ZATERDAG 5 NOVEMBER 2011

WAARDE COLLEGAE

Vandaag gaat de aandacht uit naar 27 MAART 1996 REFERENDUM TER ATTENTIE VAN MINISTER ELS BORST VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT (vermoedelijk in verband met het NAJAARSCONGRES van D66) en CORRESPONDENTIE MET DE REGERING VAN HET KONINKRIJK BELGIË. In mijn BELEIDSPLAN CERVANTES constateer ik THANS een verhoogde belangstelling voor MIJN JEUGDJAREN 1947-1965, CERVANTESKRING, CORRESPONDENTIE MET HET KONINKLIJK HUIS VAN HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG, NAAM VAN DE ORGANISATIE, JURIDISCHE CONSTRUCTIE en DIFFERENTIATIE IN BEELDMERK . Het totstandbrengen van een verbinding tussen het INSTITUTO CERVANTES BENELUX en het SPAANSE INSTITUTO CERVANTES is als het boren van een tunnel waarbij men elkaar halverwege ontnoet. Zoals dat ook bij de KANAALTUNNEL is gebeurd. Vanuit die achtergrond kijk ik naar de STATISTIEK VAN VANDAAG. Gisteren 2544 bezoeken. Nieuw in de Top 100 van 598 verwijzende pagina's 21. JOANNES EVERHARDUS CANISIUS VAN DER HEYDEN VAN BAAK EN NAZATEN 37. CERVANTESONLINE BELGIË 30 SEPTEMBER 2002 VORSTELIJK BEZOEK. Nieuw in de Top 12 van 12 zoekopdrachten 1. JOS KRAAN NOORDWIJK is vermeld in 18 JUNI 1999 EL MUNDO DE MAÑANA EMPIEZA HOY, 27 JUNI 1999 NIEUW KONINKLIJK ALTERNATIEF, 23 OKTOBER 2001 26 OKTOBERBORREL TER ATTENTIE VAN DIRECTIESECRETARESSE KARIN DE WINTER VAN DE BAAK TE NOORDWIJK EN DRIEBERGEN en 18 DECEMBER 2004 KERNBEGRIPPEN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA en 12. WAPENSCHILD VAN DER HEYDEN

That's all for today beste MAAGD: Spring in een vlaag van liefdevolle verstandsverbijstering niet te snel in het diepe. Denk tweemaal na voor u zich verliest in iemand op de werkvloer; er zal heftig over geroddeld worden. In dit verband realiseer ik mij dat ik enige tijd in het huis van JOS KRAAN op de werkvloer heb moeten werken tussen enkele secretaresses. Ik ben echter vanaf 1981 gewend geweest om vanuit een directiekamer te werken op de Boslaan 6 in ZEIST. De zogenaamde balkonkamer. Vandaaruit kon ik mijn gehele organisatie onder controle houden. Totdat ik ook daar door mijn collega BOOGAARD naar het secretariaat werd verhuisd. Met alle gevolgen vandien. Het is te gek voor woorden om een directeur tussen een paar administratieve medewerksters te plaatsen terwijl hij verantwoordelijk is voor uiterst zwaarwichtige strategische beslissingen. Het was daarom een goede beslissing om SBO en NIEUW ELAN niet met elkaar te laten fuseren. Ik zie nu nog die beige auto van de heer BOOGAARD met een rot vaart wegrijden van het landgoed HUIS TER HEIDE nadat ik daar als bestuurslid van de VBMO een uiteenzetting had gegeven over de WET OP DE ERKENDE ONDERWIJSINSTELLINGEN waar ik zes jaar aan gewerkt heb. Ik zou spoken hebben gezien volgens PETER OTTENHOFF. Dat verhaal is ook een eigen leven gaan leiden waardoor de ontwikkeling van ONS BEDRIJF een jarenlange achterstand heeft opgelopen. Ook zaterdag rond 18:00 knalde er opnieuw een auto tegen een lantaarnpaal tegenover het PALEIS SOESTDIJK. Ik moet dit even aan u kwijt.

Deze keer heb ik er een foto van gemaakt om te voorkomen dat dat opnieuw met een 'hallucinatie' zou worden aangeduid.

Ook hier geldt JE KRIJGT SPIJT ALS JE TE HARD RIJDT.

Zo ben ik niet opgevoed. Noch MIJN LEERLINGEN. Zelfs de bus van 18:08 liet het afweten. Waardoor ik weer eens te voet mijn weg diende voort te zetten naar het NS-station SOESTDIJK.

'Hallucinaties' noemen ze dat. Ik heb er heel wat moeten ontwijken vanaf 1992 als oprichter en wettig eigenaar van het INSTITUTO CERVANTES BENELUX. In dit verband is het van mijn TOENMALIGE COLLEGA G..P. BOOGAARD indertijd een uitstekende zet geweest om MIEKE DE BRUIN die twee computerschijven met al mijn informatie op te laten halen zodat ik daar geen gebruik meer van kon maken en derhalve ook niet beschuldigd kon worden van al die zaken die mij in 1988 ten laste zijn gelegd. Dat krediet geef ik hem nu nog mee. Al doende leert men. Ik heb in die tijd uitsluitend gewerkt aan de oplossing van een organisatieprobleem voor zover mijn energiebronnen dat nog toelieten. Daarom neem ik THANS nog uitsluitend genoegen met de voormalige kamer van ZIJN KONINKLIJKE HOOGHEID PRINS BERNHARD DER NEDERLANDEN. Waar ik ongestoord kan werken. Met minder neem ik geen genoegen meer! SCHORPIOEN: Het kan moeite kosten om van bepaalde zaken afstand te nemen en te ontspannen. Toch zal uw omgeving eronder lijden als u de knop niet weet om te zetten. Laat u niet afschepen als u hulp nodig heeft; de aanhouder wint. Exact. Dat bedoel ik maar. 18:59 Ik constateer THANS bijzondere belangstelling voor CORRESPONDENTIE MET PROF.DR. J.G. KNOL en BRIEVEN AAN MIJN COLLEGA HARRY STARREN.

ZONDAG 6 NOVEMBER 2011 NEW YORK