24 januari 1998. Betreft: NOBLESSE OBLIGE Kenmerk: JH/LH980124

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Beste Liesbeth, Allereerst dien ik een correctie aan te brengen op mijn vorige brief. Datum '25 januari' moet uiteraard zijn '23 januari', 'JH/LH980125' moet zijn 'JH/LH980123' en 'Donderdag 25 januari' uiteraard 'Vrijdag 23 januari'. Ik heb er wel een struisvogelpotje van gemaakt zo te zien. Het zal wel een freudiaanse vergissing zijn. Waarschijnlijk ben ik weer in een romantische bui en dan kan een mens gekke dingen doen. Dat weet je wel. Dus nu weer zakelijk. Gisteravond ben ik even op bezoek geweest bij de Spaanse club Miguel Hernández. Daar heb ik in vlot Spaans met een bewoner van Cádiz de hele reis door Spanje in 1992 nog eens doorgenomen. De kok kwam uit Sevilla. Hij heeft een uitstekende Gambas al ajillo voor mij bereid. Dat smaakte mij gelukkig weer goed. Zaterdag 24 januari 1998. Ik kan niet alle vrienden bezoeken die staan afgebeeld op pagina T3 van de Telegraaf: Prins Filip, Prins Henri, Prins Charles (?), Koningin Sophia, Koning Juan Carlos, Koning Carl Gustaf, maar zal Hare Majesteit een mooie brief sturen ter gelegenheid van Haar zestigste verjaardag volgende week zodat Zij de gelegenheid heeft dat met Haar gasten te bespreken. Uiteraard krijgt Zij ook zo'n mooie postzegel uit het Verenigd Koninkrijk. Dat zal Prins Charles wel deugd doen. Uiteraard krijg jij dan eveneens de tekst van de verzonden brief. Vanmiddag heb ik eerst een gesprek met de heer E.C.K. van den Broek uit Hilversum. Ik denk dat ik het daarna maar weer even laat wat het familie-onderzoek betreft. Ik zal me dus inderdaad vandaag ook bezighouden met het betalen van mijn rekeningen en het bepalen van mijn huishoudbudget. Maar eerst naar de fitness. Het prestatieniveau is opgelopen tot 35. Daar zit dus vooruitgang in. Maar nu de financiën. De te betalen rekeningen:

Vereniging Spaans op School Contributie

 40,00

De Telegraaf 1e kwartaal  

 91,55

Hypotheeknota januari  

718,79 

Hypotheeknota februari  

711,67 

Levensverzekering januari  

101,81 

Omroepbijdrage

100,00

Alimentatie

601,00

Servicekosten Vereniging van Eigenaren  

60,00

Goldina  

106,95 

Telefoonkosten  

146,32 

Telefoonkosten GSM  

60,79 

Warmtelevering REMU

32,00

Lions contibutie 2e helft 1997/1998  

250,00

Abonnement 'Vorsten'  

75,00

Deelname Taalcongres  

112,50 

Energienota Remu december 1997  

63,24 

Abonnement Management Consultant 1998  

218,00

   
Totaal 

3489,62 


Bij de bepaling van mijn huishoudbudget ga ik uit van de kosten die ik vorig jaar - mede ten behoeve van de Stichting Cervantes Benelux en de Limited Company - heb gemaakt. Deze kosten drukken immers nog volledig op mijn persoonlijke budget.

UITGAVEN

JAAR

KWARTAAL

MAAND

Administratiekosten

200,00

50,00

16,66

Amway

490,80

122,70

40,90

Beveiliging

116,35

29,08

9,69

Companies House

875,00

218,75

72,91

Computerbenodigdheden

275,42

68,85

22,95

Contributies

145,00

36,25

12,08

Fotokopieën

1.621,23

405,30

135,10

Kantoorartikelen

755,95

188,98

 62,99

Knijff & Partners

3.107,88

776,97

 258,99

Kamer van Koophandel

61,00

15,25

 5,08

Leges

240,00

 60,00

 20,00

Lidmaatschappen

30,00

 7,50

 2,50

Nebib

1.392,39

 348,09

116,03

Opleidingen

4.109,02

1.027,25

342,41

Porti

1.596,33

 399,08

133,02 

PR  

533,79

133,44

44,48

Reiskosten

5.450,00

1.362,50

454,16

Reparatiekosten

375,56

93,89

31,29

Representatie

1.450,00 

362,50 

120,83

Research  

1.675,00

418,75 

139,58

Taalcongres

112,50

28,12 

 9,37

Telefoonkosten

2.371,63

592,90

197,63

Vakliteratuur  

2.349,13

587,28 

195,76

Verblijfskosten

 2.666,23

666,55 

222,18

Verhuiskosten  

1.916,83 

479,20 

159,73 

Verzendkosten

294,93 

73,73 

24,57 

Unie  

238,20 

59,55 

19,85

Hypotheekrente

8.540,04 

2.135,01

711,67

Valkhofvereniging  

20,00

5,00

1,66 

Lions

500,00

125,00

41,66 

Accountant  

135,13

33,78

11,26 

Ziektekosten VGZ

517,20

129,30

43,10

Omroepbijdrage  

100,00

25,00 

8,33 

Studiebijdrage Mark

960,00 

240,00 

80,00  

Alimentatie

6.252,00 

1.563,00 

521,00 

Huishoudhulp  

960,00

240,00 

80,00 

Levensverzekering

1.221,72 

305,43 

101,81  

WA-particulier  

68,00

17,00 

9,00 

Servicekosten

720,00 

180,00 

60,00 

Warmtelevering  

384,00 

96,00 

32,00 

Energie REMU  

758,88 

189,72 

63,24 

Wijnaktie Lions  

400,00

100,00

33,33 

Waterleidingbedrijf  

444,28 

111,07 

37,02 

Verontreinigingsheffing

109,68

27,42

9,14

TrosKompas

35,70 

8,92

2,97

Van Dal Assurantiën  

240,00 

60,00

20,00

Fitness

900,00 

225,00 

75,00TOTAAL VASTE UITGAVEN 

57.716,80 

 14.429,20

4.813,06 TOTAAL INKOMSTEN 

40.240,96

10.060,24

3.353,41

Tekort

-17.475,84 

-4.368,96 

 -1.459,65

Huishoudelijke uitgaven December 1997. In de huishoudelijke sfeer is er in de maand december Hfl. 971,43 van mijn girorekening afgeschreven. Hierbij zijn de in Engeland gemaakte kosten nog niet inbegrepen. Ik denk dat een huishoudbudget van 1200 gulden per maand voor mij noodzakelijk is. Alles overziend kom ik dus per maand zo'n 2700 gulden tekort. Er zijn dus drastische maatregelen noodzakelijk. Naast de reeds eerder gestelde doelen kies ik bij voorkeur voor het scenario waarbij ik een nieuw gezin kan stichten. Bij voorkeur met een liefhebbende zakenvrouw. Om lusten en lasten te delen. Ik neem mij dan voor de opvoeding van de kinderen voor mijn rekening te nemen en mij verder bezig te houden met mijn hobby Cervantes. Voorts wil ik mijn nieuwe echtgenote dan een steun zijn in het vervolgen van haar zakelijke carrière. Dat is het ideaalbeeld dat mij thans voor ogen staat. Dit heeft thans de hoogste prioriteit. Die maatregelen dienen dus met onmiddellijke ingang te worden doorgevoerd. 21.00 Nog even een rondje gemaakt. Bij Abraham Mostert kwam ik iemand uit het land van Dickens tegen. Met een hoge hoed en een koptelefoon. Op het station haalde ik de reisgegevens. Vertrek Utrecht 9.50 spoor 12 met intercity 3031. Aankomst Arnhem 10.24. Vertrek 10.29 met stoptrein 19831. Aankomst Brummen 10.52. In het Hart van Nederland speelde men Teach your children well. Het lijkt wel of ze gedachten kunnen lezen op Hoog Catharijne. Ik reken op je. Noblesse Oblige. P.S. Ik heb inmiddels begrepen dat de formulering 'Ontslag om zwaarwichtige redenen' in 1991 bij De Baak in positieve zin kan worden opgevat. Er was blijkbaar belangstelling voor mij. In 1990 reeds.

25 JANUARI 1998 HOME ALONE