DONDERDAG 24 MAART 2011

WAARDE COLLEGAE

Vandaag is JEROEN SNEL wederom te gast in KoffieMAX. Vanuit deze achtergrond kijk ik naar de statistiek van vandaag. Gisteren 891 bezoeken. Nieuw in de Top 20 van 98 zoekopdrachten: 19. Bestuursvergadering in een vereniging. In dit verband denk ik aan de Wet openbaarheid van bestuur. De Wob heeft naast haar taken jegens de overheid ook een taak op het gebied van private instellingen. DRS T. BREUKER heeft mij in veel gevallen medegedeeld dat hij een beroep op de WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR heeft gedaan. Op zijn verzoek heb ik mijn correspondentie terzake grotendeels van mijn website verwijderd teneinde lopende juridische procedures niet in de weg te staan. Maar ik ben benieuwd wanneer hij het sein op groen zet. Vandaag is JACOBINE GEEL bij MYRNA in het programma. Zij is vermeld in 16 NOVEMBER 2004 DE GROOTSTE NEDERLANDER en 1 JUNI 2005 JA OF NEE, FELICIA?. Ik beschouw haar nog steeds als een ENGEL OP EEN PREEKSTOEL, zoals ik dat ook ervaren heb in de doopsgezinde kerk in Leeuwarden op 25 DECEMBER 1996 met een vrouwelijke dominee op de preekstoel. 12:37 Ik heb kennis genomen van de maatregel van MINISTER OPSTELTEN om het mes te zetten in de politiekorpsen HAAGLANDEN, AMSTELLAND, GOOI- EN VECHTSTREEK en KENNEMERLAND. Deze korpsen maken deel uit van mijn dossier. HAAGLANDEN is vermeld in 20 NOVEMBER 1994 OPERATIE DELTA, 23 NOVEMBER 1994 HET NIJMEEGS LYCEUM EN DE PROBLEMEN VAN AMSTERDAM, 27 DECEMBER 1994 NIEUWJAARSKAART TER ATTENTIE VAN DE HEER EN MEVROUW VAN AALST TE 's-GRAVENHAGE, 18 SEPTEMBER PRINSJESDAG 1996 TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 18 SEPTEMBER PRINSJESDAG 1996 TER ATTENTIE VAN DE DIRECTEUR VAN DE CENTRALE RECHERCHE INFORMATIEDIENST, 23 JANUARI 2002 RIJKSVOORLICHTINGSDIENST, 27 FEBRUARI 2002 AANSLAG 681.87.038.H.96 TER ATTENTIE VAN DE BELASTINGDIENST/PARTICULIEREN/ONDERNEMINGEN BUITENLAND TE HEERLEN, 10 SEPTEMBER 2005 BRANTSEN VAN DER ZYP, 28 OKTOBER 2008 HONDENBELASTING, GOOI- EN VECHTSTREEK in 17 JULI 2001 STICHTING CERVANTES BENELUX TER ATTENTIE VAN DE STICHTING ONZE KLEINE WEESKINDEREN IN HILVERSUM en KENNEMERLAND in VERZONDEN BERICHTEN AAN DE REGERING VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, BERICHTGEVING VAN HET INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES AAN HET MINISTERIE VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 13 NOVEMBER 1994 KAREL VAN VUGHT TOT OOSTERHOUT EN DE BRIEF VAN WINNIE, 20 NOVEMBER 1994 OPERATIE DELTA, 23 JUNI 1995 FACTUUR 001 TEN BEHOEVE VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, 31 JULI 1995 INSTITUTO CERVANTES BENELUX (3) TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS DIJKSTAL VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 1 DECEMBER 1995 INSTITUTO CERVANTES BENELUX (5) TER ATTENTIE VMINISTER HANS DIJKSTAL VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 4 FEBRUARI 1996 UW BRIEF 95/1438/M-95-4 AAN COMMISSARIS VAN POLITIE W.J.M. VELINGS TE NIJMEGEN, 23 MAART 1996 DE ONDERSTEUNENDE TAAK VAN POLITIE EN JUSTITIE AAN HET INSTITUTO CERVANTES BENELUX, 27 MAART 1996 REFERENDUM TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE, 6 APRIL 1996 UW KENMERK DCV/96/562 GERICHT AAN DE AMBASSADEUR VOOR INTERNATIONALE CULTURELE SAMENWERKING TER ATTENTIE VAN DE NEDERLANDSE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN MR. H.A.F.M.O. VAN MIERLO, 6 APRIL 1996 UW BRIEF D.D. 18 JANUARI 1996 TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER ED D'HONDT VAN NIJMEGEN, 9 APRIL 1996 TWEEDE PAASDAG OP DE WELLENKAMP, 12 APRIL 1996 RCID KENNEMERLAND TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 14 APRIL 1996 BOMAANSLAG OP JUSTITIETOP, 17 APRIL 1996 UW BRIEF 550342/96 TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VOOR DEZE MR W.E.G. MEURS, 24 APRIL 1996 BELEIDSONTWIKKELING (2) TER ATTENTIE VAN MEVROUW M. NIJDAM HET MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 16 AUGUSTUS 1996 EEN AVOND AAN ZEE TER ATTENTIE VAN PETER OTTENHOFF, 23 AUGUSTUS 1996 UW BRIEF C 024/549568 (1) TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN VOOR DEZE HET HOOFD VAN DE DIRECTIE BESTUURSZAKEN DE HEER J. VAN DEN BROEK, 3 SEPTEMBER 1996 OVERZICHT GEVOERDE CORRESPONDENTIE MET REGERINGSFUNCTIONARISSEN VANAF 1 JANUARI 1996/DECLARATIE, 4 SEPTEMBER 1996 CORRESPONDENTIE-OVERZICHT TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 7 SEPTEMBER 1996 DE LAATSTE BRIEF VOOR EEN NIEUW PERSPECTIEF, 25 FEBRUARI 1997 UW KENMERK 0950000 - AQ 588.096 AAN BUREAU GEVERS TE DIEGEM, 27 JANUARI 1998 CONTACTEN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 28 JANUARI 1998 MUITERIJ OP DE SCHEDELDOEKSHAVEN, 5 FEBRUARI 1998 JUSTITIA, 12 MAART 1998 KONINKLIJKE PERIKELEN, 2 JULI 1998 RAAD VAN BESTUUR, 20 OKTOBER 1998 STERRENSLAG, 25 NOVEMBER 1998 SLEUTEL NUMMER 14, 7 APRIL 2000 GEBED ZONDER VAN DEN ENDE, 14 APRIL 2000 RETOUR NIJMEGEN-WASSENAAR III, 4 MEI 2000 GRAN HERMANO III, 28 MEI 2000 SLUITSTUK II VAN GRAN HERMANO, 15 MAART 2001 WASSENAAR, WASSENAAR, WASSENAAR, 5 APRIL 2001 HET JUISTE SPOOR, 6 APRIL 2002 WAT IS ER MIS MET PAARS?, 8 APRIL 2002: AANSLAG 681.87.038.H.96 D.D. 8 APRIL 2002 TER ATTENTIE VAN DE HEER J.M. FRUSCH VAN DE BELASTINGDIENST/PARTICULIEREN/ONDERNEMINGEN BUITENLAND TE HEERLEN (1), 7 MEI 2002 PAARS III TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER JAN PETER BALKENENDE VAN HET CDA, 7 MEI 2002 PAARS III TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER THOM DE GRAAF VAN D66, 7 MEI 2002 PAARS III TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER AD MELKERT VAN DE PARTIJ VAN DE ARBEID, 7 APRIL 2002 PAARS III TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER HANS DIJKSTAL VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE, 22 MEI 2002 OPENSTAANDE POST TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER GERRIT ZALM VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE, 20 APRIL 2003 BLAUW, 1 OKTOBER 2003 REISVERSLAG, 15 JULI 2004 PAARS EN ROOD SUCCESVOL, 22 OKTOBER 2004 CENTRAAL JUSTITIEEL INCASSO BUREAU, 5 SEPTEMBER 2005 DE MANNEN VAN DIANA DEEL 1, 17 OKTOBER 2006 GROETEN UIT DE KEIZER KARELSTAD, 2 JANUARI 2007 HET JAAR VAN DE ENGEL, 14 FEBRUARI 2007 GELUKWENS EN ONDERSTEUNING BELEIDSPLAN TER ATTENTIE VAN MINISTER ERNST HIRSCH BALLIN VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 14 FEBRUARI 2007 GELUKWENS EN ONDERSTEUNING BELEIDSPLAN TER ATTENTIE VAN MINISTER PIET HEIN DONNER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID, 25 FEBRUARI 2008 MINISTER MAN, 17 JANUARI 2009 JACQUES VAN DER ENT EN DOROTHY RODHAM, 13 APRIL 2010 EDUCACIÓN, EDUCACIÓN Y EDUCACIÓN TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER ALEXANDER PECHTOLD VAN D66, 25 MEI 2010 FERGIE, HOOFDDORP EN DE BLUNDER VAN EMILE ROEMER, VOORMALIG ONDERWIJZER TE BEUNINGEN, DONDERDAG 24 JUNI 2010 NEDERLAND - KAMEROEN 2-1 en 14 OKTOBER 2010 OUDE BEKENDEN TER ATTENTIE VAN MINISTER IVO OPSTELTEN VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Ik vraag mij in gemoede af welke juridische acties MARK RUTTE en de RIJKSVOORLICHTINGSDIENST nog van mij verlangen.

Voorts ben ik niet zo gelukkig met de handelwijze van één van mijn stadgenoten jegens een supportersbus van het geplande voetbalbedrijf FC CERVANTES, als vermeld in NEC-fans belagen spelersbus Vitesse beste MAAGD: U kunt nu de financiële puntjes op de i zetten als u bezig bent een eigen bedrijf op te zetten. Het krijgen van een lening zal niet al te moeilijk zijn. Anderen zijn edelmoediger dan u denkt. Zorg dat u goed begrepen wordt als u iets hebt uit te leggen. SCHORPIOEN: Laat "een gezonde geest in een gezond lichaam"uw motto zijn. Voldoende slaap levert over de hele linie een goed gevoel op. Gooi het roer om als u tijdens de wintermaanden dikwijls calorierijk hebt gegeten. Dat is een goede gedachte. Daarom zie ik voorlopig af van nieuwe maaltijden van HOFMANS CATERING in MALDEN .17:47 De informatie van RENNERT INTERNATIONAL ten behoeve van het CERVANTES MANAGEMENT CENTRE

heb ik om 17:45 met begeleidende brief POST UIT NEW YORK ter attentie van HARRY STARREN ter verzending in de brievenbus in het postkantoor NIJMEGEN ZWANENVELD gedeponeerd. Dat geldt tevens voor de ANNUAL ACCOUNTS 2010 en dit om 18:18 alsvolgt per email bvestigd: "Geachte mevrouw van der Laan, In Nederland teruggekeerd kan ik weer iets gemakkelijker communiceren. De Annual Accounts heb ik conform uw schrijven van 14 januari 2011 om 17:45 ter verzending in de brievenbus van het postkantoor Nijmegen Dukenburg in Nederland gedeponeerd, gericht aan Freemont Group, 80 Sidney Street, Folkestone, CT19 6HQ, Kent, United Kingdom. aangehecht treft u de electronische versie aan.

Met vriendelijke groet, JOHN L. VAN DER HEYDEN" Daarna ontving ik wederom een bericht van WORLDHOTELS getiteld "Visit Spain: Rates start at EUR 115" en al hun HOTELS IN SPANJE.

VRIJDAG 25 MAART 2011 GROTE BEDRIJVEN