AND UNITED STATES OF AMERICA

Nijmegen, 16 september 1992

Dag Liesbeth, Dit is het beknopte schrijven waarom je hebt gevraagd. Als het niet beknopt genoeg is dan zie ik hem heel snel in mijn brievenbus terug en dan zeg ik "jammer", maar ik vertrouw erop dat jij ook mijn wens kunt respecteren. Want zoals het in jouw lijn ligt grenzen te stellen, ligt het in mijn karakter grenzen te doorbreken. Ik weet wel dat ik nu moet loslaten en dat zal ik ook doen, maar niet voor jou hier zwart op wit te hebben bedankt en bij een aantal punten te hebben stilgestaan. De flessen wijn die ik je heb geschonken voor je verjaardag betekenen nog iets meer dan alleen een kaartje. Jij bent de eerste die deze huiswijn van Instituto Cervantes Benelux met zijn symbolen Don Quijote en Sancho Panza van ons krijgt aangeboden omdat je, misschien onbewust (dat weet ik niet), een belangrijke bijdrage aan de geboorte van dit instituut hebt geleverd. Inmiddels heeft jouw advies om te praten met Senior Management Advies ertoe geleid dat de heer Bob van Aalst, voormalig commercieel directeur van Philips Argentinië, zich bereid heeft verklaard het voorzittersschap van de Stichting Cervantes Benelux op zich te nemen. Hierdoor kan ik starten zodra mijn gezondheid dit toelaat. Voor mijn persoonlijke problematiek ben ik zélf verantwoordelijk. Ik had wel behoefte voor jou een open boek te zijn en mijn hart te kunnen luchten én geven en ik realiseer me dat ik even tot een bedenkelijk niveau was teruggevallen toen ik in de nostalgie belandde. Nieuw Elan is een zakelijk bedrijf. Nieuw Elan is ook de black box van transformatie. Die heb ik duidelijk ondergaan en de frustratie, waarvan ik jou getuige heb gemaakt, heeft uiteindelijk geleid tot nieuwe creatieve ideeën waarmee ik verder kan. In onze laatste ontmoeting zou ik graag op gepaste wijze afsluitend in NOORDWIJK of omgeving gaan dineren, maar ik wil met alle plezier ook naar je kantoor komen en samen een glas Estola drinken op de toekomst van jou, Nieuw Elan en "Cervantes". Volgende week hoop ik, nog vóór mijn tweede reis naar Spanje, een afspraak met je te kunnen maken. Wat mij betreft kunnen we nog even napraten over "partnership" in deze tijd van emancipatie en dan laat ik los, tenzij jij behoefte mocht hebben over jouw toekomst te praten. Ik ben jou zeer dankbaar en ga verder op eigen kracht, maar als onze wegen scheiden zal ik in de toekomst altijd voor je openstaan. Dat is mijn commitment. John.

5 OKTOBER 1992 TOEKOMSTPLANNEN VAN CERVANTES TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA