Vertrouwelijk en persoonlijk Eldorado (Mook L.), 7 augustus 1991 Beste Liesbeth, Hopelijk heb je een prettige week achter de rug en heeft mijn brief van vorige week je niet "erschüttert". Deze brief is zakelijker van karakter. Na mijn persoonlijk marketing plan (o.a. advies Schaake; uitzien naar potentiële partners en beeld vormen van relatiepatronen) en jouw suggestie om eigen dingen te gaan doen te hebben getoetst aan mijn afscheidsbrief, ben ik tot de conclusie gekomen dat jij in het kader van mijn persoonlijke koersbepaling op langere termijn een van mijn belangrijkste zakelijke partners kunt worden. Als conceptualist kan ik organisaties opstarten, maar op termijn zal ik behoefte hebben aan een goede manager, die mijn belangen kan bewaken, als ik kies voor VERZELFSTANDIGING. Ik zie ook uit naar andere bondgenoten. In de toekomst zie ik voor jou een belangrijke, profitable rol weggelegd als mijn plan realiseerbaar blijkt. De bestaande vertrouwensbasis, de als uitstekend ervaren samenwerking, jouw mij aanvullende eigenschappen en mijn ervaring met jou op dezelfde golflengte te zitten zijn voor mij bepalend voor deze principe-keus. Wil je er eens over nadenken of je in beginsel voor een toekomstige samenwerking voelt? Van belang is overigens dat jij mijn in de Nieuw Elan-periode ervaren emoties accepteert als een historische realiteit die in principe is afgesloten. Wat mij betreft vormt dit geen belemmering meer. Na jouw reactie kan ik verder met mijn keuzeproces. Ik hoop gauw iets van je te vernemen. Vriendelijke groet, John.

12 AUGUSTUS 1991 BRIEF 4 AAN LIESBETH HALBERTSMA