19 januari 2001. Betreft: KONINGINNENDAG Kenmerk: JH/HdK20010119. Nijmegen, donderdag 18 januari 2001. Amice, In afwachting van de reacties op mijn acties van de afgelopen acht jaar vandaag slechts een kort bericht. Koninginnedag in gedrang. De gedachte om Koninginnedag - zoals ten tijde van koningin Wilhelmina - weer op 31 augustus te gaan vieren leeft bij de Bond van Oranjeverenigingen in Nederland. Dat stel ik zeer op prijs. Ik heb die dag immers al in 1997 tot Koninginnendag bestempeld, ondanks de hoge verwachtingen van Alex van 't Hooft uit Noordwijk. Maar met een beetje goede wil is alles mogelijk. At ease anything is possible. Ik houd mij nog wel een tijd met mijn dia's en foto's bezig. De scanner digitaliseert ook negatieven. Ik heb daarom besloten al mijn foto's die voor de publikatie van ons boek van belang zijn opnieuw op een hoogwaardige manier te scannen. Dit ter kennisgeving aan de redactie van ons boek. Ik hoop dat die inmiddels is geformeerd. Ik zie mijn Houtense collega zich niet zo gemakkelijk optutten. Of het zou als Julius Caesar moeten zijn. Daarin ben ik hem ook al eens een keer voorgegaan.

ROME 4 NOVEMBER 1968
VIA APPIA ANTICA

Liefde is... ...broeds worden. In ieder geval tijd om weer iets uit te broeden. Er zat hier vanmiddag al een Engelse zanger voor de deur van het winkelcentrum en de Openbare Bibliotheek. Hij zong: "Let me take you by the hand and show you through the streets of London."

Vrijdag 19 januari 2001
Vandaag is het de laatste ambtsdag van Bill Clinton als President van de Verenigde Staten. Een moment om even bij stil te staan. Bij zijn aantreden in 1992 heeft hij een heel nieuw soort leiderschap ingevoerd. Hij werd de eerste president die presidentiële taken ging delegeren aan een team. Het levend voorbeeld voor hem heb ik in Hoofddorp en Noordwijk meegemaakt in de periode 1989-1991. Bill Clinton is de meest succesvolle en sympathiekste President van de VS geweest tot op heden. Het doet mij dan ook buitengewoon veel deugd dat hij heeft besloten na beëindiging van zijn ambtsperiode actief te blijven. Ik hoop dan ook van ganser harte dat hij zich vanaf heden kan gaan inzetten voor de opbouw van Cervantes USA in goed overleg met al degenen die inmiddels in mijn correspondentie zijn genoemd. Ik zie in de nabije toekomst dus weer een groot aantal vliegreizen voor mij opdoemen. Zeker na evaluatie van mijn levensjaren vanaf 1966.

MÁLAGA-CÓRDOBA
27 JUNI 1971

Vooral de relatie tussen Spanje en Nederland heb ik vanaf die tijd diepgaand bestudeerd. In dit verband uiteraard ook de rol van de verschillende Europese Koningshuizen. In Berlijn ziet het er nu ook naar uit dat mijn themadag onder het motto HELP DE ADEL IN HET ZADEL haar vruchten begint af te werpen. Georg Friedrich houdt het zelfs voor mogelijk dat Europa ooit kiest voor een koning als belangrijkste representatieve functionaris van het werelddeel.

Ik ben Zijne Koninklijke Hoogheid Prins George Friedrich van Hohenzollern zeer erkentelijk voor de steun die ik langs deze weg voor mijn visie heb ontvangen. Er bestaat - zoals je weet - al een eeuwenoude relatie tussen de Van der Heydens en Hohenzollerns, zoals dat is vastgelegd in de bibliotheek van het kasteel Bergh te 's-Heerenbergh.

Deze ontwikkelingen worden versterkt door de huwelijksaankondiging van Constantijn en Laurentien op 17 mei aanstaande. Prins Constantijn heeft mijn volledige vertrouwen als toekomstige Koning van Nederland. Het is inmiddels alweer vier jaar geleden dat ik de Nederlandse Minister-President aan zijn Britse collega parlementaire toestemming voor mijn huwelijk met de Prinses van Wales heb verzocht. Ik woonde toen nog op de Wellenkamp 15-30. Ik gun Geert Laurentzen nu van harte een prijsje als goudsmit van het nieuwe koninklijk paar te 's-Gravenhage. Er zijn inmiddels weer enkele wijzigingen in de hofhouding doorgevoerd. Nieuwe adjudanten Koningin benoemd. Op soortgelijke wijze ben ik in maart 1971 eervol ontheven uit de opleiding van de School Reserve Officieren der Cavalerie te Amersfoort als gevolg van een meningsverschil met mijn toenmalige pelotonscommandant. Ik citeer dienaangaande mijn brief aan opnieuw een inwoner uit Velp.

VERMISTE SROC'ER. Het was niet de rechterarm die uit de kom was geschoten, maar de linkerarm. Dat merk ik nog steeds, want ik heb er de laatste tijd weer flink last van. De heer Meijnen heeft mijn brief uiterst serieus genomen en vanaf dat moment ben ik zelfs als lid aangenomen van de Vereniging van Officieren der Cavalerie. Onze huidige Minister van Defensie is - naar verluidt - officieel ook niet verder gekomen dan soldaat eerste klas. En de laatste foto die ik in diensttijd heb laten maken was - toevallig - in Ermelo.

ERMELO APRIL 1970

FC CERVANTES DE MADRID
Ook in dit marktsegment is er wederom ontwikkeling. Aalbers wil schuld NUON overnemen. Ik beschouw dit als een positieve ontwikkeling en ben bereid in dit verband met de heer Aalbers samen te werken binnen het kader van ons beleidsplan. Minister-President Kok brengt vandaag samen met Jozias van Aartsen een bezoek aan Moskou. Gisteravond heb ik ook mijn nieuwjaarsbrief aan de heer Kok uitgedraaid. Ik heb hem vanmorgen getekend en voeg hem hierbij ten behoeve van verdere ontwikkelingen bij deze brief toe, voor het geval je weer eens in de residentie mocht zijn in het kader van je familieonderzoek in Leidschendam en omstreken. Hotel des Indes bijvoorbeeld. Ik zie mijn meubels liever in een mooie salon staan dan in de container van Martin van den Berg. En mijn appartement aan de Costa del Sol loopt ook niet weg. Liefde is... ...samen eieren rapen. In de tuin van de Zutphense Straatweg 28. ¡Por Supuesto! Goed Weekend.

20 JANUARI 2001 PRESIDENTSWISSEL