29 september 2000. Betreft: TOP OF THE WORLD Kenmerk: JH/HdK20000929. Nijmegen, donderdag 28 september 2000

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Beste Herman, Vandaag is dus de deadline. Ik verwacht dat die door betrokkenen is gehaald. Ik heb er nog geen beeld van. Het is er nog niet van gekomen om mij op de Engelenburg terug te trekken. Dit om budgettaire redenen. Het lijkt mij een vanzelfsprekende zaak dat een groot aantal mensen kan profiteren van mijn privé-onderzoek. Het boek heeft voor mij dus de hoogste prioriteit vanaf vandaag. In dat verband realiseer ik mij dat mevrouw Shand Kydd in Oban klaarblijkelijk nog geïnteresseerd is in een gesprek. Wellicht een goed idee voor kerst. Liefde is... ...groot klein geluk. Goed om te zien.

Vrijdag 29 september 2000
Het was stil in het Paleis.... Doodstil..... Nadat ik mijn verhaal had verteld over de "vermeende" poging tot ontvoering van de Prinses van Wales. "Als dat waar is zwaait er wat." Het is zo waar als de stilte rondom St. James's Palace op 18 april 1997: "I have come to deliver a letter for Princess Diana. I suppose you expected me already."" She does not live here anymore, Sir!" "But She has got her office here." "No Sir, She has'nt got her office here anymore, Sir! That's been told to you, yesterday!" "That's not true, Sir. Otherwise I would'nt have come. So I have to deliver the letter at KENSINGTON PALACE?" "No, sir. You can post it by Royal Mail". "Thank you very much indeed, Sir. I will!" En aldus geschiedde "Registered!".

Ik heb daarom duidelijk uitgelegd waarom ik na drie jaar weer terug ben gekomen. De dame in de Koning Willem III-zaal kon zich de rode en paarse bloemen nog goed herinneren op de gedekte tafel. Paul Rem was in bespreking. Mevrouw Piekema had in die tijd alles Piekfijn geregeld nadat er een groene ballon sissend als een draak over de Domtoren en het Neude was gevlogen in Utrecht. "Even Apeldoorn bellen" was toen het devies. Het is nu niet meer nodig. Ongeveer op hetzelfde moment dat ik hieromtrent in gesprek was, vond in Washington het onderhoud tussen Bill Clinton en Wim Kok plaats.

Stilte ontstond er in het Paleis - wellicht - ook ten gevolge van de bom die volgens de Telegraaf van vandaag gisteren op de Duitse luchthaven Siegerland bij Burbach is ontploft.

Koningin Beatrix zou vandaag van die luchthaven gebruik maken in verband met haar bezoek aan Dillenburg, het kasteel waar Gaspar van der Heyden regelmatig op bezoek ging in de tijd dat hij in Heidelberg de Keurvorst van de Palts godsdienstlessen gaf.

Stadhouderlijk Hof Leeuwarden
22 juni 1996

Volgens het persbericht wijkt het regeringstoestel KBX vandaag naar het ruim honderd kilometer zuidelijker gelegen Frankfurt uit en zal daar op dit moment (13.12) al zijn geland. Het zou aardig zijn als Hare Majesteit hierna doorreist naar Bacharach am Rhein, waar Gaspar ligt begraven. Hij heeft Willem de Zwijger uiteindelijk in het zadel geholpen, voor zover ik kan afgaan op het proefschrift van Van Lennep. Vandaar dat ik op 22 juni 1996 voor een keer plaats heb genomen op de troon van de familie van Oranje-Nassau. Dit teneinde een oude familietraditie in ere te herstellen. Het is mij niet bekend of Willem dat verhaal heeft verzwegen. Hij was naar jouw zeggen immers nooit erg zwijgzaam. Dit allemaal overdenkend ben ik naar Brummen gereden en heb de Engelenburg vanuit een ander perspectief 'beobachted'.

Ook hier was het erg rustig. Jurgen bood mij al direct een 'Brugse Straffe Hendrik' aan, die ik beleefd heb moeten afslaan in verband met de nieuwe 'commitments'. Vervolgens heb ik bij de open haard een kopje koffie genuttigd teneinde aldaar het laatste nieuws uit het NRC Handelsblad te vernemen over de samenwerking tussen het Nederlandse en Britse leger en hun gezamenlijke optreden naar buiten inzake hun informatievoorziening.

Ik heb Jurgen laten weten dat ik heb besloten mij voornamelijk te wijden aan het schrijven van mijn boek, zoals Koningin Wilhelmina dat ook heeft gedaan in de tijd dat zij eenzaam op Het Loo vertoefde. Dat gevoel deel ik volop en heb begrepen dat de Baak klaarblijkelijk nog een probleem moet oplossen voordat zij zich een reis naar het oosten des lands kunnen veroorloven. Dat heb ik Jurgen laten weten. Vandaar dat ik je vandaag weer deze brief doe toekomen. Het bevordert de communicatie. Hierop berust dus geen embargo. Liesbeth heeft van mij dus ook toestemming om van deze brieven kennis te nemen ondanks het feit dat ik haar gisteren niet heb gezien. Zij kan wellicht ook nog een goede bijdrage leveren aan mijn boek, zodat het uiteindelijk ons boek wordt. Ik neem onmiddellijk een siësta. Liefde is... ...je gezin. Dat is tot 1992 altijd zo geweest. De problemen van mijn tweede gezin heb ik als 'ongehuwd weduwnaar' gisteren op het Paleis besproken. Het is mij nog niet bekend met wie ik aan een Nieuwe Start begin. Wellicht heb jij een idee.

1 OKTOBER 2000 GOUDEN EEUW