MAANDAG 23 MEI 2011

De verkiezingen in Spanje zijn een eclatante overwinning geworden voor de partij van JOSÉ MARÍA AZNAR. Ik hoorde de uitslag op de radio van de NS-pendelbus die bij het binnenrijden van Oss naar Nijmegen-Dukenburg zojuist 100.000 kilometer op de teller had staan. Nadien heb ik de gebeurtenissen rond DE OVERWINNING IN MADRID door ESPERANZA AGUIRRE en MARIANO RAJOY met belangstelling gevolgd. Mevrouw AGUIRRE is vermeld in 21 MEI 1996 KARLSPREIS TER ATTENTIE VAN HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX DER NEDERLANDEN, 27 MEI 1996 WIJZIGINGSFORMULIEREN TER ATTENTIE VAN DE PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, 13 JUNI 1996 VALKHOFBURCHT TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER MR ED D'HONDT VAN NIJMEGEN, 14 MEI 1999 WOORDELOOS, 28 APRIL 2000 FRESAS CON NATA, 11 DE MAYO DE 2008 NOTICIAS SOBRE EL XLIII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA AEPE, 22 JULI 2008 ERECOMITÉ MADRID, 7 DECEMBER 2008 ZEG MIJ WAT IK MOET DOEN en 29 DE JULIO DE 2008 LA UNIVERSIDAD A DISTANCIA, ENLACE ENTRE EL INSTITUTO CERVANTES DE ESPAÑA Y EL INSTITUTO CERVANTES BENELUX. En MARIANO RAJOY in 25 APRIL 2000 ROYAL BLOOD, 28 APRIL 2000 FRESAS CON NATA, 9 JULI 2002 BERICHT AAN DE DIRECTIE 007, 11 JULI 2002 ANNUAL ACCOUNTS, 12 MAART 2004 ¡AVANZAMOS!, 17 SEPTEMBER 2004 SPIDER IN THE WORLD WIDE WEB en 1 FEBRUARI 2006 ZICHT OP FC CERVANTES ARNHEM. De statistiek van vandaag. Gisteren 1104 bezoeken. Verder geen bijzonderheden anders dan dat de nieuwe samenstelling van de NEDERLANDSE EERSTE KAMER DER STATEN GENERAAL een afspiegeling wordt van de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen van 2 MAART 2011. Dit houdt in dat MARK RUTTE, URI ROSENTHAL, PIET HEIN DONNER, MAXIME VERHAGEN, JAN KEES DE JAGER, MARJA VAN BIJSTERVELDT, IVO OPSTELTEN en hun medewerkers hun werkzaamheden tebn behoeve van het INSTITUTO CERVANTES BENELUX ongestoord kunnen voortzetten conform de lijnen die ik in mijn BELEIDSPLAN heb uitgezet.

DINSDAG 24 MEI 2011 HERNIEUWDE BELANGSTELLING VOOR DIANA EN GRAN HERMANO