1.1.2a.2.2b.1.1.1a Johannes Nepocumus Oswald Hoevel tot Swanenburg Heer* , MBirth 1 jul 1735, Zeddam Death 21 aug 1810, Huis Swanenburg bij Gendringen, leeftijd: 75 Occ Heer van Swanenburg en De Byvanck
Geheimraad van de vorst van Hohenzollern-Sigmaringen, raad en administrateur-generaal van het graafschap Berg, eigenaar van kasteel Hohensorge bij Emmerik.
Echtgen. Maria Geertruid Streuf, V
Marr 28 nov 1771, 's-Heerenberg
 

Andere echtgenoten: Johanna Maria Mechtilda Jacoba Messemaecker, Adriana van Wambeke

1.1.2a.2.2b.1.1.1b Johannes Nepocumus Oswald Hoevel tot Swanenburg Heer* (Zie boven)

Echtgen. Johanna Maria Mechtilda Jacoba Messemaecker, V
Marr 16 maa 1777, 's-Heerenberg
 

Andere echtgenoten: Maria Geertruid Streuf, Adriana van Wambeke

1.1.2a.2.2b.1.1.1c Johannes Nepocumus Oswald Hoevel tot Swanenburg Heer* (Zie boven)

Echtgen. Adriana van Wambeke, V
Marr 21 apr 1799, Beek, Gelderland
 

Andere echtgenoten: Maria Geertruid Streuf, Johanna Maria Mechtilda Jacoba Messemaecker

1.1.2a.2.3 Arnoldus van der Heijden , M

Death voor 1656 Occ Licenciaat 1652
Hij werd op 13 januari 1652, na de dood van zijn vader, beleend met het leengoed Holthuysen of de Poll onder Gendringen. Zijn oom Gisbert van der Heyden was zijn hulder. Op 7 februari 1652 werd hij met het goed "to Zelle" beleend in het kerspel Hengelo. Hij was op 1 october 1653 te Boxmeer peter van Gerardus, zoon van Henricus Cluyth en Lutgarda van der Heyden.
Echtgen. N. von Buckevort, V
Kinderen Nicolaus, M

1.1.2a.2.3.1 Nicolaus van der Heijden , M

 

1.1.2a.2.4 Nicolaas van der Heijden , M

 

1.1.2a.2.5a Gijsbertus van der Heyden* , M

Death 29 maa 1701, Venlo Burial 31 maa 1701, Venlo Occ Ontvanger Generaal van Gelre voor de Koning van Spanje.
Ontvanger-generaal van Gelderland voor de Koning van Spanje, heer van Langefeld onder Wanckum.

Op 30 october 1679 verkochten de echtgenoten Willem Duycker, ambtman te Wachtendonk, en Anna Maria Hoogh, en consosrten aan Gijsbert van der Heyden, Koninklijk Majesteitelijk Rentmeester, en zijn vrouw Gertrudis rengers, een jaarlijkse erfrente van 60 gulden op de stad Venlo, vervallende 6 juni.
De echtelieden Gijsbertus van der Heyden en Gertrudia Rengers maakten op 5 maart 1682 voor de schepenen van venlo hun testament, dat na de dood van de vrouw op 18 maart 1695 werd geopend.
Echtgen. Gertrudis Rengers, V
Burial 18 maa 1695, Venlo
Vader Willem Rengers, M
Moeder Paulina van Erp gen. Langefeld, V
Kinderen Maria Agnes, V
Paulina Henrica, V
Theodorus, M
Henricus Wilhelmus, M
Paulina Wendelina, V
Helena Isabella, V

Andere echtgenoten: Agnes Mechtildis Bex

1.1.2a.2.5a.1 Maria Agnes van der Heyden , V

Chr 12 jun 1662, Venlo
Echtgen. Christianus Wilhelmus van Eckart, M
Occ Luitenant
 

1.1.2a.2.5a.2 Paulina Henrica van der Heyden , V

Chr 9 feb 1664, Venlo
Jong gestorven.
 

1.1.2a.2.5a.3 Theodorus van der Heyden , M

Chr 8 jan 1668, Venlo
Jong gestorven.
 

1.1.2a.2.5a.4 Henricus Wilhelmus van der Heyden , M

 

1.1.2a.2.5a.5 Paulina Wendelina van der Heyden , V

Chr 9 jan 1671 Burial 25 sep 1747, Venlo
Echtgen. Leonard de Hoogh, M
Occ Luitenant
 

1.1.2a.2.5a.6a Helena Isabella van der Heyden* , V

Chr 23 okt 1672, Venlo
Zij woonde als weduwe in 1703 te Zwolle.
Op 5 juli 1694 zond zij een request aan het Hof van Gelderland te Roermond waarin zij zegt, dat zij na het overlijden van haar man, ruim een jaar geleden, "haer wederom hebbende willen retireren tot Venlo int huys van haeren vader Gysbert van der Heyden, rentmeester van Sijne Majesteyt Domainen int Ampt Crieckenbeck", dezelve haar niet heeft ontvangen en uit het huis gejaagd "sonder haer oith gedoteert te hebben, ofte alnoch te willen voorsien van noodigh onderhoudt". Zij verzocht het Hof "overmijts sij langer van de steenen niet en can leven" verlof aan haar te geven om een "actie ten fine van alimentatie (onderhoud)" tegen haar vader te mogen instellen en haar te voorzien van twee voogden "waartoe sij van den vaderlijcken kandt niemant naerder en weet als den landschrijver Crebbers en mits van den moederlijcken kandt geene vrienden alhier te lande en sijn, soo wordt daartoe genomineert den procureur de Lijon tot Venlo".
Echtgen. Jacobus Gerardus de Lange Mr, M
Occ J.U.D., advocaat
 

Andere echtgenoten: Louis Melchior le Poivre

1.1.2a.2.5a.6b Helena Isabella van der Heyden* (Zie boven)

Echtgen. Louis Melchior le Poivre, M
Death 1692
Occ Kapitein
 

Andere echtgenoten: Jacobus Gerardus de Lange Mr

1.1.2a.2.5b Gijsbertus van der Heyden* (Zie boven)

Echtgen. Agnes Mechtildis Bex, V
Burial met haar wapen begraven in Venlo
Vader Joannes Bex, M
Moeder Catharina van Oldenhoven, V
Marr 21 jun 1651, Roermond
Kinderen Everardus, M
Joannes Andreas, M
Arnoldus, M
Catharina Christina, V

Andere echtgenoten: Gertrudis RengersVorige * VolgendeInhoud * Index * Familienamen * Neem contact op met