VRIJDAG 9 DECEMBER 2011

WAARDE COLLEGAE

Vandaag constateer ik bijzondere belangstelling voor CERVANTES ONROEREND GOED, GRAN HERMANO en BERICHTGEVING AAN MIJN VOORMALIGE STUDIECOORDINATOR DRS. P. OTTENHOFF. Vanuit die achtergrond kijk ik naar de STATISTIEK VAN VANDAAG. Gisteren 2906 bezoeken. Nieuw in de Top 100 van 1989 verwijzende pagina's 17. 20 SEPTEMBER 2011 PRINSJESDAG 2011 EN DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE AMSTERDAM en 5 SEPTEMBER 1999 SPAANSE LES. Ik had gisteren in dit verband weer eens een prettig onderhoud met onze voormalige ambassadeur in MADRID MR SCHELTO BARON VAN HEEMSTRA. Hij is vermeld in 13 SEPTEMBER 1998 IVO, 9 NOVEMBER 1998 LEGAL AFFAIRS, 21 MAART 2004 DANK, 22 MAART 2004 AHEAD ONLY, 23 MAART 2004 BEZOEK AAN DE GRAAFSCHAP VAN HEYDEN TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, 31 MAART 2004 GECONSOLIDEERDE BALANS, 27 APRIL 2004 METATEATRALIDAD, 23 MEI 2004 ROYAL LOVE, 13 JULI 2004 TOEVAL TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER, 20 JULI 2004 OP WEG NAAR SEGOVIA TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, 14 AUGUSTUS 2004 EL GRAN TEATRO DEL MUNDO TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, 21 SEPTEMBER 2004 VERTROUWEN TER ATTTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 18 OKTOBER 2004 NICO WORDT DE CHAUFFEUR, 18 DECEMBER 2004 KERNBEGRIPPEN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 19 JANUARI 2005 A380 TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 24 JANUARI 2005 MONNIKENWERK TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HALBERTSMA, 9 OKTOBER 2005 ONDER DE KEIZERSKROON, 15 OKTOBER 2005 HET WARE VERHAAL, 1 FEBRUARI 2006 ZICHT OP FC CERVANTES ARNHEM, 15 FEBRUARI 2006 BEZOEK AAN MÁLAGA, 7 APRIL 2006 REGEREN IS VOORUITZIEN, 4 JULI 2007 DIPLOMA-UITREIKING EN LEDENVERGADERING KONINKLIJKE VERENIGING VAN LEDEN DER NEDERLANDSE RIDDERORDEN, 5 JULI 2007 AMBASSADEUR VAN HEEMSTRA, 6 JULI 2007 DE KONINKLIJKE VERENIGING VAN LEDEN DER NEDERLANDSE RIDDERORDEN, 7 JULI 2007 SETECIENTOS SETENTA Y SIETE DÍAS QUE NO NOS VEMOS, 19 AUGUSTUS 2007 WERKGELEGENHEIDSPLAN, 2 OKTOBER 2007 PAUL BURRELL, 17 OKTOBER 2007 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS NIEUWE BANKENCOMBINATIE OP DONDERDAG 1 NOVEMBER 2007, 19 APRIL 2008 YO SOY EL FUNDADOR DEL INSTITUTO CERVANTES, 18 JUNI 2008 SCHOKKEND BERICHT, 5 OKTOBER 2008 REÜNIE SCHOOL RESERVE OFFICIEREN CAVALERIE (SROC), 6 OKTOBER 2008 START VAN HET CERVANTES MANAGEMENT CENTRE IN TORREMOLINOS, 24 MAART 2009 DILEMMA'S TE LIJF TER ATTENTIE VAN DRS J.G. BLOEM, 28 JUNI 2009 UITNODIGING VAN DE ENGELENBURG, 10 SEPTEMBER 2009 DAAR ZIT IK DAN, BIJ PAUW EN WITTEMAN, 1 OKTOBER 2009 TERUG IN NEDERLAND MET TRANSAVIA, 15 OKTOBER 2009 NIEUW LICHT OP BRUSSEL - DEEL 1, 8 NOVEMBER 2009 DANKBETUIGING VERZONDEN AAN DE SECRETARIS VAN DE KONINKLIJKE VERENIGING VAN LEDEN DER NEDERLANDSE RIDDERORDEN, 18 DECEMBER 2009 CERVANTESWEB NEDERLAND, 20 DECEMBER 2009 BART COSSEY EN VITESSE, 4 JANUARI 2010 CERVANTES BENELUX, 23 FEBRUARI 2010 JOHAN BUCKERT, MAANDAG 12 JULI 2010 EEN HISTORISCHE ONTMOETING - UN ENCUENTRO HISTORICO, DINSDAG 31 AUGUSTUS 2010 DE ASTROLOOG HAD WEER GELIJK, DINSDAG 12 OKTOBER 2010 TIJDENS DE VERBOUWING GAAT DE VERKOOP GEWOON DOOR, VRIJDAG 15 OKTOBER 2010 BRIEVEN EN CD'S VERZONDEN AAN NIEUWE BEWINDSLIEDEN, 15 OKTOBER 2010 INFO VERZONDEN AAN NIEUWE REGERING TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA LIESBETH HALBERTSMA, ZATERDAG 16 OKTOBER 2010 KABINET RUTTE KAN AAN HET WERK, VRIJDAG 22 OKTOBER 2010 DE BANCO POPULAR IN BEELD, MAANDAG 22 NOVEMBER 2010 INZAKE DE ROY VAN ZUYDEWIJN, DINSDAG 23 NOVEMBER 2010 BUITENGEWONE BELANGSTELLING VOOR AMBASSADEUR VAN HEEMSTRA, 23 NOVEMBER 2010 VITESSE EN HET BELEIDSPLAN CERVANTES TER ATTENTIE VAN DE HEER HANS NUGTEREN VAN D66, 27 DECEMBER 2010 DE VOORAVOND VAN EEN NIEUWE TIJD, DINSDAG 28 DECEMBER 2010 VEERTIEN JAAR NA EEN BIJZONDERE KERST IN FRIESLAND, ZATERDAG 1 JANUARI 2011 GELUKKIG NIEUWJAAR, DINSDAG 1 FEBRUARI 2011 EGYPTE EN 12 JAAR TORREMOLINOS, DINSDAG 17 MEI 2011 PRINSES MÁXIMA 40 JAAR EN THOMAS TRIEBELS 47 JAAR, DINSDAG 28 JUNI 2011 ONSTUIMIG WEER, MAANDAG 15 AUGUSTUS 2011 IN DIT VERBAND, WOENSDAG 31 AUGUSTUS 2011 THE FINAL OUTCOME, DINSDAG 4 OKTOBER 2011 DRIE JAAR NA DE REÜNIE VAN DE SCHOOL RESERVE OFFICIEREN CAVALERIE (SROC) IN AMERSFOORT, WOENSDAG 23 NOVEMBER 2011 TWINTIG JAAR VOOR MAJESTEITSSCHENNIS en FC CERVANTES DOSSIER VITESSE. En naar zijn zeggen wijdt hij zich thans aan een interessant ontwikkelingsproject in Bolivia met de inzet van minikredieten voor ondernemende Bolivianen met een goede ondernemersgerichte attitude. Ook bracht hij de heer PIET HEIN DONNER ter sprake. In dit verband realiseer ik mij dat ik de heer DONNER nog geen reactie heb doen toekomen op mijn brief 14 OKTOBER 2010 GELUKWENS BENOEMING TER ATTENTIE VAN MINISTER PIET HEIN DONNER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Maar ik hoop dat hij dit dagboek leest. Hij is immers de beoogde nieuwe vice voorzitter van de RAAD VAN STATE. Een andere mij bekende gast in PULCHRI was gisteren de heer DIRK VAN ZUIDAM uit Boxtel. Naar zijn zeggen volle neef van de heer JOHAN VAN ZUIDAM, die samen met mij in 1983 het computerprogramma ORAKEL heeft ontwikkeld als vermeld in 1981 - 1987 DIRECTIE NATIONAAL INSTITUUT VOOR ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN (NIOW-TALEN B.V.), NIEUW ELAN, 4 SEPTEMBER 1998 ROSE GARDEN, 26 OKTOBER 1998 CHILI CON CARNE, 28 DECEMBER 1998 KERSTMIS 1998, 20 SEPTEMBER 2003 COLLEGA VAN IRENE VAN LIPPE BIESTERFELD, 22 DECEMBER 2003 STEVEN VAN MANEN, 22 NOVEMBER 2008 EXPERIENCE THE DIGITALIZED WORLD OF J.L. VAN DER HEYDEN, 16 MAART 2009 BUSINESS MODEL TER ATTENTIE VAN DRS JAN BLOEM, 19 DECEMBER 2009 JOHAN VAN ZUIDAM, ZONDAG 29 AUGUSTUS 2010 MIJAS, MAANDAG 30 AUGUSTUS 2010 ORAKEL, 30 AUGUSTUS 2010 HET ORAKEL VAN FRIGILIANA TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, DINSDAG 19 JULI 2011 JAIME ALFONSIN, SECRETARIO DEL PRINCIPE DE ASTURIAS, DONDERDAG 4 AUGUSTUS 2011 TROUW EN TROUWEN en DINSDAG 30 AUGUSTUS 2011 BURGERSERVICENUMMER EN PIM KAPER. Nieuw in de Top 20 van 24 zoekopdrachten 8. agradecimiento a la presidenta de la asociacion 10. carta de invitacion al principe de asturias 18. jaime alfonsin casa real. Alle cirkels sluiten nu al aardig op elkaar aan beste MAAGD: Op de werkvloer kan extra spanning ontstaan. U doet er goed aan kwesties meteen aan te pakken en niet op hun beloop te laten. U bent nu ambitieuzer dan gebruikelijk, maar u moet niet vergeten rustgevende pauzes in te lassen. SCHORPIOEN: U kunt te maken krijgen met iets te veel onenigheid. Stel het tekenen van belangrijke documenten en de aankoop van dure spullen even uit tot volgende week. Maar als u iets wilt veranderen in uw huidige situatie dan zult u daarin slagen. Ik doe mijn best. Volgende week is het 16 DECEMBER 2011. Dat is twee dagen na de geplande HEINEKENBORREL AMSTERDAM. Ik zal hieraan niet deelnemen. Terzake verwijs ik naar mijn emailbericht van 19:32 vandaag aan de voorzitter van de Haagsche Koffietafel van 1937 dat alsvolgt luidt: "Ik bevestig de goede ontvangst van onderstaand bericht. Ik heb mijn dossier er nog eens op nageslagen en inderdaad vastgesteld dat er over deze thematiek een emailwisseling heeft plaatsgevonden op 10 en 11 april van dit jaar. Ik heb hier helemaal niet bij stilgestaan. Mede vanwege het feit dat ik de uitnodigingen voor de Haagse VOC Koffietafel nadien steeds heb ontvangen. Ik was het overigens niet helemaal met Maurits eens. Hierbij wil ik benadrukken dat ik tijdens de SROC-reünie van 11 september 1998 ben GEVRAAGD om buitengewoon lid te worden van de VOC. Dit verzoek is indertijd dus door het toenmalige VOC-bestuur gedaan. Indien er terzake een procedurele fout zou zijn gemaakt ligt de verantwoordelijkheid daarvoor mijns inziens bij het VOC-bestuur zelf. Maar zoals de zaken er thans voorstaan zal ik mij bij het besluit van het VOC-bestuur neerleggen. Ik dank jou en de overige leden van de Haagsche VOC Koffietafel van harte voor de in de afgelopen twee jaar genoten gastvrijheid. Ik zal mij vanaf dit moment zoveel mogelijk wijden aan mijn verantwoordelijkheden als voorzitter van de STICHTING CERVANTES BENELUX. Wellicht zullen wij in dit verband in de persoonlijke sfeer wel weer eens contact met elkaar hebben. Met hartelijke groet, John." De bijeenkomst in PULCHRI was gisteren overigens niet in besloten kring.

ZATERDAG 10 DECEMBER 2011 WEL EEN BEETJE DOM