CÁDIZ VRIJDAG 25 SEPTEMBER 2009

9:00 Ik volg de presentatie van HET GEBRUIK VAN ICT BIJ DE UITVOERING VAN CURSUSSEN SPAANS ONLINE OP UNIVERSITAIR NIVEAU door MARIO LÓPEZ CORDERA van de Escuela Superior Universitaria van Dalarna in Zweden en stel vast dat de presentatoren van de comunicaciones en talleres afkomstig zijn van universiteiten. Medewerkers van Nederlandse universiteiten zijn ondervertegenwoordigd in de VDSN. Dit kan onder meer de oorzaak zijn van het feit dat de VDSN nog niet officieel bij de FIAPE is aangesloten. Gebruikte internetprogramma's door MARIO LÓPEZ CORDERA: Fronter, Adobe Acrobat Connect en Videochat. Mario gaf in het bijzonder aan dat men rekening dient te houden met de copyrights. Naar zijn zeggen heeft zijn universiteit onlangs een boete moeten betalen van 20.000 euro voor het gebruik van een krantenartikel door een van hun docenten. Zo is het mij niet toegestaan het artikel GISCARD, DIANA... Y LOS ESCÉPTICOS op pagina 44 van EL PAÍS van WOENSDAG 23 SEPTEMBER 2009 te publiceren. Maar het doet mij wel deugd dat op dezelfde pagina een mededeling is vermeld inzake een nieuwe functie van DE ECHTGENOTE van PRINS WILLEM-ALEXANDER bij de VERENIGDE NATIES als financieel adviseur voor ontwikkelingslanden van secretaris-generaal BAN KI-MOON. De landgenoot van de heer YONG-TAE MIN die hier in CÁDIZ - evenals in TOLEDO - acte de présence heeft gegeven. Het artikel GISCARD, DIANA... Y LOS ESCÉPTICOS werd mij aangeboden door AEPE-bestuurslid GERARDO HERNÁNDEZ ROA. Het betreft een romance in 1994. De vraag is over welke romance het gaat. DIANA is in het artikel aangeduid met LA PRINCESA DE CARDIFF. CARDIFF is de plaats waar onze LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES geregistreerd staat. Ten tijde van mijn werkzaamheden voor NIOW-TALEN heeft de heer GISCARD D'ESTAING nog een winkel geopend in de nabijgelegen Slotlaan in Zeist. Voor zover ik mij kan herinneren was dat CHRISTINE LE DUC. 10:45-11:30 Wandeling met MICHAEL VROOMAN naar de Plaza de San Antonio en de Calle Ancha. Ik heb hem uitgebreid verslag gedaan van mijn acties op 17, 18, 19, 20, 21 en 22 APRIL 1997. In de Calle Ancha is vastgesteld dat mijn fototoestel het heeft begeven. Nadien presentatie door CARLOS BARROSO van SGEL (vermeld in LORCA 23 DE JULIO 2002 MUSEO DE BORDADOS Y HARTMUT STOESSLEIN en HEALING AND RECONCILIATION) getiteld LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL DE LOS NEGOCIOS. PROPUESTAS METODOLÓGICAS Y ORGANIZACIÓN DE PROYECTOS met termen als LA NUEVA EMPRESA en CONTRATO DE LICENCIA. Hierbij dacht ik uiteraard aan het verlenen van licentie aan het SPAANSE INSTITUTO CERVANTES om onder MIJN HANDELSMERK te opereren in de BENELUX. Ik merk wel op dat het SPAANSE INSTITUTO CERVANTES hier zeer voorzichtig opereert. Hieromtrent ontstond een aardige discussie met enkele ondernemende Spanjaarden. De presentatie van SGEL betrof de leergang AL DÍ@, CURSO SUPERIOR DE ESPAÑOL PARA LOS NEGOCIOS door GISÈLE PROST (Profesora, HEC Paris) en ALFREDO NORIEGA FERNÁNDEZ (Profesor adjunto, HEC Paris). In deze uitgave tref ik geen ISBN-nummer aan. Methode als NIEUW ELAN/NUEVO ESPÍRITU. Het lijkt mij goed dat deelnemers aan mijn Spanjeproject van 1988-1990 nog eens met mij en LIESBETH van gedachten wisselen. 12:45-13:15 CON LAS CLASES EN EL BOLSILLO. EL USO DEL REPRODUCTOR DE MP4 EN EL AULA DE ELE door JOSÉ MARÍA IZQUIERDO met verwijzing naar zijn website ¿CÓMO SE HACE? Na het - onder voorzitterschap van SERGIO SERRÓN uit VENEZUELA - bijwonen van de lezing LA EFICACIA PEDAGÓGICA DEL VÍDEO PARA LOS ESTUDIANTES DE NIVEL INICIAL Y SUS MÉTODOS DE APLICACIÓN EN CLASE door EUNCHUNG NOH van de universiteit van SEOEL in Zuid-Korea - die zichzelf in Europa gemakshalve ELIZABETH noemt - heb ik geluncht met MARIO LÓPEZ CORDERA - die reeds van MIJN WEBSITE had kennisgenomen - en de Spaanse architect IGNACIO POMBO uit VALENCIA die zeker belangstelling heeft voor UN STUDIO in Amsterdam en mij heeft toegezegd nog op ons gesprek terug te komen nadat ik hem de juridische constructie van ONS BEDRIJF had uiteengezet en verslag had gedaan van mijn bezoek aan de EXPO VAN ZARAGOZA in 2008. Het laatste programma-onderdeel van het congres was vandaag een rondetafelgesprek met als deelnemers JOSÉ MARÍA IZQUIERDO, HANS LE ROY en KATRHIN SOMMERFELDT uit SLEESWIJK-HOLSTEIN in DUITSLAND met ELDO FIRMA BRAGA uit Brazilië als gespreksleidster. JOSÉ MARÍA IZQUIERDO liet weten dat hij het uitermate belangrijk vindt dat alle docenten Spaans in de niet Spaanstalige landen gekwalificeerd zijn door het MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN van het betreffende land. Ik heb hierop laten weten dat het in NEDERLAND moeilijk is gebleken aan die eis te voldoen aangezien er klaarblijkelijk nog geen universitair gekwalificeerde hispanisten aan het NEDERLANDSE MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN zijn verbonden. Dit is ook de reden waarom ik al jaren heb gepleit voor een kantoor van het INSTITUTO CERVANTES BENELUX op het Nederlandse departement van onderwijs. Ik verwijs terzake ook naar de correspondentie die ik heb gevoerd met de NEDERLANDSE REGERINGSLEIDERS. Van WIM KOK heb ik altijd een reactie ontvangen. Een reactie van JAN-PETER BALKENENDE wacht ik nog steeds met belangstelling af. Maar het wordt nu wel tijd. HANS LE ROY gaf een verhandeling over de erbarmelijke situatie van het Spaans in België. Daarom heb ik hem al eerder aanbevolen om met de VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND te gaan samenwerken.

26 SEPTEMBER 2009 PRECIPITACIONES