1 december 1997 Betreft: FAMILIEBERICHTEN Kenmerk: JH/LH971201

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Beste Liesbeth, De brouwerij is de brouwerij van Henley. Daar moeten wij dus naar toe. Het verwaarloosde talent zit hier op AA1-lokatie voor jou te werken. Er dreigt inderdaad financiële en fysieke uitputting door tegemoet te komen aan alle wensen en verlangens van mijn familie en vrienden. Ik moet vandaag weer naar de bank en mijn saldo slinkt opnieuw. Het einde van mijn financiële reserves is in zicht. Ik had hierover gisteravond een gesprek met een dame in Grand Café Le Journal en haar gezegd: 'Als ik het niet haal dan ga ik dood en als ik niet doodga háál ik het'. Ik doel hiermee op het nieuwe familiebedrijf. Zij vertelde mij het goede nieuws dat we inmiddels ook een Oranjetelg in de familie krijgen: MARILÈNE VAN DEN BROEK. Haar vader Hans is vermoedelijk een achterneef van mij. Jij weet dat waarschijnlijk nog beter dan ik. Ik weet van mijn moeder dat een tak van haar familie zich ooit in Hilversum heeft gevestigd. Van Hans heb ik de volgende informatie in mijn computer.

1. Henri van den Broek Geboortedatum: 11 december 1936. Geboorteplaats: Parijs. Beroep: Europees Commissaris. Aantekeningen: Minister van Buitenlandse Zaken. Gehuwd met Josephine Adriana Antoinette van Schendel. Opleiding: Gymnasium A Alberdingk Thymlyceum Hilversum; Rechten Rijks Universiteit Utrecht; senior-management De Baak NOORDWIJK. Loopbaan: advocaat ROTTERDAM (1965-1978); directie-secretaris ENKA Arnhem (1969-1973); commercieel manager ENKA Arnhem (1973-1976); lid Tweede Kamer (1976-1981); staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (1981-1982); minister van Buitenlandse Zaken (sedert 1982). Funkties: voorzitter Commissie voor Bezwaarschriften Rheden; lid Tweede Kamer (1976-1981); lid vaste Commissies voor Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking en Justitie. Beroeps: Plein 23, 2511 CS 's-Gravenhage, tel. 070-3614941.Postbus 20061 2500 EB 's-Gravenhage. Datum info: 14.09.1983. Samenvatting Artikel "Harde confrontaties in het vooruitzicht" NRC Handelsblad 3-11-1982. In Arnhem had de bewust in functies roulerende Van den Broek het in 1976 gebracht tot commercieel manager bij een succesvolle Akzo-tak: Enka. Hans van den Broek is op 11 december 1936 in Parijs geboren, waar zijn vader correspondent van De Telegraaf was. Vader Van den Broek ging in de oorlog naar Londen, waar hij de redactionele leiding van radio Oranje kreeg. De basis voor de talenkennis waarom ambtenaren aan het Haagse Plein de nieuwe minister roemen, moet in die jaren zijn gelegd. Na de oorlog, vader was intussen directeur van de Wereldomroep geworden, behaalde Hans van den Broek het gymnasiumdiploma in Hilversum. Een rechtenstudie in Utrecht volgde, en een managementopleiding. Na drie jaar advocatuur te ROTTERDAM (1965-1968) begonnen de Enka-periode en de politieke loopbaan. Research: Katholiek Documentatie Centrum Nijmegen. Uit: Wie is wie in Nederland, 1984. Echtgenote: Josephine Adriana Antoinette van Schendel. Kinderen: Marilène.

1.1 MARILÈNE VAN DEN BROEK Geboortedatum: 1970. Aantekeningen: Voorpagina De Telegraaf, 1 december 1997. Prins Maurits verlooft zich met Marilène. Door Rob Knijff. APELDOORN, maandag. Onder de stralende blikken van hun ouders hebben afgelopen zaterdag de 29-jarige prins Maurits en zijn twee jaar jongere vriendin MARILÈNE VAN DEN BROEK hun verloving en voorgenomen huwelijk bekend gemaakt. De oudste zoon van prinses Margriet en mr. Pieter van Vollenhoven en de jongste dochter van oud-minister van Buitenlandse Zaken, thans Eurocommissaris mr. Hans van den Broek en zijn vrouw Josée, zullen de komende zomer, mogelijk in de maand juni, in het huwelijk treden. Na het huwelijk zal het jonge paar, dat nu over afzonderlijke woonruimte in Amsterdam beschikt, naar verwachting in de hoofdstad blijven wonen. Zijne Hoogheid Maurits, Prins van Oranje-Nassau van Vollenhoven, zoals zijn officiële aanspreektitel luidt, stelde afgelopen zaterdag zijn verloofde Marilène zelf aan de vaderlandse pers en zo aan het Nederlandse volk voor, in de statige Audiëntiezaal van Paleis het Loo in APELDOORN. Prins Maurits vertelde dat hij zijn aanzoek op de klassieke manier heeft gedaan. Nadat zij een half jaar geleden over een verloving waren gaan nadenken, meldde de jonge Oranjetelg zich onlangs in jacquet bij zijn aanstaande schoonvader, mr. Hans van den Broek, met de mededeling: "Ik heb u iets heel belangrijks te vragen." Maurits en Marilène ontmoetten elkaar vierenhalf jaar geleden in het Groningse studentenleven, waar hij economie studeerde en zij bedrijfskunde. Na het behalen van zijn doctoraalexamen in oktober 1995 trad prins Maurits in dienst van de NV Luchthaven Schiphol, waar hij zich bezighoudt met strategische planning. Marilène, die al in 1993 afstudeerde, werkt bij Koninklijke Ahold. Zowel prins Maurits als Marilène zijn zeer actief op sportgebied. Vorige maand liepen zij samen de zware marathon van New York. "We zijn heel blij met elkaar, maar dat is al een tijdje zo. Als ik al haar goede eigenschappen moest opsommen, ben ik wel een half uurtje bezig", zei een lachende prins Maurits zaterdag. Met haar arm liefdevol om hem heen, voegde zij hier stralend aan toe: "Ik denk dat wij elkaar heel gelukkig kunnen maken." Over het tijdstip van bekendmaking van hun verloving zei prins Maurits: "Het leek ons nu een goed moment. Wij zien veel vrienden in onze omgeving hetzelfde doen, nu zo vlak voor de kerst..." Bovendien wilden beiden het eventuele uitlekken van hun beslissing graag voorkomen, door zelf het blijde nieuws naar buiten te brengen. Blijven werken. Beiden hopen het "betrekkelijk anonieme leven" dat zij tot nu toe hebben geleid na hun huwelijk volgend jaar zoveel mogelijk te kunnen voortzetten. "Ik denk dat er weinig veranderingen zullen komen ten opzichte van het heden", aldus prins Maurits. In de ogen van Marilène is prins Maurits bovenal toch ook "een hele gewone jongen", al denkt zij wel dat het lastig en even wennen kan zijn om in de toekomst als lid van de Koninklijke Familie door het leven te gaan. Marilène wil - ook na hun huwelijk - gewoon blijven werken. "Ik heb een leuke interessante baan, met aardige collega's." Nietsvermoedende museumbezoekers, die zaterdag een dagje naar het Rijksmuseum Paleis het Loo togen, dat gewoon open bleef voor het publiek, stonden tot hun verbazing plotseling oog in oog met het jonge stel. "Een leuke meid" was het spontane eerste oordeel van de meeste bezoekers over de aantrekkelijke, sportieve aanstaande bruid. Research: De Telegraaf 1 december 1997. Verloofde: Maurits Willem Pieter Hendrik van Vollenhove prins. Geboortedatum: 17 april 1968. Gedoopt: 10 september 1968, Hervormde Kerk te APELDOORN. Beroep: Prins van Oranje-Nassau. Echtgenoot Vader: Pieter van Vollenhoven Heer Mr. (1939-). Echtgenoot Moeder: MARGRIET Francisca von Lippe Biesterveld prinses (1943-). Verloofde Aantekeningen: De oudste zoon van het prinselijk paar wordt 10 september 1968 gedoopt in de Hervormde Kerk te APELDOORN; een van de peten hierbij is de Nederlandse Koopvaardij. In deze plaats bezoekt de prins de kleuterschool Het Zonnedorpje. Vervolgens de Christelijke Basisschool en tenslotte de Scholengemeenschap Veluws College. Na het behalen van het VWO-diploma in 1987 vervult Maurits zijn dienstplicht. Zijn opleiding tot reserve-officier van het Korps mariniers moet hij evenwel wegens een rugblessure staken. Hij gaat over naar de marine en verlaat de militaire dienst in 1989 als luitenant-ter-zee 3de klasse. Op 1 januari 1990 wordt Maurits bevorderd tot luitenant-ter-zee 2de klasse. Sedert 1989 is de prins student economie te Groningen. Hij heeft talrijke hobby's: muziek (piano), plankzeilen, zwemmen, duiken, zeilen en skiën. Bij K.B. 2 januari 1967 is aan de kinderen van prinses Margriet en mr Pieter van Vollenhoven de persoonlijke titel prins(es) van Oranje-Nassau met het bij die titel behorende predikaat Hoogheid verleend, voorafgaande aan en door een komma gescheiden van de vadersnaam. De eventuele kinderen van prins Maurits en zijn broers zullen derhalve uitsluitend de naam Van Vollenhoven dragen en niet tot de Nederlandse adel behoren. Verloofde. Research: Drs R.E. van Ditshuyzen: Oranje-Nassau, een biografisch woordenboek. Huwelijk Datum: juni 1998." Vorig jaar met sinterklaas zond ik Hans de volgende brief: Familieonderzoek/Instituto Cervantes Benelux.

Ik heb nog geen bericht van Hans ontvangen, maar alles heeft zijn tijd nodig. Het is wel opmerkelijk dat mijn vrouwelijke lijn teruggaat naar Prinsenhage. In genealogische zin bestaat er dus al een historische prinselijke lijn. Hierdoor denk ik nu ook terug aan Prinses Margriet heb afgegeven: Announcement. Gistermiddag heb ik mijn visitekaartje afgegeven bij de Holy Trinity Church in de Van Hoogendorpstraat. Niet zo ver van de ons bekende Emmastraat. Ik droeg daarbij mijn 'Di's flower power tie'. De oranje stropdas met zonnebloemen, bekend op BUCKINGHAM PALACE, Het Stadhouderlijk Hof en Paleis Het Loo. Ik heb ook gezegd 'I was a friend of Princess Diana'. Dit wordt nu alom ingezien. Maar ik kijk weer toekomstgericht en stel vast dat Hans van den Broek ongeveer dezelfde opleiding als ik heb genoten op de Baak. Daarom maak ik je hierbij deelgenoot van de brieven die ik de afgelopen jaren naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken heb gezonden: Beleidsontwikkeling; Instituto Cervantes Benelux; Spaanse plannen tot tunnelaanleg; Uw kenmerk DCV/96/562 (1); Uw kenmerk DCV/96/562 (2); Mijn brief d.d. 17 januari 1996; Uw kenmerk DCV/96/562 (3); Uw kenmerk DIE/AE-436/96; Beleidsplan ICB. Dit gesprek heeft op 6 november vorig jaar plaatsgevonden. De ontwikkelingen nadien beschouw ik bij jou bekend. Vanaf dat moment heb ik mij uitsluitend beziggehouden met mijn beoogde relatie met Prinses Diana. In de bovenvermelde berichtgeving is ook sprake van informatieverstrekking aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Daarvan maak ik jou hiermee ook graag deelgenoot: Taalcongres; Beleidsontwikkeling; 24 APRIL 1996 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN TER ATTENTIE VAN STAATSSECRETARIS TINEKE NETELENBOS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN; Uw 2 brieven van 26 april 1996; Uw kenmerk VO/TAB-96013953; Correctie. Voorts neem ik in deze brief ook de teksten op van mijn brieven aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Zijne Excellentie Drs A.P.W. Melkert: Instituto Cervantes Benelux; AM/ARV/96/166; Uw kenmerk 96003365; Scholing allochtonen; Sociale Paragraaf; Beleidsplan. Van het vervolg hierop heb ik je inmiddels geïnformeerd. Voorts mogen mijn vermelde brieven aan de Minister van Economische Zaken niet ontbreken: Beleidsontwikkeling; Instituto Cervantes Benelux; BEB/DEUR/IEG96011581 (1); BEB/DEUR/IEG96011581 (2); Scholing allochtonen; Deltaplan. Voorts wordt de Minister van Binnenlandse Zaken nog vermeld: Uw kenmerk; SG96/U1 (1); Uw kenmerk; SG96/U1; ICB/Justitie960229; Politiecaroussel. Wat ik aan de Minister van Justitie heb gemeld kan zij jou beter zelf vertellen. Zij heeft immers ooit in NOORDWIJK de Fransen met een zoentje op één lijn gekregen. Zo zie je maar waar dat goed voor is. Daar is elke man gevoelig voor. Van hoog tot laag. In mijn verdere beleidsontwikkeling is er nog één stevig knelpunt. Dat is de sectie Spaans van de Vereniging van Leraren in Levende Talen. Ik trof zaterdag de heer Jan Peter Nauta hier op het postkantoor. Hij communiceert uitermate slecht, terwijl communicatie uiteindelijk het belangrijkste doel is van het gebruik van de vreemde taal. Het wordt dus ook tijd dat zij en Den Haag bij mij over de brug komen. Er was er slechts één in de hele wereld die daarvoor het lef had: The Princess of Wales! Tot slot lees ik in het NRC van afgelopen zaterdag: Rare roddel over Elizabeth. Het doet mij deugd van Professor Knol te hebben vernomen dat het je goed gaat. Maar ik wil dat wel graag uit je eigen mond vernemen. In februari 1991 ben je met iemand naar Madrid geweest die zich met jouw privésituatie heeft ingelaten. Hetgeen ik heb veroordeeld. Dit kan nog worden rechtgezet. Laat gauw weten of je mee gaat naar Engeland. Al of niet met je echtgenoot. We hebben immers allemaal behoefte aan plezier en leven in de brouwerij. Hartelijke groet. P.S. Voor de fitness heb ik nu geen tijd en geen geld. Ook kan ik niet meer naar de bank in verband met tijdgebrek. Jouw steun is voor mij dus onontbeerlijk. Het decembernummer van Vorsten heeft op bladzijden V/13 - V/15 een prachtig artikel over Althorp House.

2 DECEMBER 1997 VERDERE BELEIDSONTWIKKELINGEN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA