6 februari 2001. Betreft: PLUS ULTRA Kenmerk: JH/HdK20010206.1

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Nijmegen, dinsdag 6 februari 2001. Met het verhaal over de veroordeling van de generaals van Argentinië en hun handlangers kunnen we die discussie thans ook als definitief beëindigd beschouwen en de relatie met dit mooie land verder gaan opbouwen. Diana heeft daar in november 1995 al een begin mee gemaakt en dit voorbeeld is later door Charles gevolgd, nadat hij van mijn brieven kennis had genomen. We kunnen nu dus een begin maken om 'ons eiland van stabiliteit' naar de andere kant van de Atlantische Oceaan uit te breiden. Het is mij nog niet duidelijk in hoeverre Nina Brink al met mijn plannen aan het werk is. De Telegraaf meldt vandaag op de voorpagina Brink weer aan hoofd webbedrijf.

Het is mij niet bekend of dit bedrijf past binnen mijn Core Business. Het doet mij denken aan de postzegel op de brief van Liesbeth Maaten uit Engeland. Ik weet nu niet meer of ik Liesbeth met de achternaam Heinrichs, Maaten of Halbertsma moet aanduiden. Time for 'a change' I think. Ik vraag mij trouwens af waarom Liesbeth mij hier met 'Mevrouw' J.L. van der Heyden heeft aangeduid. Het was de hele wereld onderhand bekend dat er in die tijd geen dames woonachtig waren op de Neude 30C.

Ik denk dat het misverstand heeft te maken met de correspondentie die ik in 1996 heb gevoerd met de klantenservice van Readers Digest. Ik had mij daarop geabonneerd omdat Liesbeth bij de heer Van Amstel had bedongen bij mijn keuzeproces betrokken te mogen blijven. Zij had mij echter laten weten dat wij geen contact meer zouden hebben in een briefje dat eindigde met de woorden 'het beste'.

Via het RD-kanaal kon zij mijn keuzeproces dus exact blijven volgen met medewerking van mevrouw Henny Bakker-Daniëls. Daar had zij immers mijn toestemming voor, middels haar advocaat. Ik kreeg in die tijd wel eens enkele 'prikkelende' briefjes van haar medewerkers Klokgieter en Verheul. Dit als reactie op hetgeen in mijn boek How to build the bridge alsvolgt is beschreven: 29 September 1996 Communication. 2 October 1996 Communication. 2 October 1996. Developments. 7 October 1996 Support. JH492/DFS961007. 8 October 1996 Heart Foundation. 10 October 1996 Lighthouse. 18 October 1996 Application. 22 October 1996 Assessment. 23 October 1996 Developments. 25 October 1996 A New Bridge. 26 October 1996 London Visit. 3 November 1996 Golden Heart Foundation. In die tijd kreeg ik van Readers Digest een bericht dat ik mijn rekeningen niet zou hebben betaald. Ik heb daar toen alsvolgt op gereageerd: WANBETALING. In die tussentijd had ik ook een aanbieding gekregen om iemand een abonnement op Readers Digest cadeau te doen. Ik heb toen DF Spencer in St. James's Palace opgegeven. Aangezien Diana er naar mijn idee aan toe was om eens een keer vrolijk te worden bezig gehouden na al die stress-situaties heb ik gemeend enige humor in mijn brieven aan te brengen. Zo heb ik op de reactie dienaangaande toen geschreven: UW KENMERK BEVESTC. Ik neem aan dat dit de oorzaak is van het gemelde misverstand. Yoyo belde mij vanmorgen al op. Ik heb mij opgegeven voor haar 'mijmeravond' op donderdag 22 februari 20.30 uur. Zij wenste mij succes met alle projecten nadat ik haar had laten weten dat de wandeling naar de Stenen Tafel zondag niet is doorgegaan, maar de overname van 'Vitesse' waarschijnlijk wel. Liefde is.... ...als er niemand anders op de hele wereld is.

We zullen dus ook nog wel een keer naar PATAGONIË moeten.

6 FEBRUARI 2001 KNIGHTHOOD REVIVAL