5 februari 2001. Betreft: HAND IN EIGEN BOEZEM. Kenmerk: JH/HdK20010205. Nijmegen, maandag 5 februari 2001. Beste Herman, Politiemensen zijn dienders. Zij zijn door de Staat der Nederlanden aangesteld teneinde de veiligheid van haar burgers te waarborgen en het naleven van de Wet. In dit verband heeft ons aller Mart Smeets gisteravond de term Koningskoppel in ere hersteld. Handel in drugs is immers verboden in Nederland én Spanje. Het is daarom een goede zaak dat deze titel thans toebehoort aan de heren Hristov en De Gier van onze Koninklijke Voetbalvereniging alhier. Dit voor zover wij Mart Smeets de bevoegdheid kunnen toekennen om aldus titels toe te kennen via het medium televisie. Zij hebben die naam gisteren eer aangedaan in onze nieuwe voetbaltempel in Arnhem-Zuid. Het leidt voor mij immers geen twijfel meer dat we de Arnhemse club beter tot FC Cervantes kunnen omdopen dan de club uit de Spaanse Hoofdstad. Dat kan altijd in een tweede fase. Ik beschik immers niet over de rechten om die naam in Spanje te gebruiken. Dat recht is aldaar geheel en al aan de Vereniging Instituto Cervantes de Madrid voorbehouden, waarvan SRM Koning Juan Carlos ere-voorzitter is. Zo zijn wij vandaag wederom eens in het hoofdstuk advocatuur verzeild geraakt.

Señorita M. Zorreguieta - die ik vanaf heden gemakshalve zal aanduiden met de afkorting SM heeft vrijdagavond met PWA volgens de Telegraaf een bezoek gebracht aan het restaurant Keyzer in de Van Baerlestraat, naast het Concertgebouw. De laatste keer dat ik in restaurant Keyzer heb gedineerd was op maandag 11 januari 1999 bij gelegenheid van de uitvoering van de Tweede van Mahler waarvoor ik de uitnodiging d.d. 22-12-1998 als kersverse Vice President van Instituto Cervantes Holding LTD van de directie van de Baak - Harry Starren - had ontvangen. Voor aanvang van het concert heb ik in restaurant Keyzer gedineerd. Een van de gasten in het restaurant was de heer Abraham Moszkowicz. Hoewel het niet mijn usance is om mensen tijdens het eten te storen heb ik mij bij die gelegenheid aan de heer Moszkowicz voorgesteld en hem gevraagd of hij nog geïnteresseerd was in een nieuw 'klusje'. "Wat dan?" was daarop de vraag van de heer Moszkowicz. "Al Fayed aanpakken in verband met het dodelijk ongeval van Diana". "Ja, dat is goed", was hierop de reactie van Abraham, die er klaarblijkelijk van op de hoogte was dat de Mostert bij de Neude om de hoek te koop is. "No cure, no pay", was mijn reactie. AM: "Dat is goed". Tijdens de pauze heb ik dit verhaal verteld aan mijn oud-collega Ed Hagendoorn. "Dat is misschien wel een goede advocaat voor jou, John" liet Ed mij daarop weten. Ik heb Liesbeth dienaangaande alsvolgt gerapporteerd: TWEEDE SYMFONIE. Naar aanleiding van het advies van Ed Hagendoorn heb ik de heer Moszkowicz op 14 januari daaropvolgend geschreven. Mijn rapportage terzake aan Liesbeth luidt alsvolgt: TOQUE TOQUE. Tot zover deze berichtgeving over deze zaak. Ik was het eigenlijk al vergeten dat de heer Moszkowicz een formele opdracht van mij heeft ontvangen op 14-01-1999 tot invordering van het door Al Fayed verschuldigde bedrag. Getuige van deze zaak is Prof. Dr. J.G. Knol te UTRECHT. In de columns van Rob Hoogland wordt de heer Knol - naar mijn inzichten - vaak aangeduid met het pseudoniem drs. ir. Quirinus A. Snoepie. Rob heeft hem vandaag weer ten tonele gevoerd. Ik kan dit interview nu niet meer plaatsen. Het ligt voor de hand dat PWA en SM zich thans als getuigen voorbereiden bij de totstandkoming van het nieuwe (familie)bedrijf Van der Heyden/Halbertsma. Ik heb van Harry Starren immers geen uitnodiging meer ontvangen, nadat hij mij op 24 november 1999 in de directiekamer van de Baak, in aanwezigheid van onder meer Ed Hagendoorn, Alex van 't Hooft, Martin Metselaar en Ruud van der Zalm (met rood hoofd) heeft verzocht de relatie met de Baak voor een half jaar te verbreken. Die termijn is inmiddels ruim overschreden. Daarom ga ik thans verder met de verdere zakelijke ontwikkeling van onze toekomstige werkmaatschappijen.

1. CERVANTESONLINE KEIHARD OORDEEL TOPMAN VAN HOOGSTRATEN OVER DE HOND Zo is de waarde van mijn Management Informatie Systeem in 1987 ook niet gewaardeerd. Dat was toen ettelijke miljoenen waard in mijn visie. Alleen al het aantal manuren dat daarin is gestoken gedurende acht jaar werken. KPMG acht ik in staat om die visie te ondersteunen. Ruud van der Zalm heeft op 14 januari 2000 van de Baak afscheid genomen als financieel directeur, zoals je uit aangehechte brief van 17 december 1999 kunt opmaken. Martin Metselaar heeft zijn plaats ingenomen en Mirjam Bemelmans de plaats van Liesbeth als stafdirecteur bedrijfsvoering. Ik ga er derhalve vanuit dat Ruud en Liesbeth samen met Marijke Vleeschdrager deze zaak thans wel op de rails kunnen zetten.

2. Royal Cervantes Airlines Armlastig Sabena dreigt nu vIeugellam te worden Er is dus weer werk voor Frits Bolkestein. Bijgaand ontvang je ook nog zijn brief van 9 juni 1998 alsmede van ZKH Prins Filip d.d. 24 maart 1997. Ook trof ik nog een brief van mijn collega P.W. Karis van 14 januari 1998 met de mededeling dat het hem niet mogelijk is tijd aan mijn bedrijf te alloceren en zijn overtuiging een waardige vervanger voor hem te kunnen vinden. Ik ben van mening dat Liesbeth daartoe de meest geëigende functionaris is. Sabena en Swissair zijn welkom in onze mondiale organisatie. Dat geldt ook voor Iberia. Alles wordt ons dus steeds gemakkelijker gemaakt. Dat zal nog eenvoudiger worden zodra we met ons eigen luchtvaartbedrijf op en neer kunnen naar mijn huidige thuishaven. Liefde is... ...Twaalfeneenhalf jaar bij elkaar. Dan moet ik even tellen: vanaf 1 november 1989 wordt dat 1 mei 2002. P.S. Ik werd om 16.25 gebeld door een medewerkster van de advertentie-afdeling van de Telegraaf - op mijn GSM - met de vraag waar de rekening naartoe kan. We zitten dus weer volledig OP KOERS.

6 FEBRUARI 2001 PLUS ULTRA TER ATTENTIE VAN GRAN HERMANO