11 februari 1998. Betreft: RECONSTRUCTIE Kenmerk: JH/LH980211. Beste Liesbeth, Dinsdag 11 februari 1998. De veranderingen achter de schermen betreffen naar mijn inzichten het onderzoek dat de Engelse koninklijke familie thans heeft ingesteld naar de omstandigheden rond de dood van Diana. Dienaangaande ga ik nu mee met het artikel van Henk van der Meyden aangaande deze problematiek. Ik ben hier immers zeer direct bij betrokken. Dienaangaande haal ik wederom enkele fragmenten aan uit de Telegraaf van vandaag en geef ik mijn directe commentaar hierop. Het betreft de vraag of Diana zwanger was op het moment van haar overlijden. Zes weken nadat ik haar van het dak van Mohamed Al Fayed heb laten halen in St. Tropez. Ik memoreer dienaangaande de faxberichten aan ETON COLLEGE uit de periode dat mijn Egyptische opponent zich zeer nadrukkelijk met mijn privé-situatie is gaan bezighouden; Date: 15-07-1997. Hour: 15.30 Ik stel vast dat dit faxbericht exact zes weken vóór haar overlijden aan Diana's lijfwacht is verzonden. Vervolgens vijf dagen later: 20-07-1997. 20.30 (Dutch time). Aangaande het telefoontje van Mark Löwenstein verwijs ik naar mijn brief VOORTGANGSRAPPORTAGE van 23 juli vorig jaar. Over het algemeen ben jij niet geïnteresseerd in ongevraagde informatie, maar ik acht het een persoonlijke verantwoordelijkheid om jou hiervan deelgenoot te maken. Het gaat immers om de opheldering van een probleem met een wereldwijde reikwijdte. Tenslotte verzond ik op 21 juli om 13.00 Nederlandse tijd nog het volgende bericht naar ETON COLLEGE: Concerns: Investigation. Tenslotte neem ik mijn faxbericht van 16 augustus aan Harrod's op in deze brief Date: 16 August 1997. Time: 14.00 Dutch Time. Concerns: Confirmation. Dodi kon die zaak voor mij dus gaan runnen in Engeland. Als hij maar zakelijk bleef. Maar daar had hij kennelijk moeite mee. Met alle gevolgen vandien!. Ik ben bereid om privé-gesprekken met jou thuis te voeren en persoonlijke belangen en zakelijke afspraken van elkaar te scheiden. Ik dien dan wel informatie omtrent mijn persoonlijke ontwikkelingen aan jou te kunnen melden op een door jou aan te geven adres. Ik sta daarbij niet toe dat jouw echtgenoot, ex of toekomstige ex daarvan in kennis wordt gesteld, zoals vermoedelijk op St. James's Palace is gebeurd, afgaande op de reacties van de paleiswachten, die zich blijkbaar overal mee bemoeiden (er was er zelfs één bij die mij een leugen verkocht op 18 april). Tijdens mijn samenwerking met jou heb ik dat ook altijd strict gescheiden gehouden. Mijn toenmalige echtgenote kreeg geen bedrijfsgevoelige informatie van mij door, hoezeer zij daar voortdurend naar informeerde. Daar had zij niets mee te maken en zeker de buren niet. Ik neem aan dat je ook een postbus hebt. Zoals je weet hecht ik sterk aan schriftelijke communicatie, aangezien dat altijd is te verifiëren. Bij voorkeur in een briefwisseling, aangezien er een briefgeheim bestaat, zoals ook vandaag verwoord in het artikel "Wijziging grondwet briefgeheim met vier jaar vertraagd". Ik heb mijn computer daarom ook niet op het elektronisch netwerk aangesloten, teneinde "lekken" in de vertrouwelijke informatievoorziening te voorkomen. Ik ga daarom nu nog op de oude voet verder totdat jij de mogelijkheid voor mij hebt gecreëerd om zakelijke en persoonlijke brieven via geëigende kanalen toe te zenden. Ik vervolg daarom met de analyse van het artikel naar aanleiding van het boek Dood van een prinses - de reconstructie. Thomas Sancton en Scott MacLeod. Uitgeverij Het Spectrum (potentiële uitgever). ISBN 90-2746442-1. Prijs fl. 29,90. Ik heb in die situatie ingegrepen naar aanleiding van bijgaande foto in THE SUN van dinsdag 15 juli 1997. Duidelijk is te zien dat er iets met haar gebeurd is dat haar niet welgevallig was. De dag ervoor heeft ze nog zoveel plezier gehad in haar badpak in de kleuren van het Institute of English Studies en het Huis van Nassau. Ik heb geen andere conclusie dan dat 'My Royal Highness' in de tussenliggende nacht zwaar beschadigd is geworden en iemand zich aan haar heeft vergrepen. Dat is een ernstige beschuldiging, maar ik heb voorlopig geen andere conclusie. Alleen dient het wetenschappelijke bewijs daartoe nog te worden geleverd. Ingeval wordt aangetoond dat zij inderdaad in verwachting was, dan beschouw ik dat als een zeer ernstig vergrijp en zal ik daar zeer zeker de nodige consequenties aan verbinden jegens de verantwoordelijken. In dat verband ben ik gelukkig met de mededeling "Engelse koninklijke familie eist met spoed onderzoek!" In dit verband speelt het getal 28 een beslissende rol. Ik geef hier voorlopig maar geen commentaar op en wacht de uitslag van het politie-onderzoek af. Er dient echter wel duidelijkheid in de zaak te komen. Op 19 augustus bezocht ik ETON COLLEGE. Heb mij daar gemeld en verzocht 'my regards' over te brengen aan de heren Lewis en Sharp. Ik werd er vriendelijker verwelkomd dan de vier maanden daarvóór. Bij terugkeer in mijn hotel nam ik plaats aan de bar. Daar ontspon zich de volgende discussie met een meisje achter de bar: "Where have you been today?". "I visited ETON COLLEGE. I have some friends up there". "Yes I know", zei ze, "Prince William. I know him from the Pizza Hut in Windsor". De rest zal ik nog maar niet vertellen. Het meeste weet je al. Het thema 'zwangerschap' is nog wel aan de orde gekomen op zondag 28 september tijdens mijn taxirit van Paleis Het Loo naar het station van Apeldoorn. Men was daar goed van mijn voorgenomen huwelijk op de hoogte en mij werd gevraagd of ik nog met haar zou zijn getrouwd als zij in verwachting was geweest. Ik heb daar bevestigend op geantwoord onder het beding dat ik dan wel een abortus van haar had geëist. De medewerkers van het Apeldoornse taxibedrijf zijn uiteraard uitstekend van de situatie rondom Diana op de hoogte. De eerste keer dat ik Paleis Het Loo binnen dat kader bezocht trof ik op het station van Apeldoorn nog een Engelse dame die ik kort daarvoor nog had gezien in het programma "Behind The Palace Walls". Zij was in die tijd nauw bij de problematiek tussen Charles en Di betrokken. Dit aangaande het verleden. Nu de toekomst. Gisteren zond ik de volgende brief aan de heer en mevrouw Vink AALBERS EUROPEAN CONSULTANCY. Als je een goede klant wilt meenemen uit lunchen, denk dan eens aan Jan Toet. Dat zal je beslist geen windeieren leggen. Ik zond hem vorig jaar nog de volgende brief: BELEIDSPLAN. Ik kreeg van Jan ook nog een leuke nieuwjaarswens. Vandaar dat ik hem vandaag de volgende brief heb toegezonden: ROYALE SAMENWERKING. Ik vind dit allemaal vrij professioneel. Dus ik ga nu weer eens even lekker fietsen naar Amelisweerd. Daar staat nog een mooi pand met een grote dikke eik. De volgende keer ga ik echter weer liever met een Rolls. Ik ontving namelijk ook een uitnodiging voor een receptie op Slot ZEIST op Vrijdag 13 maart aanstaande. Daar kan ik toch niet op een fiets aankomen, zo dicht bij het geplande bedrijfspand van de Holding. Van de uitgever uit De Bilt heb ik nog niets vernomen. Hij mag met me mee naar Hessing om een nieuwe auto uit te zoeken. Maar dat moet niet al te lang meer duren. Ik heb thans al geduld genoeg betracht. Ik ben overigens benieuwd waar mijn schilderij terecht is gekomen. Volgens de paleiswachten van KP is het bezorgd 'In the Valley' en was My Lady er zeer mee verguld. Liefs. Bijlagen: Foto van een ongelukkige vrouw op het dak van het huis van Mohammed Al Fayed in St. Tropez uit The Sun, July 15, 1997; Impressies uit Utrecht en Tiel. P.S. De bij mijn brief van gisteren gevoegde twee driehoekjes zijn het vitaminepreparaat 'Acerola C;'. Elk tablet bevat acerolakersenconcentraat, extracten van citroenschil en -vruchtvlees. Deze tabletten hebben een heerlijke, pittige kersensmaak.' Probeer het maar eens. Het is zeer gezond en als je daarbij - ook voor vrienden en kennissen - daarbij mijn Amwaydistributeursnummer 2981863 vermeldt, dan kan mijn bedrijf van Start. Vandaag nog! Het adres van Amway Nederland Ltd is Edisonstraat 18, 4004 JL TIEL.

12 FEBRUARI 1998 SPANJEPROJECT TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA