22 maart 2001. Betreft: VERTROUWEN Kenmerk: JH/HdK20010322

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Nijmegen, donderdag 22 maart 2001. Beste Herman, Een correctie op mijn brief van gisteren. Niet de Gravin van Oldenburg is thans de eigenaresse van het kasteel Middachten, maar de 24e Vrouwe van Middachten, Isabelle Gravin Ortenburg, Gravin van Aldenburg Bentinck. De familie Bentinck behoorde in de middeleeuwen tot de horigen. Niet vrijgeborenenen dus. Ik stel derhalve vast dat de heer Hans Willem Bentinck als nazaat van een lijfeigene veel plezier heeft mogen beleven aan zijn vriendschap met de Koning-Stadhouder 'at KP'. Alle familienamen die eindigen op 'inck', 'ink' of ''ing', zoals Bentinck, Leuftinck en Wilzing behoorden in de middeleeuwen al tot de onderdanigen. Vandaar dat men zoveel politie-agenten met die uitgang in het Nederlandse Politiekorps tegenkomt. Het zijn dus dienders van oudsher. In de regio rond Epe - Oene, Olst e.d. - is men dan ook zeer Godvrezend, 'Heervrezend' dus vanaf 2004. Vandaar ook dat ik nu reeds adviseer aldaar met de inentingen te beginnen tegen besmettelijke ziekten. 'Horigheid' jegens de Amerikaanse regering - met een illegale president - is dan ook vanaf heden uit den boze. Dat geldt eveneens jegens onze goede vrienden uit Japan. Aangezien Wij de Japanse Keizer vorig jaar nog met alle égards hebben ontvangen op het Rapenburg in Leiden, ben ik van mening dat hij zich terzake thans geheel en al aan de wensen van de Nederlandse Minister van Landbouw - ons aller Laurens Janszoon Brinkhorst - dient te gaan conformeren. De Tweede Kamer is in ieder geval al gevoelig gebleken voor de argumentatie van de heer Peter Legro inzake de ontwikkeling van onze organisatie.

KAMER NIET UIT IMPASSE OVER VERKOOP STROOMBEDRIJVEN Ik heb haar niet voor niets mijn kerstkaart van de European Cervantes Foundation snel in haar handtasje laten wegstoppen tijdens het laatste Taalcongres in de RAI in Amsterdam. Ook ga ik er derhalve vanuit dat er voor die tijd duidelijkheid zal bestaan inzake de vorderingen die op dit moment terzake nog uitstaan. Dat geldt eveneens inzake de voorgenomen overnamepoging van het Utrechtse energiebedrijf REMU door het Spaanse Endesa zoals vermeld in mijn brieven van 1 januari van dit jaar.

Stroompolitiek Hier ben ik het mee eens. Ik heb - hoewel de ramp in Volendam daarbij als verzachtende omstandigheid kan worden aangemerkt - terzake van mevrouw Jorritsma ook nog geen reactie ontvangen op mijn 'CD' van 1 januari van dit jaar. Aangezien de Minister-President uiteindelijk de laatst verantwoordelijke is in deze zaak ga ik ervanuit dat hij dit punt morgenmiddag in de Ministerraad aan de orde zal stellen. VDH WACHT HET ALLEMAAL AF. Dat betreft eveneens het te verwachten huwelijk tussen de Prins van Oranje en de Zweedse kroonprinses Victoria. Dit in verband met het artikel Kroonprins centraal in Oranje Trouwt!

In het plaatselijke museum 'Buren en Oranje' is een expositie samengesteld die op allerlei manieren aandacht schenkt aan het huwelijk van prins Willem van Oranje met gravin Anna van Buren in 1551, de echtverbintenis van koningin Wilhelmina met prins Hendrik in 1901 en het komende huwelijk tussen prins Constantijn en Laurentien Brinkhorst. Het door de kunstenaar E. Visser uit Hendrik Ido Ambacht geschilderde portret van Willem-Alexander, die zich incognito van de schuilnaam W.A. van Buren bedient, komt centraal op de expositie te staan. ,,Als een soort knipoog naar zijn huwelijksaspiraties", aldus de museumdirecteur.

Het is alweer een hele tijd geleden dat ik daar geweest ben. Er liggen in die plaats immers heel wat Van der Heydens begraven en mijn voorvader Thijs van der Heyden, die op 8 februari 1803 in Opheusden is overleden en op 12 februari 1753 met ene Anneke Cornelisze aldaar in het huwelijk is getreden, is vermoedelijk in Buren, Maurik of Soelen geboren. Verder gaat mijn stamboom niet terug op dit moment. Ik neem aan dat de heer Woelderink die eindjes ook wel aan elkaar kan knopen van de Cable Turtle of Purple. Ook verwacht ik dat Mieke Vermeulen terzake nadere mededelingen kan doen. Zij heeft mij inmiddels als John Graaf van der Heyden aangeduid en haar zus is op het kasteel te Soelen woonachtig.

Mijn aanvraag voor de grafelijke titel is nog steeds in behandeling, maar na het overlijden van Diana uiteraard minder urgent geworden. Mijn aanstaande schoondochter - zij spraken over "trouwen" dit weekend - komt overigens eveneens uit Maurik. Zij was zeer geïnteresseeerd in het verhaal over de Rechtbank van de Vrijheren van Heyden.

Vanavond ga ik naar Yoyo. Bart van der Kolk pikt mij om 19.40 uur op op de plaats van de paarse fiets. Er zijn altijd mensen die nog meer weten dan Big Brother, maar als Gran Hermano ben je inmiddels al een heel stuk gevorderd. Het is alweer bijna vijf jaar geleden dat ik in Henley-on-Thames heb geschreven:

Aan de Thames zit ik te dromen
Ik zie jou statig langs mij komen
Fier gezeten op een ros
De teugels nu iets verder los
Ik zie jou steeds in al mijn dromen
Kunnen wij weer samenkomen?

Ik heb geen enkele behoefte aan een krediet bij de bank. Sterker nog. Ik ben van mening dat de Bank bij mij in het krijt staat. De naam Bank Cervantes Benelux is nog steeds beschikbaar en kan worden gebruikt in overleg met ondergetekende en de Zwitsers. Morgen ga ik dus naar Diana. De brieven voor Vera heb ik inmiddels al uitgeprint. De eerste exemplaren zijn echter voor jou (aangehecht). Vandaag ook een eenvoudige hommage aan Caroline Tensen. Zij heeft het kapsel van mijn partner nagebootst. Liefde is... ...altijd en overal samen. Dat vind ik niet perse noodzakelijk. Mits we elkaar altijd kunnen Vertrouwen. Maar zonodig heb ik geen bezwaar.

TOT MORGEN
NOUS MAINTIENDRONS

23 MAART 2001 OPMAAT NAAR MORGEN