ZONDAG 1 JANUARI 2012

WAARDE COLLEGAE

Nieuwjaarsdag 2012 (12:25). Ik schrijf in de trein van Leiden naar Utrecht. Willem G.O. Gossens, General Manager van Golden Tulip Noordwijk Beach heeft mij in zijn welkomstbrief begroet met de woorden "Welkom meneer van der Heide".

Of het een freudiaanse vergissing was is mij niet bekend. Maar het deed mij wel ogenblikkelijk denken aan de goede relatie die ik ten tijde van mijn directeursschap van NIOW-TALEN in ZEIST en mijn bestuurslidmaatschap van de Vereniging van Instellingen voor Buitenschools Mondeling Onderwijs VBMO als gesprekspartner van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heb opgebouwd met mensen uit Huis ter Heide. Met die gedachte ben ik gisteravond naar Huis ter Duin gewandeld.

De ontvangst was allerhartelijkst en de feestelijkheden rond Oud en Nieuw waren volop aan de gang. Na vriendelijk welkom te zijn geheten heb ik plaatsgenomen aan de bar met fraai zicht op de twee open liftschachten die de hotelgasten van de onderste naar de elfde etage verplaatsen. Het was een goede gelegenheid om weer eens oude herinneringen op te halen. Zo heb ik daar verteld dat ik in Huis ter Duin in 1989 nog een Spaanse regeringsdelegatie heb ontvangen bestaande uit de toenmalige voorzitter van de Spaanse werkgeversorganisatie CEOE, de voormalige directeur van Philips Ibérica, de heer Julio Sampedro, een medewerker van het Spaanse Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, medewerkers van de Spaanse ambassade in Den Haag en nog enkelen meer. Deze ontvangst was de facto georganiseerd door Nieuw Elan-oprichter Mr T. Maris. De communicatie verliep echter geheel via ondergetekende omdat mijn Nederlandse collega's geen Spaans spraken. Het lijkt mij verder overbodig om te vermelden welke herinneringen ik nog meer heb aan Huis ter Duin. Zeker als ik nog terugdenk aan die fatale 31ste augustus van het jaar 1997. Even voor twaalf uur heb ik na ontvangst van een daartoe strekkend advies de lift genomen naar de elfde etage. Daar trof ik EEN BEKENDE NAAM.

Het wordt mijns inziens thans de hoogste tijd dat Rik Felderhof ons uitnodigt in zijn programma, zoals ik dat reeds in augustus 1998 heb voorgesteld. Om 00:00 uur was er champagne en vuurwerk.

Het deed mij deugd dat ik het Noordwijkse vuurwerk nu eens met eigen ogen kon aanschouwen aangezien ik er in november 1996 ter gelegenheid van de lancering van het Instituto Cervantes Benelux als beschreven in MIJN BRIEF AAN LIESBETH VAN 5 JULI 1999 niet bij ben geweest. De toast die ik hier bij de hoofdingang van Huis ter Duin heb uitgebracht wijd ik aan al die mensen die als mijn achterban door de jaren heen mijn ideeën hebben gesteund. Met name de meer dan 3000 supporters die volgens mijn statistieken dagelijks mijn website lezen.

15:20 Terug in Nijmegen. De eerste officiële handeling die ik in dit nieuwe jaar voor onze organisatie heb verricht is de betaling van factuur 632593 ad EUR 855,62 aan IS Group B.V. in PURMEREND voor het gebruik van de domeinnaam Cervantes.nu in dit nieuwe jaar. De betaling heb ik wederom uit eigen middelen voorgefinancierd.

MAANDAG 2 JANUARI 2012 ARRESTATIE MOHAMED AL FAYED NADERBIJ