WOENSDAG 26 SEPTEMBER 2007
 
Vandaag komt het onderwerp private-public partnership aan de orde. Vooral nu BUREAU GEVERS weer in beeld is gekomen acht ik het van het grootste belang dat de STICHTING CERVANTES BENELUX nieuw leven wordt ingeblazen. Ik memoreer  daartoe dat het SPAANSE INSTITUTO CERVANTES is voortgekomen uit een initiatief van de Spaanse overheid en het INSTITUTO CERVANTES BENELUX uit een initiatief vanuit het
NEDERLANDSE BEDRIJFSLEVEN als voortzetting van het voormalige FRANS SPAANS INSTITUUT. Het FIAPE-CONGRES in GRANADA is met name een initiatief uit EL MUNDO UNIVERSITARIO terwijl ik mij hoofdzakelijke wijd aan EL MUNDO EMPRESARIAL. Deze werelden dienen bij elkaar te worden gebracht. Ik ben van mening dat de STICHTING CERVANTES BENELUX behoefte heeft aan een nieuwe KRACHTIGE VOORZITTER die zich kan wijden aan uitbreiding van het bestuur en het vergaren van STICHTINGSKAPITAAL. Teneinde te voldoen aan de wensen die door het BUREAU GEVERS zijn geformuleerd ­ waarbij het opgeven van mijn HISTORISCHE RECHTEN OP DE NAAM INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX buiten beschouwing dient te blijven ­ acht ik een vertegenwoordiging van de directies van de instituten in Utrecht en Brussel waardevol met dien verstande dat de directies dienen te worden aangevuld met Nederlandstalige hispanisten in meerderheid. De NIEUWE VOORZITTER dient iemand te zijn die zijn sporen binnen de Nederlands-Spaanse relatie in ruime mate heeft verdiend. In mijn FAXBERICHT VAN 27 APRIL 1999 AAN KROONPRINS WILLEM-ALEXANDER heb ik geschreven: "P.S. Voor de STICHTING CERVANTES BENELUX hebben zich nog geen geschikte bestuurders aangediend".  17:30 Bezoek gebracht aan ANTONIO PERALES CASTRO en ANTONIO RUIZ van het instituut CASTILA in het ALBAYCIN.

Het was een prettig weerzien na vijftien jaar. Oude herinneringen opgehaald. Onder meer over het bezoek van BILL CLINTON aan de PLAZA DE SAN NICOLÁS in 1991.

Tevens heb ik ANTONIO PERALES inzicht verstrekt in mijn PLAN DE EMPRESA.

27 SEPTEMBER 2007 DE OPENING VAN HET FIAPE-CONGRES IN GRANADA DOOR PROF. DR. WALTER BERNECKER EN ONTMOETING MET OUDE BEKENDEN