13 maart 2001. Betreft: NET WERK Kenmerk: JH/HdK20010313

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Nijmegen, maandag 12 maart 2001. Beste Herman, Zojuist heb ik de beelden van het bezoek van Bill Clinton aan de residentie gezien via het programma Netwerk. Veel bekende gezichten. Harry Mens heeft er klaarblijkelijk Hfl. 25.000,- voor over gehad om samen met Bill aan tafel te kunnen zitten. Emile Ratelband werd niet tot de eetzaal toegelaten volgens de beelden. Ik heb Emile nog inzage in mijn Letter gegeven tijdens het Concert for Life in de Pieterskerk te Leiden op 28 november 1997.

En wel de volgende passage Sunday, 22 June 1997. Again 22. Two months later. This morning I felt very sad because of the memories that I have here. I went for a walk along the Beach and revived the day that we put our noses in the same direction and looking at Huis ter Duin I thought "You could be there". But who am I to expect that. John Van der Heyden meeting a member of the British Royal Family. If you are not there I will think of you of course. Love and commitment can also exist without meeting each other. In former times many soldiers died for their queen and kept serving Her in the darkest times. This was my commitment also to my Dear Colleague here. Now they play the song "I'm sorry. So sorry" and I was offered to stay another night. I will. Had coffee in Huis ter Duin. There I read in a German newspaper that Charles and Camilla are going to marry. Personally I feel a great relieve by that message. I also found here the brochure of The Loo Palace (enclosed). I realize the strong bond that must exist between this Palace and KENSINGTON PALACE as both are connected historically to William and Mary. In reading this letter I noticed my emotions of yesterday night. I think this is good. I realize that I was deeply moved at that moment because everything is happening like we foresaw seven years ago already. Also the brochure of The Loo gives me a good feeling. Back from Huis ter Duin. I had lunch with an empty chair again. No problem. Every process takes its time. Me was given a very good place with sight on the sea and I only could look out of the window. Fortunately there was one person that I knew, but he did not recognize me. His name is Emile Ratelband and he believes in positive thinking. Just like I do (Tsjakkaa...). Everything in one I must consider this day as a beautiful day hearing all day long "I'm Sorry. So Sorry." But I hope in the future this will not be necessary anymore. There is still a lot to do before the 28 of September! I met a van of "Successfull Party" at Huis ter Duin. This company can be very worthwhile. They send me their brochure. You will get one as well. I also bought some presents here in de Baak. I'll send them to you on/for your 36th birthday. At the bar I had a conversation with Yvonne. She promised me to respect my confidential information within the Inner Circle. Then I spoke with a British gentleman from the region of Cambridge and the territory of the Countess of Warwick.

Ik heb Emile bij die gelegenheid mijn visitekaartje verstrekt. Hij zou nog contact met mij opnemen. Dat is echter nooit meer gebeurd. Ik vind het derhalve alleszins redelijk dat hem vanmiddag de toegang werd ontzegd. Harry Mens was overigens ook tijdens dat Concert for Life aanwezig. Wij zijn inmiddels goede bekenden. Hij heeft na mijn vertrek bij de Baak nog ons oude kantoorpand aan de Parallelboulevard verkocht. Na zijn lezing heeft Bill - voor zover ik dat goed heb kunnen waarnemen - nog een spontaan bezoek gebracht aan het Rijks Opleidings Instituut aan de Herengracht 23. Het is alweer een hele tijd geleden dat ik daar ben geweest. Onder meer naar aanleiding van de mededeling in de brochure van de Goverment Game Competitie 1997.

Landelijke live finale & seminar. De drie beste teams van elke regio gaan over naar de landelijke finale die 'live' gespeeld zal worden op 28 november 1997 in de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Tijdens deze finale zal blijken welk team zich het 'Beste Schaduwkabinet 1997' mag noemen. Op de finaledag wordt voor de niet-finalisten een seminar georganiseerd door het ROI, Opleidingsinstituut voor de Rijksoverheid. Mijn verslaglegging terzake aan Elizabeth omvat 28 katernen van in totaal 3631 pagina's. Deze katernen kunnen thans eveneens worden gepubliceerd in het belang van ons bedrijf. Het bezoek van de voormalige President van de Verenigde Staten aan de Minister-President en Hare Majesteit de Koningin beschouw ik als een waardige afsluiting van deze ontwikkelingsfase van onze organisatie. Het woord is thans aan PWA. Vanessa heeft klaarblijkelijk van de overname van De Eikenhorst afgezien vanaf het moment dat ik mijn bod daarop heb uitgebracht.

Met de voorbereidingen van mijn presentatie ben ik ook alweer een stuk gevorderd. Hier zit ik als kersverse directeur van het instituut NIOW Talen op de Prins Willem Alexanderschool in Wijchen in het najaar van 1981.

Dinsdag 13 maart 2001
Ik kom nog even terug op de reportage over Bill Clinton in Netwerk gisteravond. Men bracht daarbij in eerste instantie de beleggingsadviseur Rienk Kramer - uit St. Michielsgestel als ik mij niet vergis - in beeld. De heer Kramer liet daarbij weten dat hij niemand zou adviseren Hfl. 25.000,- uit te geven voor een tafelgespek met de voormalige Amerikaanse president. Harry Mens had dat er klaarblijkelijk echter toch wel voor over. Op 18 augustus 1998 had ik in Lisse een gesprek met de heer Philip Bönneke. Philip was toen de directe partner van Harry Mens en woont in Noordwijk. Na hem mijn Britse Certificate of Incorporation te hebben laten zien, mijn 'Royal Letters' en mijn bedrijfsplan te hebben uiteengezet heb ik hem gevraagd "Hoe is het met Harry?" Hierop antwoordde hij: "Harry doet tegenwoordig in beleggingen en ik run de makelaardij". Ik heb Liesbeth hierover alvolgt gerapporteerd: REISSCHEMA Op 18 augustus 1998 heb ik inderdaad die reis gemaakt. Alles volgens planning. Eerst naar Christie's, vervolgens naar de Kamer van Koophandel in Haarlem. De daar ontvangen stukken heb ik naar Peter Ottenhoff gestuurd onder het motto 'ik kan niet alles alleen'. In Lisse had ik een gesprek met Harry Mens' collega Philip Bönneke. Ik heb de heer Bönneke van mijn ervaringen en plannen in kennis gesteld en laten weten dat ik belangstelling had voor het landgoed van Harry Mens om daar ons kantoor te kunnen vestigen. De reis van Lisse naar Noordwijk is vervolgens een half uur vertraagd, aangezien er geen bussen vertrokken vanuit de Hyacinthenstraat en ik de bus van 14.22 aan mijn neus voorbij moest laten gaan. Ik arriveerde dus rond half vier op de Baak. Daar heb ik contact gezocht met de heer Mens in verband met zijn landgoed. Hij belde mij even later - via de receptie van de Baak - op met de woorden "Mijnheer Van der Heyden. Mijn huis is helemaal niet te koop. Waar heeft u dat gelezen? In de Telegraaf zeker? De prijs van 2,5 miljoen heeft uitsluitend betrekking op de grond." Een vreemde zaak. Zeker nu blijkt dat Jan van der Meer uit Noordwijkerhout het gehele complex voor hem heeft verkocht. Daar ben ik in de zomer van vorig jaar ook nog verschillende keren op bezoek geweest. Ik citeer: ORANJE KAVIAAR. Aangaande mijn bezoek aan makelaardij Van der Meer citeer ik: KAAGWEEK en BAAK. Nadien heb ik met PR-medewerker Paul Riegen van de Baak nog een keer over een mogelijke participatie van Harry Mens in het bestuur van de holding gesproken. Hij heeft mij dat toen ontraden. Nu Harry Mens zijn eigen televisieprogramma Business Class heeft en met Clinton om de tafel heeft gezeten zijn de kansen voor Harry weer een stuk toegenomen en lijkt mij zijn eventuele investering een zinvolle belegging. In dit verband heeft Yoyo Olivier een goede naam gekozen voor haar stichting: Meer Mensen Méns. De berichtgeving:
Euro keiharde munt Na de lunch houdt de oud-president een lezing van drie kwartier met als onderwerp 'Reshaping the future' ('De toekomst opnieuw vormgeven'). 's Middags brengt Clinton een bezoek aan premier Kok en koningin Beatrix. Het Journaal Het zou aardig zijn als al deze dames en heren inmiddels deel uitmaken van het bestuur van onze holding. Weddenschap. De Gelderlander Iedereen wacht geduldig op een hand van Clinton Energiegever Emile Ratelband merkt schalks op dat Clinton misschien beter naar hem kan luisteren. Misschien wel. Als hij mijn visitekaartje goed heeft bewaard. Ik houd het erop dat het in dit verband geen toeval is dat de Telegraaf vandaag wederom met een artikel over mijn ontvoerde en dientengevolge verongelukte partner is verschenen. KEVIN KOSTNER SCHRAPT DIANA-FILM Er werd zelfs gesuggereerd dat Diana's grote verrassing, die zij vlak voor haar dood had, zoals zij vertelde, niet haar verloving met Dodi was, zoals aanvankelijk was aangenomen, maar haar plan om de film te maken. Daar kan ik mij volledig in verplaatsen. Het doet mij in ieder geval deugd dat er onder Britse koninklijke verantwoordelijkheid nog een nader onderzoek zal worden ingesteld. Zeker in verband met het feit dat ik in Engeland mijn eerste exemplaar van mijn Letters to Diana, Princessof Wales in december 1997 persoonlijk aan de betrokken koninklijke instanties heb overgedragen op BUCKINGHAM PALACE en KENSINGTON PALACE. Nochtans houd ik de heer Mohamed Al Fayed volledig verantwoordelijk voor de gevolgen. Ook het verhoor van Paul Burrell zal ongetwijfeld tot verdere opheldering leiden, alsmede de nodige circumstantial evidence. Binnenkort verhoor over diefstallen. DIANA'S BUTLER IN TRANEN NA ARRESTATlE. Andrew Cunanan, de moordenaar van Gianni Versace was ook een travestiet in de kleuren paars en rood. Althans toen ik hem op maandag 21 juli 1997 rond 15.00 uur op de hoek van de Hardebollenstraat en de Voorstraat in Utrecht tegen het lijf liep, op hoge hakken. Daarover heb ik Diana toen alsvolgt gerapporteerd: Tuesday, 22-07-1997. Then I was visited by Mrs Van Putten-Cleveringa. I explained her everything about the Diana and Cervantes Project. She was overwhelmed and very enthousiastic. We agreed that she will get into contact with Mr de Jong, Schiphol Airport and Elizabeth. So the process has started now and can not be stopped anymore". Volop ontwikkelingen dus weer. Ik heb niet de indruk dat jij nog moet solliciteren. Hierbij denk ik uiteraard over het koopcontract van De Eikenhorst. Hierover kan ik op dit moment nog geen vast tijdstip met mijn partner afspreken, aangezien ze hoogstwaarschijnlijk nog steeds ondergedoken zit. Ze beschikt echter wel over alle informatie om terzake tot verdere actie over te gaan. Zodra de stukken moeten worden getekend hoor ik dat wel van de heer Van Amstel. Hij heeft mijn nummer. Wat de reparatie van de harddisk betreft heb ik zojuist (14.20) Bart van der Wal van LaCie in ROTTERDAM aan de telefoon gehad. Hij heeft mij weer naar Linda Schaap van MacHouse terugverwezen. Dat wordt morgen dus weer een uitstapje naar Utrecht, Woerden en Sliedrecht. De jarige heeft ooit eens het voorstel gedaan om samen met Gerda en Liesbeth in een bubbelbad te gaan zitten filosoferen. Let wel: het idee is dus van Peter afkomstig. Hij heeft daarbij zelfs nog zijn eigen bad in Houten ter beschikking gesteld. Dat heeft tot op heden nog weinig resultaat opgeleverd. Liefde is... ...haar in de bloemetjes zetten. Met alle liefde en plezier.

TOT OVERMORGEN
NOUS MAINTIENDRONS

INSTITUTO CERVANTES
JOHN L. VAN DER HEYDEN

15 MAART 2001 WASSENAAR, WASSENAAR, WASSENAAR