AND UNITED STATES OF AMERICA

6 oktober 2000. Betreft: KROONJAAR 2000 Kenmerk: JH/HdK20001006. Nijmegen, vrijdag 6 oktober 2000. Reden om feest te vieren vandaag. Alle monarchale en democratische bewegingen hebben vandaag grote winst geboekt. Feest in Belgrado. Feest ook in Toledo. Onze Majesteiten bezochten daar de festiviteiten rond de officële opening van de tentoonstelling Carolus in het Museum van Santa Cruz. Ik heb de stad in 1980 eveneens bezichtigd met Corthea Goeman Borghesius. Ik ben benieuwd hoe het haar thans vergaat. Daar kwamen die cadeautjes vandaan. Een ander cadeau heeft de Tweede Kamer ons gisteren bezorgd. Kamer veegt aanval op staatshoofd van tafel Hans Hillen heeft in de Kamer de plaats van Frans Joseph van der Heijden ingenomen na 10 april 1993. Het doet mij deugd dat de Tweede Kamer mij is voor geweest. Voor het eerst hoop ik eens een keer rustig achterover te kunnen leunen morgen tijdens de discussie in de Aula Maior aan de Comeniuslaan 2. De enige categorie Nederlanders waar de heer De Graaf nu nog zijn heil kan zoeken is de categorie criminele organisaties. Daar hebben we echter allemaal de buik al aardig van vol. Tot in Joegoslavië toe. Dan nu de brief aan de heer Van Amstel: Building Bridges. Voorts heb ik mij aangemeld voor de Hogmanay again in Schotland. Je weet nu hoe de familie in elkaar zit. Ook beschik je over mijn geplande organogram. Ik hoop dat je dit als basis neemt voor jouw verdere handelen. Ook als ik weer in Spanje ben. Iemand dient mijn verantwoordelijkheden hier over te nemen zodra ik weer aan de zuidkust zit. Ik stel het zeer op prijs als jij dat doet. Mr. Van Amstel kun je uiteraard volledig in kennis stellen van hetgeen ik je heb geschreven en hem desgewenst mijn correspondentie overdragen alvorens we tot publikatie overgaan. Elk risico dient te worden vermeden. We dienen echter wel een inkomstenbron te creëren voor de verschillende rechtspersonen. Alles overziende denk ik dat er eerder een verkeerd geboortejaar in de administratie van Nieuw Elan is terecht gekomen dan dat ik zou moeten veronderstellen dat Ir. Klaas Tjalling Antoon in Velp niet de vader van mijn geachte collega zou zijn. Ik hoop dat zij van hem en haar overige familieleden de steun ontvangt die wij nodig hebben voor het realiseren van onze dromen. Er valt iedere dag wel iets te leren, zoals het werken met het programma Page Manager. Het kan een geschikt hulpmiddel zijn om het boek over Gaspar in OCR-tekens om te zetten. Dit vergemakkelijkt de bewerking. Vannacht heb ik het hele boek 'gefotografeerd'. Financieel is dit denk ik inderdaad het eind van mijn begininvesteringen. Ik zal nog wel iets moeten sparen, maar het grote geld moet er nu toch snel aan gaan komen. De Koningin gaat er dit jaar Hfl. 90.000 op vooruit. Dan moet er voor de Vice-President van ons bedrijf ook nog wel een bedrag te vinden zijn. De condities zijn thans optimaal en ik heb ook elke trend gevolgd. Sterker nog: Ik heb de trend gezet: Nous Maintiendrons. Aangezien ik volgende week alweer naar Spanje terugkeer hoop ik de komende week nog iets meer aandacht aan mijn 81-jarige moeder te kunnen geven. Zeker als er Vijf Vorstenhuizen bij betrokken zijn. Liefde is... ...een romantische avond uit. Wellicht krijgen we daar nu een keer gelegenheid voor. Ik ga nu weer naar Oase. Goed Weekend. Tijdstip: 14.51.

8 OKTOBER 2000 TWEE MAAL VEERTIEN