15 januari 2001. Betreft: MIJN GROTE LIEFDE Kenmerk: JH/HdK20010115. Nijmegen, maandag 15 januari 2001. Apreciado Amigo, Mijn grote liefde was niet aanwezig gisteren in de sauna Wellecom in Ellecom, maar een subtiel knipoogje van een even zo fraaie dame vergoedt al veel. Ik heb er dus vrijuit en openhartig van gedachten kunnen wisselen. Op de eerste plaats naar aanleiding van dit bord aan de buitengrens van het dorp.

Dit uiteraard naar aanleiding van de gebeurtenissen in Parijs. Onder het motto "Wat in Ellecom geldt, geldt ook in de Franse hoofdstad". Met Natascha van de sauna heb ik van gedachten gewisseld over het pand Zutphense Straatweg 28 "Florishaeve". Ik heb vastgesteld dat het pand nog steeds niet bewoond is. Er stonden wel drie containers naast het huis met het nummer 28. Ik mag aannemen dat het pand door drie verschillende hoofdbewoners zal worden betrokken. Ik blijf derhalve in medebewoning van het pand geïnteresseerd. Ik heb Natascha uitgelegd dat ik er prijs op zou stellen daar met een beperkt groepje mensen mijn intrek te nemen teneinde vandaaruit onze plannen verder gestalte te kunnen geven. Het is dan goed om dat vanuit een soort woongemeenschap te doen waarbij ik mij dan ook de vrijheid kan veroorloven regelmatig naar Spanje en overige delen van de wereld te trekken ten behoeve van het bedrijf. Ook het busje met het opschrift "De Koning Daar ben je Keizer" uit Velp stond er wederom voor het pand geparkeerd.

Ik denk dat jouw naamgenoot een goede dienst kan verlenen bij de verhuizing naar dat pand. In de sauna heb ik ook nog een diepgaand gesprek gevoerd met een hovenier uit Zutphen, de heer Loek Gorris. Hij houdt zich bezig met ecologische aanleg en onderhoud, creatief tuinontwerp en advies. Hij is geïnteresseerd in het aanleggen van een vijver ter plaatse. Op het eind van de avond gezellig van gedachten gewisseld met een echtpaar uit Doetinchem over de vroegere bewoners van de Waterstraat aldaar. Een van mijn voormalige familieleden schijnt daar 200 jaar geleden gastvrijheid te hebben verleend aan de toendertijd toekomstige koning Lodewijk Napoleon, waardoor hij de titel Baron de l'Empire heeft verkregen. Het etablissement De Kleine Keizer herinnert daar nog aan die tijd. De dame heeft vandaag een beoordelingsgesprek met haar baas. Ik heb haar dienaangaande mijn ervaringen gemeld met mijn collega Halbertsma tien jaar terug. Liesbeth heeft mij in die tijd verzocht de criteria voor dat gesprek vast te stellen. Vervolgens heeft zij mij aan de hand daarvan 'beoordeeld', waarop het overige personeel mij toen vroeg "En wie beoordeelt Liesbeth?". Liesbeth had er echter niet zoveel van gebakken, hetgeen ik haar later ook heb laten weten. Het maakt mij echter niet veel uit, als we er samen maar een leuke organisatie van kunnen maken. Het Doetinchemse echtpaar heeft mij nadien een lift naar het station van Dieren gegeven.

In de trein naar Nijmegen raakte ik in gesprek met deze conducteur in verband met de subversieve activiteiten van zijn collega's in Zutphen. Ik heb hen laten adviseren samen een Rondje om de kerk van Baak te maken, teneinde vast te stellen welke familie hun bedrijf heeft groot gemaakt. "Mijn vader heeft gedurende een bijna veertigjarige dienstperiode altijd op tijd gereden en is slechts drie dagen ziek geweest in die tijd." "Ja. maar dat was een andere tijd, mijnheer". "Ja, dat klopt. Vooral de Tweede Wereldoorlog. Dat is ook de enige keer geweest dat er door uw collega's is gestaakt. Om de Duitsers het land uit te jagen, mijnheer." "Ja, maar, de directie." "Daarmee dient u samen de problemen op te lossen en niet over de ruggen van de passagiers en ten koste van de Nederlandse Economie." Daarbij heb ik hem deze foto laten zien met de vraag of ik mijn bril moest afzetten.

"The trutH is always in the middLe" is hem nu ook duidelijk geworden. Om 00.20 was ik weer hier. Nu dus tijd voor het laatste nieuws. Nieuwe dominees voor Beatrix. Het is alweer een hele tijd geleden dat ik in de Kloosterkerk ben geweest. De eerste keer was op 17 september 1997 op uitnodiging van de Britse Ambassadeur Rosemary Spencer, de herdenkingsdienst voor My Lady. Aangehecht het faxbericht dienaangaande d.d.15 september 1997 (14.22 uur).

Ds. Carel ter Linden leidde toen de dienst op indrukwekkende wijze. Nadien ben ik er nog een keer wezen praten in de tijd dat ik nog in een shocktoestand verkeerde naar aanleiding van haar plotselinge heengaan. De dame die mij toen te woord heeft gestaan heeft mij toen uitgenodigd om iets vaker de diensten op zondagochtend te komen bezoeken. Daar is het helaas nog niet van gekomen. Ik zal er weer eens een keer een weekendje voor moeten uittrekken. In het verlengde hiervan verdere informatie omtrent de vader van onze Argentijnse beleidsmedewerkster. Aangifte tegen vader Máxima. Alhoewel ik heb vastgesteld dat er nog nimmer sprake is geweest van een voorgenomen huwelijk van onze beleidsmedewerkster en de Prins van Oranje en de heer Mourik in mijn visie van een onjuiste premisse uitgaat, heb ik geen bezwaar tegen deze aangifte. Wij doen immers uitsluitend zaken met de dochter van de heer Zorreguieta. Nochtans heb ik van aanvang af al gesteld dat ik geen criminelen in mijn organisatie wil. De actie van de heer Mourik kan in dit opzicht een verhelderend licht werpen op de wijze waarop onze organisatie in de nabije toekomst haar vleugels - binnen het kader van de ontwikkeling van Mercosur - in Zuid-Amerika zal gaan uitslaan. Voor de Stichting Cervantes Benelux is er inmiddels al veel werk aan de winkel in El Salvador in verband met de aardbeving van gistermiddag. Zodra de heer Zalm terzake aan zijn verplichtingen heeft voldaan kunnen We daar met onze reddingswerkzaamheden een aanvang nemen. Het laatste woord is in dit verband aan de Minister van Financiën. Ik houd het daarom bij dit briefje van vandaag. De 'belangrijke persoonlijkheid' is uiteraard Prins William. Hij behoort immers tot mijn erfgenamen. Niet alleen de SBO heeft geel als huiskleur. Dat geldt ook voor de Nederlandse Spoorwegen. De trein die mij vannacht naar Dukenburg heeft vervoerd vertoonde het paarse opschrift SCHURK. Leuk om weer even over na te denken. Ik ga nu weer met mijn dia's aan het werk. Ik hoop dat ik daar nu wat tijd voor krijg. Zoniet, dan laat ik spoedig weer iets van mij horen. Hoor je niets, dan zit ik achter de computer. Liefde is... ...haar verwennen. De volgende keer maar weer. Hartelijke Groet.

15 JANUARI 2001 MIJN GROTE LIEFDE