8 september 2000. Betreft: ANWB Kenmerk: JH/HdK20000908.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Nijmegen, donderdag 7 september 2000. Beste Herman, Mijn brief van vandaag heb ik vanmiddag bij jou thuis bezorgd in verband met jouw probleem met de ANWB. Het was voor mij aanleiding om weer eens mijn dagboek 'Letters to Elizabeth' te raadplegen rond de bijeenkomst van 3 juni 1998. Zo kom ik er zeer interessante thema's in tegen. De bijeenkomst vond namelijk plaats in de week dat ook de 350-jarige viering van de Vrede van Münster plaatsvond. In datzelfde weekend was ik ook te gast in het Spaanse Instituto Cervantes aan het Domplein in Utrecht. Zo schreef ik onder meer: Zaterdag, 6 juni 1998. Vandaag ontving het Instituto Cervantes Benelux het blad Levende Talen nummer 530. Daar is op de pagina's 303 en 304 de heer Jan Peter Nauta weer eens aan het woord voor de variatie. Hij communiceert op papier beter dan op straat. Leuk is het artikel Facelift Spaans op School over de vereniging die ik uit den dode heb doen opstaan toen er geen kandidaten meer waren voor het bestuur. Vandaar dat Tineke gisteren nog die persoonlijke brief van mij heeft ontvangen. Jan Peter - de naam past wel in een hockeyteam - schrijft ook een verhaal over Cuadernos Cervantes: "Soms vraag je je af hoe het mogelijk is, maar Cuadernos Cervantes is al weer aan nummer 18 toe." Dat vraag ik me ook af. Er is mij namelijk nog nooit om toestemming verzocht om een blad onder die naam uit te brengen. Als ik bij de redactie van dat blad nu een schadeclaim neerleg zijn we morgen al multimiljonair. Maar ik kies liever voor een creatieve oplossing zoals hierboven vermeld. Dat wordt immers zeer op prijs gesteld. Ook op het Domplein. Maar ik blijf echter niet alles voorschieten. Ik heb thans genoeg krediet verstrekt aan onze Spaanse vrienden. Het was overigens gisteren in alle opzichten een historische gebeurtenis zonder weerga op het Domplein. Niet alleen de honderdste geboortedag van García Lorca werd herdacht, maar eveneens de 350ste verjaardag van de Vrede van Munster, welke 's middags door Hare Majesteit al feestelijk luister werd bijgezet op het Haagse Binnenhof. Aan alle haarkloverij tussen verschillende categorieën "christenen" is naar ik hoop thans - na 350 jaar - definitief een eind gemaakt door de publieke opinie, hetgeen vandaag nog eens is bekrachtigd door mijn goede vriend Prof.Dr. B. Smalhout in zijn artikel Schriftgeleerden en Farizeeën. Ik mag er thans vanuit gaan dat alle negatieve elementen in deze samenleving vanaf heden definitief de mond zijn gesnoerd. Er zijn overigens nog andere manieren om miljonair te worden, zoals vandaag gemeld in de Telegraaf. Je bestelt gewoon een half jaar lang een stapeltje overschrijvingskaarten van de Rabobank. De formulieren hebben onder het voorgedrukte banknummer nog een speciale ruimte, om eventueel een ander nummer in te vullen. Vul daar het rekeningnummer in van een gemeente en een bedrag onder de vijfduizend gulden, Hfl. 4999,- bijvoorbeeld - want dat bedrag wordt niet gecontroleerd. Handtekening eronder en op de post en het geld komt met honderdduizenden tegelijk op de rekening binnen van de stichting. Dat zal Herman Wijffels leuk vinden. Maar hij mag ons ook op een andere wijze sponsoren. De Stichting Cervantes Benelux heeft immers meer om het lijf dan een hockeyteam of een fietsclub. Ik heb dienaangaande graag snel uitsluitsel van een aantal sponsors. Daar kan de ANWB zich ook onder scharen. Ik kreeg al een leuk horloge dat de tijd aangeeft tot het moment dat die klant van jullie - aardige mensen overigens - tot positieve ondersteunende actie overgaat. Op dat punt kan Monique wellicht nog iets betekenen. Het is een leuke jongedame en ik mag haar graag.

Vrijdag 8 september 2000
Zo ben ik tot diep in de nacht aan het werk gegaan met het doorspitten van mijn 'Dossier Elizabeth', dat inmiddels al de omvang van een encyclopedie begint te vertonen. Met het doorlezen ben ik aangeland bij de datum 14 juli 1998. Ik bezocht op dat moment het dorp Kaag in het kader van de Kaagweek. Ook ben ik bij die gelegenheid nog even naar Noordwijk geweest om de verbouwing van de Baak in ogenschouw te nemen terwijl de verkoop gewoon doorging. Henk van der Meyden heeft mijn toenmalige 'overburen' Hotels van Oranje in beeld gebracht. Op 14 september treedt Prinses Christina daar op. Vandaag heeft hij een interview met haar gepubliceerd waarin zij staat afgebeeld in een mantelpakje in de kleuren van het Institute of English Studies. Marjolein Bartelds belde mij vanmorgen vanuit Torremolinos voor een formulier in dezelfde kleur. Ik heb nog steeds belangstelling voor Christina's voormalige woonhuis ten behoeve van de Stichting Cervantes Benelux. Ik hoop dus dat Marjolein en Liesbeth ermee aan het werk zijn. Het Italiaanse Tiscali betaalt twintig euro voor de aandelen World Online. Ik vind het niet verstandig dat dat bedrijf aan Italianen wordt verkocht. Binnen Cervantesonline zullen de aandelen ongetwijfeld veel meer opbrengen in de toekomst. De aandeelhouders dienen echter gewoon geduld te hebben. Mijn advies: niet verkopen dus. De Spaanse markt begint zich steeds verder te openen voor de Nederlandse ondernemers. Dit blijkt onder meer uit het artikel Snelgroeiend Ahold koopt Spaanse keten Superdiplo. Ahold is ook van plan haar verkopen via internet uit te breiden. Ik vind het dus niet zo'n verstandige 'move' van WOL om met een Italiaanse partner in zee te gaan. Dat heb ik de KLM ook al eerder laten afraden. Er staan nog twee oud-bekenden in de Telegraaf: de heer Paul Nouwen en oud-minister Will Albeda van Sociale Zaken. Ik ken de heer Albeda nog van de 1000ste certificaatsuitreiking van Nieuw Elan op 15 mei 1990 in Hilversum.

Hij staat daarmee mede aan de basis van ons 'paarse' beleid, door zijn inbreng in het Eerste Tripartite Overleg tussen Werkgevers, Werknemers en Overheid. De heer Albeda vertegenwoordigde in dat gesprek de Nederlandse regering. Cees van Lede gaf acte de présence namens de werkgevers en Johan Stekelenburg namens de werknemers. De heer Stekelenburg werd toen de eer vergund de diploma's uit te reiken. Paul Nouwen is inmiddels uit de directie van de ANWB gestapt. Hij lijkt mij ook een goede bestuurder voor ons bedrijf. Zeker nu hij mijn probleem met de heer Chirac enigszins heeft kunnen verzachten. Er staan immers ook nog een rood en een geel autootje in de Telegraaf. Zij doen mij denken aan mijn aankomst op de camping van Laleham op 1 augustus 1996 nadat een politieagente in Twickenham ons daarheen verwezen had. Zodra ik de groene Almera het campingterrein had opgereden werd de ingang ogenblikkelijk door deze auto's afgegrendeld, zodat ik er niet meer uit kon. Die auto's hadden toen een Spaans kenteken. Ik herinner het mij nog als de dag van gisteren. De situatie was dermate stressverhogend dat ik mij nog op dezelfde dag naar de afdeling hartbewaking van het St. Peter's Hospital heb laten vervoeren.

Inmiddels is volgens de pers ook de campagne van George Bush in het slop geraakt. Het ziet er nu naar uit dat Al Gore nu de meeste kans maakt om op 7 november de verkiezingen te winnen. Hij droeg tijdens de installatie van Clinton in januari 1997 al een paarse stropdas. Ik denk dat ik dus pas in januari naar Washington moet met Hans van Helden. Dat komt dan goed uit in verband met het geplande congres van 9 t/m 12 november aan de Spaanse zuidkust. Ik zal de President en de Past President van mijn Lionsclub daarom ook afschriften van mijn brieven van deze week doen toekomen ter voorbereiding van het gesprek op 14 september aanstaande. De vacature voor de functie van President-Directeur van de holding is nog niet opgevuld. Ik geef de voorkeur aan een vrouw: Liesbeth Halbertsma. Zij beschikt over de meeste expertise, kunde en inzicht in mijn beleidsplan. Zij beschikt ook over tal van oudere collega's die slimme financiële adviezen kunnen geven. Ik zou het erg leuk vinden om later aan mijn kinderen te kunnen vertellen dat ik naast een Spaanse en Britse premier ook nog een Amerikaanse President in het zadel heb geholpen met een uitkering. Nadien ga ik echter liever verder als multimiljonair. Dat proces is vandaag begonnen. Mark en Ramon waren overigens lijfelijk getuige van mijn wederwaardigheden op 1 augustus 1996 in het Verenigd Koninkrijk. Zij gaven toen de voorkeur aan een tentje boven een Koninklijk Paleis. In principe is mijn appartement in Spanje ook voor Peter Ottenhoff toegankelijk als ik in Wassenaar ga wonen. De prijs van zijn huis zal inmiddels wel de Hfl. 1 mio hebben bereikt. Een leuke beginvestering in aandelen 'Cervantes'. Er zijn heel wat adembenemende relaties mogelijk aan de Costa del Sol. Denk bijvoorbeeld eens aan de dochter van de Duitse Keizer. Gert-Jan Dröge is er onlangs nog op bezoek geweest nadat hij mijn vrienden van de Nederlandse Club aldaar een vraaggesprek had afgenomen. Ik denk dat mijn kinderen verrassend volwassen zullen reageren als ik voor de tweede keer in het huwelijksbootje stap. Liefde is... ...de mooiste dag van je leven. Daar verheug ik mij nu al op. Ik ga vanmiddag naar 'Oase'. Goed weekend.

11 SEPTEMBER 2000 BIG BROTHER IS BACK