag is het exact zeven jaar geleden dat ik met mijn toenmalige echtgenote naar de advocaat ben gegaan om onze relatie te beëindigen, nadat onze relatietherapeut mij had laten kiezen tussen jou en haar. Ik heb toen gesteld dat die keus niet mogelijk was. Hij heeft toen de vraag gesteld "Als je moet kiezen tussen zuiden en westen, wat is dan je keus?" "Het zuidwesten" was toen mijn antwoord. De rest weet je al. De juridische procedure waar je mee te maken krijgt kent een aantal aspecten. Ik zal trachten die zaak helder te maken teneinde te voorkomen dat die zaak tijdrovend wordt. Het betreft de volgende probleemgevallen: 1. Tjitse Breuker, 2. José Ravenstein, 3. Diana Spencer.

1. Tjitse Breuker Mijn standpunt terzake heb je vandaag kunnen lezen in mijn brief van gisteren. Vanuit mijn standpunt gezien ligt de verantwoordelijkheid voor zijn probleem bij de Gemeente Groningen. Gisteravond heb ik zijn conceptnota "Leiders en benadeelden" bestudeerd. Het is een heldere analyse van de bestuurlijke problematiek van de stad Groningen. De wijze waarop hij zaken heeft geformuleerd kan echter - wederom - tegen hem werken. Desgewenst zal ik hem helpen om het stuk zodanig te herformuleren dat hij er winst mee boekt op basis van de volgende criteria: a. Beschrijving van het verleden; b. Beschrijving van het heden; c. Beschrijving van de gewenste situatie.

2. José Ravenstein. José zal in die situatie ook ter sprake worden gebracht. Ik geef in deze brief mijn persoonlijke mening aangaande haar. Als projectleidster van de Atm-cursus waarvan ik deel uitmaakte heb ik persoonlijk veel plezier aan haar beleefd. Toen ik op 18 februari jongstleden naar Hotel Belvedère wandelde voelde ik plotseling haar arm om mij heen. Zij heeft mij in die tijd daardoor van een belangrijk persoonlijk probleem verlost. Alleen al door de aandacht die zij gaf was zij een belangrijke steunpilaar. Hoewel ik van mening ben dat José en Jacobine ooit onjuist hebben gehandeld jegens de coach Teun Leuftinck, waardoor zij aan gezag tegenover de groep cursisten hadden ingeboet had ik bewondering voor de wijze waarop zij mensen wist te enthousiasmeren. Ik denk daarbij in het bijzonder aan haar introductie van de lezing van Professor Jim Belasco "Teaching The Elephant to Dance" hier in het Beatrixgebouw. Op de tweede plaats haar optreden tijdens de historische nieuwjaarsbijeenkomst in 1990 op de bovenste etage van het Havengebouw te Amsterdam. Het was op de verjaardag van Bert Hortensius, hetgeen onze PR-medewerkster was ontgaan. Dat was nogal genant, maar José wist die situatie goed te redden door iedereen aan te moedigen de schouders te zetten onder het in moeilijkheden verkerende bedrijf. Die avond herinner ik mij nog goed. Wij vormden toen al een tandem en tijdens het diner heb ik uitgebreid met Henk Lulofs van gedachten gewisseld. Dat begon toen met zijn opmerking "Je schijnt erg goed te zijn". Dat deed mij deugd uiteraard. Ook had ik bewondering voor José's verantwoordelijkheidsgevoel om voor twee cursusgroepen als projectleidster op te treden in de tijd dat er zwaar bezuinigd moest worden. Daarna ging het fout met José. Namelijk op het moment dat zij in mijn schoenen ging staan in NOORDWIJK. Voor zover ik mij kan herinneren heb ik mij in die tijd nog met jou beziggehouden met haar ontslagregeling. Na haar ontslag zou zij een tijd naar China gaan. De laatste keer dat ik jou heb bezocht op de Parallelboulevard werkte José echter weer voor jou. Formeel lijkt het mij dat dit een onjuiste procedure is geweest en zou ik eerder opnieuw in dienst genomen hebben moeten worden. Ik weet het niet zeker, maar dat lijkt mij zo. Ik stip dit hier aan, zodat je hierop voorbereid bent. Dat kan een slepende procedure voorkomen en aangezien jij altijd in oplossingen denkt, denk ik dat je hier op een positieve wijze iets mee kunt doen.

3. Diana Spencer. In de Telegraaf van vandaag zie ik een foto van onze welbekende Britse ambassadeur Rosemary Spencer bij het artikel Sint David in het Begijnhof. In het NRC van gisteren lees ik "Testament van Diana onmiddellijke bestseller. Ik heb grote twijfels bij de rechtmatigheid van dit testament. Volgens mijn informatie heeft Diana in de laatste week van december 1996 een nieuw testament laten opmaken. Dit testament is opgemaakt door de advocaat die ook haar echtscheidingsconvenant heeft geschreven. Hier klopt dus iets niet. Ik heb dit vermeld in een van mijn brieven aan jou. Ik zoek dat verder uit. Bijgaand ontvang je in ieder geval al een totaaloverzicht van de correspondentie die ik je terzake heb doen toekomen. 17.00 Mischa belt. Hij heeft contact gehad met Alex van 't Hooft. Uit de reactie op te maken heb ik de indruk dat hij enigszins in verlegenheid is geraakt door zijn uitspraak dat wij zouden gaan trouwen. Ik heb hem daar toen op geantwoord dat wanneer jij in de markt zou zijn ik daar ogenblikkelijk 'ja' op zou zeggen. Daar is niets mis mee. Integendeel. Hij heeft laten weten dat hij nog niet in zee kan gaan met Amway. Ik heb Mischa laten weten dat ik mij vandaag wijdt aan mijn ondersteuning aan jou inzake de juridische perikelen. 18.30 Ik ben thans mijn brieven aan jou aan het voegen in één document. Dat zal ik je morgen doen toekomen. Sterkte. En je weet het: Ik sta nog steeds achter je. REMEMBER..... REMEMBER...... REMEMBER.... (31-07-1996). Bijlagen: overzicht verzonden brieven dossiers JH/LH en PJ/OE (aantal 4); Foto's: SHARP; Marlboro@Project; Research voor Beleid; 'DE BAAS'! WIE? IK?; THERE CAN ONLY BE ONE; Belvedère; Krauthammer International; Van den Broek Accountants; Spaans interieur Belvedère; "Other Roads"; Leon en Margot van der Heyden/Hans en Debbie Frick; KOERS OP KARAKTER. P.S. Een zanger zong op Hoog Catharijne "Daar bij die molen, die mooie molen. Daar woont het meisje waar ik zo veel van houd". Staat er een molen in Kaag? Ik ben er nog nooit geweest.

5 MAART 1998 MADRID... MADRID