5 oktober 2000. Betreft: STAATSAANGELEGENHEDEN

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Kenmerk: JH/HdK20001005. Nijmegen, maandag 2 oktober 2000. Brief Gouden Eeuw op de bus gedaan. De brief aan Marie Sutton blijft mij intrigeren. Ook de bijgaande tekst. Ik lees in hetzelfde artikel op blz 38 van The Mail on Sunday: Within minutes of their arrival, Diana's guests felt they had known her for decades. 'She was very welcoming and very relaxed,' Erin says. Diana made them laugh by saying Hasnat didn't know who she was when she first set eyes on him while she visited Royal Brompton Hospital in London. 'I thought he was drop-dead gorgeous and when he walked away I saw the name KHAN on the back of the shoes he wore in the operating theatre. I made a mental note.' She asked about his years in Australia and the life Paul and Hasnat had led while training to become cardiac surgeons. She wanted to know as much as possible about the man she loved. Dat laatste beschouw ik wederom als een persoonlijke interpretatie. Ik was in eerste instantie in de veronderstelling dat The Mail on Sunday de zondagseditie was van de DAILY MAIL. Ik kan het mij echter moeilijk voorstellen, aangezien de redactie van de DAILY MAIL van de werkelijke situatie op de hoogte moet zijn. Ik vervolg. Erin could see why the Princess was sosmitten. 'Hasnat is a very lovable man. He's a real teddy bear,' she says. 'There's something about him that is very warm, kind and good. He is so easy to get to know. People feel relaxed and at ease with him immediately,' Diana also talked at length to Erin about childbirth and babies, remarking: "The birth of both my sons was specially induced to fit in with my husband's polo games.' Het doet mij uiteraard denken aan mijn foto's van 29 oktober 1996. Dit zijn er nog een paar:

Ik kan mij dus niet aan de indruk onttrekken dat zij serieus dacht aan een derde en vierde kind. De aanhef I'm going to marry him... so spread it around maakt al zeer veel duidelijk. Met name in verband met de brief aan Marie Sutton van 18 oktober 1996. Dat was exact 10 dagen nadat zij mijn eerste brief had ontvangen.

La Reina doña Sofía de Borbón y Grecia
visita
Salamanca el 2 de mayo de 1996

Ik ben mij in feite eerst voor Diana's verhaal gaan interesseren na het bezoek van Koningin Sofía aan Salamanca op 2 mei 1996. Ik was op die dag in het kader van haar tienjarig bestaan te gast op het instituut don Quijote kort nadat ik José María Aznar in het zadel had geholpen door hem tijdens de verkiezingen als het officiële Instituto Cervantes Benelux mijn persoonlijke steun toe te zeggen. La Reina ontwaardde mij al spoedig tussen de mensenmassa. Zij zwaaide mij vriendelijk toe op het moment dat zij mij klaarblijkelijk herkende. Jammer dat dat op deze foto niet goed zichtbaar is. 's-Avonds had ik in de bar van het instituut een indringend gesprek met een Engelse jongedame. Zij bracht de problematiek van Diana nadrukkelijk onder mijn aandacht. Mijn involvement in royal matters is immers niet van de dag van vandaag. Zo vond ik gisteren nog een brief uit Madrid d.d. 8 juni 1980. Hij is van het kindermeisje van de vermoedelijke opvolgster van doña Sofía. Het aardigste is de zinsnede "Groeten van de familie hier. Ze kennen je al goed". Het betreft dezelfde familie de Borbón. Mijn boek begint in feite dus al in 1980. Het wordt nu dus wederom een kwestie van keuzes maken. Maar nu uit het verleden. Wat is geschikt voor publikatie?

Die film is de voorloper geweest van de later in Salamanca opgenomen TELEAC-cursus ¡Por Favor!

Dinsdag 3 oktober 2000
Voorts denk ik dat het ook de voorloper is van een nieuwe Europese Orde die steeds duidelijker vorm begint te krijgen conform de ideeën die ik in de afgelopen jaren op staatkundig gebied heb geschetst: Een Europese Unie op Constitutionele Basis. Vandaag heeft Kees Lunshof van de Telegraaf daaraan een belangrijke bijdrage geleverd. Wat mij betreft kan het staatshoofd ook weigeren zijn handtekening te plaatsen zodra hij het met het ingenomen standpunt niet eens is. Het is Koning Boudewijn ook eens overkomen toen hij de Belgische abortuswet moest goedkeuren. Hij heeft er toen voor gekozen om één dag het koningschap neer te leggen. Aanstaande zaterdag is er een alumnidag voor oud-studenten van de Nijmeegse Universiteit. Thom de Graaf is daarbij als gastspreker uitgenodigd. Tot op heden heb ik nog niet op de uitnodiging gereageerd, maar ik neem mij voor er naartoe te gaan. Ik kan het mij immers niet meer veroorloven dat de ontwikkeling van mijn beleidsplan nog langer wordt tegengegaan door belangen op een lokaal of nationaal niveau. Dat geldt zelfs voor onze Australische vrienden in Sydney. Nederland heeft daar duidelijk aangegeven welke plaats wij in de wereld innemen. Dat is en blijft nog altijd de Number One. Zeker wanneer we het aantal medailles relateren aan het aantal inwoners van de overige aan de voorbije Olympische Spelen deelnemende landen (medaille per capita). Hans Blankert heeft daar overigens een prominente functie vervuld. Ik hoop dat hij ook in staat is de Australiërs duidelijk te maken dat de heer Hasnat Khan slechts een passantenrol vervulde binnen het het kader van het Convergentiebeginsel 2000 dat zo 'terribly' door het management van Harrods is verstoord. De ontwikkelingen binnen dit kader vinden desalniettemin 'normaal' voortgang. Ik ben in april 1997 naar Engeland overgestoken to solve the constitutional crisis in the United Kingdom. Dienaangaande zijn er daar eveneens belangrijke ontwikkelingen gaande. De Telegraaf meldt vandaag:
Mensenrechten in het Britse rechtsstelsel Wellicht kan Al Fayed nu zijn zin krijgen, maar dan dient hij eerst mijn probleem te hebben opgelost. "U krijgt haar niet meer terug" werd mij op Het Loo verteld. "Er zit echter ook een zakelijk aspect aan het geheel. Een schadeloosstelling van Hfl. 160 mio is in dat verband een redelijke eis." 18.00 Terug van de Universiteit. Ik heb mij voor de alumnidag ingeschreven. In het forum onder leiding van Paul Sars, secretaris College van bestuur KU Nijmegen discussiëren Thom de Graaf (fractievoorzitter D66), Tjerk Westerterp (voormalig minister van Verkeer en Waterstaat), Karla Peijs (Europarlementariër CDA) en Paul Depla (PvdA wethouder gemeente Nijmegen) over de vraag wat de invloed is van de studie aan de KU Nijmegen op de carrière van de forumleden. Het belooft dus een interessante confrontatie te worden met de zwaarste monarchist van West-Europa en omstreken. 's-Middags is er een bijeenkomst van de sectie Spaans. Mijn manager Benelux heeft klaarblijkelijk nog geen bruid voor mij gevonden aansluitend aan mijn laatste sinterklaasgedicht terzake met de strofe: "Nu wil de Sint nog een nieuwe bruid. Zoek er maar eentje voor hem uit." Dit wat de 'praatjesmakers' betreft. Voor het geval je een dokter gaat raadplegen lijkt het mij zaak dat je een verantwoorde keuze maakt. Zo kwam ik hier in het winkelcentrum vanmiddag de heer Dr. Leo Panhuyzen tegen. De heer Panhuyzen was in het voorjaar van 1993 chef de clinique van de afdeling psychiatrie van het Radboudziekenhuis, eveneens deel uitmakend van de KU Nijmegen. In het kader van een loopbaanadvies ben ik in die tijd door mijn toenmalige huisarts Van Gaal naar die kliniek doorverwezen in plaats van naar een koninklijk paleis. Een dergelijk 'advies' zou heden ten dage een gevangenisstraf van dertig jaar kunnen opleveren voor de desbetreffende adviseur. In dat verband zal ik mij nader bezighouden met de papieren van de Kamer van Koophandel ten behoeve van de stichting. Op dit moment zie ik mijn oud-collega Bram van Leeuwen op de televisie als 'Prince de Lignac'. Hij is steeds een goed voorbeeld geweest voor de Prince of Europe. Daarom heb ik vandaag ook weer het proefschrift over Gaspar van der Heyden uit de Universiteitsbibliotheek mee naar huis genomen teneinde dit electronisch vast te leggen. Hij mag als grondlegger van de Staat der Nederlanden met recht 'The Purple Prince' worden genoemd na zoveel eeuwen. Wie de nieuwe prinses wordt is nog een open vraag.

De echtgenote van mijn baronnale naamgenoot in Heino voert ook een makelaardij in de Canadastraat 4 (foto boven d.d. 21 april 1996). Het lijkt mij een goede zaak ons vermogen in onroerend goed te beleggen. Wellicht is mevrouw Frieda Vera Hélène van der Heyden van der Laag (geboren te Apeldoorn 26 juli 1950) bereid ons daarbij assistentie te verlenen. Ik heb haar verzoek om mij niet verder met haar familie-aangelegenheden bezig te houden - anders dan op wetenschappelijke basis - gerespecteerd. De ene dienst is de andere waard. Ik acht het een goede zaak dat de heer Van Amstel dit proces bewaakt. Dat heb ik Yoyo zondag eveneens uitgelegd. Advies aan "YP": "Maak niet dezelfde fout als John Major: verkeerde advocaat". Het is inderdaad overzichtelijker om dingen zelf te doen die een ander niet begrijpt. Daarom heb ik ook vanaf 1981 geïnvesteerd in computerapparatuur. Dit is een onmisbaar hulpmiddel. De afspraak van morgen met Jos Gelissen is op zijn verzoek naar 15.00 uur verplaatst. Met Mark heb ik een lunchafspraak om 12.30. Voordien ga ik naar MacHouse in Woerden i.v.m. geheugenuitbreiding ten behoeve van het boek. Liefde is... ...zijn aandacht trekken. Dat is Saskia goed gelukt afgelopen zondag. Vooral met die paarse handdoek.

Woensdag 4 oktober 2000
Vandaag wordt het l'Heyds ontzet gevierd. Ook in Spanje volgens Mieke. Het wordt dus tijd dat World Online in Cervantesonline wordt omgezet en samen met Lycos aan de holding wordt gehangen. Het is immers tien voor twaalf voor dat bedrijf nu ik lees in de Telegraaf van vandaag Beurskoers World Online zakt. Al bij al zie ik maar één enkele verklaring. Werk moet gedaan worden door MENSEN. Dat geldt ook bij een fusieproces. Medewerkers van Tiscali spreken ITALIAANS en het aantal Italiaans-sprekende Nederlanders is nog té gering om succesvol een Nederlands-Italiaans bedrijf op de markt te zetten en de continuïteit hiervan te waarborgen. Dat ligt thans anders met het SPAANS. Het aantal Spaanssprekende Nederlanders is thans groeiende, mede ten gevolge van de invoering van het Spaans in ons reguliere onderwijs dankzij de VSOS en ondergetekende. Bij 'iemand uit het verleden' denk ik aan Paul W. Karis uit Woubrugge. Hij weet alles af van computers en is opgegroeid in Canada. Ik beschouw hem nog steeds als een van mijn beste collega's. Een trimpartij in de bossen van St. Walrick kan vaak wonderen doen. Ik hoop voor jou dat jouw belangstelling voor de genealogie je ooit nog een kasteel in Rhoon oplevert. Wie weet. In Oegstgeest staat overigens ook een leuk kasteel. Daar ben ik enkele jaren geleden nog geweest op advies van enkele medewerkers van de Baak, na mijn gesprek met Paul Riegen over de opbouw van ons bedrijf

Oud-Poelgeest
5 februari 1998

Zodra de uitvoering van ons businessplan met voortvarendheid wordt aangepakt. Dat is Liesbeth wel toevertrouwd. Ik mag immers aannnemen dat zij ermee aan het werk is getogen. Van haar eigen adviesbureau heb ik namelijk nog niets vernomen of gezien. Een leuk idee, die reünie. Mijn bezoek aan Salamanca in 1996 was in feite ook een vorm van reünie. Don Quijote is in dezelfde maand opgericht als de SBO: oktober 1986. Het zijn beide geesteskinderen van ondergetekende. En de Heer Ottenhoff is de - door mij aangestelde - directeur van één van de twee. In 2001 bestaat het bedrijf 15 jaar. Er zullen dan onderling afspraken gemaakt dienen te worden, want ik kan slechts op één reünie tegelijk zijn. Liefde is... ...een kus vol passie. Ik zie er met SMART naar uit. Ik ga nu naar Woerden en Utrecht (9.45).

Donderdag 5 oktober 2000

Missie naar Utrecht en Woerden geslaagd. Bij MacHouse kocht ik een externe harddisk van 20 gigabyte. Vannacht heb ik mijn dossier erop gezet en ik werk er vanmorgen al op. Het gesprek met Jos Gelissen was kort en krachtig. Hij had het interview gezien van Ivo Niehe met Mohammed Al Fayed. Het ziet er naar uit dat Al Fayed nog steeds de verantwoordelijkheid voor het ongeluk bij MI6 legt en niet bij zichzelf. Ik heb Jos het krantenfragmentje van de brief van 18 oktober 1996 laten lezen. Jos las duidelijk: "I am looking forward to meeting John!!"

Ik begrijp dan ook niet dat Al Fayed het in zijn hoofd kan halen dat zijn zoon haar ten huwelijk zou kunnen vragen op die 31ste augustus. Uiteindelijk zou hij nee op het request hebben gekregen. Een ontvoering was dus nog de laatste uitweg, naar mijn idee. Het is een duidelijke poging tot ontvoering teneinde de realisatie van onze plannen te voorkomen. Die zaak is voor mij volkomen helder. Ik ben dus benieuwd hoe jouw contractuele ontwikkelingen zijn. Zodra ik weer in Spanje ben ben je van harte welkom. Zowel privé als zakelijk. Wellicht kunnen we samen eens naar het klooster Yuste gaan, waar keizer Karel V zijn laatste dagen heeft gesleten. Gisteren ben ik daarom ook even bij Grand Hotel Karel V binnengelopen in Utrecht.

Met mijn boek ga ik driftig verder. Ik heb mijn brief van 2 oktober aan jou van de weeromstuit gewist. Daarom ben ik vanmorgen rond 11.00 even bij je aan de deur geweest. Wil je zo vriendelijk zijn hem even te retourneren om alsnog vast te leggen? Verder heb ik mijn gehele dossier op de nieuwe harddisk staan. We kunnen dus aan het werk met ons boek. Alleen de uitgever nog. Het volgende schrijfwerk heb ik vanmiddag verzonden: Kamer van Koophandel. Ik denk met name aan de cursus

Liefde is... ...elkaar verrassen. Met alle soorten van genoegen. Daarvoor moet ik nog een briefje aan de heer Van Amstel schrijven in verband met het adres van het nieuwe adviesbureau van mijn Queen of the Coast. Ik heb immers geen flauw idee waar dat gevestigd is. Vanavond ga ik echter verder met het scannen van de dissertatie over

HEYDANUS

6 OKTOBER 2000 KROONJAAR 2000