2 december 1997 Betreft: VERDERE BELEIDSONTWIKKELINGEN Kenmerk: JH/LH971202.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Beste Liesbeth, Je hoeft de Grot van Montesinos nog niet met Kerst te gaan bezoeken. Dat kunnen we het beste een keer samen doen, wanneer we gezamenlijk Spanje bezoeken. Bij de ingang van de Grot van Montesinos, bij Ruidera in La Mancha, heb ik in 1992 een hart gegrift met daarbij jouw initialen. Hierbij het beloofde Sinterklaasgedicht over alle kleuren van de regenboog. Aangaande Marilène bericht het NRC van vandaag: 'Marie-Helène Angela van den Broek is op 4 februari 1970 geboren in Dieren. In 1988 behaalde zij op het Rijnlands Lyceum te Wassenaar haar VWO-diploma. Vanaf 1988 studeerde zij bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1991 verbleef zij een half jaar met een Erasmus-beurs aan de Katholieke Universiteit Leuven, waarna zij in mei 1993 te Groningen afstudeerde. Sindsdien werkt zij bij Koninklijke Ahold. MARILÈNE VAN DEN BROEK zal door haar huwelijk niet automatisch prinses van Oranje-Nassau Van Vollenhoven-Van den Broek worden. Over dat soort zaken, net als over de status van de eventuele kinderen, kan via een Koninklijk Besluit nog van alles worden beslist.' Dit is natuurlijk aan Hare Majesteit. Voorts lees ik in het artikel Veel bleef gelijk na dood van Diana.

"Het Verenigd Koninkrijk mag dan voorgoed veranderd zijn, er is opvallend veel gelijk gebleven. De Britse koninklijke familie die begin september onder sterke druk kwam omdat ze als kil en star en mijlenver van haar onderdanen verwijderd werd ervaren, blijkt haar positie uiteindelijk alleen maar te hebben versterkt. Volgens een opiniepeiling van het bureau ICM vindt weliswaar 74 procent van de bevolking dat de monarchie gemoderniseerd dient te worden en denkt 79 procent dat het koningshuis geen benul heeft van wat er leeft onder het volk. Maar slechts 7 procent van de Britten wil dat de monarchie snel door een republiek wordt vervangen. En 81 procent ziet de koninklijke familie het jaar 2007 ongeschonden halen."

En wie zijn daarvoor verantwoordelijk?

WIJ.

Jij en Ik en de mensen om ons heen.

Ik vervolg: "Een gewezen medewerker van BUCKINGHAM PALACE mocht vorige week in het BBC-programma Panorama verklaren dat de koninklijke familie "het hervormingsproces dat al drie of vier jaar aan de gang is" na de dood van Diana heeft versneld."

Wie is verantwoordelijk voor dat veranderingsproces?

Het Instituto Cervantes Benelux en Instituto Cervantes Limited England and Wales.
AND NO ONE ELSE.

"Premier Blair heeft zich de afgelopen maanden opgeworpen als trouwste vazal van de koninklijke familie. Wie geïnformeerd wil blijven over leven en lijden van publieke figuren, komt in Groot-Brittannië nog steeds niks tekort. Al ruim een week smullen de Britten van het scheidingsproces dat Victoria Lockwood heeft aangespannen tegen haar ex-man Graaf Spencer."

Daar ligt onze toekomstige taak.

Ik heb in de maand september ook praktisch geen hap door mijn keel kunnen krijgen door de shock, maar de toekomst ligt in het vooruitzicht. Jouw visie over consuminderen wordt al aardig uitgedragen in Leiden en Leeuwarden. Dat proces zet zich automatisch voort. Als een proces eenmaal op gang is gebracht is dat niet meer te stoppen als het een goed proces is. Dat is een domino-effect. Een ander proces is het echtscheidingsproces van mijn beoogde president. Mijn eerder beoogde schoonmoeder heeft thans ook terzake haar mening naar voren gebracht. Daartoe heb ik vandaag The Mirror wederom geraadpleegd met als heading Diana Mum's Jibe at Victoria. Het artikel maakt er melding van dat Charles zijn ex-vrouw een take-it-or-leave-it aanbod heeft gedaan van 300.000 pond, een huis, een maandelijkse bijdrage van 2.500 pond en contant geld voor voor de opvoeding van haar kinderen. Hier sta ik achter. Victoria heeft immers al een nieuwe potentiële echtgenoot, haar 28-jarige vriend Guy Woods, volgens het artikel. Die Engelsen hebben nog steeds niets geleerd van hun ervaringen. So next station will be Victoria Station again. Dus wacht nog maar even met het bestellen van de tickets naar Kaapstad. Het belangrijkste is de brief van Lady Shand Kidd aan haar zoon met de volgende tekst:

'Darling Charles, A few lines before leaving beautiful Cape Town to thank you for much cherishing and kindness. It's been really great to have seen so much of you. I've really had a treat - I'm full of admiration as to your patience and calm direction for your team. The children are clearly thriving and happy - so now it's your turn. I do hope you find a base camp soon, as I really believe such will be the cornerstone of contentment - rented houses are fine for holidays but listless places for daily living. It's hard to see or know what is, or will be, good for Victoria. One of the biggest problems of anorexia is the combination of lies, mood and mind changes, and irrational outpourings of self-centredness, which seems to manifest itself in believing sometimes that she's pretty frail and others that she's a lot stronger than appears. Do please keep in touch. Thank you's and love - lots and lots of both. Mum."

Dit is een goede brief van mijn eerder beoogde schoonmoeder. The base camp wordt ongetwijfeld de Engelenburg. Daar zal hij welkom zijn. Net als zijn zuster was. De brief van zijn moeder geeft aan dat ze de problemen uit de tijd dat ik had aangeboden in een paarse Jaguar Sovereign met haar een ritje door de Schotse Hooglanden te gaan maken heeft overwonnen. Tevens is het haar blijkbaar duidelijk geworden waaruit The Team bestaat. Het doet mij tevens deugd in hetzelfde blad te lezen 'Queen's bid to end rift with Fergie'. "THE Queen has overruled senior courtiers by inviting royal outcast Fergie to spend Christmas at Sandringham. EX-Premier John Major is to use the Princess Diana tribute CD as a test case to establish the princes as owners of Diana's image, so they will get a share of any memorabilia cash'. Verdeling van de shares dient echter nog plaats te vinden in onze aanwezigheid. Het ziet er dus naar uit dat we ook nog een ritje naar Sandringham moeten maken met kerst. Dat had ik Diana vorig jaar al beloofd. Daar is het toen helaas niet van gekomen, maar 'All is well that ends well'.

Het artikel in Vorsten vermeldt: 'Wie het hek van Althorp House is gepasseerd, bekruipt het gevoel hier voor het eerst met de ware Diana Spencer te zullen kennismaken. Weliswaar was zij niet van koninklijken bloed en behoorde zij evenmin tot de hoogste Britse adel, maar als dochter van Edward John 8th Earl Spencer stamt Diana wel uit een geslacht dat al eeuwenlang connecties met het Hof onderhoudt. De Spencers, die in de middeleeuwen een fortuin in de wolindustire vergaarden, werden in 1765 wegens verdienste voor de Kroon met de titel 'earl' (graaf) beloond. Zij woonden al sinds 1508 op Althorp House. In de familie-annalen staat het verblijf geboekstaafd van koningin Anne, gemalin van James VI van Schotland. Zij overnachtte in 1603 in de 'Oak Bedroom' toen zij op weg was naar Londen voor de kroning van haar man James I van Engeland."

De Van der Heydens waren wél een hoogadellijk geslacht in de middeleeuwen en waren evenzeer succesvol in de wolhandel in Vlaanderen, met name in Brugge en Gent. Brugge is zelfs nog naar ons familiegeslacht de la Bruyère genoemd. Uiteraard heeft Diana dit allemaal geweten. Koningin Anne was Anne Hyde. Dan is het toch niet verwonderlijk dat Diana contact heeft gezocht met haar 'John Hyde'? King John II. Omdat jij het verhaal kent van Runnymede ben jij één van de weinigen op deze wereld die dat kan begrijpen. Ik lees verder "De Spencers, van oorsprong schapenhouders, staan bekend als een eigenzinnige en kleurrijke familie. Ze hebben niet alleen het taillevest (spencer) uitgevonden, ze hielden er ook een uitbundige levensstijl op na. Zo herinnerde Diana's vader zich nog dat vroeger met Kerst zo'n dertig kinderen met hun speelgoedauto's over het parket reden en onder luid gejoel over de trapleuningen naar beneden gleden. Charles, de huidige Graaf, heeft de afgelopen jaren met zijn gezin in Zuid-Afrika gewoond. Hij kwam slechts nu en dan naar Althorp House en stelde het in juli en augustus open voor het publiek. Nu Diana is overleden overweegt hij het huis, waar zij uiteindelijk nog de gelukkigste tijd van haar leven heeft doorgebracht, geheel aan haar nagedachtenis te wijden." Dat is een goede zaak. Gaspar van der Heyden kwam vermoedelijk ook uit een geslacht van schaapherders gezien zijn wapen op de Janskerk hier in Utrecht.

Dit thema loopt door mijn familiegeschiedenis:

De Heer is mijn Herder
Hij waakt voor mijn ziel
Hij zal mij geleiden
Langs grazige weiden
Hij schraagt m'als ik wankel
Hij draagt m'als ik viel

Dit gaat zeer diep en historisch zeer ver terug. Het geeft de historische band aan tussen de Spencers en Van der Heydens. Ik hoop dat je dat kunt begrijpen. Ik hoop ook dat je kunt begrijpen dat contacten tussen ons in de sociale sfeer de normaalste zaak van de wereld dienen te zijn, hoewel je daar aanvankelijk anders over dacht. Een onnadenkende uitspraak zou jouw echtgenoot kunnen betreffen. Ik was namelijk ooit onaangenaam verrast door zijn reactie nadat ik jou een bos bloemen had laten thuisbezorgen nadat jij me hebt moeten ontslaan. Dit heb ik gedaan om jou kracht en steun te geven om verder te gaan. We waren immers erg goed op elkaar ingespeeld. En blijkbaar heeft het jou geholpen. Het is belangrijk te weten dat iemand onvoorwaardelijk achter je staat in goede en slechte tijden. Eerlijk gezegd had ik van Bart eerder een bedankje verwacht. Ik heb toen ook immers jouw uitdrukkelijke wens gerespecteerd: "thuis wel, maar niet op het werk". Desgewenst wil ik daar graag met hem over van gedachten wisselen. Dan kunnen we daarna gezamenlijk kerstmis vieren als hij wil. Zoniet, dan gaan we met ons tweeën naar Sandringham. We worden al verwacht. Ik ben al bekend bij de Burgerlijke Stand in King's Lynn. Dit meen ik serieus. Ik heb Diana vorig jaar al beloofd om haar te vergezellen op Sandringham. Daarbij heb ik mij - volgens de oude Salische wetten - al de titel Prince of Europe toegekend en aan het Hof van St. James's Palace laten weten (Colin ofwel Caroline Mac Millan).

Deze titel diende slechts nog te worden geformaliseerd op het moment dat Diana mijn aanbod accepteerde. Teneinde toestemming van het Britse parlement te krijgen had ik de regeringsleiders van Nederland en Groot-Brittannië al van mijn voornemen in kennis gesteld. Het wachten was alleen nog op haar jawoord. En dat zou ik hebben gekregen volgens de woordvoerders op de Engelenburg en personeel van Paleis Het Loo. In dit verband is het interessant wat er gaat gebeuren met de komende Prinses van den Broek. Ik hoop dat de heer Rehwinkel zich goed realiseert dat het belangrijk is dat we toch een prinses in de familie krijgen na het grote verlies dat ons ten deel is gevallen. Ik denk hierbij aan de houding van de Nederlanders jegens Instituto Cervantes Benelux. Daar wil ik op dit moment ook niet te veel energie insteken. De juridische constructie Instituto Cervantes Holding Limited lijkt mij echter wel haalbaar, omdat deze rechtsvorm belangrijke commerciële kansen biedt. Ook wil ik doorgaan met de totstandkoming van de European Cervantes Foundation en de uitgave van mijn of ons boek. Emile Ratelband kan ons daarbij ter wille zijn. Hij heeft mij toegezegd contact te houden. 10.00 Voorbereidend werk: In de etalage zijn de bruidjes uitgekleed. Dat wijst op verandering. Een nieuwe collectie wellicht. Ik ben benieuwd naar de kleur. Ik heb 800 gulden betaald voor het appartement in Torremolinos van 14 maart tot en met 28 maart. Je bent daar van harte welkom. Op Althorp is er ingebroken door enkele 'lunatics'. Het ligt in Northamptonshire. Ik ga er in ieder geval met kerst naar toe. Charles heb ik nog niet geschreven. Hij heeft het veel te druk met zijn echtscheidingsregeling, de voogdij over zijn vier kinderen. Ik geef wel een brief voor hem af bij Althorp House. Verder kun jij hem altijd namens mij inlichten met waar ik bezig ben. Ik wens jou een fijne Sint Nicolaas temidden van hen die jou dierbaar zijn.

Madrid, 2 december 1997

Beste Liesbeth,

De Sint ging laatst eens fietsen
Hij kwam toen door de Bilt
Daar zag hij een Rolls Royce staan
Die had hij graag gewild

Het was een mooie showroom
'Hessing' heet het bedrijf
Dat kan slechts kwaliteit zijn
Dat lijkt Sint buiten kijf

Het is een oud geslacht
Zoals ooit is verteld
In 's-Gravenhage woonachtig
Dat is men mij gemeld

Den Haag, mooie stad achter de duinen
Met je mooie paleizen en het Voorhout
Daar wil de Sint ook eens graag struinen
Omdat hij daar van houdt

De Sint houdt van paleizen
Zoals dat in Madrid
Maar hij bezoekt ook graag andere
Daar waar wat pít in zit

 

In Madrid en Den Haag
In Londen en ARANJUEZ
Daar wil de Sint graag toeven
Onder het genot van een Jerez

Daar ziet hij dan zijn paarden
Zijn schimmels als op Het Loo

Real Academia Ecuestre
Dat noemen zij daar zo

Zij zijn van Koninklijken bloede
Daar is Sint op gesteld
Maar hij blijft wel op zijn hoede
Want het kost alleen maar geld

De Sint die werkt met kleuren
Eerst rood en geel, toen paars
Maar menigeen rondom hem
Die lapt dat aan zijn laars

Nadien Oranje en ook groen
Het enige wat Sint nodig heeft
Dat is een dikke zoen
Zo daar kun je het dus mee doen

De Sint heeft nu een nieuwe koningin
Elizabeth is thans haar naam
Een paars hartje heeft ze nu in handen
Dat hanteert zij zeer bekwaam

Ja, ja, die Hessings
Van 'Hessen' komt dat uiteraard vandaan
Lijfeigenen waren zij indertijd
Maar nu hebben ze het goed gedaan

Er zijn geen hessenwegen meer nodig
We pakken gewoon weer een Rolls Royce
Daar gaan We gezellig weer mee rijden
It's up to you: your choice.

Zo die families te leren kennen
Dat geeft een nieuw bestaan
Want al die koningshuizen
Waar komen ze vandaan?

Sint liet vorig jaar weten
'Van der Heydens zijn het allemaal'
Dat gaf wel stof tot denken
Dat was een vreemd verhaal

Toen kwam de top naar NOORDWIJK
Van Kok, Aznar en Tony Blair
In Huis ter Duin verbleven zij
Dat was nog niet zo ver

Zij gingen toen uit fietsen
Door het mooie Amsterdam
Wim Kok die nam een voorsprong
Nu doen ze het sam sam

De ene kleur kwam na de ander
daar op de Eurotop
De Sint zag toen de regenboog
En koos het volle sop

Naar de overkant ging hij
En daar koos hij voor rood
Mooi rood en paars tezamen
Maar dat mooie rood ging dood

Het was een maandje later
Toen ging hij naar Het Loo
De tafel was niet meer gedekt
Dat beviel de Sint niet zo

Maar zie, er kwam nieuw licht
Nu uit een andere hoek
Niet Van der Heyden in dit gedicht
Nu werd het Van den Broek

De Sint is zeer gelukkig
Met zijn Oranje kind
'Maurits' heet deze jongen
En hij is zeer bemind

De overkant die trekt weer
Zo denkt Saint Nicholas
Naar Kensington terug, als Peter Pan
Nu voor de vierde keer

Daar zal hij kerst gaan vieren
In Cambridge deze keer
En Gijsbrecht van Amstel
Verwacht een andere Heer

Een nieuwe kaars zal branden
Volgens 'the gospel of Saint John'
A new kingdom will be born
That is not overdone

Dus concluderend Lieve Schat
Hessing is kwaliteit
Dus vandaar de beste wensen
Van
Zijne Majesteit

Sint Nicolaas
Van der Heyden
Van den Broek

4 DECEMBER 1997 ALTHORP