MAANDAG 30 JANUARI 2012

WAARDE COLLEGAE

De STATISTIEK VAN VANDAAG. Gisteren 2280 bezoeken. Nieuw in de Top 100 van 9878 verwijzende pagina's 35. VAN DER HEYDEN/VAN ORANJE/DE BOURBON en 78. 27 MAART 2010 JAARVERGADERING 2010 VAN DE VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND IN HILVERSUM. De informatie in het dossier VAN DER HEYDEN/VAN ORANJE/DE BOURBON is grotendeels van de hand van REINILDIS VAN DITSHUYZEN. Nieuw in de Top 20 van 100 zoekopdrachten 20. Koninkrijk der Nederlanden paspoort. In dit verband vestig ik de aandacht op mijn documenten waarin het woord paspoort is vermeld, t.w. 7 OKTOBER 1993 PROBLEEM LIESBETH, 15 MEI 1994 OVER LEVEN, 18 MEI 1994 VERSIE 2 CONCEPTBRIEF, 9 JUNI 1994 ONDER POLITIE-ESCORTE TOT DRIEBERGEN NAAR ZOETERMEER, 20 JULI 1997 VERMISSING TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 21 JULI 1997 OPSPORING TER ATTENTIE VAN MINISTER SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 22 JULI 1997 PORTEFEUILLE TER ATTENTIE VAN MEVROUW VAN LOON VAN DE SCIENTOLOGY CHURCH IN AMSTERDAM, 8 OKTOBER 1998 DOOR DIK EN DUN, 12 OKTOBER 1998 INTIMI, 18 OKTOBER 1998 DE VIJFDE ZUIL TER ATTENTIE VAN DRS P. OTTENHOFF, 22 OKTOBER 1998 ELIZABETH, 5 DECEMBER 1998 SINT NICOLAAS TER ATTENTIE VAN PETER OTTENHOFF, 14 DECEMBER 1998 WEEKEND, 28 DECEMBER 1998 KERSTMIS 1998 TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA DRS E.H. HALBERTSMA, 9 MAART 1999 G2000, 10 MAART 1999 BEZOEK AAN GIBRALTAR, 6 OKTOBER 1999 ING FINANCIER, 21 NOVEMBER 1999 OPERATION PURPLE TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 27 DECEMBER 1997 VAN AMSTERDAM VIA IJMUIDEN EN NEWCASTLE NAAR BRAEMAR, 8 MAART 2000 RETOUR NIJMEGEN-WASSENAAR I TER ATTENTIE VAN HERMAN DE KONING, 2 MEI 2000 GRAN HERMANO II, 4 MEI 2000 GRAN HERMANO III, 14 JULI 2000 QUATORZE JUILLET TER ATTENTIE VAN PETER OTTENHOFF, 12 NOVEMBER 2000 MADE IN SWITZERLAND, 31 JANUARI 2001 HOOGTIJD, 2 JULI 2001 MELDING AAN CADANS: MOHAMED AL FAYED AANSPRAKELIJK GESTELD VOOR DOOD VAN BRITSE PARTNER, 25 JANUARI 2002 VOLLEDIGE LOYALITEIT, 12 FEBRUARI 2002 REIS NAAR SEVILLA OP 24 EN 25 APRIL 2002, 8 MAART 2002 SAUNABEZOEK AAN HOTEL TRITON, 30 MAART 2002 KREMLIN, ARBAT EN BOLSHOI THEATER, 1 JULI 2002 BERICHT AAN DE DIRECTIE 001, 12 JULI 2002 EEN VERHAAL UIT CYPRUS, 20 OKTOBER 2002 MEER MENSEN MENS, 24 APRIL 2003 REDDINGSPLAN VITESSE, 2 JUNI 2003 BILDERBERGGROEP, 2 OKTOBER 2003 DON LUÍS MÁRQUEZ PEINADO, 10 NOVEMBER 2003 STRUCTURELE PROBLEEMOPLOSSING, 10 NOVEMBER 2003 ECHTHEIDSVERKLARING RIJBEWIJS TER ATTENTIE VAN DE RIJKSDIENST VAN HET WEGVERKEER AFDELING RIJBEWIJZEN, 9 FEBRUARI 2004 JOHNNY ENGLISH, 12 FEBRUARI 2004 WERKVERSLAG SPANJE 2004.01 TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 3 OKTOBER 2004 RETRAITE, 27 JANUARI 2005 DE GROOTSTE NIJMEGENAAR TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, 31 MAART 2005 VAN GAAL EN NIEUW ELAN, 2 MEI 2005 HARTENSTEIN, 25 SEPTEMBER 2005 ACHT JAAR LATER, 14 FEBRUARI 2006 SAN VALENTIN 2006 - MUCHAS ROSAS, 6 MAART 2006 PREVENTIEMEDEWERKER EN OVERIGE ZAKEN WORTH MENTIONNING, 18 FEBRUARI 2007 DE HOOFDZAAK, 8 JULI 2007 LONDEN - PARIJS, 28 JANUARI 2008 OPVRAAG INFORMATIE AAN HET CENTRAAL TESTAMENTENREGISTER (CTR), 18 MAART 2008 EEN BIJZONDER WEEKEND MET DE PIANOMAN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 22 MAART 2008 KORTE TERMIJNDOELSTELLINGEN, 21 AUGUSTUS 2008 THE FLYING DUTCHMAN, 24 MAART 2009 DILEMMA'S TE LIJF TER ATTENTIE VAN DRS J.G. BLOEM, 8 JUNI 2009 INVOERING BURGERSERVICENUMMER (BSN), 25 MAART 2010 DE WORKSHOP VAN VANAVOND, 15 APRIL 2010 TORTOLA, DE VORDERING OP DE STAAT DER NEDERLANDEN EN CURSUSPLAATS 180, 24 APRIL 2010 CLAUDINE@CERVANTES.NU, ZATERDAG 7 AUGUSTUS 2010 BEWIJS TEKEN VAN LEVEN EN THE DIANA INQUEST, 9 AUGUSTUS 2010 UW BRIEF VAN 20 JULI 2010 TER ATTENTIE VAN HET UITVOERINGSINSTITUUT WERKNEMERSVERZEKERINGEN UWV, DONDERDAG 30 SEPTEMBER 2010 EENHEID, VRIJHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID, 30 SEPTEMBER 2010 HET MOTTO, ZATERDAG 20 NOVEMBER 2010 DE KLOOF, DINSDAG 4 JANUARI 2011 FIFTY-FIFTY-CONTRACT, 3 AUGUSTUS 2011 N.A.V. UW SCHRIJVEN VAN 20 MEI 2011 TER ATTENTIE VAN R. RUTTEN VAN DE BANK ING TE NIJMEGEN, DINSDAG 30 AUGUSTUS 2011 BURGERSERVICENUMMER EN PIM KAPER, ZONDAG 11 SEPTEMBER 2011 MR ABRAHAM MOSZKOWICZ EN HET GELIJK VAN MAARTEN VAN ROSSEM, MAANDAG 12 SEPTEMBER 2011 ADRESWIJZIGINGEN, PASPOORTNUMMER EN COMMUNICATIE MET DE BRITSE AMBASSADE IN DEN HAAG, DINSDAG 20 SEPTEMBER 2011 PRINSJESDAG 2011 EN DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE AMSTERDAM, WOENSDAG 21 SEPTEMBER 2011 ANGELA RITZEN, MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011 KORTE ONTMOETING MET BURGEMEESTER PAULINE KRIKKE VAN ARNHEM EN BEZOEK AAN DE ENGELENBURG IN BRUMMEN, DINSDAG 27 SEPTEMBER 2011 THOM DE GRAAF VERTREKT ALS BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN, DONDERDAG 6 OKTOBER 2011 KING ARTHUR, DONDERDAG 13 OKTOBER 2011 EXCALIBUR, HET ZWAARD VAN KONING ARTHUR, ZONDAG 6 NOVEMBER 2011 NEW YORK, MAANDAG 14 NOVEMBER 2011 NEW YORK - NIAGARA FALLS, DINSDAG 15 NOVEMBER 2011 NIAGARA FALLS ONTARIO CANADA, MAANDAG 21 NOVEMBER 2011 BRIEFGEHEIM EN ISABELLE, WOENSDAG 23 NOVEMBER 2011 TWINTIG JAAR VOOR MAJESTEITSSCHENNIS, ZONDAG 18 DECEMBER 2011 DUTILH, DONDERDAG 22 DECEMBER 2011 THE QUEEN LAAT ZICH ZIEN, VRIJDAG 13 JANUARI 2012 EEN ZWARE VERANTWOORDELIJKHEID, ZATERDAG 21 JANUARI 2012 HET LEVEN VAN EEN PRINS GAAT NIET OVER ROZEN en MAANDAG 23 JANUARI 2012 AFSCHEID VAN THOM DE GRAAF ALS BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN. In dit verband kan ik ook nog melden dat ik op 5 JANUARI 2012 een tijdelijke autorisatie heb gekregen om te kunnen autorijden in SPANJE.

Ook heb ik vanmorgen telefonisch contact opgenomen met verzekeringsbedrijf DELA inzake mijn uitvaartverzekering met polisnummer 1813757. Deze polis stond nog op het voormalige woonadres van mijn overleden moeder. Ik heb hen thans mijn huisadres in SPANJE doorgegeven en de toezegging gekregen dat de gegevens worden gecorrigeerd beste MAAGD: Onenigheid kan deze dag kenmerken. Let op uw woorden in gesprekken met uw partner, kinderen, collega's en klanten. Waar een wil is, is een weg; u beschikt nu overgenoeg enthousiasme om een project te voltooien of een probleem op te lossen. Dat denk ik ook. SCHORPIOEN: Uw mening zal door anderen op prijs worden gesteld, dus zorg ervoor dat deze de moeite waard is. luister de komende dag aandachtig naar verschillende ideeën en laat u door een gespannen situatie niet van de wijs brengen. Dat is goed. Daarom ga ik vanavond ook in op onderstaande uitnodiging.

"Nijmegen Uitnodiging Algemene Ledenvergadering maandag 30 januari 20:00 uur Beste John van der Heyden, U heeft het misschien al in de media vernomen: er gebeurt een hoop rondom het vraagstuk van gemeentelijke herindeling in Nijmegen en omstreken. Met dit onderwerp nodigen wij u dan ook van harte uit voor onze halfjaarlijkse ALV. D66 vindt dat het lokale bestuur de primaire bestuurslaag vormt. Gemeenten moeten een zekere schaalgrootte hebben om kwaliteit en continuïteit van bestuur en dienstverlening te kunnen waarborgen. Voor zaken als sociale werkvoorziening, jeugdzorg en nieuwe wet op werk en inkomen gaan veel kleinere gemeenten gezamenlijk oplossingen bedenken. Dit proces wordt versneld door het overheidsbeleid om meer taken aan het lokaal bestuur te delegeren zonder er voldoende middelen bij te verstrekken. Dat vereist versterking van de bestuurskracht, dus meer samenwerking of schaalvergroting door gemeentelijke herindelingen en fusies. Die zijn nooit doel op zich, maar moeten leiden tot betere dienstverlening aan inwoners, bedrijven en organisaties. De brandweerkorpsen van Wijchen en Heumen zijn al samengevoegd en de uitvoering van de gemeentelijke belastingen wordt samen met Beuningen opgepakt. Wijchen en Heumen gaan onderzoeken of ze hun ambtelijke organisaties vanaf 2014 helemaal kunnen samenvoegen. Hoort Beuningen daar dan ook bij? Aan de oostzijde van de stad gaat het proces ook snel. Millingen heeft haar ambtelijke organisatie al uitbesteed aan Groesbeek. Inmiddels wordt nagedacht over fusie van deze twee gemeenten, samen met Ubbergen. Wordt zo'n nieuwe fusiegemeente groot genoeg voor al haar taken en verantwoordelijkheden? Of moeten we aan andere constructies denken met herindelingen, waarbij mogelijk ook de gemeente Nijmegen is betrokken? D66 staat voor bestuurlijke vernieuwing en versterking van de democratie. We voelen ons verantwoordelijk voor het lokaal bestuur en durven te hervormen. De vraag is hoe dit proces het best kan worden vormgegeven? Gaan we stapje voor stapje, heel zorgvuldig, met als nadeel dat het onderwerp vele jaren lang aandacht blijft vragen? Of gaan we juist stevig inzetten met grote stappen? We willen in elk geval zuinig zijn op lokale binding binnen wijken en dorpen en die waar mogelijk versterken. En we willen dat het proces van onder op wordt aangestuurd, want burgers kiezen de oplossing voor hun eigen lokaal bestuur. Onze verkiezingsprogramma's geven op dit punt geen uitsluitsel. Daarom vragen we onze leden om nu hierover mee te denken. U treft op onze website het volledige programma aan of klik hier: Agenda ledenvergadering (in PDF). Vanaf 19.30 uur is de zaal open en is er koffie en thee. U bent van harte welkom. Vooraf aanmelden is niet nodig. Met vriendelijke groet, Leon Wesdijk Secretaris afdeling Nijmegen D66 Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen."

Agenda: Start 20:00 uur 1. Opening en vaststellen van de agenda 2. Mededelingen 3. Vaststellen notulen vorige vergadering (d.d. 21 april 2011) 4. Terugblik op het jaar 2011 5. Begroting 2012 6. Instellen financiële commissie 2012 7. Verkiezing bestuursleden 8. Wat verder ter tafel komt 9. Rondvraag 10. Uitslag verkiezing 11. Sluiting.

23:30 Terug van de ALV onder leiding van de heer WALTHER VERHOEVEN uit Wijchen. Hij heeft mij in de gelegenheid gesteld om mijn punt te maken in de rondvraag. Daarin heb ik in aanwezigheid van de Nijmeegse wethouder HENK BEERTEN van onderwijs en enkele gemeenteraadsleden de vergadering in kennis gesteld van mijn juridische rechten op de naam Instituto Cervantes, de verlenging van deze rechten tot 2022, ik DE KONINKLIJKE WEG bewandel maar HARE MAJESTEIT niet wil ontrieven en de contacten met MIJN SPAANSE COLLEGA'S inmiddels sterk zijn verbeterd. Hierna volgde een referaat van de heer HEIN VAN DER PASCH uit Mook. Deze naam treffen wij aan in 23 FEBRUARI 1997 FINANCIEEL PLAN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 25 AUGUSTUS 1999 DE HERTOGIN VAN LIMBURG, 31 AUGUSTUS 1999 DIK EN DUN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 23 OKTOBER 1999 KWARTETTEN TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HALBERTSMA, 27 OKTOBER 1999 GESPREK MET DE HEER CASAUBON - DIRECTEUR HOTEL CERVANTES TE TORREMOLINOS, 22 NOVEMBER 1999 PRINS PIETER, 22 FEBRUARI 2000 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT NIJMEGEN en 5 DECEMBER 2002 ALUMNIDAG 2002. De door mij gemaakte en gedocumenteerde ontwikkelingskosten bedragen thans EUR 158.412,65.

DINSDAG 31 JANUARI 2012 DE 74STE VERJAARDAG VAN HARE MAJESTEIT DE KONINGIN