6 april 2001. Betreft: ACTIE Kenmerk: JH/HdK20010406

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Nijmegen, vrijdag 6 april 2001. Mijn brief van gisteren met de titel 'Het Juiste Spoor' heb ik om 22.20 bij jou in de brievenbus gedeponeerd met een CD met mijn brieven en foto's van de laatste tijd. Hoewel er licht brandde heb ik besloten niet aan te bellen vanwege het late tijdstip. Ik hoop echter wel dat je de komende week nog tijd hebt om nog gezellig iets te ondernemen. De zogenaamde 'acties' van de vakbonden FNV en VVNC ketenen velen aan hun eigen woning vast en een mens wil er wel eens uit. Ik heb nog nooit begrepen dat bepaalde categorieën in onze samenleving het woord 'actie' in hun mond nemen terwijl ze het werk neerleggen. 'Actie' staat bij mij voor 'aanpakken, aan het werk!' Ik hoop dat men zich vanaf heden daar iets meer van bewust gaat worden in dit land. Ingeval de heren met het woord 'actie' willen aangeven dat zij bereid zijn om van de vrije tijd gebruik te maken om eens stevig te brainstormen over de ontwikkeling van een nieuwe toekomst, ben ik geneigd die terminologie te billijken. Ik ben dus wel benieuwd naar de uitkomst van het verhaal. De medewerkers van de Franse Spoorwegen hebben het werk ook al neergelegd in verband met een aangekondigde privatisering van de SNCF. Het zal een goede zaak zijn dat deze bedrijven opgaan in het nieuw te vormen bedrijf ES/ER/SECF/EE (Europese Spoorwegen in de respectievelijke landstalen). Ik heb er echter geen behoefte aan om dit bedrijf in onze holding op te nemen. De limit is thans bereikt qua formulering van doelstellingen. We dienen vanaf heden aan de praktische uitvoering van alle plannen keihard aan het werk te gaan. Ik heb tot op heden nog geen bevestiging ontvangen van het gebruik van de naam (Instituto) Cervantes Holding inzake de ontwikkeling van de Arnhemse voetbalclub. Wel lees ik in de Telegraaf van vandaag dat de voormalige perschef van de Amsterdamse politie inmiddels bij het proces is betrokken. Ik citeer. Klaas Wilting woordvoerder van Vitesse. Deze ontwikkeling heeft mijn volledige instemming. Ook Klaas Wilting kan de rechtmatigheid van mijn vordering op de Staat der Nederlanden bevestigen. Hij is immers vanaf het moment dat 'Operatie Heidebezem' eind april/ begin mei 1993 van start is gegaan voortdurend bij de ontwikkelingen betrokken geweest en als woordvoerder van de Amsterdamse politie uiteraard volledig op de hoogte. De heer Vrakking is ook nog eens ooit in één van mijn sinterklaasgedichten voorgekomen. In Nijmegen heb ik tot op heden over onze overname van de Arnhemse voetbalclub regelmatig gecommuniceerd met 'Patrick' van het computerbedrijfje Yellow & Blue hier in het winkelcentrum. Gisteren heb ik daar om 14.28 uur nog nieuwe cartridges gekocht voor de printer ad Hfl. 132,45. Patrick komt uit Arnhem en ik heb positieve ervaringen met hem. Verder zijn er weer onwikkelingen inzake CERVANTESONLINE. Verhoor WOL schildert beeld van te inhalige top. Ik herhaal derhalve dat ik dat soort aandeelhouders kan missen als kiespijn. Aandeelhouders dienen te investeren in het belang van het bedrijf. Dat is ook de essentie van Corporate Governance. In dit verband citeer ik ook nog even mijn brief van gisteren met de mededeling: "Zodra Maurice de Hond erin slaagt om zijn probleem adequaat tot een goed einde te brengen sta ik hem toe zijn bedrijf in goed overleg met Marijke Vleeschdrager in Maarssen in CERVANTESONLINE onder te brengen, onder de nadrukkelijke voorwaarde dat het voormalige management van World Online alle contacten met het Italiaanse bedijf Tiscali verbreekt." Dat geldt uiteraard ook voor het huidige Nederlandse management van World Online. In dit verband kan ik eveneens wederom stellen:


'PURPLE FULL OF LOVE ABOUT KOK AND VAN MIERLO'

In hoeverre Minister van Staat Mr.H.A.F.M.O. van Mierlo inmiddels tot actie is overgegaan is mij nog niet bekend. Vanmorgen zag ik onze vice premier Annemarie Jorritsma in het televisieprogramma Koffietijd in een NASSAUBLAUW MANTELPAK. Zij gaf hierin toe dat zij vorige week twee keer heeft 'gelogen' toen haar naar de ophanden zijnde verloving werd gevraagd. De afspraak in het kabinet is dat er buiten de Minister-President om geen mededelingen worden gedaan omtrent hetgeen in de Ministerraad is besproken. Ik ben van mening dat de Minister van Economische Zaken zich ook aan deze afspraak dient te houden. Voor één keer kon dat wel eens door de beugel, maar ik vind dat het geen gewoonte moet worden. De verklaring van de heer Zorreguieta is een verklaring Anno 2001. Dit is niet vergelijkbaar met een verklaring die meer dan tien jaar geleden onder totaal andere omstandigheden is opgesteld. Ik herhaal bovendien dat het volstrekt onethisch is dat een dergelijke brief is gekoppeld aan de beeltenis van de dochter, die een week daarvoor in de openbaarheid en voor de voltallige wereldpers het Videla-regime heeft afgezworen en de beginselen van de Nederlandse democratie heeft omarmd. Ik ben nogmaals van mening dat Máxima niet kan en mag worden beoordeeld op grond van hetgeen er in het verleden is voorgevallen in haar directe omgeving. Nog heden ten dage hoor ik in Spanje geluiden dat Francisco Franco mijn nieuwe Spaanse vaderland een goede dienst heeft bewezen. Ook hij was verantwoordelijk voor de dood van talloze Spaanse landgenoten. In de periode rond 1978 was dat klaarblijkelijk niet anders in Argentinië. De visie bestond daar klaarblijkelijk dat de Argentijnse samenleving dreigde ten onder te gaan onder de druk van guerrillabewegingen. Je zou er maar tussen zitten. Ik mag aannemen dat de persoonlijke omstandigheden van de moeder van de aanstaande echtgenote van onze kroonprins in die tijd zodanig waren dat in haar ogen een dergelijke brief gerechtvaardigd was. Het betreft in mijn ogen derhalve een persoonlijke ervaring gelet op de tekst die ik thans onder ogen heb gekregen. Verder is mij van de verdere inhoud van de brief niets bekend. Ik vind het ook niet terzake doende voor de verdere opbouw van onze organisatie, waarin ik uitsluitend oog zal blijven houden voor de positieve krachten in onze samenleving. Het onkruid is gewied in ons tuintje, conform het advies dat mijn coach Teun Leuftinck mij in het najaar van 1989 op de Koningin Astridboulevard te Noordwijk heeft gegeven. Het is weer lente en de zon breekt door. Jonge talentvolle mensen - waaronder onze nieuwe Argentijnse beleidsmedewerkster op Paleis Huis ten Bosch - krijgen thans de gelegenheid de wereld een totaal nieuw aanzien te geven dan tot op heden het geval is geweest. Dolphine Grijns heeft mij in Noordwijk ooit eens gezegd: "Het wordt hoogtijd dat jij achter de schermen vandaan komt". Met een steuntje in de rug wil ik daar nu wel een begin mee maken. Vanmiddag is de Ministerraad wederom bijeen in de Trêveszaal. Aangezien "Paars" volgens velen op dit moment zou zijn uitgeregeerd, hebben zij thans de gelegenheid mijn Business Plan als Punt Eén op de agenda te plaatsen en tot volledige uitvoering van Het Plan over te gaan. Liefde is... ...haar bedelven onder bloemen en ...haar helpen bij een familieprobleem. Wat het eerste betreft zullen we weer een keer naar de Keukenhof moeten. Het is inmiddels alweer bijna negen jaar geleden dat ik daar voor het laatst ben geweest (21 april 1992). Aangaande de hulp bij een familieprobleem ga ik in eerste instantie uit van het advies van ALEX VAN 'T HOOFT. Liesbeth heeft in een van haar weinige telefoongesprekken met de heer Breuker in Groningen ooit gezegd: "John zal als een fenix herrijzen". Daarover heb ik haar in 1992 ook geschreven na een kort bezoek van mij aan het Andalusische Carmona. Ik bereid mij dus van ganser harte voor op een nieuw bezoek aan het oude Hispalis. De Oranje loper ligt al klaar.

P.S Morgen ga ik weer eens in Velp naar de sauna

16 APRIL 2001 IN HET PAARSE ZADEL (1)