DINSDAG 7 FEBRUARI 2012

WAARDE COLLEGAE

Verzonden: "Subject: DINSDAG 7 FEBRUARI 2012 BEZOEK AAN SCHERPENZEEL Date: February 7, 2012 2:32:48 PM GMT+01:00 To: DRS E.H. HALBERTSMA Cc: HANS VAN BEEK, HANS NUGTEREN , MR DRS MARC VAN HOORN, THOMAS TRIEBELS. Beste Liesbeth, Ik heb besloten dit bericht ook aan de heren Hans Nugteren en Hans van Beek van D66 Gelderland te doen toekomen binnen het kader van de afspraken die ik met Harry Starren inzake de ontwikkeling van de Cervanteskring heb gemaakt. Vandaag gaat op mijn website de belangstelling uit naar CERVANTESONLINE BELGIË CERVANTES HOLDING (NEDERLANDS), NETWERKOPBOUW SPANJE IN 1992, 1 MEI 2002 KENNISMANAGEMENT EN DEADLINES TER ATTENTIE VAN ADVOCAAT EN PROCUREUR MR GIJSBRECHT VAN AMSTEL TE BUNNIK, TISCALI/CWZ D.D. 26 JANUARI 2003 TER ATTENTIE VAN MR GIJSBRECHT VAN AMSTEL, 38STE INTERNATIONALE CONGRES VAN DE AEPE IN ALCALÁ DE HENARES (2003) en TERCER CONGRESO INTERNACIONAL DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES DE PROFESORES DE ESPAÑOL EN CÁDIZ (2009). Gisteren heb ik een bezoek gebracht aan Scherpenzeel. Het was een bijzondere gewaarwording weer terug te zijn in de streek waar advocaat Gijs de Vries van de Lionsclub Scherpenzeel-Woudenberg op 4 maart 1992 het echtscheidingsconvenant van mij en mijn toenmalige echtgenote heeft opgemaakt. Ik ben er vanaf 16:30 per trein en bus naartoe gereisd en om 17:35 gearriveerd. Ik had dus nog wat tijd om dit mooie oude stadje in zijn winterse pracht enigszins te verkennen

en heb er ook in een plaatselijk pizzarestaurant in aanwezigheid van het plaatselijke bestuur van Democraten Scherpenzeel (ressorterend onder D66) een tagliatellemaaltijd genuttigd. Als lid van D66 was ik vanaf 19:00 uur te gast in Partycentrum Boschzicht, Royaardslaan 4. Te beginnen met de Regionale ledenvergadering van D66 onder leiding van Voorzitter Regiobestuur Gerard Niels. Bekende aanwezigen waren de heer Hans Nugteren uit Asch in de Betuwe, die ik op 23 november 2010 mijn brief VITESSE EN HET BELEIDSPLAN CERVANTES heb geschreven, De heren Walther Verhoeven en Wijnand Schuur uit de regio Nijmegen en regiobestuurder Hans van Beek uit Ede. Met Hans van Beek - waarmee ik inmiddels een aardig contact heb opgebouwd - heb ik gesproken over het lidmaatschapgeld van EUR 566,- voor de Business Club in de residentie. Hij heeft op dat gebied alternatieve ideeën die mij wel aanstaan en liet in dit verband de plaatsnaam Brummen vallen. Naar zijn zeggen bestaat het ledenbestand van D66 voor een groot deel uit ondernemers. Tijdens de vergadering werden de uitkomsten besproken van de bespreking van de resolutie "naar een (ver)bindende vereniging" die plaatsvond tijdens het laatste regiocongres op 17 december 2011 als vermeld in PIET HEIN DONNER, ONDERKONING OF COLLEGA?.

Vanaf 20:00 vond in een rijkelijke gevulde zaal met Jan Terlouw als bijzondere gast de themabijeenkomst plaats met als thema "Is de burger echt boos?". Hebben kiezers en gekozenen nog iets met elkaar? Functioneert die veronderstelde verbinding nog steeds en levert het wat op? Dat waren de vragen die op deze avond centraal stonden. Maarten van Rossem verzorgde op gloedvolle wijze de inleiding op dit thema, gevolgd door Kees Verhoeven, lid Tweede Kamerfractie van D66 en Daniël van Binsbergen, voorzitter van de Vereniging Samenwerkende Jongerenraden Nederland. Aansluitend namen de drie inleiders deel aan een forumdiscussie onder leiding van avondvoorzitter Marcel de Bruijn.

Het programma zag er alsvolgt uit:
20.00-20.05 uur: Opening en welkomstwoord door de voorzitter van Democraten Scherpenzeel.

20.05-20.15 uur: Toneelsketch als presentatie van het thema; een (ontevreden) kiezer en een politicus ontmoeten elkaar.


20.15-20.30 uur: Inleiding op het thema 'Is de burger echt boos?' door Maarten van Rossem met als centrale vraag: bestaat er nog een match tussen kiezer en gekozene?

20.30-20.45 uur: Inleiding door Kees Verhoeven. Hij reageerde op de bijdrage van de eerste inleider Maarten van Rossem.

20.45-21.00 uur: Inleiding door Daniël van Binsbergen. Vanuit visie en beleving van de jeugdige kiezer benaderde Daniël het thema en reageerde op de eerste sprekers.
21.00-21.15 uur: Koffieronde en mogelijkheid tot het schriftelijk stellen van vragen en het formuleren van stellingen. Tijdens deze pauze had ik een gesprek met
Hans Nugteren. Hij vond het een bijzondere dag omdat naar zijn zeggen de schoonmoeder van mijn in Parijs op 31 augustus 1997 overleden Britse partner zestig jaar geleden de Britse troon overnam van haar vader Koning George VI. Hij vroeg mij hoe het gaat met mijn "alter ego". Jij dus! Ik heb hem laten weten dat ik jou nog steeds voortdurend rapport uitbreng van mijn werkzaamheden en jou een fifty-fifty-partnership heb aangeboden (privé, zakelijk of allebei), maar daarop nog geen reactie heb ontvangen. Ook heb ik Kees Verhoeven gecomplimenteerd met zijn paarse stropdas. Daar moest hij nadien klaarblijkelijk over nadenken tijdens de forumdiscussie.
21.15-22.00 uur: Forumdiscussie met deelname van de drie inleiders o.l.v.
Marcel de Bruijn.

De discussie ging hoofdzakelijk over de honorering van directeuren. Met als vraag of de overheid kan ingrijpen als de Balkenendenorm wordt overschreden.

Maarten van Rossem had daar een duidelijke visie over en was van mening dat ik wat hem betreft best een half miljoen per jaar mag verdienen. Bij het noemen van dat bedrag keek hij mij dan ook veelbetekenend aan. Ik hecht veel waarde aan deze opmerking aangezien de heer Van Rossem evenals Rik Felderhof uit ZEIST afkomstig is. Maarten van Rossem sprong vaak van de hak op de tak, maar merkwaardigerwijs was ik het praktisch in alle gevallen met zijn stellingen eens. Hij heeft zelfs een keer de plaatsnaam Buenos Aires laten vallen. Ook ging de discussie over het zogenaamde 'populisme' van politici en politieke partijen. Concluderend kan ik stellen dat de politiek weinig invloed kan uitoefenen op daadwerkelijke besluitvormingsprocessen die binnen onze samenleving plaatsvinden. Althans binnen ons relatienetwerk. Aangezien het programma was uitgelopen heb ik de forumdiscussie, slotwoord en afsluiting niet meer kunnen meemaken omdat ik met de bus van 22:46 naar station VEENENDAAL-De Klomp moest terugkeren. Daar kon ik meteen met de een kwartier vertraagde intercity naar Nijmegen terugkeren en ben hier om 24:00 weer aangeland.

Vanuit deze achtergrond kijk ik naar DE STATISTIEK VAN VANDAAG. Gisteren 2003 bezoeken. Nieuw in de Top 100 van 2799 verwijzende pagina's 53. CERVANTESONLINE.BIZ 30 JULI 1999 NICOLA FORMBY met bijzondere aandacht voor het thema

71. 26 MAART 2001 WILMA VIS en 85. VRIJDAG 9 SEPTEMBER 2011 TWEEDE NS-KEUZEDAG 2011-2012 DEN HAAG - PURMEREND - SOESTDIJK. Nieuw in de Top 20 van 23 zoekopdrachten 4. Rick Felderhof. Dat verbaast mij niets. Op 14 staat nieuwjaarsfeest sportspalace. Ik heb mij gistermiddag in de sauna van het SPORTS PALACE in Nijmegen laten vertellen dat dat afgelopen zaterdag een personeelsfeest is geweest met 70 man in de omgeving van Doetinchem. Op 19 zien wij Ronald Blankenstein. Ronald is helaas op te vroege leeftijd op 24 oktober 2009 overleden als vermeld in 25 OKTOBER 2009 RONALD BLANKENSTEIN 08-07-1945 24-10-2009. Zo zag ik gisteravond in de traverse van het Nijmeegse Centraal Station twee affiches met het opschrift "Ik ben inmiddels overleden". Ik vind dat wij dus niet zo lang meer moeten wachten met het door mij voorgestelde (familie)bedrijf VAN DER HEYDEN/HALBERTSMA beste MAAGD: Moeilijkheden blijven u bespaard als u zich niet laat verleiden tot kantoorpolitiek. Stel u diplomatiek op en blijf discreet als ruzies of geheimen aan het licht komen. Uw gevoeligheid neemt toe en ook de gevoelens van anderen kunnen over de top gaan. SCHORPIOEN: De volle maan kan voor gespannen situaties zorgen, vooral als u in een team werkt. Pas op uw tellen als u met klanten of leidinggevers te maken hebt. Hecht niet teveel aan zaken die er niet echt toe doen. Stel u volwassen op. Dat is goed. Daarom heb ik het volgende bericht verzonden: "Subject: Annual Accounts Instituto Cervantes Ltd 2011 Date: February 7, 2012 2:02:14 PM GMT+01:00 To: Freemont Group Cyprus Cc: Drs E.H. Halbertsma. Geachte mevrouw Van der Laan, Als reactie op uw email van 3 februari 2012 2:30:18 PM GMT ontvangt u aangehecht de Annual Accounts van Instituto Cervantes Ltd over het jaar 2011. Het origineel heb ik vanmiddag om 13:40 per gewone post aangeboden ter verzending aan Freemont Group, 80 Sidney Street, Folkestone, CT19 6HQ, Kent, United Kingdom. Hartelijke groet, JOHN L. VAN DER HEYDEN.

" Ik vind dus dat wij samen thans een groep investeerders bereid moeten vinden om dit aandelenkapitaal te vergroten tot een werkbaar bedrag een going concern waardig en hoop dat wij alle Cervantes-activiteiten thans in Soestdijk onder één dak kunnen onderbrengen. Ik reken op jouw medewerking. WITH LOVE AGAIN JOHN"

WOENSDAG 8 FEBRUARI 2012 ELFSTEDENKOORTS