Datum: 21 maart 2001. Betreft: WIJ HEREN VAN MIDDACHTEN Kenmerk: JH/HdK20010321. Nijmegen, woensdag 21 maart 2001. Terwijl de Nederlandse lente is losgebroken is de sneeuw eindelijk gaan vallen in dit lage landje aan de zee. Daarbij zal zij jouw hulp ook dienen te accepteren. 'Not technology is the business. Information is the business.' En dat draag ik elke dag - nog steeds onbezoldigd - aan. Piet Doedens rekent inmiddels al f 500,- per uur. Als ik al mijn onbezoldigde uren op deze wijze ga omrekenen, was ik nu al multimiljonair. Er dient nu echter wel een flink aantal informal investors een bijdrage aan de opbouw van onze organisatie te gaan leveren. Harry Mens had in dat verband afgelopen zaterdag de heer Victor Muller van Quote in zijn programma Business Class. De Telegraaf schreef gisteren over hem: Geld nodig? Scheren helpt. VICTOR MULLER ...minimaal een half miljoen Vanaf maart 1997 tot en met maart 1998 heb ik intensief contact met het Nebib gehad. Mijn eerste fax aan de heer Lacor dateert van 27 maart 1997 10.45 uur (aangehecht). Hij beschikt ook over mijn businessplan (6e redesign) en mijn laatste brief luidt alsvolgt: UW BRIEF VAN GISTEREN. Ik laat de afhandeling van deze aangelegenheid graag aan Liesbeth over. Caroline Tensen heeft de kleuren van ons bedrijf inmiddels ook al geïntroduceerd bij C&A. De familie Brenninkmeyer lijkt mij overigens ook een goede investeerder. Maar dat heb ik Liesbeth al laten weten. Verschillende kinderen uit deze familie hebben hun middelbare schooldiploma gehaald bij Instituut Blankestijn in Utrecht. Mijn laatste brief aan de rector van dit instituut dateert ook alweer van 1998. Ik citeer: NEUDE 30C. Binnen dit kader kan Peter dus weer aan de slag. Met name inzake de ontwikkeling van Royal Cervantes Airlines Transavia-topman Legro: Schipholdebat voorbarig. Ik ben het volstrekt met de heer Legro eens. Bovendien dient het gehele plan ook te passen in het kader van ons Businessplan. Indien de Tweede Kamer daarover niet beschikt, kan ook niet worden gediscussiëerd over de implementatie daarvan. Ik heb gekozen voor een wandeling door het Nationaal Park Veluwezoom. Vertrek Dukenburg 14.11. Aankomst Dieren even voor 15.00 uur. De wandeling ging van daaruit naar Rheden. In de trein van Arnhem naar Dieren heb ik - op de hoogte van Presikhaaf - in het blad Spits al vastgesteld dat de PR-activiteit in het kader van de ontwikkeling van onze organisatie inmiddels een aanvang heeft genomen.

Enkele beelden van de lange wandeling door de natuur.

In dit huis (rechts) woont mevrouw Joke Spierings. Zij verhuurt kamers ad 600,- en 850,- p.m. Zodra hier iets vrijkomt zal zij mij dat laten weten. Op dit moment is het nog boven mijn begroting.

Rond 17.00 uur bereikte ik het kasteel Middachten. Ik meende op de oprijlaan de aldaar woonachtige Gravin van Oldenburg (correctie: Van Aldenburg `Bentinck) te mogen ontwaren te paard. Het geslacht Oldenburg is klaarblijkelijk ook uit Heyden afkomstig. Op de plaats waar nu de 'Hof' Engelrading staat stond rond het jaar 800 een houten kasteel met de naam 'Ollen Burg'. Ook daar zijn wij zaterdag even langs geweest.

Vandaar dat ik ook geïnteresseerd ben in de tekst op het bord bij het KASTEEL MIDDACHTEN. Van hieruit ging de wandeling verder via De Steeg naar Rheden. De relatie met de familie Von Raesfelt werd mij hier ook duidelijk. De familie Van/Von Raesfelt blijkt de Ollen Burg te Heyden (oude schrijfwijze) in brand te hebben gestoken en nadien hun eigen koningsslot ter plaatse te hebben opgebouwd. Ursula van Raesfelt (1643-1721) was dus de echtgenote van Godard van Reede (tussen Anholt en Borken) en de erfdochter van Middachten. Een leuk stukje familiegeschiedenis.Om 17.45 kwam hier een zwart autootje claxonerend voorbijrijden. Ik had de indruk dat het de operationeel directeur van onze holding was. Maar ik weet het niet zeker. De trein van 17.50 kon ik ternauwernood halen. Om 18.50 was ik weer terug op Den Duckenburcht. Die claxon klonk mij trouwens als muziek uit het hart. Overweeg eens een secretarisfunctie bij ons bedrijf. Je bent nu immers volledig ingelicht. Ik ben benieuwd naar de commerciële overeenkomst. Vertrouwen is nog altijd de basis van al mijn handelen jegens mijn directe collega's en vrienden. Ik heb er echter geen behoefte aan om alleen bij Joke Spierings op een appartement te gaan zitten. Ik hecht aan directe communicatie zoals je weet. Royal Cervantes Airlines moet nu snel de lucht in.

Liefde is...
...hij houdt niet van me...
hij houdt van me...
Daarin ben ik duidelijk genoeg geweest.
Daar kom ik niet op terug.

TOT MORGEN
NOUS MAINTIENDRONS

INSTITUTO CERVANTES
JOHN L. VAN DER HEYDEN

P.S.
Het doet mij deugd dat de spoorlieden uit Zutphen
door de rechter een stakingsverbod opgelegd
hebben gekregen met als sanctie
een boete van Hfl. 25.000 per dag voor
elke overtreding.
Nu de rest nog van dit land.

22 MAART 2001 VERTROUWEN TER ATTENTIE VAN GRAN HERMANO