12 januari 1998 Betreft: KEIZERLIJKEN BLOEDE Kenmerk: JH/LH980112. Beste Liesbeth, Nog even een laatste brief voor de zitting van woensdag. In het afgelopen weekend heb ik mij onder meer beziggehouden met een artikel in het NRC over Shakespeare en Stratford-upon-Avon. Zijn geboortehuis in Henley Street. In die omgeving dient het nieuwe hoofdkantoor te verrijzen binnen afzienbare tijd. Binnen het gehele raamplan blijft de monarchie een belangrijke rol spelen in mijn perceptie. In dat verband lees ik aangaande de verjaardag van Hare Majesteit: 'Tenzij de Amsterdammers zich geroepen voelen de zondag na haar verjaardag naar de dienst in de Westerkerk te komen. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) laat niet na te benadrukken dat de verjaardag van de koningin "privé en besloten" is en dat de media zoveel mogelijk zullen worden geweerd. Maar in de Westerkerk kan, net als elke zondag, ieder mens, gelovig of ongelovig, binnenlopen". Daar zal dominee N. ter Linden nadrukkelijk niet voor de koningin maar voor de hele verzamelde gemeenschap voorgaan. Dat heeft de koningin hem zelf speciaal verzocht tijdens een bezoek op paleis Huis Ten Bosch. De dominee weet nog niet wat het onderwerp van zijn preek zal zijn. In de dienst ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Beatrix en prins Claus in 1966 had hij gesproken over Ruth en haar trouw en toewijding aan haar schoonmoeder Naomi.... Voor het koninklijk bal heeft de koningin vooral bevriende koninklijke families uitgenodigd. Buitenlandse staatslieden als Chirac, Blair en Kohl zullen niet bij het feest aanwezig zijn, wel een paar honderd privégasten die door Beatrix zijn uitgenodigd.' Ik heb geen uitnodiging ontvangen. Ik neem mij daarom voor de kerkdienst op 1 februari bij te wonen. Ik ken geen dominee N. ter Linden, wel C.A. Ter Linden, predikant van de Kloosterkerk in 's-Gravenhage. Van 17 september en 28 november 1997, zoals je weet. Daartoe verwijs ik naar mijn brief De Stenen Tafel. Dat was een goed gesprek, dat ik daar heb gehad op 28 november. De betreffende dame heeft mij ook verwezen naar the Venerable Geoffrey Allen, Archdeacon in North West Europe. Inmiddels heb ik in Engeland voldoende contacten gelegd. Denk ik. Verder werd mijn aandacht gevestigd op de artikelen in de Telegraaf en het NRC over het bloed van Prinses Juliana. Rusland wil met behulp van DNA-onderzoek van de prinses de echtheid onderzoeken van het in 1991 opgegraven gebeente van tsaar Nicolaas II. De Romanovs en Oranjes zijn aan elkaar verwant via koningin Anna Paulowna (1795-1865), echtgenote van onze koning Willem II en dochter van de Russische tsaar Paul I. Onze vorstin beschikt dus over keizerlijk bloed. In dit verband vind ik het interessant je hierbij de resultaten bij te voegen van mijn genealogisch onderzoek naar de familie Van Heyden. De stamvader van deze familietak heeft hetzelfde wapen als de Heren Van (der) Heyden van Baak en Otto I van Nassau, voorvader van onze koninklijke familie.

Ook dit vind ik belangrijk voor de juiste schrijfwijze van mijn achternaam. Tevens is het in dit verband aardig te verwijzen naar pagina 11 en 12: H.R. Rijksgraaf Lodewijk Sigismund Vincent Gustaaf van Heyden, admiraal van de Russische vloot ten tijde van koningin Anna Paulowna. Tenslotte wil ik je nog in kennis stellen van de contacten die ik gisteren heb gelegd. Ik heb eerst struisvogel gegeten in Café-Eethuis "The Ostrich", Oudegracht 153. Dat was een ritueel. Vooral het drinken van Zuid-Afrikaans bier uit een kalebas. In King Arthur's heb ik uiteraard de strijd om het Ambassy Darts World Championship tussen Nederland en Wales in ogenschouw genomen: "We want Holland for World Champion, Olé". Niet zonder hartzeer overigens. Het deed mij wel denken aan 'The Harbour Lights' in NOORDWIJK en 'The Harbour Club' in Londen. Alsmede The London Lighthouse. Ook heb ik gesproken met Alexis Mora, Wulverhorstlaan 3, 3525 EA Utrecht, geboren Málaga 5-2-1972. Alexis is goed bekend bij de directie van het Malaca Instituto en geïnteresseerd in mijn plannen. Wij hebben afgesproken met elkaar in contact te blijven. Voorts vermeld ik dat ik op 28 november van de heer R.W. Hemmes, Thorbeckelaan 74, 2564 BS 's-Gravenhage, het Secretariaat van de Engelandvaarders ontvangen: Mevrouw M. Borel Rinkes, Cees Laseurlaan 279, 2577 GG 's-Gravenhage. Ik heb hem beloofd publikatie van mijn Letters tevens aan de Engelandvaarders op te dragen zodra ik een uitgever bereid heb gevonden tot publikatie over te gaan. Bij voorkeur na een Royal Recommendation, hetgeen ik wel verwacht na de ontvangst van de kerstkaart uit BUCKINGHAM PALACE en het bericht van Ramon op de Engelenburg op 28 september vorig jaar:

"De hele Britse Koninklijke Familie zijn grote fans van U, Mijnheer Van der Heyden. Neemt U dat maar van mij aan."

Ron St. John nodigde mij uit om morgen bij hem langs te komen. Vanavond ga ik weer naar Prinsenbeek. Ik denk nog even aan onze ontmoeting met Herman de Koning aan de Emmastraat in Utrecht en jouw uitspraak "Het wordt tijd dat jouw investering er nu uit komt". Dat vind ik ook. Dus doe je best. Graag verneem ik van jou wie mijn rozen heeft ontvangen op 28 augustus 1996. Hartelijke groet. Bijlagen: Familie-geschiedenis 12 januari 1998 van de familie Van Heyden; Brochure 'Uit in Zuid-Afrika' uit The Ostrich; Kleurenkopie fotomontage blz 22 en 23 van "The Royal Review" 1997. P.S. Blauw is ook een mooie kleur.

13 JANUARI 1998 LOVE LETTERS IN THE SAND