FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

8 juni 2000 Betreft: RETOUR MÁLAGA - WASSENAAR Kenmerk: JH/HdK20000608 Torremolinos, woensdag 7 juni 2000 Tot 18.00 uur hadden wij hier geen water en electra. Ik kan nu dus weer verder met de horoscoop van vandaag (18.03). De komende fusie tussen KLM en BA is zoëven op het RTL4-journaal bekend gemaakt. Ik hoop dat Iberia eveneens in het nieuwe bedrijf stapt. Dat heb ik vanmiddag al bij Uwe Majesteit besproken. De enigen die ik als mijn meerderen beschouw zijn Hare Majesteit de Koningin en Her Royal Majesty the Queen of England. Ook Zij hebben echter hun verantwoordelijkheden jegens The Company en wel op historische gronden. Vanmiddag ontving ik de uitnodiging van de alumnidag van de Nijmeegse Universiteit op 7 oktober aanstaande (ingevoegd), met als forumlid onder meer ons aller Thom de Graaf. Hij durft dus nog steeds in het openbaar te verschijnen. Daar is wel lef voor nodig. Zeker in verband met het artikel: Thom de Graaf: Paars is niet heilig. De server heeft het artikel niet kunnen vinden. Ik vond wel zijn biografie:

Biografie Graaf, Mr. Th.C. de
titulatuur, naam; voor- en roepnaam:
Mr. Th.C. de Graaf Thomas Carolus (Thom)
geboorteplaats en -datum
: Amsterdam, 11 jun 1957
woonplaats: Leiden
levensbeschouwing: Rooms-Katholiek
samenlevingsvorm: gehuwd
kinderen: 2 kinderen
politieke partij(en): D66 (Democraten 1966) vanaf 1977
hobbies en interesses e.d. geschiedenis, poëzie, tennis, schaatsen
middelbaar onderwijs gymnasium-b Stedelijk Gymnasium te Nijmegen tot 18 juni 1976
academisch onderwijs rechten: staatsrecht en parlementaire geschiedenis Katholieke Universiteit te Nijmegen vanaf 1976 tot 28 okt 1981
stages e.d. stage in de V.S. tot 1988, toelichting: 1 maand

(hoofd-) activiteiten
- assistent en part-time onderzoeksmedewerker aan het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis te Nijmegen vanaf 1978 tot 1981
- wetenschappelijk medewerker staatsrecht, faculteit der Rechtsgeleerdheid K.U. Nijmegen vanaf 1981 tot 1985
- ambtenaar ministerie van Binnenlandse Zaken vanaf 1985 tot 1989
- hoofd hoofdafdeling Politiebeleid en Juridische zaken ministerie van Binnenlandse Zaken vanaf 1989 tot 1991
- plaatsvervangend directeur politie ministerie van Binnenlandse Zaken vanaf 1991 tot mei 1994
- lid gemeenteraad van Leiden vanaf 1990 tot 1994
- lid Tweede Kamer der Staten-Generaal vanaf 17 mei 1994
- fractievoorzitter D66 Tweede Kamer der Staten-Generaal vanaf 21 nov 1997


partijpolitieke functies
- voorzitter D66 afdeling Nijmegen vanaf 1979 tot 1982
- lid Rapportagecommissie vanaf 1983 tot 1986
- lid/vice-voorzitter adviesraad D66 vanaf 1982 tot 1985
- secretaris dagelijks bestuur/hoofdbestuur D66 vanaf 1986 tot 1990
- lid commissie GPO vanaf 1987 tot 1990
- voorzitter commissie 2001 vanaf 1988 tot 1989
- fractiesecretaris D66 Tweede Kamer der Staten-Generaal vanaf sep 1994 tot 21 nov 1997
- lid bestuur Opleidingscentrum D66 omstreeks jul 1997
- TK:nev

huidige nevenfuncties
- secretaris stichting E.H.E. (Eigen Huis Elegast), Studenten-huisvesting vanaf 1987
- lid Raadgevende Interparlementaire
Beneluxraad vanaf 1994

vorige nevenfuncties
- plaatsvervangend griffier Raad van Beroep/Ambtenarengerecht te Arnhem vanaf 1983 tot 1985
- lid Stuurgroep Universitaire Voorlichting K.U. Nijmegen vanaf 1983 tot 1985
- gastdocent School Koninklijke Marechaussee vanaf 1989 tot 1992
- lid adviescommissie veiligheid K.N.V.B. vanaf 1990 en 1996
- lid Landelijke coördinatie-commissie milieuhandhaving vanaf 1992 tot 1994
- lid commissie-
De Koning inzake staatsrechtelijke vernieuwing vanaf 1992 tot 1993

(gedelegeerde) commissies
- lid Presidium Tweede Kamer der Staten-Generaal vanaf sep 1994 tot 2 dec 1997
- vice-voorzitter Parlementaire Enquêtecommissie inzake opsporingsmethoden Tweede Kamer der Staten-Generaal vanaf 6 dec 1994 tot 1996

verenigingen, sociëteiten, genootschappen
- lid N.S.V.
Carolus Magnus Nijmegen, toelichting: thans reünist
- lid studentendispuut Elegast, toelichting: thans reünist

publicaties
- "Het Interimkabinet in Nederland", in: Bestuurswetenschappen 1983
- "De staatssecretaris in theorie en praktijk", in: Bestuurswetenschappen 1985, toelichting: met A.J.H.W.M. Versteeg
- "Het parlement en de kwaliteit van wetgeving", in: Th.C. de Graaf e.a. (red.), "Omtrent het parlement" (1985)
- "Ambtenaar, minister en volksvertegenwoordiger", in: B.F. de Jong e.a. (red.), "Nijmeegs staatsrecht (1987)
- "Over bouwen en vertrouwen: staats- en bestuursrechtelijke opmerkingen bij het rapport van de parlementaire enquêtecommissie bouwsubsidies", in NJB 1988, toelichting: met F.C.M.A. Michiels

Welaan een indrukwekkend curriculum vitae van deze jongeman. Ik had hem echter voor een 'schorpioen' aangezien, gezien het gestelde van vandaag. Ik heb er geen behoefte aan om gebrandmerkt te worden als een lastpost, maar vind wel dat men van mij niet meer mag verwachten dat ik wederom mijn wensen matig bij het zoeken van een huis, nadat ik mijn huis al tot drie keer toe heb verkocht om erop vooruit te gaan. Ik reken er zelfs op dat ik niet meer hóef te zoeken, gezien al het werk dat ik de afgelopen acht jaar heb verricht. Daar weet Thom de Graaf nog alles van vanaf zijn tijd als hoofd hoofdafdeling Politiebeleid en Juridische zaken ministerie van Binnenlandse Zaken vanaf 1989 tot 1991 en daarna. Verder geen kleine tegenvallers meegemaakt. In dit verband is The Bold nu een interessante fase ingegaan. Grant Chambers is met ruzie bij The Forresters vertrokken. De situatie had veel weg van de conflictsituatie tussen P.O. en mijn toenmalige zakelijke partners in Zeist in 1987. Chambers heeft het gehele produktengamma bij Forresters meegenomen teneinde dit via de concurrent Spectra op de markt te brengen. Vraag is daarbij of hij zich schuldig heeft gemaakt aan een onrechtmatige daad. De schetsen heeft hij immers tijdens werktijd gemaakt. De vergelijking dringt zich op met de opname van de Tolk-Vertalersopleiding binnen de SBO in 1987. Ik heb P.O. in de tijd dat ik op bestuurlijk non actief stond het door hem ontwikkelde materiaal, na zijn ontslag, gewoon teruggegeven. Omdat hij het in zijn vrije tijd thuis had gemaakt. In de zaak Chambers zit nog een juridische voetangel. Zijn voormalige partner Brooke Logan heeft haar meerderheidsaandeel in Forrester Creations aan de heer Chambers overgedragen. De vraag of zij daarbij al of niet zijn wettige echtgenote was lijkt mij daarbij niet aan de orde, tenzij die overdracht nadrukkelijk aan het huwelijkscontract is gekoppeld. Men zou dan kunnen stellen: huwelijk ongeldig -> aandelenoverdracht ongeldig. Dat lijkt mij echter niet het geval. Er is nu dus sprake van een gigantische belangenverstrengeling tussen beide concurrerende bedrijven. De daadwerkelijke eigenaar van Forresters - Chambers dus met 51% van de aandelen - zit nu met zijn produkten bij de concurrent van zijn eigen bedrijf. Deze problematiek maakt deze serie interessant. Een dergelijke conflictsituatie wil ik echter nooit meer meemaken. Liefde is... ...niet meer alleen zijn. De Gouden Ballon kan nu dus worden gevuld met helium. Dan laten we hem samen op. Mét Jaap Aap. Dan kan hij ook mijn testament bewaren.

2215 Nog even naar de Jivin' Jaks geweest. Heb hen daar inzage gegeven in mijn Letters met bijlagen. Mark bood me nog een Double Donna aan, maar liet zich liever niet fotograferen. Naughty Nicky kende het gedicht IF van Rudyard Kipling. Zij was met name geïnteresseerd in de brief Engagement d.d. 7 januari 1997. Die heb ik haar voorgelezen. Hierop vroeg Nicky mij wat ik onder die 'secret procedures' versta. Daartoe heb ik haar de brief van 13 november 1996 laten zien van Het Stadhouderlijk Hof.

Ik heb haar daarbij laten weten dat ik een gouden ringetje aantrof in mijn dessert op Eerste Kerstdag. "I wish my boyfriend would do so", was daarop haar reactie.

Donderdag 8 juni 2000
Het kindje is er bijna. Het hoofdje is er al.
KLM in zee met Britten Volgens KLM-directiekringen van een volledige overname sprake is met voor de KLM nog maar weinig zeggenschap: 15 tot 30 procent. Dat mag geen probleem zijn, als de bestuurlijke sructuur van de holding maar degelijk in elkaar zit. En daar heb ik wel vertrouwen in if everyone concerned did what I requested. Ik heb er in principe ook geen bezwaar tegen dat Martinair in Cervantes Air wordt omgezet. De nieuwe gigant BA/KLM dient er dan wel rekening mee te houden dat zij dan een zeer geduchte concurrent in het leven gaan roepen. Zeker als Iberia en Air Europa zich onder mijn paraplu gaan scharen. Freek van der Valk zal dan in zijn vuistje lachen. Ik heb echter wel behoefte aan een Concorde. De ontwikkelingen hebben nu reeds een positieve invloed op de koersen. KLM en Elsevier in trek Dat bedoel ik maar. Voor de vakbonden ontstaat er thans ook een geheel nieuwe situatie. Binnen het kader van de globalisering dienen zij nu te gaan werken aan internationale arbeidsvoorwaarden. Dat verruimt ook hun werkterrein. Op dat punt ís en blijft Paars heilig en alleenzaligmakend.
Inmiddels wordt de Haagse Tweede Slaapkamer steeds verder wakker geschud. Kamervragen over activiteiten Britse geheime dienst. Dat kan ik mij goed voorstellen. Paul Rosenmöller weet immers precies hoe de vork in de steel zit: "Het speelveld is uitgezet en de wedstrijd kan beginnen" (Begrotingsdebatten Tweede Kamer 19 september 1996).

11.41 In het zwembad heb ik ook nog even nagedacht over de naam. Bij de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij weegt met name het predikaat Koninklijk het zwaarst. Ik stel derhalve voor het nieuwe bedrijf de naam Royal Cervantes Airlines te geven. Met de medewerking van vijf vorstenhuizen moet dat wel lukken. Wellicht kunnen de Zweden in de toekomst ook nog instappen. Dat laat ik echter liever over aan mijn oudste zoon. Hij is bekender dan ík aan het Zweedse Hof.

Aangezien de transatlantische routes naar Latijns-Amerika ook voor het Nederlandse bedrijfsleven steeds meer in belang gaan toenemen, lijkt het mij wenselijk dat Iberia haar onderhandelingen met Air France met onmiddelijke ingang beëindigt. Frankrijk is immers nog steeds een doodgewone republiek en heeft derhalve nog geen rechten op de Kroon. Mijn Love Baby is dus tevens welkom in het nieuwe bedrijf. Dat geldt overigens ook voor de nationale luchtvaartmaatchappijen van België en Luxemburg. Mijn appartement laat ik morgen achter als internationaal monument. Mark vroeg mij gisteren nog 'What have you done with all the letters that you received?' 'I have papered the walls with them'. Ik hoop dat het niet zonder resultaat zal zijn.

Van Mieke Vermeulen ontving ik het volgende emailtje (13.15):

Beste Graaf Van der Heyden,

Ik heb gisteren (woensdagavond) geprobeerd je te bellen maar je was niet thuis. Ik kreeg het antwoordapparaat. Vandaag (donderdag) heb ik wederom meerdere malen geprobeerd je te bereiken maar de vogel was weer gevlogen. Ik probeer je nu te bereiken via het net. Als het goed is ben ik vanavond thuis.

Groetjes Mieke

Hierop heb ik haar gebeld. Zij zorgt verder voor het pand en komt op 19 juli naar Nederland. 16.25 Terwijl Isabel het appartement hier zingend een grote schoonmaakbeurt geeft ben ik even naar het centrum geweest voor de Telegraaf. Hij wordt hier niet bezorgd vandaag. "No está en el reparto". Dus geen horoscoop vandaag.

IK HEB NU 34 JAAR PIONIERSWERK ACHTER DE RUG. HET IS THANS HOOGTIJD DAT WIJ DAAR DE VRUCHTEN VAN GAAN PLUKKEN.

TOT ZIENS IN NEDERLAND

JOHANNES L. VAN DER HEYDEN

3 JULI 2000 DAGBOEK TER ATTENTIE VAN HERMAN DE KONING